- Україна є Самостійна Українська Держава! Яка є Українською Республікою тільки конституційних громадян України всіх національностей Українського народу Самостійної Української Держави України відповідно розділу 1 та 7 преамбули Конституції від 28 червня 1996 року -

пʼятниця, 1 липня 2016 р.

Война підтвердила грубе порушення Конституції - відповідь Мінюсту щодо територіальних громад Дніпра (документ)

Головне територіальне управління юстиції у Дніпропетровській області Управління державної реєстрації, в особі в. о. заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальника Управління державної реєстрації Войни Ю. В., на наш інформаційний запит не підтверджує факту (на фото) щодо реєстрації Управлінням юстиції юридичних осіб публічного права, передбачених чинною Конституцією, територіальних громад міста та районів у місті Дніпропетровську та перенаправляє «за належністю» до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур нелегітимної (незаконної) Дніпропетровської міської ради.

Публікуємо зміст запиту та офіційну відповідь:

                                                     Головне управління юстиції
                                                     у Дніпропетровській області
                                                        Дніпропетровська область,   
                                                        49027 м. Дніпропетровськ,
                                                        пр. К. Маркса, 21-А,                                                                          Голова ДМГО Скобліков              
                                                         Дмитро Володимирович

Запит
про надання публічної інформації за Законом України
                                            
                 "Про доступ до публічної інформації"

       В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування (ст..7. КУ), яке є правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України (ст..140. КУ).
  Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР) первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста (ст..6):
  В загальних положеннях зазначено, що територіальна громада – це жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр;
   адміністративно-територіальна одиниця - область, район, місто, район у місті, селище, село.
  Як зазначено в статті 2., цього закону, місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами.
  Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону (ст. 143. КУ).
  Згідно статті 16. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», всі органи місцевого самоврядування, що становлять єдину систему місцевого самоврядування в Україні, визначену статтею 5. цього закону, мають бути юридичними особами: „Органи місцевого самоврядування є ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону”.
  В статті 60., зазначено, що територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.
  Відповідно до статті 2., Бюджетного кодексу України (ВР № 2456-VI від 08.07.2010) бюджет – це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.
  Бюджети місцевого самоврядуванняце бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
  Відповідно до статті 5., цього документу, бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих бюджетів. Місцевими бюджетами є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування. Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
  Враховуючи все вищезазначене та керуючись  ст.140-143 Конституції України, ст.2 та ст.316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації в суді,

Прошу:

1.    Впродовж визначеного законом строку надати вичерпну публічну інформацію відносно того, чи зареєстровані в Головному Управлінні юстиції у Дніпропетровській області юридична особи публічного права з назвою „Територіальна громада міста Дніпропетровська” та юридичні особи публічного права - відповідні одноіменні Територіальні громади районів у місті Дніпропетровську.
2.    Відповідь надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову адресу та електронну адресу: zakondie@ukr.net
       Зміст відповіді на запит публікуватиметься на сайті «Громадянська дія» http://grajdanskoedeistvie.blogspot.com  та «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

     З повагою,                                               Скобліков Д. В.


Матеріали по темі:

«Територіальна громада міста Дніпропетровська» не зареєстрована – відповідь Державної казначейської служби (документ)

Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -