- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

вівторок, 21 квітня 2020 р.

Відсутність правової експертизи «карантинних» постанов Кабміну, є доказом злочину

Передмова Андрій Карпович: Відсутність правової експертизи беззаперечна підстава визнання такими, що не відповідають Конституції і Законам України, усіх без виключення злочинних карантинних постанов Кабміну.
Відсутність правової експертизи є доказом злочинності постанов Кабміну.

Читайте також: Досліджено ГО «Багнет Нації»: незаконний закон зеленського щодо COVID-19

Зроби власну експертизу постанови КМУ (РСР) № 211 на відповідність чинному законодавству

Правовий лікбез для правоохоронців Дніпра щодо нікчемності постанов КМУ (РСР) – відео

09.04.2020 в Дніпрі складені заяви на поліцейських і держвиконавців (відео)

Владислав Акулов про фейковий кабмін та нікчемність його рішень

Про правову нікчемність постанов КМУ щодо COVID – 19 (відео)

В Дніпрі триває відновлення конституційного ладу, навіть в умовах «карантину»

Рубіжне: Вводите карантин? – Відповідайте за наслідки!!!

Роздрукуй, аби роздавати дебілам, при виконанні

КАРАНТИН – ФЕЙК і БЕЗЗАКОННЯ

Андрій Карпович про юридичні механізми введення карантину - відео

Просто залишу це тут: порядок денний засідань Кабміну за останніх два місяці

Видання «Корупціонер в Україні» опублікувало відповідь Мін’юсту щодо правової експертизи постанови КМУ № 211

Перебувати в самоізоляції – не більше ніж рекомендації дебілам - документ


Подаєте до:
1.Кабінету міністрів України;
2.Міністерства юстиції України;
Ст.60 Конституції України - Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи накази.
За віддання і виконання явно злочинного розпорядження чи наказу настає юридична відповідальність.
ПИТАННЯ 1
Положеннями ст.6 Конституції України (254к/96-ВР) закріплено, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову.
Органи законодавчої, виконавчої та судової влади здійснюють свої повноваження у встановлених цією Конституцією межах і відповідно до законів України.
Вищим органом виконавчої влади є Кабінет Міністрів України, що закріплено положеннями ст.113 Конституції України (254к/96-ВР).
Положеннями ст.117 Конституції України (254к/96-ВР) закріплено, що Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання.
Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України.
Закони та інші нормативно-правові акти, зокрема акти Кабінету Міністрів України якими є постанови і розпорядження, приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй, що виходить зі змісту положень ст.8 Конституції України (254к/96-ВР).
Положеннями абзацу 3, ст.117 Конституції України (254к/96-ВР) закріплено, що нормативно-правові акти Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади підлягають реєстрації в порядку, встановленому законом.
З метою впорядкування видання міністерствами, іншими органами виконавчої влади нормативно-правових актів, забезпечення охорони прав, свобод і законних інтересів громадян ,підприємств, установ та організацій Указом Президента України № 493/92 “Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” від 3 жовтня 1992 року постановлено:
1.Установити, що з 1 січня 1993 року нормативно-правові акти, які видаються міністерствами, іншими органами виконавчої влади, органами господарського управіління та контролю і які зачіпають права, свободи й законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації.
2. Державну реєстрацію здійснюють:
- нормативно-правових актів міністерств,інших центральних органів виконавчої влади, органів господарського управління та контролю - Міністерство юстиції України;
- державна реєстрація провадиться в порядку (731-92-п), що визначається Кабінетом Міністрів України.
Міністерство юстиції України та управління юстиції складають державні реєстри зареєстрованих ними нормативно-правових актів.
На виконання Указу Президента України № 493/92 від 3 жовтня 1992 року, 28 грудня 1992 року Кабінетом Міністрів України було видано постанову №731 “Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади” якою постановлено:
- Доручити Міністерству юстиції давати роз'яснення щодо застосування цього Положення та інших актів законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів.
- Надати право Міністерству юстиції та іншим органам, що здійснюють державну реєстрацію нормативно-правових актів, перевіряти у міністерствах, інших органах виконавчої влади додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актів, у разі потреби вимагати подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію та вносити пропозиції про усунення виявлених порушень і недоліків та притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у допущених порушеннях.
- За результатами перевірки (у разі потреби) інформувати Кабінет Міністрів України, Раду міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київську та Севастопольську міські державні адміністрації, засоби масової інформації.
- Керівникам міністерств, інших органів виконавчої влади у місячний строк повідомляти орган державної реєстрації про вжиті заходи.
2. Міністерствам, іншим органам виконавчої влади:
- своєчасно подавати на державну реєстрацію нормативно-правові акти, вказані у пункті 1 цієї постанови;
- забезпечити постійний перегляд виданих нормативно-правових актів з метою приведення їх у відповідність з Конституцією та законами України, іншими актами законодавства, Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколами до неї, міжнародними договорами України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та зобов’язаннями України у сфері європейської інтеграції та правом Європейського Союзу (acquis ЄС), а також з урахуванням практики Європейського суду з прав людини;
- не допускати випадків направлення на виконання нормативно-правових актів, що не пройшли державну реєстрацію та не опубліковані в установленому законодавством порядку;
Окрім Указу Президента України № 493/92 від 3 жовтня 1992 року ,постанови Кабінету Міністрів України № 731 від 28 грудня 1992 року, з урахуванням та на виконання абзацу 3, ст.117 Конституції України (254к/96-ВР) — положеннями ч.3. ст. Закону України № 794-VII “Про Кабінет Міністрів України закріплено, що Кабінет Міністрів України відповідно до Конституції України та цього Закону затверджує Регламент Кабінету Міністрів України, який визначає порядок проведення засідань Кабінету Міністрів України, підготовки та прийняття рішень, інші процедурні питання його діяльності, а також визначає порядок розроблення, виконання та моніторингу виконання програмних документів Кабінету Міністрів України (далі по тексту Регламент № 950-2007-п).
Положеннями параграфів 29, 30, глави 1 Регламенту № 950-2007-п закріплено, що акти Кабінету Міністрів України видаються у формі розпоряджень і постанов.
Положеннями параграфу 32 глави 2 Регламенту № 950-2007-п закріплено, що:
- Проекти актів Кабінету Міністрів готуються на основі та на виконання Конституції і законів України, актів Президента України, постанов Верховної Ради, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів, доручень Прем'єр-міністра, а також за ініціативою членів Кабінету Міністрів, центральних органів виконавчої влади, державних колегіальних органів, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій з дотриманням вимог цього Регламенту.
- Розроблення проекту акта починається невідкладно після отримання відповідного завдання та триває виходячи з необхідності врахування у загальному часі підготовки проекту акта вимог, встановлених цим Регламентом щодо часу, достатнього для погодження проекту акта заінтересованими органами, та часу, достатнього для проведення Мін’юстом правової експертизи.
Положеннями ч.ч. 1, 2 параграфу 33 глави 2 Регламенту № 950-2007-п закріплено, що:
- Головним розробником проекту акта Кабінету Міністрів є орган, який вносить проект акта до Кабінету Міністрів;
- Розробниками проектів актів Кабінету Міністрів є міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, державні колегіальні органи, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації відповідно до своєї компетенції;
Постанова Кабінету Міністрів України № 211 “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” від 11 березня 2020 року, була видана відповідно до ст.29 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”.
Положеннями ст.29 Закону України № 1645-III “Про захист населення від інфекційних хвороб” закріплено, що:
- Карантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів України;
- Питання про встановлення карантину порушує перед Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за поданням головного державного санітарного лікаря України;
Центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я,є Міністерство охорони здоров’я України (далі по тексту МОЗ), що закріплено змістом абзацу 2, ст.1 Положення про Міністерство охорони здоров’я України (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 267 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 90).
Виходячи зі змісту відповідних положень постанови Кабінету Міністрів України № 211 “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” від 11 березня 2020 року, ст.29 Закону України1645-III “Про захист населення від інфекційних хвороб”, Регламенту № 950-2007-п, зацікавленим розробником проекту постанови Кабінету Міністрів України № 211 “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” від 11 березня 2020 року— є Міністерство охорони здоров’я України і саме дане міністерство неухильно зобов’язане направити до Міністерства юстиції України проект постанови Кабінету Міністрів України № 211 від 11 березня 2020 року, для проведення державної реєстрації.
Відповідно до ст.4 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади (затверджено постановою Кабінету Міністрів України № 731 від 28 грудня 1992 року) ,державна реєстрація нормативно-правового акта полягає у проведенні правової експертизи:
1. На відповідність його Конституції та законодавству України, Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року і протоколам до неї;
2. Міжнародним договорам України, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, та зобов’язанням України у сфері європейської інтеграції та праву Європейського Союзу (acquis ЄС),
3. Антикорупційної та гендерно-правової експертиз з урахуванням практики Європейського суду з прав людини;
- а також прийнятті рішення про державну реєстрацію цього акта, присвоєнні йому реєстраційного номера та занесенні до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів.
Результати проведення правової експертизи в Міністерстві юстиції України надаються у формі висновку затвердженого наказом Міністерства юстиції України N 1805/5 від 6 червня 2011 року.
Зберігання погодженого акту та матеріалів до нього згідно з положеннями параграфу 43, глави 3 Регламенту Кабінету Міністрів України з обов’язковими додатками згідно з § 50 здійснюється в архіві розробника до моменту їх передачі на постійне зберігання до відповідного державного архіву.
Положеннями параграфу 50, глави 3 Регламенту Кабінету Міністрів України закріплено , що до проекту акта Кабінету Міністрів додаються:
1) пояснювальна записка (додаток 4), до якої додаються:
- фінансово-економічні розрахунки, проведені відповідно до пунктів 2 і 3 § 34 цього Регламенту;
- прогноз впливу реалізації акта на ключові інтереси заінтересованих сторін, оформлений згідно з додатком 4-1 (у випадках, передбачених пунктом 4 § 34 цього Регламенту);
- пропозиції за результатами громадської антикорупційної та/або громадської антидискримінаційної експертизи проекту акта (у разі її проведення);
- звіт про стратегічну екологічну оцінку, довідки про консультації з органами виконавчої влади та про громадське обговорення, підготовлені відповідно до статей 11-13 Закону України “Про стратегічну екологічну оцінку” (у разі здійснення стратегічної екологічної оцінки);
- довідкові та інші інформаційно-аналітичні матеріали, що обґрунтовують необхідність прийняття акта (у разі потреби);
2) довідка про погодження проекту акта (додаток 5);
3) протокол узгодження позицій згідно з додатком 6 (у разі потреби);
3-1) висновки Мінфіну та Мінекономіки (крім випадків, передбачених § 39 цього Регламенту);
4) висновок Мін'юсту (крім випадків, коли вноситься проект розпорядження Кабінету Міністрів з кадрових питань, щодо зміни особи, уповноваженої на підписання міжнародного договору України, зміни персонального складу Міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, про затвердження фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектора економіки, а також проекти актів з питань утворення та організації роботи комітету з призначення керівників особливо важливих для економіки підприємств, оголошення відбору та призначення чи погодження кандидатур претендентів на посаду керівників і членів наглядових рад таких підприємств);
4-1) довідка, зазначена у пункті 3 § 35 цього Регламенту (до проектів актів, зазначених у пункті 1 § 35 цього Регламенту);
5) порівняльна таблиця, оформлена згідно з додатком 7 (якщо проектом акта передбачено внесення змін до інших актів Кабінету Міністрів);
6) проект акта та матеріали до нього в електронній формі (у разі внесення проекту акта у формі електронної копії оригіналу паперового документа), які готуються у форматі RTF, шрифт Times New Roman чотирнадцятого розміру. При цьому таблиці та діаграми готуються у форматі XLS.
3. До проекту акта Кабінету Міністрів, що має важливе суспільне значення і стосується прав та обов'язків громадян, додається комунікативний план за формою згідно з додатком 11.
З метою особистого ознайомлення,публікації в ЗМІ та мережі інтернет,використанні в якості належного доказу в рамках судового ,кримінального ,адміністративного,цивільного проваджень усіма без виключення громадянами України - ВИМАГАЮ:
1.Надати належним чином завірену, з підписами підписантів, архівну копію оригіналу постанови Кабінету Міністрів України № 211 Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” від 11 березня 2020 року;
2.Надати належним чином завірені, з підписами підписантів, архівні копії усіх без виключення додатків до проекту постанови Кабінету Міністрів України № 211 Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” від 11 березня 2020 року - закріплені положеннями параграфу 50, глави 3 Регламенту Кабінету Міністрів України;
3.Надати належним чином завірену, з підписами підписантів, архівну копію форми висновку затвердженого наказом Міністерства юстиції України N 1805/5 від 6 червня 2011 року, виданої Міністерством юстиції України за результатами проведення правової експертизи проекту постанови Кабінету Міністрів України № 211 Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” від 11 березня 2020 року.
ПИТАННЯ 2
16 березня 2020 року Кабінетом міністрів України було видано постанову № 215 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211”.
З метою особистого ознайомлення, публікації в ЗМІ та мережі інтернет, використанні в якості належного доказу в рамках судового, кримінального, адміністративного, цивільного проваджень усіма без виключення громадянами України - ВИМАГАЮ:
1.Надати належним чином завірену,з підписами підписантів , архівну копію оригіналу постанови Кабінету Міністрів України № 215 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 16 березня 2020 року;
2.Надати належним чином завірені,з підписами підписантів,архівні копії усіх без виключення додатків до проекту постанови Кабінету Міністрів України № 215“Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 16 березня 2020 року-закріплені положеннями параграфу 50, глави 3 Регламенту Кабінету Міністрів України;
3.Надати належним чином завірену, з підписами підписантів, архівну копію форми висновку затвердженого наказом Міністерства юстиції України N 1805/5 від 6 червня 2011 року, виданої Міністерством юстиції України за результатами проведення правової експертизи проекту постанови Кабінету Міністрів України № 215 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 16 березня 2020 року.
4.Вказати точні дані органу-розробника проекту постанови Кабінету Міністрів України № 215 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 16 березня 2020 року.
ПИТАННЯ 3
25 березня 2020 року Кабінетом міністрів України було видано постанову № 239 “Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України”
З метою особистого ознайомлення, публікації в ЗМІ та мережі інтернет, використанні в якості належного доказу в рамках судового ,кримінального, адміністративного, цивільного проваджень усіма без виключення громадянами України - ВИМАГАЮ:
1.Надати належним чином завірену, з підписами підписантів, архівну копію оригіналу постанови Кабінету Міністрів України № 239 “Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” від 25 березня 2020 року;
2.Надати належним чином завірені, з підписами підписантів, архівні копії усіх без виключення додатків до проекту постанови Кабінету Міністрів України № 239 “Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” від 25 березня 2020 року-закріплені положеннями параграфу 50, глави 3 Регламенту Кабінету Міністрів України;
3.Надати належним чином завірену, з підписами підписантів, архівну копію форми висновку затвердженого наказом Міністерства юстиції України N 1805/5 від 6 червня 2011 року, виданої Міністерством юстиції України за результатами проведення правової експертизи проекту постанови Кабінету Міністрів України № 239 “Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” від 25 березня 2020 року.
4.Вказати точні дані органу-розробника проекту постанови Кабінету Міністрів України № 239 “Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України” від 25 березня 2020 року.
ПИТАННЯ 4
29 березня 2020 року Кабінетом міністрів України було видано постанову № 241 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211”
З метою особистого ознайомлення, публікації в ЗМІ та мережі інтернет, використанні в якості належного доказу в рамках судового, кримінального ,адміністративного, цивільного проваджень усіма без виключення громадянами України - ВИМАГАЮ:
1.Надати належним чином завірену, з підписами підписантів , архівну копію оригіналу постанови Кабінету Міністрів України № 241 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 29 березня 2020 року;
2.Надати належним чином завірені,з підписами підписантів,архівні копії усіх без виключення додатків до проекту постанови Кабінету Міністрів України № 241 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 29 березня 2020 року -закріплені положеннями параграфу 50, глави 3 Регламенту Кабінету Міністрів України;
3.Надати належним чином завірену, з підписами підписантів, архівну копію форми висновку затвердженого наказом Міністерства юстиції України N 1805/5 від 6 червня 2011 року, виданої Міністерством юстиції України за результатами проведення правової експертизи проекту постанови Кабінету Міністрів України № 241 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 29 березня 2020 року.
4.Вказати точні дані органу-розробника проекту постанови Кабінету Міністрів України № 241 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 29 березня 2020 року.
ПИТАННЯ 4
20 березня 2020 року Кабінетом Міністрів України було видано постанову № 242 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211”.
З метою особистого ознайомлення,публікації в ЗМІ та мережі інтернет,використанні в якості належного доказу в рамках судового, кримінального ,адміністративного,цивільного проваджень усіма без виключення громадянами України - ВИМАГАЮ:
1.Надати належним чином завірену, з підписами підписантів, архівну копію оригіналу постанови Кабінету Міністрів України № 242 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 20 березня 2020 року ;
2.Надати належним чином завірені,з підписами підписантів,архівні копії усіх без виключення додатків до проекту постанови Кабінету Міністрів України № 242 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 20 березня 2020 року -закріплені положеннями параграфу 50, глави 3 Регламенту Кабінету Міністрів України;
3.Надати належним чином завірену, з підписами підписантів, архівну копію форми висновку затвердженого наказом Міністерства юстиції України N 1805/5 від 6 червня 2011 року, виданої Міністерством юстиції України за результатами проведення правової експертизи проекту постанови Кабінету Міністрів України № 242 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 20 березня 2020 року.
4.Вказати точні дані органу-розробника проекту постанови Кабінету Міністрів України № 242 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 20 березня 2020 року.
ПИТАННЯ 5
2 квітня 2020 року Кабінетом Міністрів України було видано постанову № 255 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211”
З метою особистого ознайомлення, публікації в ЗМІ та мережі інтернет, використанні в якості належного доказу в рамках судового, кримінального, адміністративного, цивільного проваджень усіма без виключення громадянами України - ВИМАГАЮ:
1.Надати належним чином завірену,з підписами підписантів, архівну копію оригіналу постанови Кабінету Міністрів України № 255 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 2 квітня 2020 року;
2.Надати належним чином завірені, з підписами підписантів, архівні копії усіх без виключення додатків до проекту постанови Кабінету Міністрів України № 255 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 2 квітня 2020 року -закріплені положеннями параграфу 50, глави 3 Регламенту Кабінету Міністрів України;
3.Надати належним чином завірену, з підписами підписантів, архівну копію форми висновку затвердженого наказом Міністерства юстиції України N 1805/5 від 6 червня 2011 року, виданої Міністерством юстиції України за результатами проведення правової експертизи проекту постанови Кабінету Міністрів України № 255 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 2 квітня 2020 року.
4.Вказати точні дані органу-розробника проекту постанови Кабінету Міністрів України № 255 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 2 квітня 2020 року.
ПИТАННЯ 6
8 квітня 2020 року Кабінетом Міністрів України було видано постанову № 262 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211”
З метою особистого ознайомлення,публікації в ЗМІ та мережі інтернет,використанні в якості належного доказу в рамках судового, кримінального,адміністративного,цивільного проваджень усіма без виключення громадянами України - ВИМАГАЮ:
1.Надати належним чином завірену, з підписами підписантів, архівну копію оригіналу постанови Кабінету Міністрів України № 262 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 8 квітня 2020 року;
2.Надати належним чином завірені, з підписами підписантів, архівні копії усіх без виключення додатків до проекту постанови Кабінету Міністрів України № 262 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 8 квітня 2020 року -закріплені положеннями параграфу 50, глави 3 Регламенту Кабінету Міністрів України;
3.Надати належним чином завірену, з підписами підписантів, архівну копію форми висновку затвердженого наказом Міністерства юстиції України N 1805/5 від 6 червня 2011 року, виданої Міністерством юстиції України за результатами проведення правової експертизи проекту постанови Кабінету Міністрів України № 262 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 8 квітня 2020 року.
4.Вказати точні дані органу-розробника проекту постанови Кабінету Міністрів України № 262 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211” від 8 квітня 2020 року.
Відповідь на запит надати в хронологічній послідовності , в порядку до поставлених питань.
В разі неможливості надати відповідь перенаправити до уповноваженої особи чи органу.
Повідомити про отримання та реєстрацію запиту, реєстраційний номер за яким було зареєстровано даний запит та повідомити про переадресацію запиту в разі неможливості надати обґрунтовану відповідь.


Фінансову підтримку діяльності ГО «Багнет Нації» можна здійснити на картку ПриватБанку 5168 7427 1422 2175 на ім’я Сергій Філіпенко. Дякуємо за Ваш внесок у відновлення конституційного устрою України!

Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -