- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

вівторок, 11 жовтня 2016 р.

Задля підтвердження автентичності підробки (заява про витребування доказів)

   До вже наданих до суду доказів щодо утворених з порушенням чинного законодавства виконавчих органів та комунальних підприємств Дніпропетровської міської ради (клопотання від 27 і 30 вересня та 06 жовтня), керуючись положеннями Кодексу адміністративного судочинства, подаємо клопотання про витребування доказів на підтвердження нелегітимності зазначених суб’єктів.

   Відповідно до статті 81. Цивільного кодексу України юридична особа публічного права утворюється розпорядчим актом.
   Отже, розпорядчі акти про утворення виконавчих органів (департаментів, управлінь, відділів) та комунальних підприємств, ми й витребовуватимемо.
   Не дурнуваті відписки, на кшталт: "то не ваша справа" чи "то секретна інформація", - а справжні докази, в студію!!!
                         Бабушкінський районний суд 
           м. Дніпропетровська
                                                 пр-т Д. Яворницького, 57, місто Дніпро,
                                 Дніпропетровська область, 49000
                                                 Суддя Женеску Е. В.

                                                Позивач: Громадянин України
                                                Філіпенко Сергій Веніамінович,
                        місто Дніпропетровськ, 49055
              e-mail: svf2011@ukr.net

                                          Заява (клопотання)
           про витребування доказів у справі № 200/16195/16а
   У Вашому провадженні знаходиться адміністративна справа за моєю адміністративною позовною заявою (справа № 200/16195/16-а, провадження № 2а/200/632/16) щодо бездіяльності представницького органу місцевого самоврядування, Дніпропетровської міської ради.
      Відповідно до статті 55. Конституції України права і свободи людини і громадянина захищаються судом.
   Кожному гарантується право на оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб.
   Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань.   
   Згідно з положеннями статті 69. Кодексу адміністративного судочинства України, доказами в адміністративному судочинстві є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення осіб, які беруть участь у справі, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
   Суд може витребувати додаткові докази за клопотанням осіб, які беруть участь у справі, або з власної ініціативи.
   Керуючись положеннями статті 55. Конституції України, а також зазначеними положеннями Кодексу адміністративного судочинства, для всебічного, об’єктивного та неупередженого розгляду справи № 200/16195/16а, за моїм адміністративним позовом щодо бездіяльності Дніпропетровської міської ради, а також для винесення справедливого, обґрунтованого, законного рішення,

ПРОШУ СУД:

1.           Витребувати у відповідача (Дніпропетровської міської ради) копії Розпорядчих актів про створення юридичних осіб публічного права, наступних виконавчих органів:


- Департаменту транспорту та охорони навколишнього середовища Дніпропетровської міської ради;
- Департаменту гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради;
- Департаменту соціальної політики Дніпропетровської міської ради;
- Департаменту охорони здоров’я населення  Дніпропетровської міської ради;
- Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради;
- Департаменту громадського правопорядку і цивільного захисту Дніпропетровської міської ради;
- Департаменту забезпечення діяльності Дніпропетровської міської ради;
- Департаменту забезпечення діяльності виконавчих органів Дніпропетровської міської ради;
- Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпропетровської міської ради;
- Управління інформаційної політики Дніпропетровської міської ради;
- Департаменту економіки, фінансів та міського бюджету  Дніпропетровської міської ради;
- Департаменту по роботі з активами Дніпропетровської міської ради;
- Департаменту благоустрою та інфраструктури  Дніпропетровської міської ради;
- Департаменту житлового господарства Дніпропетровської міської ради;
- Управління інформаційних технологій Дніпропетровської міської ради;
- Управління правового забезпечення Дніпропетровської міської ради;
- Управління по роботі зі зверненнями громадян Дніпропетровської міської ради;
- Управління аудиту та контролю Дніпропетровської міської ради;
- Управління з господарських питань Дніпропетровської міської ради;
- Управління майном колишнього селища міського типу Таромське Дніпропетровської міської ради;

2.           Витребувати у відповідача (Дніпропетровської міської ради) копії Розпорядчих актів про створення юридичних осіб публічного права, наступних комунальних підприємств:


-              Комунальне підприємство «Міськсвітло» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Ритуальна служба» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради.
-              Міське комунальне підприємство «Дніпроавтоміст».
-              Міське комунальне підприємство «Дніпропетровські міські теплові мережі».
-              Комунальне підприємство «Управління по ремонту та експлуатації автошляхів» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Гідроспоруди» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Управління контролю за благоустроєм міста» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Транспортування покупної теплової енергії «Теплотранс» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Міськзеленбуд» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Теплоенерго» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Коменергосервіс» Дніпропетровської міської ради.
-              Міське комунальне підприємство «Адміністративне архітектурно-будівельне управління» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Міськавтопарк» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Дніпроміськтранс» Дніпропетровської міської ради.
-              Міське комунальне підприємство «Дніпропетровський електротранспорт».
-              Комунальне підприємство «Дніпропетровський метрополітен» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Автопідприємство санітарного транспорту» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство культури «Центральний міський дитячий парк Лазаря Глоби».
-              Комунальне підприємство «Парк культури та відпочинку ім. Б.Хмельницького» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Редакція газети «Наше місто» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Дніпропетровська міська студія телебачення» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Етнографічні парки Дніпропетровська» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Оздоровчо-спортивний комплекс «Метал» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Водно-спортивний комбінат» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Міський шахово-шашковий клуб ім.Й.Уріха» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Спорт-Дніпро» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Молодіжне творче об'єднання» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Спорт-Інвест» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Волейбольний клуб «Дніпро» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Молодь-Спорт» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Шкільне харчування «Райдуга»Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Шкільне харчування «Школяр» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Шкільне харчування «Мрія» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство  «Контакт» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Управління з організації контролю благоустрою об’єктів сфери відпочинку, споживчого ринку та захисту інтелектуальної власності» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Благоустрій» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Транспортна інфраструктура» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Моніторингова агенція архітектури та містобудування» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Спеціалізована ремонтно-будівельна дільниця» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Дніпродорсервіс» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство  «Муніципальна гвардія» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Дніпропетровська муніципальна енергосервісна компанія».
-              Комунальне підприємство «Дніпроековторресурс» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство Дніпропетровської міської ради «Міське управління справами».
-              Комунальне підприємство «СпецАТП» Дніпропетровської  міської ради.
-              Комунальне підприємство «Еко Дніпро» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Інфо-рада-Дніпро» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Адміністративно-технічне управління» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Міські комунальні платежі» Дніпропетровської міської ради.
-              Комунальне підприємство «Жилсервіс-1» Дніпропетровської міської ради
-              Комунальне підприємство «Жилсервіс-2» Дніпропетровської міської ради
-              Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 53» Дніпропетровської міської ради
-              Комунальне підприємство «Житлове господарство Кіровського району» Дніпропетровської міської ради
-              Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 22» Дніпропетровської міської ради
-              Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 25» Дніпропетровської міської ради
-              Комунальне підприємство «Житлово-експлуатаційне підприємство № 34» Дніпропетровської міської ради
-              Комунальне підприємство «Реформжитло» Дніпропетровської міської ради
-              Комунальне підприємство «Експрес» Дніпропетровської міської ради
-              Комунальне підприємство «Житлове господарство Самарського району» Дніпропетровської міської ради
-              Комунальне підприємство «Міська комунальна центральна аварійно-диспетчерська служба» Дніпропетровської міської ради
-              Комунальне підприємство «Комунальне житлово-експлуатаційне підприємство «Центральний» Дніпропетровської міської ради
-              Комунальне підприємство «Жилсервіс-5» Дніпропетровської міської ради
-              Комунальне підприємство «Жилсервіс-9» Дніпропетровської міської ради
-              Комунальне підприємство «Поводження з безпритульними тваринами» Дніпропетровської міської ради.

 

3.           Витребувати у відповідача (Дніпропетровської міської ради) копію Розпорядчого акту про створення юридичної особи публічного права, виконавчий орган місцевого самоврядування:


-              Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради.

 06 жовтня 2016 року                                                       Філіпенко С. В.

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -