- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

пʼятниця, 24 липня 2015 р.

ЗАМКНЕНЕ КОЛО – ЧЕРГОВЕ ЗВЕРНЕННЯ ДО ПРОКУРАТУРИ

Прокуратура Дніпропетровської області

В чергове звертаємось до Дніпропетровської обласної прокуратури з приводу підозри розкрадання фінансових ресурсів обласного бюджету злочинним угрупуванням з назвою «Дніпропетровська обласна рада».


Прокурору Дніпропетровської області
Матвійчуку Віктору Володимировичу
пр. К. Маркса 38, м. Дніпропетровськ,
                                                                                         Дніпропетровська область, 49000

                                                                                        Філіпенка Сергія Веніаміновича
                                                                                         м. Дніпропетровськ, 49055
                                                        
                                                                                                            e-mail: svf2011@ukr.net

Звернення

Я, Філіпенко Сергій Веніамінович, 1970 року народження, Українець, громадянин України, офіційно звертаюсь до Вас на підставі статті 8 та статті 40 Конституції України.
 
   Прокуратура України   становить   єдину   систему,   на   яку
відповідно до
статті 121. Конституції України  та статті 1.  Закону України „Про Прокуратуру”  покладається  нагляд за додержанням прав і свобод людини і громадянина, додержанням законів з цих питань органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами. Прокуратура України має вживати заходів до усунення порушень закону, від  кого  б  вони не  виходили,  поновлювати  порушені  права  і  притягувати  у встановленому  законом  порядку  до  відповідальності  осіб,   які допустили ці порушення.
   Діяльність  органів  прокуратури  спрямована   на    всемірне
утвердження верховенства  закону,  зміцнення  правопорядку  і  захист від неправомірних посягань
на закріплені і гарантовані норми Конституції України.
 
Відповідно до Конституції України:

   Стаття 7. В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування.

   Стаття 8. В Україні визнається і діє принцип верховенства права.
Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй.

   Закон України „Про місцеве самоврядування в Україні”, відповідно до Конституції України, визначає систему та гарантії місцевого самоврядування в Україні, засади організації та діяльності, правового статусу і відповідальності органів та посадових осіб місцевого самоврядування.

   Відповідно до статті 2., п.2., цього Закону, місцеве самоврядування здійснюється Територіальними громадами.

   Згідно статті 5., система місцевого самоврядування включає:

територіальну громаду;
сільську, селищну, міську раду;
сільського, селищного, міського голову;
виконавчі органи сільської, селищної, міської ради;
районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси Територіальних громад сіл, селищ, міст.

   Відповідно до статті 6., первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є Територіальна громада села, селища, міста.

   Відповідно статті 10., Ради - представницькі органи місцевого самоврядування. Сільські, селищні, міські ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами.

   Відповідно до статті 16., всі органи місцевого самоврядування є ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ!!!

   Відповідно до статті 24., цього закону, Органи місцевого самоврядування та їх посадові особи діють лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією і законами України.

   Відповідно до Закону України „Про Прокуратуру” органи прокуратури України здійснюють  свої  повноваження  на  підставі  додержання Конституції   України  та  чинних  на  території республіки  законів,  незалежно  від  будь-яких  органів державної влади,  посадових осіб, а також рішень громадських об'єднань чи їх органів. Захищають  у  межах  своєї  компетенції  права  і  свободи громадян на засадах  їх  рівності  перед  законом,  незалежно  від національного чи соціального походження, мови,  освіти,  ставлення до релігії, політичних переконань, службового чи  майнового  стану та інших ознак. Вживають заходів до усунення порушень закону, від  кого  б вони не  виходили,  поновлення  порушених  прав  і  притягнення  у встановленому  законом  порядку  до  відповідальності  осіб,   які допустили ці порушення. Діють  гласно,  інформують   державні    органи    влади, громадськість  про  стан  законності  та заходи щодо її зміцнення, оприлюднюють  та  надають  інформацію  за  запитами  відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".
 
По-суті звернення:
 
   Шановний Вікторе Володимировичу! В той час, коли на сході нашої країни точиться жорстока, кровопролитна, безкомпромісна війна проти зовнішнього агресора, в середині країни продовжується протистояння внутрішній окупації – тотальній та зухвалій корупції – прихованій формі новітнього геноциду. Боротьба з корупцією -  питанням №1 на порядку денному не тільки Президента, Кабінету Міністрів, Парламенту, Генерального прокурора та всіх силових структур України, а й громадських організацій, рухів та небайдужих пересічних громадян. Бо корупція руйнує державу з середини, так само нещадно, як і військова агресія ззовні.
   Враховуючи все вищезазначене і той факт, що в Дніпропетровській області не існує легітимних (законних) первинних суб’єктів місцевого самоврядування – територіальних громад (юридичних осіб), діяльність, а тим більше фінансова, органу з назвою «Дніпропетровська обласна рада», суперечить чинній Конституції та закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Цей орган не може представляти добровільне обєднання територіальних громад в межах Дніпропетровської області з огляду на фактичну відсутність територіальних громад (юридичних осіб), які мали б наділити його юридично-представницькими повноваженнями.
   З огляду на вищезазначене, незрозумілим є те, що цей орган займається несанкціонованим використанням фінансових ресурсів з обласного бюджету, а також використанням і розпорядженням комунального майна на свій власний розсуд.
   Прикладом несанкціонованого витрачання фінансових ресурсів з обласного бюджету, є так звана «Програма розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2017 роки» (див. додаток), яка не має нічого спільного з нормами та положеннями чинної Конституції та законами України, а тим більше з розвитком місцевого самоврядування. Пункти зазначеної програми викликають подив, а інколи, нестримну посмішку, відвертого безглуздя і бажання, нелегітимного органу з назвою «Дніпропетровська обласна рада», витрачати фінансові ресурси обласного бюджету на будь-що. Чого тільки вартують наступні пункти так званого «переліку завдань і заходів»:
  «Обласний конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування – 23 млн. грн., обласний конкурс „Ярмарок ідей” – 1,5 млн., співфінансування переможців обласного конкурсу „Ярмарок ідей” – 10 млн., співфінансування органів місцевого самоврядування області – переможців конкурсів, учасників спільних проектів (програм) державних, міжнародних, громадських організацій (фондів), спрямованих на розвиток місцевого самоврядування – 34 млн., урочисті заходи з нагоди Дня місцевого самоврядування – 1 млн., придбання автотранспорту для сільських, селищних рад – 10 млн., реалізація спільного проекту Дніпропетровської обласної ради, Координатора проектів ОБСЄ в Україні та Фонду Східна Європа „Електронне село” – 1,5 млн., створення інформаційно-ресурсних центрів обласної ради вміських та районних радах – 2,5 млн., підтримання в належному стані Обласної дошки інформації – 615 тис. (довідка: урочисте відкриття «Парку ракет» в Дніпропетровську відбулося 29 жовтня 2013 року на місті де раніше була «дошка»), створення умов для належного функціонування обласної ради – 5,5 млн., сплата членських і цільових внесків до Асоціація Європейських Регіонів, Української асоціації місцевих та регіональних влад, Дніпропетровської обласної асоціації органів місцевого самоврядування – 6 млн. 750 тис., протокольно-публічні заходи за участю представників органів місцевого самоврядування, Дніпропетровської обласної асоціації органів місцевого самоврядування та громадськості – 1,5 млн.» -  і багато чого іншого. Орієнтовний загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми «розвитку» складає 108 млн. 845,0 тис. народних гривень.
   На наш інформаційний запит стосовно географічного місця розташування «Обласної дошки інформації», на утримання якої в бюджет закладено 615 тисяч гривень, посадовці органу з назвою «Дніпропетровська обласна рада» відповіли, що не розуміють суті питання.
   На наш другий інформаційний запит, відносно надання фінансового звіту про виконання «Програми розвитку місцевого самоврядування в Дніпропетровській області» (один раз на півріччя до 20 числа місяця, наступного за звітним (20 липня та 20 січня), як зазначено в рішенні сесії органу з назвою «Дніпропетровська обласна рада» № 225-10/VI від 27 грудня 2011 року (див. додаток), одержали відповідь, що відповідно до розпорядження голови обласної ради № 119-Р від 17.05.2012  «Про інструкцію з діловодства в Дніпропетровській обласній раді та її виконавчому апараті» буде опубліковано тільки підсумковий звіт про її виконання.
   Відповідно до статті 27. Кримінального кодексу України, співучасниками злочину, поряд із виконавцем, є організатор, підбурювач та пособник.
   Пособником є особа, яка порадами, вказівками, наданням засобів чи знарядь або усуненням перешкод сприяла вчиненню злочину іншим співучасникам.
Не маючи бажання бути співучасниками явного злочину, на підставі вищевикладеного,
 
Прошу:
 
1. Реалізуючи своє конституційне право, відповідно до статті 55. КУ, у звязку із зверненням до суду, щодо відновлення моїх конституційних прав і свобод, прошу надати дані прокурорської перевірки за фактом підозри нецільового використання фінансових ресурсів з обласного бюджету, органом з назвою «Дніпропетровська обласна рада», через реалізацію так званої «Програми розвитку місцевого самоврядування у Дніпропетровській області на 2012 – 2017 роки»;

2. Відповідь на звернення, надіслати у визначений законом термін в письмовому і електронному вигляді на зазначені вище домашню та електронну адреси для їх подальшого використання в якості експертних свідчень у судовому провадженні.


Додаток (копії документів):

- Додаток до рішення обласної ради від 27 грудня 2011 року № 225-10/VI, а також додаток до цього додатку від 27 травня 2015 року № 642-31/VI – на 30 арк.;
- Копія інформаційного запиту та відповідь на запит Дніпропетровського міського управління юстиції щодо відсутності (де-факто і де-юре) районних у місті Дніпропетровську територіальних громад, які, у відповідності до закону, мали утворити територіальну громаду міста Дніпропетровська (добровільне об’єднання) – на 4 арк.;
- Копія інформаційного запиту та відповідь на запит ГУ Юстиції у Дніпропетровській області щодо відсутності (де-факто і де-юре) територіальних громад (юридичних осіб) сіл, селищ, міст в Дніпропетровській області (які, в свою чергу, мали б утворити представницький орган з назвою «Дніпропетровська обласна рада»), але з наявним переліком зареєстрованих реєстраційними службами територіальних управлінь юстиції Дніпропетровської області, 76-ти (сімдесят шість) статутів територіальних громад (службове підроблення?) – на 9 арк.;
- Копія інформаційного запиту та відповідь на запит до Дніпропетровської обласної ради, стосовно пункту вищезазначеного кошторису: «Підтримання в належному стані Обласної дошки інформації» (615 тис. грн.), при фактичній її відсутності – на 2 арк.;
- Копія інформаційного запиту та відповідь на запит до Дніпропетровської обласної ради, відносно звітності про виконання «Програми розвитку місцевого самоврядування в Дніпропетровській області» (один раз на півріччя до 20 числа місяця, наступного за звітним (20 липня та 20 січня), як зазначено в рішенні сесії органу з назвою «Дніпропетровська обласна рада» № 225-10/VI від 27 грудня 2011 року – на 2 арк..

Всі додатки застеплеровані та пронумеровані.


24.07.2015                                                                  Філіпенко С. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -