- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

субота, 8 лютого 2020 р.

«Багнет Нації» продовжує досліджувати реєстрацію ПП «Слуга народу», ПП «Голос» та інших

   Продовжуємо зясовувати деталі реєстрації, і в першу чергу «молодих» партійних проектів олігархів.
   В світлі отриманих беззмістовних відповідей на наші інформаційні запити до відповідних інстанцій, вчергове, намагаємось зустрітися з найвищими посадовими особами, для встановлення істини.

Читайте також:  ВРУ – конгломерат суб’єктів підприємницької діяльності

Українську землю хочуть продати через приватні партійно-комерційні проекти олігархів – відомості Мін’юсту

Чому Мін’юст приховує інформацію про реєстрацію політичних партій?

Вимога про заборону незаконної діяльності партії «Слуга народу»

Хочемо з’ясувати, як реєстрували партію «Слуга народу»


Заступнику Міністра юстиції України
з питань державної реєстрації
Ользі Миколаївні Оніщук

громадянина
Андрія Петровича Карповича
З ПОВАГОЮ !!!
ЗАЯВА
(на особистий прийом)
  Положеннями ст.22 спеціального Закону України “Про звернення громадян” закріплено , що:
 - Керівники та інші посадові особи органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, об'єднань громадян зобов'язані проводити особистий прийом громадян.
 - Прийом проводиться регулярно у встановлені дні та години, у зручний для громадян час, за місцем їх роботи і проживання. Графіки прийому доводяться до відома громадян.
 - Порядок прийому громадян в органах державної влади, місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, об'єднаннях громадян визначається їх керівниками.
 - Усі звернення громадян на особистому прийомі реєструються. Якщо вирішити порушені в усному зверненні питання безпосередньо на особистому прийомі неможливо, воно розглядається у тому ж порядку, що й письмове звернення.
- Про результати розгляду громадянину повідомляється письмово або усно, за бажанням громадянина.
 Ви, як заступник Міністра юстиції України з питань державної реєстрації , здійснюєте наступні повноваження:
  -  Берете участь у засіданнях Кабінету Міністрів України, урядових комітетів, нарадах під головуванням Прем’єр-міністра України, Першого віце-бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України, урядових комітетів, нарадах під головуванням Прем’єр-міністра України, Першого віце-прем’єр-міністра України, віце-прем’єр-міністра України та Міністра Кабінету Міністрів України;
 - Представляєте питання міністерства на засіданнях Верховної Ради України та її органів, зокрема під час проведення «години запитань до Уряду», заслуховування звітів Кабінету Міністрів України, представлення законопроектів, розробником яких є міністерство, а також бере участь у роботі комітетів Верховної Ради України під час супроводження законопроектів, розробником яких є міністерство, та законопроектів, ініційованих іншими суб’єктами права законодавчої ініціативи;
представляє міністерство у відносинах із соціальними партнерами, неурядовими організаціями та іншими заінтересованими сторонами в рамках проведення консультацій з громадськістю;
 - Представляєте міністерство на міжвідомчих нарадах та інших заходах;
представляє міністерство у відносинах з органами Європейського Союзу та Ради Європи, іншими міжнародними (міждержавними) організаціями, а також під час зустрічей із представниками відповідних міністерств інших країн;
 - Даєте доручення, обов’язкові для виконання державними службовцями структурних підрозділів апарату міністерства, які спрямовуються ним;
здійснює інші повноваження за дорученням Міністра;
 - Забезпечуєте в межах повноважень взаємодію Міністерства з Апаратом Верховної Ради України, Адміністрацією Президента України та Секретаріатом Кабінету Міністрів України;
 - Затверджуєте правові висновки за результатами правової експертизи документів громадських формувань, символіки громадських формувань, поданих для державної реєстрації;
 - Відповідальні за засвідчення копій статутів та свідоцтв політичних партій і громадських об’єднань у випадках, передбачених законодавством;
приймає рішення з питань здійснення контролю у сфері державної реєстрації;
- Координуєте напрями роботи та спрямовує діяльність Департаменту державної реєстрації та нотаріату, який безпосередньо підпорядкований Державному секретарю Міністерства.
 Питання які буде задано на особистому прийомі стосуються саме державної реєстрації політичних партії та суб’єктів господарювання , відносяться саме до розгляду Вами як уповноваженою особою.
  Питання з якого виникла необхідність негайного особистого прийму,
щодо реєстрації політичної партії:
- юридична особа приватного права політична партія “Слуга Народу” код ЄДРПОУ 40422142.
  Державними Реєстраторами  було зареєстровано наступні юридичні особи:
- 13 квітня 2016 року юридичну особу політичну партію “Слуга Народу” код ЄДРПОУ 40422142.
-20 лютого 2015 року юридичну особу політичну партію “Голос” код ЄДРПОУ 39651598.
-10 лютого 2016 року юридичну особу політичну партію “Єдиний Кривий Ріг” код ЄДРПОУ 40269763.
 Документи які подаються для реєстрації політичної партії:
-Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи
-Рішення про створення політичної партії (протокол)
-Відомості про керівні органи громадського формування (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку)
-Установчий документ юридичної особи (статут)
-Реєстр громадян, які брали участь в установчому з'їзді (конференції, зборах)
-Програма політичної партії
-Список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України
-Документ про сплату адміністративного збору
 Відповідно до статті 10-ї Закону України “Про політичні партії в України”:
 Рішення про створення політичної партії приймається на її установчому з’їзді (конференції, зборах). Це рішення має бути підтримано підписами не менше 10 тисяч громадян України, які відповідно до Конституції Українимають право голосу на виборах, зібраними не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин областей України, міст Києва і Севастополя та не менш як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим.
 На установчому з’їзді (конференції, зборах) політичної партії затверджуються статут і програма політичної партії, обираються її керівні та контрольно-ревізійні органи.
Політична партія створюється групою громадян України у складі не менш як 100 осіб.
 Рішення про створення політичної партії приймається на установчому з’їзді (конференції, зборах) політичної партії, що оформлюється протоколом, який підписують головуючий та секретар.
Протокол установчого з’їзду (конференції, зборів) про створення політичної партії має містити такі відомості:
 1) дата та місце проведення установчого з’їзду (конференції, зборів);
 2) рішення про обрання головуючого та секретаря;
 3) рішення про створення політичної партії із зазначенням мети діяльності;
 4) рішення про визначення найменування та, за наявності, скороченого найменування політичної партії;
 5) рішення про затвердження статуту і програми політичної партії;
 6) рішення про обрання керівника, визначення кількісного та персонального складу керівних та контрольно-ревізійних органів політичної партії відповідно до затвердженого статуту;
 7) прийняття рішення про організацію збору підписів громадян України на підтримку рішення про створення політичної партії;
8) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти політичну партію для здійснення реєстраційних дій.
Невід’ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборах) політичної партії.
 Починаючи з березня 2014 року , значна частина Донецької та Луганської областей знаходить під окупацією Російських військ , а Крим повністю окуповано Російським агресорами !!!
 З метою з’ясування яким чином проводився збір підписів на вказаних окупованих територіях , а також з метою з’ясування наявності всих необхідних документів для реєстрації:
- 13 квітня 2016 року юридичної особи політичної партії “Слуга Народу” код ЄДРПОУ 40422142.
-20 лютого 2015 року юридичної особи політичної партії “Голос” код ЄДРПОУ 39651598.
-10 лютого 2016 року юридичної особи політичної партії “Єдиний Кривий Ріг” код ЄДРПОУ 40269763.
 неодноразово подавались запити на інформацію (копії будуть надані під час особистого прийому) і навіть було сплачено кошти та оформлено заявки для отримання матеріалів реєстраційної справи представником ГО “Багнет Нації” Віталієм Анатолійовичем Шепель.
  Але жодної відповіді , жодного документу з реєстраційних справ так і не було надано.
 Це наводить на думку , що реєстрація вказаних вище політичних партій здійснювалась без необхідних документів.
 Тому з метою наявності чи відсутності необхідних документів вимагаю приготувати реєстраційні справи:
 -юридичної особи політичної партії “Слуга Народу” код ЄДРПОУ 40422142.
 -юридичної особи політичної партії “Голос” код ЄДРПОУ 39651598.
 -юридичної особи політичної партії “Єдиний Кривий Ріг” код ЄДРПОУ 40269763.
 Також слід запросити для надання кваліфікованої відповіді представника відділу який займається реєстрацією юридичних осіб.
  Питання які буде піднято на особистому приймі:
1).Чи містяться в матеріалах реєстраційних справ всі необхідні документи для реєстрації:
 -юридичної особи політичної партії “Слуга Народу” код ЄДРПОУ 40422142.
 -юридичної особи політичної партії “Голос” код ЄДРПОУ 39651598.
 -юридичної особи політичної партії “Єдиний Кривий Ріг” код ЄДРПОУ 40269763.

2).З яких причин , незважаючи на сплачені кошти , відмовляють в отримання матеріалів реєстраційних справ:
 -юридичної особи політичної партії “Слуга Народу” код ЄДРПОУ 40422142.
 -юридичної особи політичної партії “Голос” код ЄДРПОУ 39651598.
 -юридичної особи політичної партії “Єдиний Кривий Ріг” код ЄДРПОУ 40269763.
3).Яким пунктом , частиною, Законом України дозволено реєстрація без необхідних документів:
 -юридичної особи політичної партії “Слуга Народу” код ЄДРПОУ 40422142.
 -юридичної особи політичної партії “Голос” код ЄДРПОУ 39651598.
 -юридичної особи політичної партії “Єдиний Кривий Ріг” код ЄДРПОУ 40269763.
4). Яким чином здійснювався збір підписів на окупованих територіях України ?
 Статтею 10-ю Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод визначено , що кожен має право на свободу вираження поглядів. Це право включає свободу дотримуватися своїх поглядів, одержувати і передавати інформацію та ідеї без втручання органів державної влади і незалежно від кордонів. Ця стаття не перешкоджає державам вимагати ліцензування діяльності радіомовних, телевізійних або кінематографічних підприємств.
  Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод є ратифікованим міжнародним договором і у відповідності до частини 2-ї статті19-ї Закону України має верховенство над будь яким внутрішнім актом законодавства України.
  Статтею 34-ю Конституції України (254к/96-ВР) закріплено , що Кожен має право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.
  17 червня 1999 року , Верховна Рада України :
- керуючись Конституцією  України  (  254к/96-ВР  ),  Загальною
декларацією прав людини, 1948 року ( 995_015 ),
  -прагнучи ефективної імплементації прав і свобод, гарантованих
Конвенцією про захист прав та основних  свобод  людини, 1950  року
( 995_004 ), протоколами до неї, ратифікованими Україною,
  -прагнучи, щоб  права і свободи людини,  їх гарантії визначали
зміст і спрямованість діяльності держави,
  -вважаючи забезпечення прав і основних свобод людини  головним
обов'язком  держави,  органів державної влади та органів місцевого
самоврядування,
  -визнаючи принципи верховенства права у суспільстві й  державі
як пріоритет прав і свобод людини і громадянина,
  -визнаючи      універсальність,      взаємопов'язаність     та
взаємозалежність прав і  основних  свобод  людини  і  громадянина,
надаючи   особливого   значення  правам  людини  для  політичного,
економічного,  соціального,  історичного  і  культурного  розвитку
України,
  -визнаючи людину,  її  життя  і  здоров'я,  честь  і гідність,
недоторканність і безпеку найвищою соціальною цінністю,
  -керуючись статтею 8 Конституції України,  згідно з якою норми
Конституції є нормами прямої дії,
  -стверджуючи універсальність  судового захисту прав і основних
свобод людини в разі їх порушення,
  -керуючись статтею 9 Конституції України,  згідно з якою чинні
міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною
Радою України, є частиною національного законодавства,
  -прагнучи до     поширення    в    українському    суспільстві
гуманістичного,  заснованого  на  загальнолюдських  цінностях   та
ідеалах світогляду й адекватної правової свідомості,
 Винесла Постанову N 757-XIV , якою затвердила Засади державної політики України в галузі прав людини.
 Розділом 1-м  Постанови Верховної Ради України N 757-XIV від 17 червня 1999 року, абзацом 6-м ,  Затверджено  Визнання презумпції особистої свободи  людини  відповідно  до принципу,  згідно  з  яким  дозволено  все,  крім  того,  що прямо забороняється законом.
  Жодним актом як внутрішнього законодавства так і чинним міжнародним договором не забороняється під час особистого прийму здійснювати відео трансляцію з особистого прийму громадян без згоди посадової особи яка здійснює особистий прийом , тому під час особистого прийому буде здійснюватись пряма трансляцію головним редактором журналу “Корупціонер України” Сергієм Леонідовичем Новіковим в інтернет мережі “Фейсбук”.

 Також відповіді на задані питання під час офіційного прийому буде опубліковано в журналі “Корупціонер України “ та на сайті “БАГНЕТ НАЦІЇ “ :http://bagnetnacii.blogspot.com.
     На підставі вищевикладеного, керуючись  Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод,Конституцією України (254к/96-ВР), Законом України “Про міжнародні договори України”, Законом України “Про судоустрій і статус суддів”,Постановою Верховної Ради України  N 757-XIV від 17 червня 1999 року , Законом України “Про звернення громадян”, ,Міжнародним Кодексом поведінки посадових осіб виходячи з принципів дискреційних повноважень посадових осіб ВИМАГАЮ:
  1).Здійснити особистий прийом представника ГО “Багнет Нації” Учасника Бойових Дій Андрія Петровича Карповича та головного редактора журналу “Корупціонер України” Сергія Леонідовича Новікова.
 2).Забезпечити можливість безперешкодного здійснення відео трансляції особистого прийму головним редактором журналу “Корупціонер України” Сергієм Леонідовичем Новіковим.
 3).Повідомити заздалегідь про час прийму за вказаним номером телефону в заголовку та на вказані в заголовку електронні адреси.
  В разі неможливості здійснити особистий прийом надати обґрунтовану відповідь про причини. В разі відмови в особистому приймі надати вмотивовані причини відмови.
 В разі неможливості здійснити особистий прийом на вказану дату вимагаю повідомити про здійснення прийому на найближчу дату!!!
 Повноваження представника ГО “Багнет Нації” та підтвердження статусу УБД будуть засвідчені посвідченням під час особистого прийому.
 З ПОВАГОЮ !!!
 5 лютого 2020 року                                                                               А.П.Карпович


Фінансову підтримку діяльності ГО «Багнет Нації» можна здійснити на картку ПриватБанку 5168 7427 1422 2175 на ім’я Сергій Філіпенко. Дякуємо за Ваш внесок у відновлення конституційного устрою України!


Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -