- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

неділя, 2 жовтня 2016 р.

Розкласти по полицях (відповідь «Дніпроводоканалу» на інфозапити)

   Раніше, ми вже повідомляли читачів нашого ресурсу про те, що так зване комунальне підприємство «Дніпроводоканал» займається незаконною господарською діяльністю на підставі рішення № 46 Дніпропетровської міської ради народних депутатів (від 27.11.1991 року), керуючись ст.7 Закону УРСР «Про місцеві Ради народних депутатів Української РСР та місцеве самоврядування», ст.ст. 32, 35 Закону УРСР «Про власність» міської ради народних депутатів.

   Із невеличким запізненням публікуємо зміст запитів (№№ 400-16 – 405-16) на отримання інформації та відповідь (на фото), яку нам надала «власність» Дніпропетровської міської ради народних депутатів УРСР – КП «Дніпроводоканал»:
                                    Комунальне підприємство «Дніпроводоканал»
                                    Дніпропетровської міської ради
                                    49101, Дніпропетровська область,
                                    місто Дніпро, вул. Червона, 21-а
                                                                               
                                                                          
    Громадянин України Філіпенко
      Сергій Веніамінович, 1970 р. н.,
                                    49055: Дніпропетровська обл., м. Дніпро,
e-mail: svf2011@ukr.net

                                             

         
Запит № 400 - 405 
           про надання публічної інформації за Законом України
                          "Про доступ до публічної інформації"

      Відповідно до статті 143. Конституції України та пункту 30 частини першої статті 26. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Територіальні громади, безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування, виключно на пленарних засіданнях відповідних місцевих рад, утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи.
  Статтею 63. Господарського кодексу України (ГКУ) чітко визначено, що комунальне підприємство діє на основі комунальної власності територіальної громади. А стаття 62., цього Кодексу, зазначає, що підприємство є юридичною особою, має відокремлене майно, самостійний баланс, рахунки в установах банків та може мати печатки.
  Відповідно до статті 78. ГКУ комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування (місцевою радою) в розпорядчому порядку (розпорядчим актом) на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління. Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником власника – відповідної територіальної громади. Найменування комунального унітарного підприємства повинно містити слова "комунальне підприємство" та вказівку на орган місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить дане підприємство. Комунальне унітарне підприємство очолює керівник підприємства, що призначається органом, до сфери управління якого входить підприємство, і є підзвітним цьому органові.
   Відповідно до статті 81. Цивільного кодексу України юридична особа публічного права (комунальне підприємство) створюється Розпорядчим актом компетентного органу місцевого самоврядування (ради).
   Відповідно до статті 87. Цивільного кодексу України юридична особа вважається створеною з дня її державної реєстрації.

  Враховуючи вищезазначене, керуючись  ст. 7, 8, 140-143 Конституції України, ст.2 та ст.316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації в суді,

Прошу:

Запит № 400-16:  У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію Розпорядчого акту про створення Дніпропетровською міською радою юридичної особи публічного права з назвою Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради;
Запит № 401-16: У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи публічного права з назвою Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради;
Запит № 402-16: У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – відомості про базу відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста та територіальних громад районів у місті Дніпро, на яких засновано юридичну особу публічного права з назвою Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради;
Запит № 403-16: У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – відомості (виписку) з Єдиного державного реєстру про юридичну особу публічного права з назвою Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради;
Запит № 404-16: У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копії Рішень (вісім, - відповідно до кількості районів у місті) про передачу відповідної бази відокремленої частини комунальної власності територіальних громад районів у місті Дніпро представнику територіальної громади міста - Дніпропетровській міській раді;
Запит № 405-16: У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію Рішення про передачу бази відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста та територіальних громад районів у місті Дніпро представником власника (Дніпропетровською міською радою) відповідної територіальної громади (міста Дніпро) юридичній особі публічного права з назвою Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради;
-  Відповідь надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову і електронну адреси.      
   Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

                                        Додаток до запиту:

- Копія судової повістки про виклик до Апеляційного суду Дніпропетровської області – на 1 (одному) арк.

  
  
    05.09.2016                                                                     Філіпенко С. В.


Матеріали по темі:

КП «Дніпроводоканал» зареєстровано неіснуючим виконкомом Дніпроміськради (клопотання про доручення доказів) 

У Дніпрі забули утворити конституційний виконком міськради (відповідь на запит – екскурс в історію)

ЯК НЕ ПЛАТИТИ ЗА „КОМУНАЛКУ”? ПРОСТО ДОВЕСТИ ЇХНЮ НЕЛЕГІТИМНІСТЬ! (адміністративний позов) 

Встановлюючи правосуб’єктність КП «Дніпроводоканал», через суд з’ясуємо легітимність Дніпроміськради (заява про витребування доказів) 

Унікальний прояв злочинної діяльності посадових осіб (відповідь на запит до КП ТПТЕ „Теплотранс”) 

Закони – зброя тих, хто їх вивчає (доповнення до апеляційної скарги)

Дніпроміськрада – сурогатний орган місцевого самоврядування (відповіді на інфозапити)

КП „Дніпроводоканал” діє на підставі рішення народних депутатів Української РСР (документ) 

Нелегітимні департаменти і управління Дніпроміськради (відповіді на інфозапити) 

«Дніпроводоканал» вимагає погашення «боргу» (скасовуємо судовий наказ) 

Вас грабують комунальники? Відправте їх вивчати закон! Нехай знають, вони – нелегітимні! (аналіз платіжки за воду) 

Оплачуєш «комуналку» - порушуєш закони України! (про незаконність комунальних підприємств)

«Комунальні» боржники, вам оголошено війну: як протистояти свавіллю 

«ДНІПРОВОДОКАНАЛ» - КОМУНАЛЬНИКИ-НЕАДЕКВАТИ


ЧІСТАПАРЖАТЬ (інфозапит до Дніпроводоканалу) 

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -