- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

пʼятниця, 7 серпня 2020 р.

Як введенні в дію кодекси України – відповідь ВРУ

    Згідно Конституції України та Регламенту Верховної Ради України до повноважень «єдиного законодавчого органу» не входить прийняття кодексів. Адже актами Верховної Ради є закони, постанови, резолюції, декларації, звернення, заяви.

   Вікіпедійне визначення поняття «кодекс», наступне:

   Ко́декс (лат. codex — книга) — зведення правил у певній сфері, що може мати офіційно закріплений характер, проте позбавлене безпосередньої юридичної сили.

   Кодекс — внутрішньо цілісний складний (має структурний розподіл на частини, розділи тощо) нормативно-правовий акт, який є результатом кодифікації і забезпечує правове регулювання певної сфери суспільних відносин, об'єднуючи норми певної галузі (підгалузі) права.

   Отже, кодекс, як підзаконний нормативно-правовий акт (зведених правил), вводиться в дію або законом, або постановою Верховної Ради України. А тим більше, кодекс, ні в якому разі, не підписується Президентом України. А тим більше, не скріплюється печаткою глави держави – Гербовою печаткою Президента України, якою скріплюється підпис Президента на грамотах, посвідченнях до президентських відзнак та почесних звань України, а також на посланнях Президента України главам інших держав.

   Звернувшись до Верховної Ради України із запитом на публічну інформацію ми з’ясували (нижче публікуємо відповідь), що наразі «чинні» Бюджетний, Виборчий, Господарський, Земельний кодекси, Кодекс адміністративного судочинства України, Кодекс України з процедур банкрутства, Митний, Повітряний, Податковий, Сімейний, Цивільний кодекси та Цивільний процесуальний кодекс України «затверджені» з перевищенням повноважень не тільки «єдиного законодавчого органу», а й всіх «голів держави», які залишили свої підписи під зазначеними «документами».

Читайте також: Кодекси: дещо з нормативної макулатури – архівні сканкопії

Бюджетний і Податковий кодекси: мені не все рівно кому, за що і скільки платити

 

Вих. №: ЗПІ/007/20                                                Дата: 27 липня 2020 року                                        

ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ

вул. Михайла Грушевського, 5,

м. Київ, Київська область, 01008

 

              Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження

        чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження

   чи наказу настає юридична відповідальність.

                                                                     (Стаття 60. Конституції України)

 

З А П И Т

про надання публічної інформації за Законом України

«Про доступ до публічної інформації»

                        

   Частиною першою і другою статті 19. Конституції України (Основного закону – закону прямої дії) закріплено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.

   Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

   Згідно положень пункту 3 частини першої статті 85. Конституції України до повноважень Верховної Ради України належить, зокрема, прийняття законів.

   Керуючись положеннями статті 91. Основного закону Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків, передбачених цією Конституцією.

   Положеннями статті 94. Конституції України встановлено, що закон підписує Голова Верховної Ради України і невідкладно направляє його Президентові України.

   Президент України протягом п'ятнадцяти днів після отримання закону підписує його, беручи до виконання, та офіційно оприлюднює його або повертає закон зі своїми вмотивованими і сформульованими пропозиціями до Верховної Ради України для повторного розгляду.

   У разі якщо Президент України протягом встановленого строку не повернув закон для повторного розгляду, закон вважається схваленим Президентом України і має бути підписаний та офіційно оприлюднений.

   Якщо під час повторного розгляду закон буде знову прийнятий Верховною Радою України не менш як двома третинами від її конституційного складу, Президент України зобов’язаний його підписати та офіційно оприлюднити протягом десяти днів. У разі якщо Президент України не підписав такий закон, він невідкладно офіційно оприлюднюється Головою Верховної Ради України і опубліковується за його підписом.

   Закон набирає чинності через десять днів з дня його офіційного оприлюднення, якщо інше не передбачено самим законом, але не раніше дня його опублікування.

   Частинами першою і другою статті 46 Глави 8 «РІШЕННЯ ВЕРХОВНОЇ РАДИ УКРАЇНИ» Регламенту Верховної Ради України затвердженого Законом України від 10 лютого 2010 року № 1861-VI «Про Регламент Верховної Ради України» встановлено, що «Рішеннями Верховної Ради є акти Верховної Ради, а також процедурні та інші рішення, які заносяться до протоколу пленарних засідань Верховної Ради. Актами Верховної Ради є закони, постанови, резолюції, декларації, звернення, заяви».

   Керуючись положеннями статті 34. і 40. Конституції України та нормами Законів України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк (пять днів),

 

П Р О С И М О:

1.                Надати завірені належним чином фотокопії з оригіналів перших і останніх сторінок (за підписами Президента України і голови Верховної Ради України) нормативно-правових актів (ЗАКОНІВ, ПОСТАНОВ або інших актів прийнятих більшістю від конституційного складу ВРУ), якими введено в дію наступні, чинні підзаконні акти:

1). Бюджетний кодекс України (документ від 8 липня 2010 року № 2456-VI);

2). Виборчий кодекс України (документ від 19 грудня 2019 року № 396-ІХ);

3). Водний кодекс України (документ від 6 червня 1995 року № 213/95-ВР);

4). Господарський кодекс України (документ від 16 січня 2003 року № 436-IV);

5). Господарський процесуальний кодекс України (документ від 6 листопада 1991 року № 1798-ХІІ);

6). Житловий кодекс Української РСР (документ від 30 червня 1983 року № 5464-Х);

7). Земельний кодекс України (документ від 25 жовтня 2001 року № 2768-ІІІ);

8). Кодекс адміністративного судочинства України (документ від 6 липня 2005 року № 2747-IV);

9). Кодекс законів про працю України (документ від 10 грудня 1971 року № 322-VIII);

10). Кодекс торговельного мореплавства України (документ від 23 травня 1995 року № 176/95-ВР);

11). Кодекс України з процедур банкрутства (документ від 18 жовтня 2018 року № 2597-VIII);

12). Кодекс України про адміністративні правопорушення (документ від 7 грудня 1984 року № 8073-Х);

13). Кодекс України про надра (документ від 27 липня 1994 року № 132/94-ВР);

14). Кодекс цивільного захисту України (документ від 2 жовтня 2012 року № 5403-VI);

15). Кримінальний кодекс України (документ від 5 квітня 2001 року № 2341-ІІІ);

16). Кримінальний процесуальний кодекс України (документ від 13 квітня 2012 року № 4651-VI);

17). Кримінально-виконавчий кодекс України (документ від 11 липня 2003 року № 1129-IV);

18). Лісовий кодекс України (документ від 21 січня 1994 року № 3852-ХІІ);

19). Митний кодекс України (документ від 13 березня 2012 року № 4495-VI);

20). Повітряний кодекс України (документ від 19 травня 2011 року № 3393-VI);

21). Податковий кодекс України (документ від 2 грудня 2010 року № 2755-VI);

22). Сімейний кодекс України (документ від 10 січня 2002 року № 2947-ІІІ);

23). Цивільний кодекс України (документ від 16 січня 2003 року № 435-IV);

24). Цивільний процесуальний кодекс України (документ від 18 березня 2004 року № 1618-IV);

2.                Надати завірені належним чином фотокопії з оригіналів першої і останньої сторінок Постанови Верховної Ради України від 17 липня 2020 року № 807-ІХ «Про утворення і ліквідацію районів»;

3.                Надати завірену належним чином достовірну інформацію стосовно факту обов’язкової реєстрації Міністерством юстиції України в Єдиному державному реєстрі нормативно-правових актів (вказати дату реєстрації, дату опублікування і реєстраційний номер), зазначених в пункті 1 (даного запиту) КОДЕКСІВ, а також ЗАКОНІВ, ПОСТАНОВ або інших актів, якими введено в дію зазначені КОДЕКСИ;

4.                Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) вигляді на мою домашню адресу: 49055, місто Дніпро  і в електронному вигляді на мою вищезазначену електронну адресу (e-mail: svf2011@ukr.net).

   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.     

   Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

 

Уповноважений представник

ГО ОПГ «Багнет Нації»:                                Сергій Філіпенко

P. S. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.                  

                                                                      (стаття 109 Кримінального кодексу України)

Читайте також: Інформаційна бомба або початок кінця: Увага!!! Всі міські, сільські, районні і обласні ради зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності – унікальні документи на сайті "Багнет Нації"

Інформаційна бомба або початок кінця: законодавства, яке регулює утворення органів влади і місцевого самоврядування, не існує – відповідь ВРУ

Читайте також: Як сприймати відсутність Великої Державної Печатки України на документах особливої державної ваги? - (оновлюється)

Телеграм: https://t.me/bagnetnacii
Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/bagnetnacii
Сайт: http://bagnetnacii.blogspot.com

Фінансову підтримку діяльності громадського об’єднання ГО «Багнет Нації» можна здійснити переказом на картку ПриватБанку № 5168 7427 1422 2175 на ім’я Сергій Філіпенко. Дякуємо за Ваш вагомий внесок у відновлення конституційного устрою України!

Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -