- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

неділя, 15 грудня 2019 р.

Голові СБУ Баканову про держзраду «попередників» - заява про злочин від представників ГО «Багнет Нації» - 6

    Як вбачається з офіційного сайту Верховної Ради України (https://zakon.rada.gov.ua/laws/term/22379) , Посадовими особами відповідно до цього Закону ( мається на увазі ЗУ «Про державну службу»)  вважаються керівники та заступники керівників державних органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

  Тому як вбачається зі змісту чинного наказу Генерального Прокурора України від 13.08.2015 (https://www.gp.gov.ua/ua/news.html?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=160704) - Генеральний прокурор України залишив за собою загальне керівництво відомством, питання організаційного правового забезпечення, кадрової роботи, внутрішньої безпеки та зв’язків зі ЗМІ.

Повна версія даної заяви в матеріалах: Голові СБУ Баканову про держзраду «попередників» - заява про злочин від представників ГО «Багнет Нації» - 1

Голові СБУ Баканову про держзраду «попередників» - заява про злочин від представників ГО «Багнет Нації» - 2

Голові СБУ Баканову про держзраду «попередників» - заява про злочин від представників ГО «Багнет Нації» - 3

Голові СБУ Баканову про держзраду «попередників» - заява про злочин від представників ГО «Багнет Нації» - 4

Голові СБУ Баканову про держзраду «попередників» - заява про злочин від представників ГО «Багнет Нації» - 5

Голові СБУ Баканову про держзраду «попередників» - заява про злочин від представників ГО «Багнет Нації» - 6


Голові СБУ Баканову про держзраду «попередників» - заява про злочин від представників ГО «Багнет Нації» - 7

   Так як ЛУЦЕНКО Ю.В.  вперше призначався на державну службу в органах прокуратури то відповідно до ЗУ «Про державну службу» ,повинен прийняти  присягу, статті 36 Присяга державного службовця , частини 1 - Особа, призначена на посаду державної служби вперше, публічно складає Присягу .
Відповідно до ЗУ «Про державну службу» , статті 36 , частини 5 - Особа, яка вперше займає посаду державної служби, набуває статусу державного службовця з дня складення Присяги державного службовця.
У відповідності до вищевказаного , Генеральний Прокурор України  є посадовою особою на державній службі (державним службовцем) органу державної влади України , здійснює загальне керівництво відомством, питання організаційного правового забезпечення, кадрової роботи, внутрішньої безпеки та зв’язків зі ЗМІ , та підпадає під дію Закону України ««Про державну службу» .
Набути статусу державного службовця ЛУЦЕНКО Ю.В. повинен був лише після прийняття присяги , що в свою чергу свідчить про те , що і до виконання посадових обов’язків ЛУЦЕНКО Ю.В. міг приступити лише після прийняття присяги.
Призначення  Генерального Прокурора України ЛУЦЕНКО Ю.В. відбулось 12.05.2016 року. Відповідно  12.05.2016 року ЛУЦЕНКО Ю.В. і повинен був прийняти присягу . Лише після прийняття присяги ЛУЦЕНКО Ю.В. мав право почати виконувати обовязки Генерального Прокурора України.
  Але, як вбачається з офіційної відповіді Генеральної Прокуратури України (копія в додатках) , ЛУЦЕНКО Ю.В. прийняв присягу прокурора 18.04.2017 року , майже через рік після обрання на посаду Генерального Прокурора України.

 Однак ЛУЦЕНКО Ю.В. , усвідомлюючи , що фактично захопив посаду Генерального Прокурора України і усвідомлюючи те , що не має права здійснювати повноваження Генерального Прокурора України , продовжив свій злочинний намір який полягає в знищенні прокуратури як правоохоронного органу і виніс ряд незаконних наказів , серед яких накази (як приклад) про призначення заступників Генерального Прокурора України :
1.Наказ № 646-ц від 07.06.2016 року про призначення на посаду Першого заступника Генерального Прокурора України – Сторожук Дмитро Анатолійович.
2.Наказ № 865ц від 08.07.2016 року про призначення на посаду Заступника Генерального Прокурора України – Стрижевська Анжела Анатоліївна.

  Вищевикладені факти відносно ЛУЦЕНКО Ю.В. , а саме:
 1.Порушення Конституції України (254к/96 -ВР) , статті 19 , абзацу другого - Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
2.  Порушення Конституції України (254к/96 -ВР),статті 83 , абзацу четвертого в якому сказано - Порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України.
3.Порушення Конституції України (254к/96 -ВР),статті 84 , абзацу другого в якому сказано -Голосування на засіданнях Верховної Ради України здійснюється народним депутатом України особисто.
4. Порушення Конституції України (254к/96 -ВР),статті 91 в якій сказано -  Верховна Рада України приймає закони, постанови та інші акти більшістю від її конституційного складу, крім випадків, передбачених цією Конституцією.
6.Порушення ЗУ “Про регламент Верховної Ради України”,  глави 4,статті 26 , частини 1.
7. Порушення  ЗУ “Про регламент Верховної Ради України”,глави 8,статті 47 , частини 1.
8. Порушення  ЗУ “Про регламент Верховної Ради України”,глави 8,статті 47 , частини 5.
9.  ЗУ “Про регламент Верховної Ради України” , статті 47 , частини 3.
10.ЗУ “Про регламент Верховної Ради України” , статті 48 , частини 4.
11. Наявність лише 220 (зареєстрованих)голосів — ЗА- від необхідної більшості  226 голосів  Конституційного складу ВРУ.
12.Відсутність на робочому місці 44-х народних депутатів України.
13.Рішення Конституційного Суду України № 2-р/2018.
14. Рішення Конституційного Суду України  4-р/2018
15. Відсутність в ЛУЦЕНКО Ю.В. профільної освіти та необхідного стажу роботи в органах прокуратури на посадах прокурора.

16.  Відсутність підпису колишнього Президента України П.О. Порошенко в Указі № 209/2016 - “Призначити ЛУЦЕНКА Юрія Віталійовича Генеральним Прокурором України”

17. Відсутність слова — ПОСАДА — в Указі № 209/2016 яким було призначено ЛУЦЕНКА Юрія Віталійовича Генеральним Прокурором України”

18. Прийняття ЛУЦЕНКОМ Ю.В. присяги прокурора не 12 травня 2016 року , а майже через рік 18 квітня 2017 року — всупереч законам України.

19. Незаконність видання наказів ЛУЦЕНКОМ Ю.В. від імені Генерального Прокурора України (як приклад):
  5.1 Наказ № 646-ц від 07.06.2016 року про призначення на посаду Першого заступника Генерального Прокурора України – Сторожук Дмитро Анатолійович.
 5.2 Наказ № 865ц від 08.07.2016 року про призначення на посаду Заступника Генерального Прокурора України – Стрижевська Анжела Анатоліївна.

20. Порушення закону України “Про гарантії держави щодо виконання судових рішень”.

  Свідчить про те , що ЛУЦЕНКО Юрій Віталійович здійснював повноваження Генерального Прокурора України всупереч Конституції України (254к/96-ВР) , Закону України “Про державну службу” , Закону України “Про прокуратуру”. Тобто, за сприяння колишнього голови Верховної ради України А.В. Парубія , колишнього Президента України П.О. Порошенко відбулось незаконне захоплення найвищої посади в органах прокуратури — посади Генерального прокурора України — Луценком Юрієм Віталійовичем. Так як ЛУЦЕНКО Ю.В. перебував незаконно на посаді Генерального Прокурора України, то відповідно не мав права видавати жодного наказу, та не мав права підписувати накази як Генеральний Прокурор України. Тому  всі його накази є незаконними (недійсними) !!!
 Тепер викладаємо відомості які свідчать про незаконне отримання заробітної платні ЛУЦЕНКОМ Ю.В.
    В Законі України “Про прокуратуру” , розділі 5 , статті 27 частині 3 сказано , що прокурором Генеральної прокуратури може бути громадянин України.
Рішенням Конституційного Суду України  N 12-рп/98 від 9 липня 1998 року в якому сказано - Визнаючи важливість права на працю як основи  життєдіяльності людини,  Конституція України закріплює та гарантує основні трудові права громадян (статті 43,  44,  45,  46) і встановлює,  що основи соціального захисту,  форми і види пенсійного забезпечення, засади регулювання праці  і  зайнятості  визначаються  виключно  законами України (пункт 6 частини першої статті 92).
   Так як прокурори Генеральної Прокуратури є громадянами України і працівниками прокуратури то відповідно на них поширюється дія трудового законодавства України. Трудове законодавство України це Кодекс законів про працю України
 Відповідно до Кодексу законів про працю України , глави 3 , Статті 24 Укладення трудового договору - Працівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
  Верховної Ради України було подано запит (копія в додатках) з приводу нарахування заробітної плати та наявності трудового договору/контракту Генерального Прокурора України ЛУЦЕНКО Ю.В.
  Як вбачається з офіційної відповіді у  Генерального Прокурора України ЛУЦЕНКО Ю.В.- трудовий договір/контракт відсутній.
  Наведене  вище свідчить про те , що ЛУЦЕНКО Юрій Віталійович здійснював повноваження Генерального Прокурора України всупереч Конституції України (254к/96-ВР) , Закону України “Про державну службу” , Закону України “Про прокуратуру”. Тобто,продовжуючи злочинні дії, за сприяння колишнього голови Верховної ради України ПАРУБІЯ А.В. , колишнього Президента України ПОРОШЕНКО П.О. відбулось незаконне захоплення найвищої посади в органах прокуратури — посади Генерального прокурора України — ЛУЦЕНКО Ю.В.. Так як ЛУЦЕНКО Ю.В. перебував незаконно на посаді Генерального Прокурора України, то відповідно не мав права видавати накази, та не мав права підписувати жодний наказ як Генеральний Прокурор України і всі його накази є недійсними!!!
    Повалення колишнім Президентом України ПОРОШЕНКО П.О суддівської гілки влади та ліквідація , реорганізація і утворення в неконституційний спосіб судів в України.
  25 листопада 2015 року колишній Президент України ПОРОШЕНКО П.О. подав до Верховної Ради України законопроект який було зареєстровано за № 3524. Цим законопроектом передбачалось ліквідувати, реорганізувати та утворити суди в Україні.
  Так як даний законопроект передбачав внесення змін в Конституцію України в розділ правосуддя то даний законопроект було подано до Конституційного Суду України для отримання висновків щодо відповідності законопроекту до Конституції України.
  В висновку Конституційного Суду України (Справа № 1-22/2016) зазначено , що до впровадження нового адміністративно-територіального устрою України відповідно до змін до Конституції України щодо децентралізації влади, але не довше ніж до 31 грудня 2017 року, утворення, реорганізацію та ліквідацію судів здійснює Президент України на підставі та у порядку, що визначені законом.
  Закон яким визначено порядок утворення, реорганізацію та ліквідацію судів це Конституція України (254к/96-ВР) , стаття 125 абзац другий в якому сказано , що суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя , Прикінцеві і Перехідні положення Конституція України (254к/96-ВР)  де також сказано , що до впровадження нового адміністративно-територіального устрою України відповідно до змін до Конституції України щодо децентралізації влади, але не довше ніж до 31 грудня 2017 року, утворення, реорганізацію та ліквідацію судів здійснює Президент України на підставі та у порядку, що визначені законом.
  Також про порядок утворення , реорганізації та ліквідації судів йдеться в Законі України “Про судоустрій і статус суддів” в статті 7-й якого сказано , що кожному гарантується захист його прав, свобод та інтересів у розумні строки незалежним, безстороннім і справедливим судом, утвореним законом. В статті 19 Закону України “Про судоустрій і статус суддів сказано , що суд утворюється і ліквідовується законом , проект закону про утворення чи ліквідацію суду вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя.
  Але замість того щоб здійснити утворення , реорганізацію та ліквідацію судів України в межах і спосіб передбачені Конституцією та Законами України і внести законопроект до Верховної Ради України , колишній Презмдент України ПОРОШЕНКО П.О. видав ряд Указів якими було здійснено утворення, реорганізація та ліквідація судів в Україні. З приводу наявності законопроектів які було подано колишнім Президентом України ПОРОШЕНКО П.О. було подано запит на публічну інформацію і як вбачається з відповіді (копія в додатках) жодного законопроекту у Верховній раді України не реєструвалось і не приймалось. Таким чином всі без виключення суди в Україні які утворені наступними Указами колишнього президента України ПОРОШЕНКО П.О. № 449/17 , № 450/17 , № 451/17 , № 452/17 , № 453/17 , № 454/17 є Неконституційно утвореними і відповідно не мають право здійснювати правосуддя !!!
  Станом на листопад 2019 року єдиний утворений законом суд це Вищій  Антикорупційний суд України утворений у відповідності до статті 125 Конституції України та статті 19 Закону України “Про судоустрій і статус суддів” - Законом України “Про вищій Антикорупційний суд України” (Документ 2470-VIII,чинний, поточна редакція —Прийняття від 21.06.2018).
  Окрім того під час неконституційної ліквідації Верховного Суду України , колишній в.о. голови Верховного Суду України В.І. Гуменюк листом (роздруківка в додатках) звертався до Вищої Ради Правосуддя, Адміністрації Президента України про знищення дисків з інформацією по всих судових справах , про незаконність ліквідаційної комісії але це не зупинило колишнього Президента України ПОРОШЕНКО П.О. Це в свою чергу свідчить про особисту зацікавленість колишнього Президента України ПОРОШЕНКО П.О. в знищенні даних в судових справах в яких можливо він сам особисто чи його посібники є учасниками повалення Конституційного ладу  в 2014 році або в інших справах що стосуються колишнього Президента України ПОРОШЕНКО П.О. чи його оточення!!!

            Дії направлені на неконституційне проголошення певної адміністративно-територіальної одиниці України (чи кількох таких одиниць) суверенною державою , кваліфікуються додатково за ст.110 КК України як посягання на територіальну цілісність України, вчинені народними депутатами України ПОРОШЕНКО П.О., ЯЦЕНЮК А.П., ЛУЦЕНКО Ю.В., ТУРЧИНОВ  О.В  полягають в наступному.
Основним безпосереднім об’єктом злочину ст.110 КК України є національна безпека у політичній сфері , яка полягає у відсутності загрози порушення встановлених Конституцією ,Законами України і міжнародними правовими актами  територіальної цілісності України та порядку визначення її території . Його додатковим об’єктом може бути встановлений порядок виконання представниками влади своїх службових повноважень , особисті права та свободи людини і громадянина , життя та здоров’я особи , власність тощо.
  До складу території України відповідно до її законодавства та міжнародних договорів належать:
  1). Суходіл — територія Донецької та Луганської областей захоплені незаконними збройними формуваннями спільно з регулярними збройними силами Російської Федерації , у тому числі острови у відкритому морі , що належать Україні, півострови — територія Криму захоплена регулярними збройними силами Російської Федерації .
  2). Внутрішні води (визначені відповідними лініями або такі , що історично належать Україні , морські води , води портів , бухт , заток , губ і лиманів , гаваней і рейдів та інші водойми , частини вод річок , озер та інших водойм ) - які знаходяться на території Криму захопленого регулярними збройними силами Російської Федерації.
  3). Надра в межах кордонів , у тому числі надра під територіальним морем ( на глибину , доступну для їх геологічного освоєння) — вугільні родовища , що знаходяться на території неконституційних ЛНР та ДНР , родовища природного газу які знаходяться під територіальною частиною Чорного моря яке знаходиться в межах кордонів України в Криму , захопленому регулярними збройними силами Російської Федерації.
  4). Повітряний простір над суходолом і водним простором , у тому числі над територіальним морем ( на висоту до 100-110 км над рівнем моря-  над захопленою регулярними військами Російської Федерації територією Криму який є невід’ємною частиною території України , та захопленими неконституційними збройними формуваннями спільно з регулярними військами Російської Федерації , територіями Донецької та Луганської областей.
  5). Територіальне море (прилеглий морський пояс) — смуга прибережних морських  вод захопленого регулярними військами Російської Федерації  Криму який є невід’ємною частиною України  завширшки до 12 морських миль (майже 19 км).
  6). Морський континентальний шельф захопленого регулярними військами Російської Федерації  Криму який є невід’ємною частиною України.
  Вчинення народними депутатами України  ПОРОШЕНКО П.О., ЯЦЕНЮК А.П.,ЛУЦЕНКО Ю.В.,  ТУРЧИНОВ  О.В злочину в межах перелічених територіальних просторів і на територіях перелічених об’єктів  підставою до притягнення вказаних народних депутатів України до кримінальної відповідальності саме за КК України.
  Об’єктивна сторона злочину вчиненого народними депутатами України ПОРОШЕНКО П.О., ЯЦЕНЮК А.П.,ЛУЦЕНКО Ю.В.,  ТУРЧИНОВ  О.В  , яка виражена активними діями з метою зміни меж території та з метою зміни державного кордону України на порушення порядку , встановленого Конституцією України , сприяння регулярним військам Російської Федерації в захопленні території України.
  Дії вчинені  з метою зміни меж території та з метою зміни державного кордону України на порушення порядку , встановленого Конституцією України  - це дії народних депутатів України ПОРОШЕНКО П.О., ЯЦЕНЮК А.П.,ЛУЦЕНКО Ю.В.,  ТУРЧИНОВ  О.В , спрямовані на передачу  території  Криму який є невід’ємною частиною України , та частини території Луганської та Донецької які є  невід’ємною частиною України , і як наслідок утворення неконституційних ЛНР та ДНР і остаточне захоплення Криму регулярними військами Російської Федерації.
  Суб’єктивна сторона злочину , яка характеризується виною у виді прямого умислу  ПОРОШЕНКО П.О., ЯЦЕНЮК А.П., ЛУЦЕНКО Ю.В.,  ТУРЧИНОВА  О.В  та наявність спільної мети змінити межі території (державного кордону) України полягає в наступному.
  Після повалення Конституційного ладу шляхом внесення неконституційних змін до Конституції України 21 лютого 2014 року , народний депутат України ТУРЧИНОВ О.В. захопив найвищу посаду в законодавчій гілці влади — посаду голови Верховної Ради України , та став Виконуючим Обов’язки Президента України (найвища посада в виконавчій гілці влади. З 26 лютого 2014 року ТУРЧИНОВ О.В. був головнокомандуючим Збройними Силами України.
  З 15 грудня 2014 року по 17 травня 2019 року перебував на посаді  Секретаря Ради Національної Безпеки України.
  Народний депутат України ПОРОШЕНКО П.О. з 07 червня 2014 року по 20 травня 2019 року перебував на посаді Президента України і був головою ради національної безпеки України та головнокомандуючим Збройними Силами України.
    Після повалення Конституційного ладу шляхом внесення неконституційних змін до Конституції України 21 лютого 2014 року , нелегітимний  голова Верховної Ради України та Виконуючий Обов’язки Президента України ТУРЧИНОВ О.В. , постановою Верховної Ради України № 5-VIII  від 27 листопада 2014 року призначив ЯЦЕНЮКА А.П. на посаду прем’єр-міністра України.  Вдруге призначення на посаду  прем’єр-міністра України , ЯЦЕНЮКА А.П. було призначено Постановою Верховної Ради України від 27.11.2014 5-VIII.
    Народний депутат України ЛУЦЕНКО Ю.В. після неконституційного призначення Генеральним Прокурором України, був введений до складу Ради Національної Безпеки України Указом Президента України №212/2016 від 16 травня 2016 року.
  Починаючи з 20 лютого 2014 року , в Україні виникли умови воєнного стану , що підтверджується наступним:
  1.Відео звернення ТУРЧИНОВА О.В. яке відбулось 28.02.2014 року(посилання для можливості перегляду відео на підтвердження факту визнання ТУРЧИНОВИМ О.В. виникнення умов воєнного стану https://www.youtube.com/watch?v=UvnmlzcrRSU),
  2. Відео звернення  ТУРЧИНОВА О.В. від 07.04.2014 року (посилання для можливості перегляду відео на підтвердження факту визнання ТУРЧИНОВИМ О.В.  виникнення умов воєнного стану https://www.youtube.com/watch?v=sB-eLv_5-Gs).
  3. Інтерв’ю ТУРЧИНОВА О.В.України  українській службі ВВС від 14.04.2017( посилання на офіційний сайт РНБО http://www.rnbo.gov.ua/news/2737.html), в якому  ТУРЧИНОВ О.В. фактично підтверджує , що починаючи з 2014 року в Україні виникли умови воєнного стану.
  4. Стенограма засідання ради національної безпеки і оборони під головуванням в.о. Президента, голови Верховної Ради України ТУРЧИНОВА О.В. від 28.02.2014 року(посилання на офіційний сайт РНБО http://www.rnbo.gov.ua/files/2016/stenogr.pdf).
  5.Публікація на офіційному сайті МЗС України (посилання на офіційний сайт МЗС https://mfa.gov.ua/ua/page/open/id/5026)
  6.Постанова Верховної Ради України «Про Заяву Верховної Ради України "Про відсіч збройній агресії Російської Федерації та подолання її наслідків»( Документ 337-VIII, чинний, поточна редакція — Прийняття від 21.04.2015), в якій чітко вказані дати та факти збройної агресії Російської Федерації та захоплення території України.
  7.Офіційна промова новообраного Президента України ПОРОШЕНКО П.О. під час інавгурації яка відбулась 07.06.2014 року , під час якої він офіційно оголосив що на території України іде ВІЙНА, що прямо підтверджує виникнення умов воєнного стану в Україні!!! (посилання за яким можна подивитись офіційну промову https://www.youtube.com/watch?v=zB1O11nHm7k), зі змісту якої вбачається , що збройний конфлікт(війна) в Україні почались 20 лютого 2014 року.
 
  Але незважаючи на те , що в Україні з 20 лютого 2014 року виникли умови воєнного стану в зв’язку зі збройною агресією Російської федерації проти України,ні голова Верховної Ради України та Виконуючий Обов’язки Президента України ТУРЧИНОВ О.В. ні обраний  07.06.2014 року Президент України ПОРОШЕНКО П.О. , ні Генеральний Прокурор України та член РНБО ЛУЦЕНКО Ю.В. , ні прем’єр-міністр України ЯЦЕНЮК А.П. навмисно не вчиняли дії щодо введення в Україні воєнного стану , що свідчить про прямий умисел злочину скоєного за статтею 110 КК України.
   Не введення воєнного стану в Україні призвело до втрати Україною територіальної цілісності ,і фактично посприяло створенню незаконних та неконституційних територіальних одиниць в Україні - ЛНР,ДНР та проведення незаконного референдуму в Криму , що призвело до втрати Криму в подальшому. Тяжким наслідком є також мільйони внутрішньо переміщених осіб ,близько 13 000 тис вбитих, чверть яких цивільні особи, та понад 30 000 тис. поранених внаслідок Російської агресії на сході України , що потребує додаткової кваліфікації за відповідним пунктом ч.2 ст.115 або ч.5 ст. 404 КК України.
   Загибель  13 000 тис. людей є Особливо кваліфікуючою ознакою що кваліфікується частиною 3-ю статті 110-ї КК України.

  Наслідки повалення Конституційного ладу в Україні , негативно відобразились на житті потерпілого (жертви) Андрія Петровича Карповича.

 Наслідки повалення Конституційного ладу ,узурпації влади , Ліквідації УБОЗу , реформа прокуратури була направлена на знищення прокуратури як правоохоронного органу ,суттєве обмеження підслідності СБУ  , дало можливість їх оточенню створювати організовані злочинні угрупування основу яких складають прокурори  регіональних прокуратур , працівники національної поліції , працівники Державної Міграційної Служби та інші фізичні особи , які переслідують мене з метою фізичного знищення !!!
  Одне із таких злочинних бандформувань складається з колишнього народного депутата України від партії БПП УСОВА К.Г. та колишнього заступника Генерального Прокурора України СТРИЖЕВСЬКОЇ А. (одні із очільників бандформування), прокурора прокуратури Дніпропетровської області КУТАШІ Ю.Ю , колишнього керівника Криворізької Місцевої Прокуратури № № Кондратова Володимира Гарійовича ,прокурорів Криворізької Місцевої Прокуратури № 3 ПУСТОВАРОВА ДМИТРА , НОВІЧКОВА СТАНІСЛАВА ,колишнього начальника Криворізького відділу СБУ ХМАРИ Д. , начальника слідчого КВП ГУНП в Дніпропетровській області ГОПТАРЕВА О.І. , судді районних судів м. Кривий Ріг та інші особи ( має встановити слідство).
  Бандформування УСОВА К.Г. займається масштабним розкраданням та відмиванням бюджетних коштів, розкраданням пального з військових частин в великій кількості, відмиванням грошей через громадські організації,фальсифікацією виборчих кампаній, фальсифікація кримінальних справ з метою притягнення невинних до відповідальності і покривання справжніх злочинців,рейдерським захопленням бізнесу в громадян України, фальсифікації матеріалів справ дітей з метою сприяння уникненню покарання вбивцями які є родичами колишніх працівників прокуратури та інші злочини , про які буде детально з доказами повідомлено після внесення відомостей в ЄРДР та допиту.
  Внаслідок висвітлення діяльності бандформування УСОВА К.Г. я, Андрій Петрович Карпович , за активну громадську діяльність  ,отримав три ножові поранення і вимушений через постійний тиск і погрози вбивством виїхати з Кривого Рогу і переховуватись в м. Києві. Відносно мене здійснюється постійний психологічний тиск , стеження,існує постійна загроза життю , що є політичним переслідуванням ,постійні взломи моєї сторінки в інтернет мережі Фейсбук з метою зчитування особистої інформації та публікації від мого імені неправдивої інформації з метою дискредитації , натравлення на мене громадян України.
  Через постійну загрозу життю я,Андрій Петрович Карпович позбавлений можливості спілкування зі своїми рідними та близькими людьми , що приносить мені величезні психологічні страждання,що прирівнюється до катування, не маю можливості влаштуватись на роботу через загрозу нападу і фактично позбавлений засобів для існування !!!
 Через значний зміст офіційної доказової бази , докази будуть надані мною після початку слідчих дій та допиту!!!

   Наслідки узурпації влади ПОРОШЕНКОМ П.О., ЯЦЕНЮКОМ А.П. ,ТУРЧИНОВИМ О.В. , ЛУЦЕНКО Ю.В. ,  негативно відобразились і на житті потерпілого (жертви) Віталій Анатолійович Шепель та його родини.
  На території Дніпропетровської області з травня 2014 року, після призначення на посаду начальником УМВС Дніпропетровської області генерала ГЛУХОВЕРІ В.А. , активізувало свою діяльність бандформування основу якого становлять працівники поліції (міліції) , прокурори ,працівники Служби безпеки України.
  На Віталія Анатолійовича Шепель , через активну громадську діяльність ,21.05.2014 року було здійснено замах на вбивство  (вогнепальне кульове поранення черевної порожнини). Віталій Анатолійович Шепель  поступив до лікарні в край тяжкому стані, внутрішньочеревною кровотечою важкого ступеню, геморрагічного шоку 3-о ступеня. Куля , яка була випущена кілером  і досі знаходиться в тілі Віталія Анатолійовича Шепель.
  Я, Віталій Анатолійович Шепель неодноразово звертався до всіх без виключення правоохоронних органів та інстанцій з вимогою притягти до відповідальності вбивць і замовників замаху на вбивство , але жодної реакції з боку правоохоронних органів (поліції), прокуратури Дніпропетровської області та Генеральної прокуратури не має. Вбивць і замовників замаху на вбивства не розшукують,а навпаки покривають прокурори прокуратури Дніпропетровської області та прокурори Генеральної прокуратури.
  Після призначення Генеральним Прокурором України ЛУЦЕНКО Ю.В., Віталій Анатолійович Шепель неодноразово звертався особисто до ЛУЦЕНКО Ю.В. але останній навмисно не вчиняв будь-яких передбачених законом дій , направлених на розслідування і розкриття злочинів.
  Все це свідчить про замовний характер замаху на вбивство за активної участі прокурорів прокуратури Дніпропетровської області , а саме прокурора ЦХОВРЕБОВА АЛАНА ОЛЕКСАНДРОВИЧА, СТЕЦЮРИ МИХАЙЛА МИХАЙЛОВИЧА та інших прокурорів,яких покриває саме Генеральна прокуратура, дані буде надано під час допиту ,та активної участі працівника міліції - оперуповноваженого ЧЕРНИШ СЕРГІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ, та інших працівників поліції які сфальсифікували (підробили значну кількість протоколів допиту свідків,замах на злочин притягнення невинного до відповідальності,знищення речових доказів тощо),з метою щоб винні не понесли покарання згідно закону.
  Через значний зміст доказів причетності прокурорів прокуратури Дніпропетровської області до скоєних вбивств та покривання їх злочинної діяльності Генеральною прокуратурою , всі докази буде надано під час допиту після відкриття кримінального провадження.
 
  Після того як я, Віталій Анатолійович Шепель, заявив про те , що до замаху на вбивство причетні прокурори  ЦХОВРЕБОВ А.О. , СТЕЦЮРА М.М. і оперуповноважений ЧЕРНИШ С.В. ,на мою маму пенсіонерку Лідію Іванівну Шепель , у власній квартирі , вночі, вибивши двері балкону ногою,невідомі особи в масках і камуфляжному одязі, здійснили напад під час якого зв”язавши руки та ноги, вкрай жорстоко катували мою маму шляхом нанесення ударів кулаками та ногами в обличчя та тулуб,а також били головою об батарею опалення , що спричинило вкрай тяжкі наслідки для здоров’я (часткова втрата пам’яті) Лідії Іванівни Шепель !!!
  Також надходять постійні погрози фізичної розправи над моїми дітьми!!!
На даний час моя дружина і мої діти вимушені виїхати за межі України, стали втікачами, заради збереження власного життя!!!
  Мій син через постійні погрози фізичною розправою , змушений був покинути навчання в Університеті !!!
  Покривання злочинів бандформування , відбувається найвищими посадовими особами Генеральної прокуратури України включно з колишнім Генеральним Прокурором України ЛУЦЕНКО Ю.В. та найвищими чинами Міністерства Внутрішніх Справ України !!!

   Своїми діями ПОРОШЕНКО П.О., ЯЦЕНЮК А.П. ,ТУРЧИНОВ О.В. , ЛУЦЕНКО Ю.В., порушили права потерпілого (жертви) громадянина України Андрія Петровича Карповича та потерпілого (жертви) громадянина України Віталія Анатолійовича Шепель передбачені ст.ст. 3,5,6,8,9,17,18,19,21,22,23,24,27,30,34,40,46,48,51,52,53,55,68,69,70,92,106,113,116,125,133,154,155,156,157,159,ч.6 ст.16-1 Перехідних положень Конституції України (254к/96-ВР),Європейську Конвенцію про захист прав людини  і  основоположних  свободи,Міжнародний пакт про громадянські і політичні права,Угоду про асоціацію з ЄС в частині боротьби з організованою злочинністю та Факультативний протокол До Міжнародного пакту ,ст. 6 Закону України “Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні” ,  ст. 1 Резолюції 1803 (XVII) Генеральної асамблеї ООН Про невід’ємний суверенітет над природними ресурсами, Декларацію про державний суверенітет України яка є основою Акту проголошення незалежності України затвердженого народним волевиявленням на всеукраїнському референдумі 01 грудня 1991 року , Хартією основних прав Європейського Союзу Урочиста Прокламація (Ніцца 07 грудня 2000 року) — що призвело до вкрай тяжких наслідків для  потерпілого (жертви) громадянина України Андрія Петровича Карповича та потерпілого (жертви) громадянина України Віталія Анатолійовича Шепель ,які через постійну реальну загрозу для життя , не мають можливості спілкуватись з рідними та близькими людьми — фактична втрата сім’ї , не мають можливості працевлаштуватись ,перебувають під постійним психологічним терором , доведені до зубожіння, неможливості отримати належне лікування ,що спричинило втрати сенсу до життя, віру в демократичну правову Україну!!!

  Обов’язково слід перевірити витрати міжнародної допомоги наданої Україні!!!

Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -