- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

четвер, 22 вересня 2016 р.

ЯК НЕ ПЛАТИТИ ЗА „КОМУНАЛКУ”? ПРОСТО ДОВЕСТИ ЇХНЮ НЕЛЕГІТИМНІСТЬ! (адміністративний позов)

   „Зомбохомосовєтікуси” продовжують утримувати олігархів через сплату комунальних платежів, називаючи геноцид, лагідно: „реформи”.
   Останніх чверть століття сфера ЖКГ перетворена на схему тотального грабунку народу і знищення всіх напрацювань та здобутків минулого. Планомірно знищуються інженерні мережі інфраструктури ЖКГ, виробничі підприємства та житловий фонд, під лебединий спів про „економічне обґрунтування” драконівських тарифів на житлово-комунальні послуги.

   Наразі, апофеозом нахабства, бажанням залізти в кишені вже остаточно зубожілого, пограбованого народу, стало прийняття верховною зрадою закону № 417, який покликаний через утворення юридичних осіб (ОСББ) гарантувати надходження за спожиті непомірні комунальні послуги в умовах тотальної фінансової неспроможності населення, а разом з тим, знівелювати і легалізувати, за копійки „прихватизоване”, відчужене, виведене з житлового фонду і просто вкрадене, через „рейдерські” схеми, майно (власність) територіальних громад.
   Обрані під час останніх місцевих виборах представники органів місцевого самоврядування (здебільшого від „дєрьмократично-поцріотичних” сил), не квапляться з впровадженням законної, конституційної системи місцевого самоврядування, де первинним суб’єктом визначена територіальна громада (юридична особа публічного права), де представницькі і виконавчі органи місцевого самоврядування уповноважені і діють від імені і в інтересах відповідних територіальних громад, де представницькі органи (ради) виключно під час своїх сесій реорганізовують, утворюють та ліквідовують комунальні підприємства, де виконавчі органи реєструють (легітимізують) комунальні підприємства у відповідності до чинного законодавства (як юридичні особи публічного права) і, де ще дуже багато того, що прописано і має виконуватись горе-можновладцями. Але, наразі, все навпаки - йде відверте лобіювання інтересів їх „ляльководів” – олігархів.
   У громадян України, сьогодні два шляхи вирішення існуючих проблем тотального зубожіння на тлі непомірного зростання цін - або продовжувати фінансово утримувати наявну, антиконституційну систему геноциду, або докласти зусиль для встановлення конституційної системи місцевого самоврядування і державного устрою з усіма її відповідними складовими у вигляді законних органів місцевого самоврядування та органів центральної влади.
   Я, обираю друге "або" і звертаюсь до суду...

                                 Бабушкінський районний суд  м. Дніпропетровська
                                                      пр-т Д. Яворницького, 57, місто Дніпро,
                                                             Дніпропетровська область, 49000

Позивач: Гр. Філіпенко Сергій Веніамінович,
місто Дніпро, Дніпропетровська обл.., 49055
                                                             e-mail: svf2011@ukr.net                                 

                                              Відповідач: Дніпропетровська міська рада
                                                           пр-т. Д. Яворницького, 75, м. Дніпро,
                                                              Дніпропетровська область, 49000
                                                                    0562 45-54-66 факс: 745-55-01
                                                                      E-mail: OFFIS@MIAC.DP.UA 

                               АДМІНІСТРАТИВНИЙ ПОЗОВ
       щодо бездіяльності Дніпропетровської міської ради                                           
   Я, Філіпенко Сергій Веніамінович, 1970 р.н., громадянин України, мешкаю за місцем реєстрації, звертаюсь до Бабушкінського районного суду міста Дніпропетровська, у відповідності до ч.1 ст.19 КАС України, з адміністративною позовною заявою щодо захисту своїх конституційних прав, які, наразі, грубо порушені фактом системної бездіяльності з боку представницького органу місцевого самоврядування, яким є Дніпропетровська міська рада. Порушення моїх конституційних прав і обов’язків полягає в наступному:
   Останнім часом в нашому місті активізувалися різноманітні незаконні „комунальні підприємства” більшість з яких не тільки уповноважені на господарську діяльність Дніпропетровською міською радою, а й у своїх назвах містять посилання на їх, начебто утворюючий, вищезазначений представницький орган місцевого самоврядування.
   Дані комунальні підприємства, які підпорядковані відповідним департаментам і управлінням (виконавчим органам місцевого самоврядування) Дніпропетровської міської ради, щомісяця надсилають на мою вищезазначену домашню адресу платіжні доручення (квитанції) з вимогами щодо погашення заборгованостей, за начебто надані ними комунальні послуги, а також погрожують, у випадку несплати,  відключеннями від мереж постачання (які є комунальною власністю територіальної громади) відповідних комунальних послуг, призупиненням та припиненням їх надання взагалі.
   Згідно з чинним законодавством я, як громадянин України, наразі, хочу але не можу здійснювати свій громадянський обов’язок, - оплачувати комунальні платежі за начебто надані комунальні послуги, у зв’язку із тим, що дані „комунальні підприємства” (як і „департаменти” і „управління” яким вони підпорядковані), створені Дніпропетровською міською радою із порушенням чинного законодавства – вони не є юридичними особами публічного права (як це передбачено законом), а створені і діють, як приватні підприємства, що суперечить законам і Конституції України.
   Свідома, системна, злочинна бездіяльність Дніпропетровської міської ради, стосовно зазначеного факту (небажання легітимізувати утворені нею виконавчі органи і комунальні підприємства), призводить до грубого порушення і потурання моїх конституційних прав на гарантоване мені Конституцією місцеве самоврядування, з відповідними його складовими (ЖКГ, комунальними підприємствами тощо), а також завдає мені моральної та матеріальної шкоди іще й тому, що ці незаконні комунальні підприємства, не маючи законної (легітимної) правосуб’єктності, з мене, через суди загальної юрисдикції, намагаються компенсувати на свою користь вигадану і нараховану ними „економічно обґрунтовану” заборгованість.
   Згідно з положеннями статті 55. Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом. Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
   Відповідно до положень Конституції України (від 28.06.1996 № 254к/96-ВР), в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Норми Конституції України є нормами прямої дії (ст..8. КУ). В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування (ст..7. КУ), яке є правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України (ст..140. КУ).
   Згідно положень чинної Конституції місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування: сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи (ст..140. КУ).
   Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності, утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю (ст..143. КУ).
   Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР) первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста (ст..6).

   Ради, є представницькими органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції та повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією та законами України. Порядок формування та організація діяльності рад визначається Конституцією та законами України, а також статутами територіальних громад (ст..10).

   Виконавчими органами рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створюванні радами виконавчі органи. Виконавчі органи є підзвітними і підконтрольними відповідним радам (ст..11).

   В статті 5., даного закону, визначена система місцевого самоврядування яка включає: Територіальну громаду; Сільську, селищну, міську раду; Сільського, селищного, міського голову; Виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; Старосту;
Районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; Органи самоорганізації населення.

   Відповідно до статті 16. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», органи місцевого самоврядування, зазначені в статті 5., є юридичними особами.

   Керуючись положеннями статті 26., цього закону, виключно на пленарних засіданнях міської ради вирішуються питання про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади.

   Відповідно до положень статті 78. Господарського кодексу України комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування (радою) в розпорядчому порядку (розпорядчим актом) на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.

   Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником власника - відповідної територіальної громади і виконує його функції у межах, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.

   Майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).

   Найменування комунального унітарного підприємства повинно містити слова "комунальне підприємство" та вказівку на орган місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить дане підприємство.

   Згідно з положеннями статті 63., даного кодексу, комунальне підприємство діє на основі комунальної власності територіальної громади, і є юридичною особою (ст..62.).

   Відповідно до положень Цивільного кодексу України (від 16.01.2003 № 435-15) основу цивільного законодавства України становить Конституція України, а основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України (ст..4).

   Згідно до положень статті 81., зазначеного кодексу, юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.

   Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів  та може діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом.

   Юридична особа публічного права (комунальне підприємство) створюється розпорядчим актом органу місцевого самоврядування (радою).

   Всі органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України (ст..19. КУ).

   Відповідно до статті 60. (КУ) ніхто не зобов’язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази (навіть судові), а за віддання і виконання явно злочинних наказів або розпоряджень настає юридична відповідальність.

   Стаття 27. Кримінального кодексу України (№ 2341-14) чітко визначає види співучасників злочину, де поряд із виконавцем, є організатор, підбурювач та пособник. Пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншим співучасникам, а також особа, яка приховує злочин.

   Не маючи бажання бути співучасником злочину (фінансуючи незаконні угрупування в особі фіктивних комунальних підприємств, підпорядкованих незаконним виконавчим органам місцевого самоврядування), враховуючи все вищезазначене, керуючись п.1, ст..2., п.п.1, 4, 5, ст..6., п.п.. 3 і 4, ст..8, п.1, ст..94., пп..2, п.4, ст..105 Кодексу адміністративного судочинства України,   

ПРОШУ СУД:

1.  Поновити моє конституційне право на визначену чинним законодавством систему місцевого самоврядування в межах територіальної громади міста Дніпро, а також забезпечити мені можливість виконувати свій громадянський обов’язок стосовно регулярної, законної оплати комунальних послуг, зобов’язавши Дніпропетровську міську раду вчинити дії щодо легітимізації (узаконення – створення і реєстрацію у відповідності до  положень чинного законодавства) раніше створених нею (всупереч до чинного законодавства) комунальних підприємств, а також раніше утвореної нею структури виконавчих органів місцевого самоврядування (департаментів, управлінь, відділів тощо), яким підпорядковані відповідні комунальні підприємства;
2.                Судові витрати покласти на відповідача.

ДОДАТОК ДО ПОЗОВУ:

1.                Копія судового наказу Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 24 лютого 2016 року – на 1 (одному) арк.;
2.                Копія ухвали Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 10 червня 2016 року – на 2 (двох) арк.;
3.                Копія судового наказу Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 06 травня 2016 року – на 1 (одному) арк.;
4.                Копія ухвали Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 25 липня 2016 року – на 1 (одному) арк.;
5.                Копія інформаційного запиту та відповіді на запит до/від Комунального підприємства «Транспортування теплової енергії «Теплотранс» Дніпропетровської міської ради» (від 24.05.2016, вх..№ 629) – на 7 (сімох) арк.;
6.                Копія інформаційного запиту та відповіді на запит до/від Дніпропетровської міської ради (від 26.08.2016, вх.. № 37/665) – на 2 (двох) арк.;
7.                Копія інформаційного запиту та відповіді на запит до/від Дніпропетровської міської ради (від 26.08.2016, вх.. № 37/667) – на 4 (чотирьох) арк.;
8.                Копія інформаційного запиту та відповіді на запит до/від Дніпропетровської міської ради (від 26.08.2016, вх.. № 37/668) – на 6 (шістьох) арк.;
9.                Копія інформаційного запиту та відповіді на запит до/від Дніпропетровської міської ради (від 01.09.2016, вх.. № 37/702) – на 9 (дев’ятьох) арк.;
10.          Копія інформаційного запиту та відповіді на запит до/від Дніпропетровської міської ради (від 01.09.2016, вх.. № 37/703) – на 5 (п’ятьох) арк.;21 вересня 2016 року                                                      Філіпенко С. В.


Матеріали по темі:

ЧІСТАПАРЖАТЬ (інфозапит до Дніпроводоканалу)

«ДНІПРОВОДОКАНАЛ» - КОМУНАЛЬНИКИ-НЕАДЕКВАТИ

Без ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД будь-які комунальні підприємства – нелегітимні! (інфозапит до КП «Жилсервіс – 1»)

«Комунальні» боржники, вам оголошено війну: як протистояти свавіллю

Оплачуєш «комуналку» - порушуєш закони України! (про незаконність комунальних підприємств)

Вас грабують комунальники? Відправте їх вивчати закон! Нехай знають, вони – нелегітимні! (аналіз платіжки за воду)

Геббельсівські методи впливу на боржників «Дніпроводоканалу» (інформаційний запит стосовно легітимності КП)

ЖКГ, хай йому грець! Виконати судовий наказ, чи чітко додержуватися чинного законодавства? (скасувати наказ про стягнення боргу)

КП „Теплотранс”, як і Дніпроміськрада – приватні юридичні особи (документ)

Демонополізувати монополію на публічну інформацію територіальної громади Дніпропетровська (клопотання про витребування доказів)

Суддя Самсонова підтвердила нелегітимність КП «Теплотранс» скасувавши наказ колеги

Або вивчаєш закони або не скаржся на тарифи (ухвала суду по Теплотрансу)

КВЖРЕП Жовтневого району Дніпра – юр. особа приватного права (документ)

«Дніпроводоканал» вимагає погашення «боргу» (скасовуємо судовий наказ)

Встановлюємо факт легітимності КП «Дніпроводоканал» (подаємо відповідні запити до КП і міськради)

Нелегітимні департаменти і управління Дніпроміськради (відповіді на інфозапити)

КП „Дніпроводоканал” діє на підставі рішення народних депутатів Української РСР (документ)

«Муніципальна гвардія» - фейкове КП Дніпроміськради (відповідь на запит)

Судді «Красногвардійки» як карасі на пательні (апеляційна скарга)

КП „Коменергосервіс” – гібридний викидень Дніпроміськради (відповідь на інформаційний запит)

Якщо судді порушують закон (скарга на поведінку суддів „Красногвардійки” Тітовой і Черкез)

КП «Управління з контролю у сфері відпочинку та розваг» Дніпроміськради утворене з порушенням законодавства (відповідь на інфозапит)

Дніпроміськрада – сурогатний орган місцевого самоврядування (відповіді на інфозапити)

Закони – зброя тих, хто їх вивчає (доповнення до апеляційної скарги)

Унікальний прояв злочинної діяльності посадових осіб (відповідь на запит до КП ТПТЕ „Теплотранс”)

Встановлюючи правосуб’єктність КП «Дніпроводоканал», через суд з’ясуємо легітимність Дніпроміськради (заява про витребування доказів)


ЯК НЕ ПЛАТИТИ ЗА „КОМУНАЛКУ”? ПРОСТО ДОВЕСТИ ЇХНЮ НЕЛЕГІТИМНІСТЬ! (адміністративний позов)

3 коментарі:

  1. и що, позивач виграв позов і не платить за комунальні послуги?

    ВідповістиВидалити
  2. Більшість можновладців не платить...

    ВідповістиВидалити
  3. И вам не отрезали газ , свет , воду. у нас 700 гр и отсоеденяют от сети . пока до суда . . .Света уже нет

    ВідповістиВидалити

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -