- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

середа, 10 грудня 2014 р.

ВІДКРИТЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ: Я, ВАС ВСІХ ЗВІЛЬНЯЮ!

Надаємо проміжну інформацію, щодо бажання незаконно утвореної адміністративної комісії виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради (яка в супереч діючий Конституції України перебрала на себе непритаманні повноваження – функції суду), окрім заробітної плати, з нашої з вами кишені, підзаробити грошенят за рахунок шахрайських схем.


Можливо, ці матеріали допоможуть комусь зрозуміти нелегітимність (незаконність) існуючих органів місцевого самоврядування, що є нівеліром всіх їх попередніх рішень з продажів та відчужень.

Вони за все ВІДПОВІДАТИМУТЬ ПЕРЕД ЗАКОНОМ, або РЕВОЛЮЦІЙНИМ ТРИБУНАЛОМ.

Подаємо інформацію в хронологічній послідовності: їх - відповідь (фото), наше – заперечення (це, варто знати кожному).

Дніпропетровська міська рада
Департамент корпоративних прав та правового забезпечення
Величко О. В.
Громадянин України Філіпенко С. В.

Звернення
Розглянувши Вашу відповідь від 21.11.14 №Ф-17 стосовно моєї незгоди з вердиктом адміністративної комісії виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради від 08.10.2014 №697 повідомляю наступне:
Відповідно до статті 1. «Кодексу України про адміністративні правопорушення»
Завданням Кодексу України про адміністративні правопорушення є охорона прав і свобод громадян, власності, конституційного ладу України, прав і законних інтересів підприємств, установ і організацій, встановленого правопорядку, зміцнення законності, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі точного і неухильного додержання Конституції  і законів України, поваги до прав, честі і гідності інших громадян, до правил співжиття, сумлінного виконання своїх обов'язків, відповідальності перед суспільством.    
Відповідно до статті 8. Конституції України в Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.
     Відповідно до статті 7. Конституції України в Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.
     Відповідно до статті 140. Конституції України місцеве самоврядування є правом територіальної громади – жителів села чи об’єднання у сільську громаду жителів кількох сіл, селища та міста – самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції і законів України.
     Відповідно до статті  6. п.1 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста. Згідно з п.3 цієї статті добровільне об'єднання територіальних громад відбувається за рішенням місцевих референдумів відповідних територіальних громад сіл. Таке рішення є наданням згоди на створення спільних органів місцевого самоврядування, формування спільного бюджету, об'єднання комунального майна. А, відповідно до п.5 цієї статті у містах з районним поділом територіальні громади районів у містах діють як суб'єкти права власності.
     Згідно зі статтею 10 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» Ради – представницькі органи місцевого самоврядування. Відповідно до п.1 цієї статті сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами. Відповідно до п.4 цієї статті порядок формування та організація діяльності рад визначаються Конституцією України, цим та іншими законами, а також статутами територіальних громад.
     Стаття 11. п.1 вищезазначеного Закону визначає, що виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх створення) рад є їх виконавчі комітети, відділи, управління та інші створювані радами виконавчі органи.
     Стаття 15. наголошує, що органи місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад можуть об'єднуватися в асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання, які підлягають реєстрації відповідно до законодавства в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.
     Стаття 16. інформує про наступне: Органи місцевого самоврядування є юридичними особами і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону. Сільські, селищні, міські, районні у містах, районні, обласні ради мають печатки із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, рахунки в установах банків України.
     Стаття 19. наголошує, що Статут територіальної громади підлягає державній реєстрації в центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань.
     І, нарешті, стаття 24. цього Закону наголошує, що органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України.

     З урахуванням всього вищезазначеного, керуючись ст.3,5 Конституції України та ст.2 та ст.316-318 Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Закону України "Про доступ до публічної інформації", ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України “Про інформацію”, для підтвердження Вашої ЛЕГІТИМНОСТІ (законності),

Прошу:

1.  Надати мені публічну інформацію: копії протоколів про утворення районних у місті Дніпропетровську Територіальних громад (юридичних осіб), а також копії їх зареєстрованих державою Статутів (по 8-м копій відповідно до кількості районів міста);
2.  Надати мені публічну інформацію: копії результатів проведеного місцевого референдуму, щодо згоди районних у місті Територіальних громад міста Дніпропетровська про утворення Територіальної громади міста Дніпропетровська, як юридичної особи;
3.  Надати мені публічну інформацію: копію свідоцтва про державну реєстрацію Територіальної громади міста Дніпропетровська;
4.  Надати мені публічну інформацію: копію протоколу рішення Територіальної громади міста Дніпропетровська про створення представницького органу – Дніпропетровської міської ради;
5.  Надати мені публічну інформацію: копії протоколу про ухвалу рішення Дніпропетровської міської ради, щодо створення виконавчих органів (комітетів, комісій, департаментів тощо);
6.  Відповідь надати мені в письмовому та електронному вигляді на вищезазначені мною адреси.

Вся переписка публікується на сайті «Багнет Нації»: http://bagnetnacii.blogspot.com  Далі буде…


10.12.2014                                                               Філіпенко С. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -