- Україна є Самостійна Українська Держава! Яка є Українською Республікою тільки конституційних громадян України всіх національностей Українського народу Самостійної Української Держави України відповідно розділу 1 та 7 преамбули Конституції від 28 червня 1996 року -

пʼятниця, 16 січня 2015 р.

СМИЧОК СИСТЕМИ або ЕКСКУРС ДО ЦИВІЛЬНОГО КОДЕКСУ УКРАЇНИ

Продовжуємо самостійно вивчати закони України, якими нам гарантоване право фінансово-майнової частки не тільки загально-національного багатства, а й фінансово-майнових прав, як представників своїх територіальних громад. Адже незнання законів поставило нас на межу виживання в одній з найбагатших країн світу. Отже, сьогодні пропоную зануритись в суть документу, яким регулюються цивільні відносини між суб’єктами господарювання - власниками. Я спробував відокремити саму суть:


   Цивільний кодекс України (ЦКУ) регулює особисті немайнові та майнові відносини (цивільні відносини), засновані на юридичній рівності, вільному волевиявленні, майновій самостійності їх учасників.
   Стаття 4., цього документу говорить, що основу цивільного законодавства України становить Конституція України, а основним актом цивільного законодавства України є Цивільний кодекс України. Отже, маємо два документи, які є основою основ існування і гарантування  правового поля в Україні. Все, що відбувається поза межами цього поля, є незаконним.
   Стаття 22. (ЦКУ) изначає відшкодування збитків та інші способи відшкодування майнової шкоди, а також поняття «збитку». Відповідно до кодексу, збитком є: доходи, які особа могла б реально одержати за звичайних обставин (у правовому полі), якби її право не було порушене (т. зв. упущена вигода).
   Відповідно статті 280., фізичній особі внаслідок порушення її особистого немайнового права (право на майнову частку територіальної громади або частку загально-національного багатства) завдано майнової та (або) моральної шкоди, ця шкода підлягає відшкодуванню.
   Відповідно до статті 318., суб'єктами права власності в Україні є фізичні та юридичні особи, держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права. Більше того, усі суб'єкти права власності є рівними перед законом.
   Право власності є непорушним (ст..321). Ніхто не може бути протиправно позбавлений цього права чи обмежений у його здійсненні.
   Стаття 327. визначає, що у комунальній власності є майно, яке належить територіальній громаді (юридичній особі). Управління майном, що є у комунальній власності, здійснюють безпосередньо територіальна громада та утворені нею органи місцевого самоврядування.
   Стаття 356. обумовлює право спільної часткової власності та говорить, що суб'єктами права спільної часткової власності можуть бути фізичні особи, юридичні особи, держава, територіальні громади. Частки у праві спільної часткової власності вважаються рівними, якщо інше не встановлено за домовленістю співвласників або законом, згідно статті 357. (ЦКУ).
  Будь-яка фізична особа – співвласник, має право самостійно розпорядитися своєю часткою у праві спільної часткової власності (ст.. 361). Співвласник має право на виділ у натурі частки із майна, що є у спільній частковій власності (ст.. 364).
Відповідно до статті 370., співвласники мають право на виділ у натурі частки із майна, що є у спільній сумісній власності. У разі виділу частки із майна, що є у спільній сумісній власності, вважається, що частки кожного із співвласників у праві спільної сумісної власності є рівними, якщо інше не встановлено домовленістю між ними, законом або рішенням суду.
 Власник має право витребувати своє майно від особи, яка незаконно, без відповідної правової підстави заволоділа ним (ст.. 387).
 Відповідно до статті 400., недобросовісний володілець зобов'язаний негайно повернути майно особі, яка має на нього право власності.
 Особа, яка набула майно або зберегла його у себе без достатньої правової підстави, зобов'язана відшкодувати всі доходи, які вона одержала або могла одержати від цього майна з часу, коли ця особа дізналася або могла дізнатися про володіння цим майном без достатньої правової підстави. З цього часу вона відповідає також за допущене нею погіршення майна (ст. 1214).
   Отже, вищезазначене в чергове підтверджує, що за відсутності ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД (юридичних осіб) всі органи місцевого самоврядування, є нелегітимними. Вони не мають права розпоряджатися ані майном, ані фінансами місцевих бюджетів. Вся діяльність теперішніх органів місцевого самоврядування, є протиправною і незаконною.
   Допитливий читач запитає: «а, до чого тут СМИЧОК СИСТЕМИ?». Відповідь проста: це візуальна асоціація і підсвідоме сприйняття підпису під черговою відпискою (на фото нижче) «єдиного, демократичного майданівця», який сьогодні займає високий пост у нелегітимній Дніпропетровській міській раді, на наш інформаційний запит стосовно фінансово-майнової частки.
   Отже, продовжуємо наполягати на своєму праві:

                                 Дніпропетровська міська рада
                                        пр. К. Маркса, 75, м. Дніпропетровськ,
                                            Дніпропетровська область, 49000

                                         Громадянин України Філіпенко С. В.
                                                  49055 м. Дніпропетровськ,
                                                          svf2011@ukr.net

         
                                            Запит 
       про надання публічної інформації за Законом України
                      "Про доступ до публічної інформації".

   Я, Філіпенко Сергій Веніамінович, як громадянин України, мешканець і представник Територіальної громади міста Дніпропетровська, незалежний блогер та учасник Громадського руху «Багнет Нації», керуючись  ст.140-143 Конституції України, ст.2 та ст.316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”,

 Прошу:

1.    Впродовж п'ятиденного терміну надати публічну інформацію - реєстр власності (всього рухомого і нерухомого комунального майна), яке належить ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ (юридичній особі) міста Дніпропетровська.
2. Впродовж п'ятиденного терміну надати публічну інформацію - реєстр співвласників спільної часткової власності, що належить співвласникам територіальної громади міста Дніпропетровська.
3. Впродовж п'ятиденного терміну надати публічну інформацію із зазначенням рівної фінансово-майнової частки кожного співвласника територіальної громади міста Дніпропетровська.
4.    Відповідь надати у письмовому і електронному вигляді на мою вищезазначену домашню та електронну адреси.
        Відповідь на запит, як і текст інформаційного запиту, будуть опубліковані на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

      16.01.2015 року                                                                       Філіпенко С. В.


1 коментар:

  1. Яким нормативним Актом передбачено облік національного багатства в Реєстрі власників, або де законодаче джерело для Реєстра влсників??? допоможіть знайти !!!

    ВідповістиВидалити

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -