- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

пʼятниця, 30 вересня 2016 р.

Суддя Женеску дослідить докази нелегітимності структури Дніпроміськради (клопотання про долучення доказів)

Вагомим аргументом у справі щодо бездіяльності Дніпроміськради, стосовно легітимізації своїх структурних підрозділів (департаментів, управлінь тощо), які, у відповідності до чинного законодавства мають бути утворені розпорядчим актом компетентного органу (радою) і зареєстровані як юридичні особи публічного права, мають відіграти докази у вигляді інформаційних запитів і офіційних відповідей, які раніше вже були опубліковані у матеріалі „Дніпроміськрада – сурогатний орган місцевого самоврядування (відповіді на інфозапити)”, а сьогодні були подані до суду у супроводі з відповідним клопотанням.

 

                         Бабушкінський районний суд 
           м. Дніпропетровська
                                                пр-т Д. Яворницького, 57, місто Дніпро,
                                 Дніпропетровська область, 49000
                                                Суддя Женеску Е. В.

                                                Позивач: Громадянин України
                                                Філіпенко Сергій Веніамінович,
                                            
                          місто Дніпропетровськ, 49055
                e-mail: svf2011@ukr.net

                                          Заява (клопотання)
           про долучення до матеріалів справи № 200/16195/16а
   Відповідно до статті 55. Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
   Кожному гарантується право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
   Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.
   Згідно з положеннями статті 69. Кодексу адміністративного судочинства України, доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
   Відповідно до положень статті 71. Кодексу, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дій чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
   Керуючись положеннями статті 55. Конституції України, а також зазначеними положеннями Кодексу адміністративного судочинства, прошу долучити до матеріалів справи № 200/16195/16а, за моїм адміністративним позовом щодо бездіяльності Дніпропетровської міської ради, наступні доказові матеріали:

-                     Копії інформаційних запитів №№ 75-94, від 27.07.2016 та копії відповідей на запити до/від Дніпропетровської міської ради стосовно створення юридичних осіб виконавчих органів місцевого самоврядування (департаментів, управлінь)  – на 246 (двісті сорок шість) арк.30 вересня 2016 року                                                       Філіпенко С. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -