- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

четвер, 30 квітня 2020 р.

Анулювання свідоцтва про реєстрацію № 377-п.п. - ПП «СЛУГА НАРОДУ»

Увазі читачів ресурсу «Багнет Нації» дослідження Андрія Карповича стосовно утворення і реєстрації політичного проекту «Слуга народу», трансформовані у відповідні звернення щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію за № 377-п.п.

                                            ЗВЕРНЕННЯ 1  

  Вставляєте свої дані, додаєте додатки і направляєте в Мін’юст.


 В тексті нічого не міняти, він трохи інший ніж в ЗВЕРНЕННІ № 2 — так треба. Додатки дивіться уважно, до цього звернення на два аркуші менше.  До додатки помічені, думаю розберетесь.

 Після цього звернення, подаєте в догонку ЗВЕРНЕННЯ № 2 теж з додатками.                                         

                                                          До Міністерства юстиції України
                                                           E-mail: themis@minjust.gov.ua
                                                                       callcentre@minjust.gov.ua

                                                          Заявник:
                                              

ЗВЕРНЕННЯ

 (щодо необхідності анулювання свідоцтва про реєстрацію політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” - свідоцтво про реєстрацію № 377-п.п.).

   Політична партія “Слуга Народу” є юридичною особою з кодом ЄДРПОУ 40422142, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру (копія витягу в додатках — додаток № 1).

   Юридична особа з кодом ЄДРПОУ 40422142 отримала нову назву політична партія “Слуга Народу”, внаслідок реєстрації змін до установчих документів юридичної особи з кодом ЄДРПОУ 40422142, які було проведено 1 грудня 2017 року Державним реєстратором Міністерства юстиції України Орла Юлія Сергіївна  і мала попередню назву політична партія “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН”, що підтверджується офіційною відповіддю з Міністерства юстиції України (копія відповіді в додатках — додаток № 2).

  Керуючись положеннями ст.10 Закону України “Про політичні партії в Україні”, 1 лютого 2015 року на Установчому З’їзді було прийнято рішення про створення політичної партії “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” що підтверджується офіційною відповіддю з Міністерства юстиції України (копія в додатках — додаток № 3).

  Після прийняття рішення та створення політичної партії “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН”, дана партія може здійснювати діяльність лише після її реєстрації, що закріплено положеннями останнього абзацу ст.10 Закону України “Про політичні партії в Україні”.

  Безпосереднім суб’єктом реєстрації політичної партії “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” є Міністерство юстиції України, що вбачається зі змісту положень п.11, ч.2, ст.5 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

  Реєстрація політичної партії політичної партії“ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” здійснюється відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” після перевірки поданих документів , що закріплено положеннями ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні”

 30 грудня 2015 року до Міністерства юстиції України було подано документи для реєстрації політичної партії “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” , що підтверджується офіційною відповіддю з Міністерства юстиції України (копія відповіді в додатках — додаток № 2)

  Порядок перевірки документів поданих на реєстрацію, процедура легалізації(реєстрації) політичної партії“ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” здійснюється відповідно до положень Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, наказу Міністерства юстиції України № 359/5 від 9 лютого 2016 року, наказу Міністерства юстиції України № 1828/5 від 8 липня 2011 року.

  25 березня 2016 року головним спеціалістом правової експертизи документів громадських формувань Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України ОРЛА Ю.С.,за результатами правової експертизи документів поданих політичною партією “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” до Міністерства юстиції для здійснення державної реєстрації ,було підготовлено правовий висновок (копія  Висновку в додатках) щодо можливості реєстрації політичної партії“ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН”.

  Наказом Міністерства юстиції України № 925/5 від 31 березня 2016 року наказано зареєструвати політичну партію “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” (копія Наказу в додатках).

  31 березня 2016 року політичну партію “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” було зареєстровано в Єдиному реєстрі громадських формувань (свідоцтво про реєстрацію - № 377-п.п.)

  16 квітня 2016 року відомості про політичну партію “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб — підприємців з присвоєнням даній політичні партії коду ЄДРПОУ 40422142.

  З дня реєстрації 31 березня 2016 року в Єдиному реєстрі громадських формувань,політична партії “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” код  ЄДРПОУ 40422142 ,відповідно до положень ч.ч.7,8,9 ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні”неухильно зобов’язана забезпечити:
    1. З дня реєстрації 31 березня 2016 року протягом шести місяців не пізніше 30 вересня 2016 року, утворення та реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом, своїх обласних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим;
    2. Повідомити про утворення обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом партії, повідомляється суб’єкт державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 10-денний строк з дня їх утворення;
    3. Здійснити реєстрацію обласних, міських і районних організацій, первинних осередків або інших структурних утворень, передбачених статутом партії в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
    4. Проінформувати  центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, про обласні, міські, районні організації партії або інші структурні утворення, передбачені статутом партії.

   Після здійснення  реєстрації змін до установчих документів юридичної особи політичної партії “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН”з кодом ЄДРПОУ 40422142, які було проведено 1 грудня 2017 року Державним реєстратором Міністерства юстиції України Орла Юлія Сергіївна , юридична особа з кодом ЄДРПОУ 40422142 отримала нову назву політична партія “Слуга Народу” і відповідно всі без виключення офіційно зареєстровані  обласні, міські і районні організації, первинні осередки або інші структурні утворення — мали отримати нову назву політичної партії “СЛУГА НАРОДУ”.

  До Міністерства юстиції України як до центрального органу який реалізує  державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян і відповідно володіє в повному обсязі інформацією щодо існування та наявності обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень юридичної особи політичної партії “СЛУГА НАРОДУ з кодом ЄДРПОУ 40422142 було подано запит, з відповіді (копія в додаткахДодаток 4) на який вбачається , що жодної офіційної та зареєстрованої  обласної, міської, районної організації або іншого структурного утворення юридичної особи політичної партії “СЛУГА НАРОДУ з кодом ЄДРПОУ 40422142 - не існує.

  Зокрема на неухильний обов’язок створення обласних, міських, районних організацій всіма без виключення політичними політичними партіями в Україні звертає увагу Конституційний Суд Україні в рішенні N 9-рп/2007 від 16 жовтня 2007 року (Справа N 1- 3/2007) ,положеннями п.1 резолютивної частини якого закріплено:
   - Положення частини шостої статті  11 Закону України "Про політичні партії в Україні" ( 2365-14 ), якими передбачається, що політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечує утворення та реєстрацію своїх обласних ,міських організацій у більшості областей України,містах Києві,Севастополі та в Автономній Республіці  Крим,треба розуміти як обов'язок  кожної політичної партії забезпечити утворення та реєстрацію  своїх обласних і прирівняних до них партійних організацій не менш як у чотирнадцяти адміністративно-територіальних одиницях України  з  перелічених  у частині другій статті 133 Конституції України ( 254к/96-ВР ).”

   В разі якщо політична партія взагалі не має обласних, міських, районних організацій, або створила обласні, міські, районні організації менш як у 14-и з 27-и областях України , свідоцтво про реєстрацію такої політичної партії підлягає анулюванню — що підтверджується змістом абзацу 5 ,п.2.1 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України N 9-рп/2007 від 16 жовтня 2007 року (Справа N 1-3/2007).

  Положеннями абзацу 1,ст.24 Закону України “Про політичні партії в Україні закріплено , що у разі невиконання політичною партією вимоги частини сьомої статті 11 цього Закону,  орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва .

  На підставі вищевикладеного,керуючись положеннями ст.ст.2,10,11,24 Закону України “Про політичні партії в Україні”,рішенням Конституційного Суду України N 9-рп/2007 від 16 жовтня 2007 року (Справа N 1-3/2007) — ВИМАГАЮ:

  1. Звернутись до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва № 377- п.п. політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” ЄДРПОУ 40422142.

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ — в разі невиконання Міністерством юстиції України вимог чинного законодавства ,рішення Конституційного Суду України N 9-рп/2007 від 16 жовтня 2007 року (Справа N 1-3/2007), дії посадових осіб Міністерства юстиції України кваліфікуються за ознаками ст.ст.364,382 КК України.

  Про вжиті заходи щодо звернення до суду з з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва № 377-п.п. політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” ЄДРПОУ 40422142 — повідомити на вказані в заголовку поштову та електронні адреси, протягом 10 діб відповідно до вимог чинного законодавства.

 Додатки (всього 20 аркуш):
1.Додаток 1 (Витяг)- 5 аркушів.
2.Додаток 2 (Відповідь)- 4 аркуші.
3.Додаток 3 (Відповідь)- 6 аркушів.
4.Додаток 4 (Відповідь)- 2 аркуші.
5.Копія Наказу — 1 аркуш.
6.Копія Висновку — 2 аркуші.
ЗВЕРНЕННЯ № 2
 
   Вставляєте свої дані ,роздруковуєте додатки і відправляєте до вказаних органів.  

    Кожен листок додатка помічено, щоб не переплутали.                                           
       
                  Розсилка:  1. До Верховної Ради України.
                             E-mail:  infzapyt@rada.gov.ua
                                      adamovich@rada.gov.ua
                                      beresneva@rada.gov.ua

                          2. До Кабінету Міністрів України
                             E-mail:  publishinfo@kmu.gov.ua
                                      pr_bondarenko@kmu.gov.ua

                          3. До Генеральної прокуратури України
                             E-mail:  public@gp.gov.ua
                                      press.zapyty@gp.gov.ua

                          4. До Служби Безпеки України.
                             E-mail:  callcenter@ssu.gov.ua
                                      sbu_public@ssu.gov.ua
                                      callcenter@ssu.gov.ua

                          5. До Національного Антикорупційного
                             Бюро України.
                             E-mail:  info@nabu.gov.ua
                                      public@dbr.gov.ua

                          6. До Державного Бюро Розслідувань.
                             E-mail:   info@dbr.gov.ua


                          7. До Міністерства Внутрішніх Справ.
                             E-mail:   pgmia@mvs.gov.ua
                     

                                                  Заявник:
                                              ЗВЕРНЕННЯ

 (щодо необхідності анулювання свідоцтва про реєстрацію політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” - свідоцтво про реєстрацію № 377-п.п.).

   Політична партія “Слуга Народу” є юридичною особою з кодом ЄДРПОУ 40422142, що підтверджується витягом з Єдиного державного реєстру (копія витягу в додатках — додаток № 1).

   Юридична особа з кодом ЄДРПОУ 40422142 отримала нову назву політична партія “Слуга Народу”, внаслідок реєстрації змін до установчих документів юридичної особи з кодом ЄДРПОУ 40422142 ,які було проведено 1 грудня 2017 року Державним реєстратором Міністерства юстиції України Орла Юлія Сергіївна  і мала попередню назву політична партія “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН”, що підтверджується офіційною відповіддю з Міністерства юстиції України (копія відповіді в додатках — додаток № 2).

  Керуючись положеннями ст.10 Закону України “Про політичні партії в Україні”, 1 лютого 2015 року на Установчому З’їзді було прийнято рішення про створення політичної партії “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” що підтверджується офіційною відповіддю з Міністерства юстиції України (копія в додатках — додаток № 3).

  Після прийняття рішення та створення політичної партії “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН”, дана партія може здійснювати діяльність лише після її реєстрації, що закріплено положеннями останнього абзацу ст.10 Закону України “Про політичні партії в Україні”.

  Безпосереднім суб’єктом реєстрації політичної партії “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” є Міністерство юстиції України , що вбачається зі змісту положень п.11,ч.2,ст.5 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

  Реєстрація політичної партії політичної партії“ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” здійснюється відповідно до Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” після перевірки поданих документів , що закріплено положеннями ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні”

 30 грудня 2015 року до Міністерства юстиції України було подано документи для реєстрації політичної партії “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” , що підтверджується офіційною відповіддю з Міністерства юстиції України (копія відповіді в додатках — додаток № 2)

  Порядок перевірки документів поданих на реєстрацію, процедура легалізації(реєстрації) політичної партії“ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” здійснюється відповідно до положень Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, наказу Міністерства юстиції України № 359/5 від 9 лютого 2016 року, наказу Міністерства юстиції України № 1828/5 від 8 липня 2011 року.

  25 березня 2016 року головним спеціалістом правової експертизи документів громадських формувань Департаменту державної реєстрації Міністерства юстиції України ОРЛА Ю.С.,за результатами правової експертизи документів поданих політичною партією “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” до Міністерства юстиції для здійснення державної реєстрації ,було підготовлено правовий висновок (копія  Висновку в додатках) щодо можливості реєстрації політичної партії“ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН”.

  Наказом Міністерства юстиції України № 925/5 від 31 березня 2016 року наказано зареєструвати політичну партію “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” (копія Наказу в додатках).

  31 березня 2016 року політичну партію “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” було зареєстровано в Єдиному реєстрі громадських формувань (свідоцтво про реєстрацію - № 377-п.п.)

  16 квітня 2016 року відомості про політичну партію “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” було внесено до Єдиного державного реєстру юридичних, фізичних осіб — підприємців з присвоєнням даній політичні партії коду ЄДРПОУ 40422142.

  З дня реєстрації 31 березня 2016 року в Єдиному реєстрі громадських формувань,політична партії “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” код  ЄДРПОУ 40422142 ,відповідно до положень ч.ч.7,8,9 ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні”неухильно зобов’язана забезпечити:
    1. З дня реєстрації 31 березня 2016 року протягом шести місяців не пізніше 30 вересня 2016 року, утворення та реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом, своїх обласних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим;
    2. Повідомити про утворення обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень політичної партії, передбачених статутом партії, повідомляється суб’єкт державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань у 10-денний строк з дня їх утворення;
    3. Здійснити реєстрацію обласних, міських і районних організацій, первинних осередків або інших структурних утворень, передбачених статутом партії в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань";
    4. Проінформувати  центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань, про обласні, міські, районні організації партії або інші структурні утворення, передбачені статутом партії.

   Після здійснення  реєстрації змін до установчих документів юридичної особи політичної партії “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН”з кодом ЄДРПОУ 40422142, які було проведено 1 грудня 2017 року Державним реєстратором Міністерства юстиції України Орла Юлія Сергіївна , юридична особа з кодом ЄДРПОУ 40422142 отримала нову назву політична партія “Слуга Народу” і відповідно всі без виключення офіційно зареєстровані  обласні, міські і районні організації, первинні осередки або інші структурні утворення — мали отримати нову назву політичної партії “СЛУГА НАРОДУ”.

  До Міністерства юстиції України як до центрального органу який реалізує  державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян і відповідно володіє в повному обсязі інформацією щодо існування та наявності обласних, міських, районних організацій або інших структурних утворень юридичної особи політичної партії “СЛУГА НАРОДУ з кодом ЄДРПОУ 40422142 було подано запит , з відповіді (копія в додатках — Додаток 4) на який вбачається , що жодної офіційної та зареєстрованої  обласної, міської, районної організації або іншого структурного утворення юридичної особи політичної партії “СЛУГА НАРОДУ з кодом ЄДРПОУ 40422142 - не існує.

  Ще одним вагомим доказом відсутності у юридичної особи політичної партії “СЛУГА НАРОДУ з кодом ЄДРПОУ 40422142 обласних, міських, районних організацій є наступне.

  Положеннями абзацу 6, ст.14 Закону України “Про політичні партії в Україні” закріплено  неухильний обовязок  юридичної особи політичної партії “СЛУГА НАРОДУ з кодом ЄДРПОУ 40422142 та її місцевих організацій відкрити рахунки в установах банків України, на які перераховуватимуться всі кошти у безготівковій формі, які набуватимуться політичною партією чи її місцевою організацією.
   Реквізити банків, в яких відкриті рахунки політичної партії та її місцевих організацій, які в установленому порядку набули статусу юридичної особи, і банківські реквізити таких рахунків оприлюднюються на офіційному веб-сайті політичної партії (за наявності) та зазначаються у звіті про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру політичної партії.
  Про відкриття та закриття таких рахунків відповідні установи банків України повідомляють Національне агентство з питань запобігання корупції протягом трьох банківських днів у порядку, встановленому Національним банком України за погодженням з Національним агентством з питань запобігання корупції.

 До НАЗК було подано запит з відповіді на який вбачається, що НАЗК не володіє жодною інформацією щодо відкритих рахунків  місцевими організаціями  юридичної особи політичної партії “СЛУГА НАРОДУ з кодом ЄДРПОУ 40422142, а також вбачається , що дана політична партія взагалі не має жодної офіційно зареєстрованої обласної, міської, районної організації(копія Відповіді в додатках).

  Зокрема на неухильний обов’язок створення обласних, міських, районних організацій всіма без виключення політичними політичними партіями в Україні звертає увагу Конституційний Суд Україні в рішенні N 9-рп/2007 від 16 жовтня 2007 року (Справа N 1- 3/2007) ,положеннями п.1 резолютивної частини якого закріплено:
   - “ Положення частини шостої статті  11 Закону України "Про політичні партії в Україні" (2365-14), якими передбачається, що політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечує утворення та реєстрацію своїх обласних ,міських організацій у більшості областей України,містах Києві,Севастополі та в Автономній Республіці  Крим,треба розуміти як обов'язок  кожної політичної партії забезпечити утворення та реєстрацію  своїх обласних і прирівняних до них партійних організацій не менш як у чотирнадцяти адміністративно-територіальних одиницях України  з  перелічених  у частині другій статті 133 Конституції України ( 254к/96-ВР ).”

   В разі якщо політична партія взагалі не має обласних, міських, районних організацій, або створила обласні, міські, районні організації менш як у 14-и з 27-и областях України , свідоцтво про реєстрацію такої політичної партії підлягає анулюванню — що підтверджується змістом абзацу 5 ,п.2.1 мотивувальної частини рішення Конституційного Суду України N 9-рп/2007 від 16 жовтня 2007 року (Справа N 1-3/2007).

  Положеннями абзацу 1,ст.24 Закону України “Про політичні партії в Україні закріплено, що у разі невиконання політичною партією вимоги частини сьомої статті 11 цього Закону,  орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва.

  На підставі вищевикладеного,керуючись положеннями ст.ст.2,10,11,24 Закону України “Про політичні партії в Україні”, рішенням Конституційного Суду України N 9-рп/2007 від 16 жовтня 2007 року (Справа N 1-3/2007) — ВИМАГАЮ:

  1. Звернутись до Міністерства юстиції України щодо необхідності здійснення подання до суду про анулювання реєстраційного свідоцтва № 377- п.п. політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” ЄДРПОУ 40422142.

  ПОПЕРЕДЖЕННЯ — в разі невиконання Міністерством юстиції України вимог чинного законодавства ,рішення Конституційного Суду України N 9-рп/2007 від 16 жовтня 2007 року (Справа N 1-3/2007), дії посадових осіб Міністерства юстиції України кваліфікуються за ознаками ст.ст.364,382 КК України.

  Про вжиті заходи щодо звернення до суду з з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва № 377-п.п. політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” ЄДРПОУ 40422142 — повідомити на вказані в заголовку поштову та електронні адреси, протягом 10 діб відповідно до вимог чинного законодавства.

 Додатки (всього 20 аркуш):
1.Додаток 1 (Витяг)- 5 аркушів.
2.Додаток 2 (Відповідь)- 4 аркуші.
3.Додаток 3 (Відповідь)- 6 аркушів.
4.Додаток 4 (Відповідь)- 2 аркуші.
5.Копія Наказу — 1 аркуш.
6.Копія Висновку — 2 аркуші.
7.Додаток 7 (Відповідь)- 2 аркуші.

___________ 2020 року                        _____________Фінансову підтримку діяльності ГО «Багнет Нації» можна здійснити на картку ПриватБанку 5168 7427 1422 2175 на ім’я Сергій Філіпенко. Дякуємо за Ваш внесок у відновлення конституційного устрою України!

Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -