- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

понеділок, 11 листопада 2019 р.

Газова тема: Скасовуємо судовий наказ

Гуляйпільський районний суд
Запорізької області
70202, м.Гуляйполе, вул.Велика, 31

Заявник: Товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжгаз Збут» 
69035, м.Запоріжжя, вул.Заводська, 7
Код ЄДРПОУ 39587271
тел. (061) 222-74-27

Відповідач: Громадянин України


Заява
про скасування судового наказу
29.10.2019 р. мною, Громадянином України, був отриманий судовий наказ від 21.10.2019 р. виданий Гуляйпільським районним судом Запорізької обл. по справі № 315/1176/19 в якому було прийнято рішення стягнути з мене заборгованість за поставлений природній газ у розмірі 5059 (п’ять тисяч п’ятдесят дев’ять) грн. 53 коп.
Відповідно до ст.170 ЦПК України я маю право протягом п’ятнадцяти днів з дня отримання судового наказу, подати заяву на його скасування.
Ознайомившись із заявою Товариства з обмеженою відповідальність «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ» вважаю їх вимоги неправомірними, і такими, що порушують мої права як громадянина України.
01.12.1991 року на всеукраїнському референдумі, моїми батьками у тому числі і за мене, було проголошено національну державу на основі здійснення українською нацією свого невід’ємного права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами за Актом проголошення незалежності України від 24.08.1991р. здійснивши Декларацію про державний суверенітет України, як рішення прямої дії української нації та народу України (Українського народу, за першим реченням Конституції України, далі «народу України»), обов’язкове до виконання на території України.
Всеукраїнським референдумом 1 грудня 1991 року було здійснено Декларацію про державний суверенітет України та проголошено незалежність України і створено самостійну українську державу - Україна.
І з 01.12.1991 року Декларація про державний суверенітет є основою для Конституції і Рішенням прямої дії (обов’язковим до виконання всіма і на всій території України) про державний суверенітет України і є вищим за своїм статусом Конституції України 1996 року прийнятої Верховною радою України.
Всеукраїнським Рішенням прямої дії про державний суверенітет на референдумі 1 грудня 1991 року було реалізовано право на самовизначення української нації у національній державі Україна, як суверенній державі, що розвивається в існуючих кордонах на основі здійснення українською нацією свого невід'ємного права на самовизначення та встановлено , що Декларація є основою для нової Конституції.
Оскільки з 1 грудня 1991 року Україна здійснює захист і охорону національної державності української нації, а саме: національну мову, національно-адміністративні одиниці, національне багатство і національний Банк України, національне законодавство, національні засоби юридичного захисту, національні інтереси і безпеку… і від імені всього народу за Розділом II Декларації про державний суверенітет України може виступати виключно Верховна Рада України. Жодна політична партія, громадська організація, інше угруповання чи окрема особа не можуть виступати від імені всього народу України.
Тому Верховна рада України вперше 28.06.1996 року від імені всього народу України, громадян України всіх національностей прийняла Конституцію України, Основний (слово “Основний“ з великої літери ) Закон України (останнє речення преамбули Конституції України), тобто Конституція України, закон про Основу національної держави Україна української нації та вперше 28.06.1998 року у рамках повноважень діяти від імені народу та в ім’я захисту і охорони національної державності української нації у статті 20 Конституції України встановила Державні символи національної держави України один з яких є Державний Герб України (всі три слова з великої літери). І уточнено, що Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).
Відповідно до ч. 6 ст.20 Конституції України опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Використання інших символів замість встановленого законом опису Державного Герба України заборонено імперативними приписами ст. 8, 19, 20, 65 Конституції України.
Конституція України прийнята на підставі референдуму Рішення прямої дії від 01.12.1991 року національної держави української нації і має найвищу юридичну силу і її норми є нормами прямої дії.
Станом на сьогоднішній день норми прямої дії, що мають найвищу юридичну силу, а саме статті 20 Конституції України не виконано самою ж Верховною радою України і немає закону, яким встановлено опис і порядок використання Державного Герба України, а отже всі зображення Державного Герба України, які не відповідають ч. 6 ст. 20 Конституції України не є Державними символами національної держави Україна і є незаконними та підробленими, як і документи які містять такі зображення.
Всі, без винятку, громадяни України у тому числі народні депутати Верховної ради України мають конституційний обов’язок знати і шанувати державні символи національної держави Україна відповідно до ст. 65 Конституції України, тому зобов’язані знати зміст статті 20 Конституції України і виконати його.
В наслідок відсутності з дати 28.06.1996 року закону про опис і порядок використання Державного Герба України національної держави Україна української нації на території національної України нікому було у спосіб передбачений національним законодавством України ні зареєструвати юридичну особу ТОВ «ЗАПРІЖГАЗ ЗБУТ» (єдрпоу 39587271) на території національної держави Україна української нації за адресою: 69035, вул. Заводська, 7, м. Запоріжжя, ні будь-кому продати національне багатство природній газ, державну газотранспортну систему, комунальні газові господарства, а тим більше уповноважити когось продавати природній ГАЗ, який є власністю всього українського народу, конституційному і національному власнику врази дорожче чим його собівартість видобутого на території національної держави Україна української нації.
Тому приватна фірма ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ», викрала природній газ із Єдиної газотранспортної системи України, яка є Основою національної держави Україна української нації і від себе особисто склала мені представнику української нації національної держави Україна «Попередження № 3 від 06 травня 2017 року про припинення постачання газу» (копія №1 додається) далі папірець «попередження» з метою відкритого викрадення моєї приватної власності коштів у розмірі 5059 гривень 53 коп. з використанням погроз про відключення мене від системи газозабезпечення України і припинення забезпечення мене газом.
Якщо врахувати, що всі представники української нації і всього українського народу сплачують гроші за власний природній ресурс, державний природній газ на порядки дорожче ніж його собівартість її в офшори не передбачені Конституцією України, то ж кожний громадянин підриває Основи національної безпеки національної державності української нації разом з тими хто його викрав.
Оскільки такі дії у відсутність виконаної ст. 20 Конституції України є поваленням конституційного ладу України відповідальність за які передбачена ст. 109 Кримінального кодексу України, а значить насильницькими діями проти національної державності України. Саме з цієї причини, зрозумівши, що сплачуючи на рахунки приватної фірми ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ» я вчиняю злочин, тому відмовився вчиняти його з квітня 2017 року. За український природній газ я сплачуватиму виключно на рахунки державних або комунальних підприємств, які належать державі або Гуляйпільській територіальній громаді згідно Конституції України. 
Розділом I Декларації про державний суверенітет України встановлено, що будь-які насильницькі дії проти національної державності України з боку політичних партій, громадських організацій, інших угруповань чи окремих осіб переслідуються за законом, а саме ст. 109 КК України.
А якщо враховувати, що національна безпека української нації порушена саме Верховною радою України і досі не виконано статтю 20 Конституції України і всі органи влади на території національної держави Україна користуються підробленими печатками у тому числі і видано паспорти громадянам без ідентифікації національності у тому числі 78% громадян української нації, то злочин, що коїться проти української нації є геноцидом, діяннями умисно вчиненими з метою знищення національної групи української нації на території національної держави Україна.
Тож, згідно статті 8. Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Заявник ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ» керується постановою НКРЕКП від 28.05.2015 року № 1652 (зі змінами, внесеними постановою НКРЕКП № 2247 від 01.09.2015 року) про видачу безстрокової ліцензії серії АЕ № 299031, видану ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ" (код ЄДРПОУ 39587271, м. Запоріжжя, вул. Заводська, буд. 7). на право провадження господарської діяльності з розподілу природного, нафтового газу і газу (метану) вугільних родовищ  на території м. Запоріжжя та Запорізької обл. (крім м. Мелітополь, Мелітопольського, Веселівського, Приазавського районів та села Темирівка Гуляйпільського району).
Проте 13 червня 2019 року Конституційний Суд України ухвалив Рішення у справі за конституційним поданням 46 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) частини першої статті 1, пункту 2 частини першої статті 4, частини першої, абзаців першого, другого частини другої статті 5, абзаців другого, третього, четвертого, п’ятого, тридцять дев’ятого, сорокового частини третьої, частини шостої статті 8 Закону України «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» та визнав такими, що не відповідають Конституції України (є неконституційними), частину першу статті 1, пункт 2 частини першої статті 4, частину першу, абзаци перший, другий частини другої статті 5, абзаци другий, третій, четвертий, тридцять дев’ятий, сороковий частини третьої, частину шосту статті 8 цього Закону.
На додачу, згідно ст.2 ЗУ «Про Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг» Регулятор є юридичною особою публічного права, має відокремлене майно, що є державною власністю, рахунки в органах, що здійснюють казначейське обслуговування бюджетних коштів, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.
Але усі свої постанови, рішення чи накази НКРЕКП приймала всупереч цієї статті, тому що в цієї юрособи відсутня печатка із зображенням Державного Герба України, яка б відповідала ч. 6 ст. 20 Конституції України, а тому є підробленими оскільки посвідчені підробленою печаткою, яка не містить зображення Державного Герба України національної держави Україна (всі три слова якої з великої літери і Державний, і Герб, і України), як і в статті 20 Конституції України національної держави Україна і який відповідав би опису встановленому законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України. Тому на підставі Оновного Закону Держави, вважаю НКРЕКП не державним, та неконституційним угрупуванням. 
Таким чином рішення і безстрокова ліцензія для продажу українського газу, прийняті НКРЕКП щодо приватної ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ» є нікчемними.
Тому усі папірці ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ  ЗБУТ», складені по відношенню до Громадянина України вважаю також нікчемними.
І право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою, її органами або посадовими особами, ніхто не може узурпувати державну владу, згідно ст. 5 КУ.
Також, ст. 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
Норми Конституції України є нормами прямої дії. Звернення до суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина безпосередньо на підставі Конституції України гарантується.
Тому, вважаю, що постанова недержавної НКРЕКП від 30.09.2015 року № 2496 «Правила постачання природнього газу»
до мене, як до громадянина України не мають ніякого відношення, як і претензії що до заборгованості перед Заявником ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ» Адже, ст. 19 Конституції України наголошує - правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
Ніде не передбачено підкорятись неконституційним угрупованням та виконувати їхні злочинні розпорядження.
Тож, я, Громадянин України, співвласник публічної власності згідно ст. 13 КУ, не укладав ніяких угод чи договорів на постачання мені комерційного газу із Заявником, приватною юрособою ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ».
Натомість в мене існує діючий договір № ХХХХХХ від 03.10.2001 р. публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації «Запоріжгаз» в особі начальника Оріхівського управління по газопостачанню та газофікації філії ПАТ «Запоріжгаз» Олександра Васильовича Значковського (копія № 2 надається) в якому в п. 42 зазначається, що цей договір укладається на 1 рік, набирає чинності з дня його підписання і вважається щороку продовженим, якщо за місяць до закінчення строку однією із сторін не буде заявлено про намір його розірвання або перегляду, Договір за погодженням сторін може бути розірваним достроково, п.43 Цей договір складається у двох примірниках (по одному кожній з сторін), які мають однакову юридичну силу. Ніякого наміру про закінчення договору, чи його перегляду, чи його розірвання я НЕ отримував. Тому вправі вважати договір діючим і таким, що має юридичну силу. А дії ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ» є протиправними.
До того ж, вважаю, що Заява, Заявника «про видачу судового наказу про стягнення заборгованості за поставлений природній газ», не відповідає вимогам ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» та підлягає поверненню, оскільки Заявником не надано жодних доказів про правові зв’язки між мною, Громадянином України, та юридичною особою ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ.
Згідно п. ст.1. ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» індивідуальний споживач - фізична або юридична особа, яка є власником (співвласником) нерухомого майна, або за згодою власника інша особа, яка користується об’єктом нерухомого майна і отримує житлово-комунальну послугу для власних потреб та з якою або від імені якої укладено відповідний договір про надання житлово-комунальної послуги;
ч. 1 ст. 12. ЗУ «Про житлово-комунальні послуги» Надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах. ч. 3 ст. 12 Істотними умовами договору про надання житлово-комунальної послуги є перелік послуг, вимоги до якості послуг, права і обов’язки сторін, відповідальність (обох!) сторін за порушення договору, ціна послуги, порядок оплати послуги, порядок і умови внесення змін до договору, в тому числі щодо ціни послуги;
Яку саме «комунальну послугу» надає мені ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ», якщо їх КВЕД 35.23 Торгівля газом через місцеві (локальні) трубопроводи, тобто, газ є товар, то в чому ж послуга, адже ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ» не здійснює видобуток, закупівлю, транспортування та розподіл природного газу. (копія № 3 додається)
Відповідно до положень статті 638 ЦКУ Договір є укладеним, якщо сторони в належній формі досягли згоди з усіх істотних умов договору. Істотними умовами договору є умови про предмет договору, умови, що визначені законом як істотні або є необхідними для договорів даного виду, а також усі ті умови, щодо яких за заявою хоча б однієї із сторін має бути досягнуто згоди. Договір укладається шляхом пропозиції однієї сторони укласти договір (оферти) і прийняття пропозиції (акцепту) другою стороною.
   Договір є укладеним з моменту одержання особою, яка направила пропозицію укласти договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції ст. 640 ЦКУ.
Ніякої пропозиції до мене як до індивідуального споживача українського природнього газу НІ РАЗУ не надходила від ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ». Між мною і Заявником не укладалося жодної угоди або договору згідно законодавства ЦКУ, ЗУ «Про житлово-комунальні послуги».
Договір – документ, який є угодою сторін про встановлення та врегулювання яких-небудь стосунків. Договори є правовими документами. Укладання договору починають із пропозиції його укласти - направлення оферти. Оферта повинна містити основні умови запропонованої угоди. Прийняття пропозиції другою стороною вважають акцептом (згодою).
У договорі сторони визначають права й обов'язки. Реквізити: найменування виду документа (ДОГОВІР), дата, номер (індекс), місце упорядкування, заголовок до тексту, текст, підписи та печатки сторін.
ч.2 ст. 509 ЦКУ вказує, зобов'язання виникають з підстав, встановлених статтею 11 цього Кодексу.
ч.2. ст. 11 ЦКУ уточнює, що підставами виникнення цивільних прав та обов'язків, зокрема, є: 1) договори та інші правочини;
п.4 ст. 203 ЦКУ вимагає вчиняти правочин у формі, встановленій законом. (а не постановою недержавного та неконституційного угрупування НКРЕКП)
ст. 208. ЦКУ вказує, що правочини, які належить вчиняти у письмовій формі, це правочини між фізичною та юридичною особою.
ст. 638 ЦКУ чітко визначає, коли договір вважається укладеним та виникають обов’язки.
ч.1 ст. 12  вказує, що договори про надання житлово-комунальних послуг здійснюється виключно на договірних засадах.
Такий договір, згідно законодавства, до мене від Заявника ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ» на мою адресу не надходив. Тобто, Заявник, ухилявся від свого обов’язку підготувати і укласти зі мною письмовий договір, але намагається отримати кошти за допомогою примушення до дій, вчинення яких не є для мене обов’язковими.
Типовий договір постачання природнього газу побутовим споживачам, який пропонує недержавний орган НКРЕКП і на який посилається Заявник ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ» вважаю таким, що порушує мої конституційні права, а саме ст. 41 КУ громадяни для задоволення своїх потреб можуть користуватися об'єктами права державної та комунальної власності відповідно до закону, та ст. 13 земля, її надра, атмосферне повітря, водні та інші природні ресурси, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони є об'єктами права власності Українського народу. (а не приватних юрособ) Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених цією Конституцією, а не прописаним договором НКПЕКП в якому нехтуються усі права споживача. Споживач має сплачувати виключно за видобуток і транспортування газу, а не перекупляти його за економічно необґрунтованими цінами в приватної компанії, договір в якому абсолютно не прописані обов’язки постачальника, а ні як-то перевірка газового лічильника, а ні право на перевірку якості  та калорійності газової суміші (бо газом те, що перепродає ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ» назвати неможливо) в незалежних організаціях. 
Наголошую, що ст. 22 КУ гарантує, що права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані. При прийнятті нових законів або внесенні змін до чинних законів не допускається звуження змісту та обсягу існуючих прав і свобод. Ст. 48. КУ кожен має право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї, що включає достатнє харчування, одяг, житло.
Саме тому, вважаю, що мої права на достатній життєвий рівень порушено, адже коли комунальні тарифи на український газ перевищують прийнятий урядом мінімальний життєвий рівень в кілька разів, що це як не геноцид громадян України?
Відповідно до ч. 1 ст. 2 ЦПК Завданням цивільного судочинства є справедливий, неупереджений та своєчасний розгляд і вирішення цивільних справ з метою ефективного захисту порушених, невизнаних або оспорюваних прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав та інтересів юридичних осіб, інтересів держави.
Заявником не надано жодних доказів щодо порушення мною його прав, свобод чи інтересів стосовно його власності. Не надано до матеріалів справи жодних правоустановчих документів, які встановлюють право власності на природний газ, який ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУД»  продавав мені до 23.05.2017р.
Також жодних правоустановчих документи, які б підтверджували право власності/ оренди/ користування, або, на підставі чого їхня приватна фірма безкоштовно використовує газові труби, на території Гуляйпільської громади. Жодної інформації про те, хто, коли і в якій кількості передавав вам газові труби у власність, чи надавав право безоплатного комерційного використання без урахування інтересів територіальної громади міста Гуляйполе. Яким чином вони обліковуються, та яка їх балансова вартість. Також прошу повідомити про дату взяття на баланс усіх газових магістралей нашого міста із зазначенням, хто, коли і на підставі чого підписував з вашою приватною компанією від імені територіальної громади акт прийому-передачі у власність або використання газових труб нашого міста. Більшість яких проведені за рахунок споживачів газу, і ніким ніколи не компенсувались.
Також, у березні 2019 року Окружний адміністративний суд Києва за позовом Ю.В. Тимошенко визнав протиправною і недійсною постанову уряду № 315. «Суд вирішив визнати незаконним і нечинним постанову 315 з моменту її ухвалення – 27 квітня. Це означає, що судом визнана нечинною ціна на газ, яка діяла з 1 травня 2015 року до кінця листопада 2018 року. Тобто всі побутові споживачі, які купували газ, зараз мають право звернутись до «своїх» облгаззбутів для перерахунку за іншою ціною, у разі їх відмови, такий перерахунок буде зроблено в судовому порядку.»
З рішення цього суду видно, що деякі посадові особи перебирають функції не державницької поведінки і не виконують своїх головних функцій – захист громадян України, а натомість підіграють монополіям та олігархату, який узурпував владу в державі. А деякі чиновники забули, що кожний громадянин має право користуватися природними об'єктами права власності народу відповідно до закону. Власність зобов'язує. Власність не повинна використовуватися на шкоду людині і суспільству.
Держава забезпечує захист прав усіх суб'єктів права власності і господарювання, соціальну спрямованість економіки. Усі суб'єкти права власності рівні перед законом.
       Згідно Постанови ВРУ «Про оплату житлово-комунальних послуг населенням України»   ( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1999, N 18, ст.159 )        Значне падіння життєвого рівня населення в результаті підвищення цін на споживчі товари, зростання заборгованості по заробітній платі і пенсіях зумовлює подальше збільшення заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги. Для забезпечення конституційних прав громадян України і недопущення звуження їх змісту та обсягів (статті 22 і 48
Конституції України ( 254к/96-ВР ) Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: ч.1. Встановити плату за житло і комунальні послуги не більше 15 відсотків фактично отриманого сукупного доходу сім'ї. Рівень сукупного доходу сім'ї і частка плати за житлово-комунальні послуги у цьому доході встановлюються на підставі декларування доходів усіх членів сім'ї.
Тому, що сукупні нарахування за комунальні послуги склали набагато  більше ніж сукупний дохід моєї сім’ї за період з січня 2016 року по травень 2017 року, я в пріоритет поставив життя своїх чотирьох дітей, їхній захист і право на життя, а не незаконні та здирницькі тарифи приватним компаніям та «нездравими» чиновниками. Документи стосовно мого сукупного доходу сім’ї додам пізніше, а також суму усіх комунальних виплат за цей період. 
А якщо враховувати, що національна безпека української нації порушена саме Верховною радою України і досі не виконано статтю 20 Конституції України і всі органи влади на території національної держави Україна користуються підробленими печатками у тому числі і видано паспорти громадянам без ідентифікації національності у тому числі і 78 відсотків громадян української нації, то злочин, що коїться проти української нації є геноцидом, діяннями умисно вчиненими з метою знищення національної групи української нації на території національної держави Україна.

Прошу:
1.     Скасувати судовий наказ від 21 жовтня 2019 року Гуляйпільського районного суду Запорізької обл. по справі № 315/1176/19 про стягнення з мене коштів за поставлений природній газ в  сумі 5059 грн. 53 коп. на користь ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ» (ЄДРПО 39587271)
2.     Стягувати з мене судовий збір не можливо оскільки вважаю вимоги Заявника ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ» щодо мене не законними і протиправними та у зв’язку з відсутністю договірних відносин між нами.
Додатки:
1. Копія «Попередження» №3
2. Копія діючого договору № ХХХХХХ про надання населенню послуг з газопостачання
3. Копія витягу юрособи ТОВ «ЗАПОРІЖГАЗ ЗБУТ»
4. Копія отриманого листа, з датою отримання, від районного Гуляйпільського суду в Запорізькій обл.


Наша концепція: Сьогодні кожен українець має стати адвокатом для себе, і слідчим, прокурором та суддею для системи! - ГО «Багнет Нації»

Наше гасло: «І один у полі воїн, якщо поле правове!»

7 коментарів:

 1. Сильно. Спасибо. У меня такая ситуация с Днепргаз сбыт. До суда не дошло,но скоро Я думаю будут делать всё возможное.

  ВідповістиВидалити
 2. Спасибо, информация просто бомба. Начну разбираться детально и напишу на Днепрогаз. Благодарю. Тоже.

  ВідповістиВидалити
 3. Так, треба давити цих упирів. Скористуюсь Вашою заявою..вірніше перероблю її в позов.

  ВідповістиВидалити
 4. Что в итоге,отменили или нет и оплачиваете ли вы дальше ком. услуги?

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Судовий наказ відмінили. Висить борг, але газ відрізали. ще до судового наказу.

   Видалити

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -