- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

понеділок, 10 жовтня 2016 р.

Неспростовні докази нелегітимності Дніпроміськради (заява про долучення доказів до справи)

   Додаємо трохи «спецій», у вигляді неспростовних доказів порушення чинного законодавства при утворенні виконавчих органів та комунальних підприємств, до страви (до справи) із назвою «нелегітимні органи місцевого самоврядування». Вони такі ж нелегітимні, як і їх «репродуктор» (Дніпроміськрада), адже неповноцінний, гібридний орган не в змозі утворити повноцінний, легітимний (законний) продукт.

   Уявіть, навіть у Державному архіві Дніпропетровської області Дніпропетровської обласної державної адміністрації, не знайшлося відповідей на поставлене просте питання (переходьте за посиланнями у заяві).
                         Бабушкінський районний суд 
           м. Дніпропетровська
                                                пр-т Д. Яворницького, 57, місто Дніпро,
                                 Дніпропетровська область, 49000
                                                Суддя Женеску Е. В.

                                                Позивач: Громадянин України
                                                Філіпенко Сергій Веніамінович,
                         місто Дніпропетровськ, 49055
               e-mail: svf2011@ukr.net

                                          Заява (клопотання)
           про долучення до матеріалів справи № 200/16195/16а
   Відповідно до статті 55. Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
   Кожному гарантується право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
   Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.
   Згідно з положеннями статті 69. Кодексу адміністративного судочинства України, доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
   Відповідно до положень статті 71. Кодексу, в адміністративних справах про протиправність рішень, дій чи бездіяльності суб’єкта владних повноважень обов’язок щодо доказування правомірності свого рішення, дій чи бездіяльності покладається на відповідача, якщо він заперечує проти адміністративного позову.
   Керуючись положеннями статті 55. Конституції України, а також зазначеними положеннями Кодексу адміністративного судочинства, прошу долучити до матеріалів справи № 200/16195/16а, за моїм адміністративним позовом щодо бездіяльності Дніпропетровської міської ради, наступні доказові матеріали:

1.           Копію інформаційного запиту (від громадської організації «Громадянська дія», членом якої я є) № 96, від 27.07.2016 та копії відповідей на запит до/від Дніпропетровської міської ради та Державного архіву Дніпропетровської області Дніпропетровської обласної державної адміністрації стосовно відомостей про юридичну особу публічного права, виконавчий орган місцевого самоврядування -  Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради  – на 10 (десятьох) арк.;

2.           Копії інформаційних запитів №№ 400-16 – 405-16 (шість запитів, від 05.09.2016 без додатків) та відповідь на зазначені запити до/від комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради стосовно питання його легітимності (законності) – на 24 (двадцяти чотирьох) арк.


06 жовтня 2016 року                                                       Філіпенко С. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -