- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

субота, 9 липня 2016 р.

Реєстр власності територіальної громади Дніпра існує?!! (документ)

Пам’ятаєте діалог героїв з фільму «ДМБ»:

-      Видишь суслика?
-      Нет!
-      И я не вижу. А он есть!

Саме такі асоціації виникли в момент прочитання офіційної відповіді (на фото) на наш інформаційний запит до Дніпроміськради стосовно надання публічної інформації щодо Реєстру комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська.
«Реєстр об’єктів права комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська це автоматизована система збору, накопичення та обробки даних про об’єкти комунальної власності та існує у вигляді електронної програми з можливістю пошуку згідно заданих параметрів. Реєстр не є переліком об’єктів нерухомого майна права комунальної власності станом на поточну дату, інформація у Реєстрі постійно корегується в залежності від інформації наданої балансоутримувачами нерухомого майна.
Станом на 05.07.2016 у Реєстрі значиться 12674 об’єкти нерухомого майна» - зазначено у відповіді Департаменту по роботі з активами за підписом заступника директора департаменту Янушкевич Т. В.
Ось так, – конституційної територіальної громади міста Дніпропетровська, де-юре, не існує, натомість, де-факто, існує Реєстр її комунальної власності… Полтергейст!!!

Публікуємо зміст запиту і офіційну відповідь:
                                                                                                            
                                                Дніпропетровська міська рада
                                                                            
                                                   Дніпропетровська область,
                                                   49000 Дніпропетровськ,
                                                       Пр. К. Маркса, 75,  
                                                   
                                                    Голова ДМГО Скобліков
                                                    Дмитро Володимирович
                                             

         
Запит 
  про надання публічної інформації за Законом України
                 "Про доступ до публічної інформації"

   Згідно стаття 19. Конституції України правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
   Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
    Основу цивільного законодавства України становить Конституція України.
    Основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України.
    Цивільним кодексом України визначено, що Учасниками цивільних відносин є фізичні особи та юридичні особи, а також держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права (ст..2).
   Юридична особа може бути створена шляхом об'єднання осіб та (або) майна. Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права. Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів та діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом.
   Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування (ст.81).
   Згідно статті 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини.
   Територіальні громади сіл, селищ, міст, районів у містах безпосередньо або через органи місцевого самоврядування можуть об'єднувати на договірних засадах на праві спільної власності об'єкти права комунальної власності, а також кошти місцевих бюджетів для виконання спільних проектів або для спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій і створювати для цього відповідні органи і служби.
   Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.
   Доцільність, порядок та умови відчуження об'єктів права комунальної власності визначаються відповідною радою. Доходи від відчуження об'єктів права комунальної власності зараховуються до відповідних місцевих бюджетів і спрямовуються на фінансування заходів, передбачених бюджетами розвитку.
   Майнові операції, які здійснюються органами місцевого самоврядування з об'єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.
   Право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом.
   Повертаючись до положень Цивільного кодексу України варто зазначити, що істотними умовами договору управління майном є:
- перелік майна, що передається в управління;
- розмір і форма плати за управління Майном (ст..1035).
   Суб'єктами права власності є Український народ та інші учасники цивільних відносин, визначені статтею 2 цього Кодексу. Усі суб'єкти права власності є рівними перед законом (ст.318).
   Від імені Українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, встановлених Конституцією України (ст.324).
   У комунальній власності є майно, у тому числі грошові кошти, яке належить територіальній громаді. Управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування (ст.327).
   Юридична особа публічного права набуває право власності на майно, передане їй у власність, та на майно, набуте нею у власність на підставах, не заборонених законом (ст.329).
   Майно, передане в управління, має бути відокремлене від іншого майна установника управління (установником управління є власник майна – територіальна громада) та від майна управителя. Майно, передане в управління, має обліковуватися в управителя на окремому балансі, і щодо нього ведеться окремий облік. Розрахунки, пов'язані з управлінням майном, здійснюються на окремому банківському рахунку (ст..1030).
   Договір управління майном укладається в письмовій формі. Договір управління нерухомим майном підлягає нотаріальному посвідченню (ст..1031).
  Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 7, 8, 140-143 Конституції України, ст.2 та ст.316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації в суді,

Прошу:

1.    У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію щодо електронного реєстру (або іншого реєстру) облікованої комунальної власності територіальної громади міста Дніпропетровська;
2.  У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію (електронну копію) щодо обліку переданого управителям в управління відокремленого комунального майна територіальної громади міста Дніпропетровська;
3.    У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – дані про всіх управителів в управлінні яких знаходиться будь-яке комунальне майно територіальної громади міста Дніпропетровська;
3.    Відповідь надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову адресу та електронну адресу: zakondie@ukr.net  
      Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «Громадянська дія» http://grajdanskoedeistvie.blogspot.com та «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

  З повагою,                                                 Скобліков  Д. В.


Матеріали по темі:

В Дніпрі працює суд Української РСР (документ) 

І Казначейство не виняток – юридична особа приватного права (документ)

Почталіон свідчить: Дніпроміськрада – юридична особа приватного права

Адреси, явки, паролі КП ЖЕПів Дніпра (документ) 

КП „Контакт” надало докази своєї нелегітимності (документ)

Дніпроміськрада приховує дані про комунальні підприємства? (документ)

Война підтвердила грубе порушення Конституції: відповідь Мінюсту щодо територіальних громад Дніпра (документ)


«Територіальна громада міста Дніпропетровська» не зареєстрована – відповідь Державної казначейської служби (документ)

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -