- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

неділя, 15 грудня 2019 р.

Голові СБУ Баканову про держзраду «попередників» - заява про злочин від представників ГО «Багнет Нації» - 1


Голові Служби Безпеки України
І.Г. Баканову

потерпілого (жертви):
Віталій Анатолійович Шепель

потерпілого (жертви):
Андрій Петрович Карповича
                                                                           
                                                              ЗАЯВА ПРО ЗЛОЧИН


  Ми, люди громадяни України Андрій Петрович Карпович і Віталій Анатолійович Шепель, вимагали , вимагаємо і будемо вимагати додержання Конституції України , всіма без виключення представниками органів державної влади і громадянами України !!!

  21 лютого 2014 року  о 10 год. за адресою : м. Київ, вул. Михайла Грушевського 5 Верховна Рада України , після тривалої підготовки ,з прямим умислом , організованою групою  осіб які є спеціальними суб’єктами злочину категорії А ,було вчинено злочин який має продовжуваний характер і призвів до тяжких суспільно — небезпечних наслідків:

  1. ЛУЦЕНКО ЮРІЙ ВІТАЛІОЙВИЧ — народний депутат України — ст.14,ст.18,ст.19,ст.24,ст.28,ч.3 ст.109,ч.3 ст.110 КК України.

  2. ПОРОШЕНКО ПЕТРО ОЛЕКСІЙОВИЧ — народний депутат України — ст.14,ст.18,ст.19,ст.28,ст.32,,ч.3 ст.109, ч.3 ст.110 ,  КК України.

  3. ТУРЧИНОВ ОЛЕКСАНДР ВАЛЕНТИНОВИЧ — народний депутат України — ст.14,ст.18,ст.19,ст.24,ст.28,ч.3 ст.109,ч.3 ст.110  КК України.

  4. ЯЦЕНЮК АРСЕНІЙ ПЕТРОВИЧ — народний депутат України - ст.14,ст.18,ст.19,ст.28,ч.3 ст.109, ч.3 ст.110   КК України.

  Основним безпосереднім об’єктом злочину який кваліфікується за ст.109 КК України є національна безпека у політичній сфері , яка полягає у відсутності загрози порушення встановленого Конституцією і законами України порядку створення і діяльності вищих органів державної влади. Його додатковим факультативним об’єктом може бути встановлений порядок виконання представниками влади своїх службових повноважень.
  Розглядаючи положення ч. 4, ст.5 Конституції України ,”ніхто не може узурпувати державну владу” у системному зв’язку з іншими положеннями Основного Закону , Конституційний Суд України дійшов висновку , що узурпація державної влади означає неконституційне або незаконне її захоплення органами державної влади чи органами місцевого самоврядування , їх посадовими особами , громадянами чи їх об’єднаннями тощо. Положення ж ч.3 ст.5 Конституції України “право визначати і змінювати конституційний лад в Україні належить виключно народові і не може бути узурповане державою , її органами або посадовими особами” означає , що тільки народ має право безпосередньо шляхом всеукраїнського референдуму визначати конституційний лад в Україні , який закріплюється Конституцією України , а також змінювати конституційний лад внесенням змін до Основного Закону в порядку , встановленому його розділом 8-м. Належне виключно народові право визначати і змінювати конституційний лад в Україні не може бути привласнене у будь-який спосіб державою , її органами або посадовими особами.
  Конституційний лад включає встановлені Конституцією України основні засади життєдіяльності суспільства , держави і людини в Україні. Його складовими є:
1). Суверенітет держави (верховенство і самостійність державної влади всередині країни та її незалежність у міжнародних відносинах).
2). Форма правління (спосіб організації державної влади , за яким єдиним законодавчим органом законодавчої влади є Верховна Рада України , главою держави — Президент України, вищим органом виконавчої влади Кабінет Міністрів України).
3).Державний устрій (унітарний з відповідним поділом владних повноважень між органами державної влади й органами місцевого самоврядування) та цілісність території.
4).Державний режим (демократичний , що зокрема передбачає можливість здійснення народного волевиявлення через вибори , референдум та інші форми безпосередньої демократії , гарантії місцевого самоврядування , захист державою прав і свобод людини і громадянина , ґрунтування суспільного життя на засадах політичної економічної та ідеологічної багатоманітності).
 Державна влада — це система сформованих у порядку , передбаченому Конституцією та законами України , органів,які уособлюють собою законодавчу , виконавчу владу , в тому числі владу глави держави , і судову владу — парламент , вищі, центральні та місцеві органи виконавчої влади, Президент України, вищі та місцеві органи судової влади, - а також органи місцевого самоврядування і контрольно-наглядові та деякі інші органи , які,користуючись певною незалежністю не належать до трьох головних гілок влади. Таким чином , існуюча в Україні державна влада є частиною її конституційного ладу.
    У диспозиції ст.109 КК України поняття “державна влада” застосовується у вузькому значенні , іншими словами , мову можна вести про кримінальну відповідальність за дії , вчинені з метою неконституційного захоплення законодавчої , вищої виконавчої або вищої судової гілки влади, влади Президента України , оскільки тільки за умови отримання такої влади група осіб може суттєво вплинути на суверенітет держави , її форму правління, державний устрій та державний режим і заподіяти шкоду державній безпеці в масштабах держави. Дії направлені на неконституційне проголошення певної адміністративно-територіальної одиниці України (чи кількох таких одиниць) суверенною державою , кваліфікуються додатково за ст.110 КК України як посягання на територіальну цілісність України.
 Під державною владою у ст.109 КК України слід розуміти легітимну владу.
       З об’єктивної сторони злочин може проявлятись у наступних формах:
1). Дії ,вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади.
2). Змова про вчинення таких дій.
3). Публічні заклики до насильницької зміни чи поваленні конституційного ладу або до захоплення державної влади.
4). Розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій.
  До дій , вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади , можна віднести створення з вказаною метою метою не передбачених законодавством воєнізованих або озброєних формувань чи груп , захоплення й утримання будівель чи споруд,що забезпечують діяльність органів державної влади , організація великомасштабних масових заворушень ( у цих випадках дії винних мають кваліфікуватися , за наявності підстав , за сукупністю злочинів , передбачених ч.1 ст.109 і статтями 260,341 або 294 КК України) , а так само фактично створення незаконних вищих органів державної влади тощо. В законі не вказується навіть приблизний перелік відповідних дій , проте, виходячи із мети їх вчинення , до них можна віднести лише такі дії , вчинення яких може бути засобом досягнення.
  За конструкцією диспозиції ч.1 ст.109 спосіб  вчинення дій , спрямованих на зміну чи повалення Конституційного ладу ,завжди є насильницьким , а для дій вчинених з метою захоплення державної влади , насильницький спосіб не є обов’язковий : якщо опру немає , то влада може бути захоплена і не насильницьким шляхом.
  Про насильницький спосіб повалення Конституційного ладу свідчать події  в період часу з 19 лютого по 22 лютого 2014 року на Майдані Незалежності , під час яких невідомими збройними формуваннями ( має встановити слідство) було неодноразово застосовано зброю яку привезли до м. Києва за безпосередньої участі народного депутата України ЛУЦЕНКО Ю.В. про що він особисто наголосив  в відео зверненні 19 лютого 2014 року (посилання для можливості перегляду https://www.youtube.com/watch?v=ojkfrlKU7ek).
   Зброєю яка була захоплена і привезена до м. Києва за активної участі ЛУЦЕНКО Ю.В. в подальшому застосовувалась невідомими збройними формуваннями для розстрілу мирних протестувальників та правоохоронців з метою створити провокацію , захопити будівлі органів державної влади і сприяти зіткненню між громадянами і правоохоронними органами (організаторів захоплення зброї і винних у вбивствах і провокації масових заворушень  в період часу з 19 лютого по 22 лютого 2014 року на Майдані Незалежності має встановити слідство).
  Про захоплення державної влади шляхом внесення неконституційних змін до Конституції України буде викладено далі по тексту в частині подій які розгорнулись в Верховній раді України одночасно зі збройними зіткненнями на Майдані Незалежності   в період часу з 19 лютого по 22 лютого 2014 року.
  Змова у ст.109 передбачає угоду , досягнуту між двома чи більше особами , про вчинення спільних дій з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захопленні державної влади , яка містить певні істотні умови , що стосуються способу вказаних дій , сил і засобів тощо. Змова є закінченою з моменту досягнення угоди із зазначених істотних умов. Групу осіб , які досягли угоди в даному випадку слід розглядати як  злочинну організацію ( у цьому випадку злочин додатково слід кваліфікувати за ст. 255 або ст.258-3).
  Про змову  народних депутатів України ПОРОШЕНКО П.О., ЯЦЕНЮК А.П., ЛУЦЕНКО Ю.В., ТУРЧИНОВ  О.В з метою повалення Конституційного ладу та захоплення влади, свідчать чисельні відео виступи на Майдані Незалежності протягом 2013 — 2104 року і виходячи з того , що майже весь час , під час відео звернень із закликами захоплення влади та поваленню Конституційного ладу в Україні вказані народні депутати були разом , то це свідчить про те , що змова відбулась і існувала.
  Публічні заклики  передбачають хоча б одне звернення до невизначеного, але значного кола осіб , в якому висловлюються ідеї , погляди чи вимоги , спрямовані на те , щоб шляхом поширення їх серед населення чи його окремих категорій (представників влади, військовослужбовців тощо) схилити певну кількість осіб до певних дій. Якщо такі заклики звернені до конкретної особи , вони кваліфікуються як підбурювання до вчинення дій , метою яких є насильницька зміна чи повалення Конституційного ладу або захоплення державної влади.
 Розповсюдження матеріалів — це дії , метою яких є доведення змісту відповідних матеріалів до багатьох людей.
  Для кваліфікації злочину має значення спосіб  публічних закликів та розповсюдження матеріалів. Публічні заклики можуть мати місце на мітингу , зібранні , у виступі на телебаченні , у пості в соціальній мережі (зокрема Фейсбук, Твіттер) тощо. Публічні заклики і розповсюдження матеріалів з використанням засобів масової інформації тягнуть відповідальність за ч.3 ст. 109.
 Матеріали — письмові чи зафіксовані на іншому носієві інформації (флеш-картці,планшеті,мобільному телефоні, комп’ютері тощо) звернення, листівки, плакати. Газети, журнали тощо — тут виступають засобами вчинення злочину. Адже вони є речами , які перебувають в динамічному стані і за допомогою них суб’єкт впливає на об’єкт злочину.        Розповсюдження матеріалів є закінченим злочином з моменту,коли хоча б частка вказаних підготовлених матеріалів потрапила до адресатів. Виготовлення , зберігання,носіння таких матеріалів з метою їх розповсюдження кваліфікується як готування до вчинення злочину за ст.14 та ст.109.
  Матеріалами в яких здійснювались публічні заклики щодо повалення Конституційного ладу та висловлювались наміри щодо внесення змін в Конституцію України в неконституційний спосіб є:
1).Публічне відео звернення  від 19 січня 2014 року , під час виступу в м. Києві на майдані Незалежності (посилання для можливості перегляду https://www.youtube.com/watch?v=KY0dgYcqG4w ), під час якого ЯЦЕНЮК А.П. публічно повідомив про майбутні внесення змін до Конституції України(інтернет канал еспресо — тв).
2). Публічне відео звернення від 09 лютого 2014 року о 13 год. 26 хв. під час акцій протесту в м. Київ на Майдані Незалежності в якому зі сцени, народний депутат України ЛУЦЕНКО ЮРІЙ ВІТАЛІЙОВИЧ  в присутності народного депутата України ПОРОШЕНКО ПЕТРА ОЛЕКСІЙОВИЧА та народного депутата України  ТУРЧИНОВА ОЛЕКСАНДРА ВАЛЕНТИНОВИЧА  (що підтверджується сюжетом телеканалу 112 , посилання https://www.youtube.com/watch?v=3T4Iit35xgk ) , повідомив про намір внесення змін до Конституції України.
3).Публічне відео звернення від 19 лютого 2014 року (посилання для можливості перегляду https://www.youtube.com/watch?v=ojkfrlKU7ek)під час якого ЛУЦЕНКО Ю.В. повідомив про захоплену зброю на військових складах і те , що ця зброя їде до Києва ( інтернет канал еспресо — тв).
 Розповсюдження матеріалів здійснювалось через засоби масової інформації під якими слід розуміти друковані ЗМІ,газети,журнали, бюлетені, а також аудіо візуальні радіо,телебачення, кіно тощо.
  Якщо злочин передбачений ч.2 ст109 вчинюється представником влади , це є кваліфікуючою ознакою складу злочину і потребує кваліфікації дій винної особи за ч.3 ст.109.
  Поняття представник влади  - це , зокрема працівники державних органів, які наділені правому межах своєї компетенції ставити вимоги , а також приймати рішення , обов’язкові для виконання фізичними і юридичними особами незалежно від їхньої відомчої належності чи підлеглості. До представників влади належать,зокрема народні депутати України (якими станом на лютий 2014 року були ПОРОШЕНКО П.О., ЯЦЕНЮК А.П., ЛУЦЕНКО Ю.В., ТУРЧИНОВ  О.В. ), судді,прокурори,слідчі,поліцейські,інспектори державних інспекцій,лісничі,військові коменданти тощо , які повинні діяти в межах та спосіб передбачені ст.19 Конституції України (254к/96-ВР).
  Суб’єктивна сторона злочину характеризується прямим умислом народних депутатів України ПОРОШЕНКО П.О., ЯЦЕНЮКА А.П., ЛУЦЕНКО Ю.В., ТУРЧИНОВА  О.В. який виражений у вчиненні масових заворушень, постачанням зброї захопленої на військових складах, навмисній провокації зіткнень між мирними громадянами і правоохоронцями , організацією розстрілів мирних громадян невідомими збройними формуваннями (які саме були збройні формування має встановити слідство), що є спеціальною (насильницькою) зміною конституційного ладу та захопленням влади.
 Насильницьким слід вважати такий спосіб дій , для якого характерним є застосування сили у тому числі озброєної (зброя була застосована під час розстрілів на майдані в період часу з 19 лютого 2014 року по 22 лютого 2014 року) , інших засобів незаконного фізичного чи психологічного впливу (інші засоби фізичного та психологічного впливу має встановити слідство).
  Для публічних закликів до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади для розповсюдження матеріалів із закликами до вчинення таких дій закон зазначену мету як обов’язкову ознаку складу злочину не передбачає: відповідальність за ці дії має нести й особа , яка вчинила їх за дорученням інших осіб, зокрема за винагороду тощо.
    Для можливості здійснити внесення в неконституційний спосіб змін в Конституцію України (254к/96-ВР)і щоб це можна було зробити непомітно ,  народні депутати України ПОРОШЕНКО П.О., ЯЦЕНЮК А.П., ЛУЦЕНКО Ю.В., ТУРЧИНОВ  О.В. в період часу з 19 лютого 2014 року по 22 лютого 2014 року навмисно спровокували протистояння  через своїх інших співучасників ( інших співучасників злочину має встановити слідство) злочину , з застосуванням попередньо заготовленої зброї, захопленої (слідство має встановити де , ким,коли було захоплено зброю про яку наголошував ЛУЦЕНКО Ю.В. ) на військових складах - збройний конфлікт на Майдані Незалежності (який призвів до чисельних жертв як серед мирних неозброєних громадян так і серед правоохоронців).
  Доки увага всього світу і громадян України була прикута до трагічних подій на Майдані Незалежності в період часу з 19 лютого 2014 року по 22 лютого 2014 року , прикриваючись смертями людей, народні депутати України ПОРОШЕНКО П.О., ЯЦЕНЮК А.П., ЛУЦЕНКО Ю.В., ТУРЧИНОВ  О.В. здійснили внесення змін в Конституцію України (254к/96-ВР) в неконституційний спосіб.
   Про неконституційне захоплення законодавчої , вищої виконавчої або вищої судової гілки влади, влади Президента України , для створення умов впливу на суверенітет держави , її форму правління, державний устрій та державний режим і заподіяння шкоди державній безпеці в масштабах держави, свідчить наступне.
   На початку ранкового пленарного засідання, яке відбулось о 10 годині 21.02.2014 року (https://iportal.rada.gov.ua/meeting/stenogr/show/5165.html, роздруківка стенограми в додатках, необхідне виділено) , діючий станом на 21.02.2014 року голова Верховної Ради України В.В.Рибак сказав, що “Верховній Раді сьогодні необхідно прийняти низку законів, у першу чергу закон про повернення до Конституції 2004 року.
 Перший закон, який нам треба прийняти – повернутися до Конституції 2004 року. (Оплески) Це перше питання. І сьогодні ми повинні прийняти цей закон.”
  Тобто, Закон України “Про відновлення дії окремих положень Конституції України”, як вбачається зі стенограми, планувалось прийняти протягом дня 21.02.2014 року. Це також підтверджується виступами наступних народних депутатів України яким надали слово після того як головуючий на пленарному засіданні РИБАК В.В. заявив про прийняття даного Закону.
   О 10 год. 13 хв. 10 сек. коли надали слово ТЯГНИБОКУ О., фракція Всеукраїнське об'єднання "Свобода" , він з трибуни заявив - “Що стосується ухвалення конституційної реформи, то треба негайно, сьогодні, найпізніше – завтра поставити питання на голосування про повернення Конституції 2004 року і приступити до конституційної реформи, яка в Україні має відбутися буквально найближчим часом. Мають бути оголошені дострокові вибори Президента якнайшвидше. І це має..”

  О 10 год. 15 хв. 25 сек. народний депутат України ЯЦЕНЮК А.П. з трибуни заявив ;
 “Друге, що стосується того порядку денного, про який ви заявили (мав на увазі головуючого), негайне повернення до Конституції 2004 року.”

   О 10 год. 17 хв. 35 сек. Коли слово надали СИМОНЕНКО П.М.  (фракція Компартії) він з трибуни заявив — що “фракція пропонує, враховуючи те, що ми ознайомилися з проектом угоди про врегулювання кризи в Україні, ми пропонуємо розглядати всі ті проекти, які мають відношення до вирішення цієї проблеми, після підписання угоди. (Шум у залі)І розглянути вже конкретні за змістом проекти законів, які будуть як угода між певними політичними силами: Президентом і представниками Європи, - будуть запропоновані Верховній Раді.
Тому фракція Компартії якраз пропонує діяти в межах тієї угоди, яка буде підписана, як повідомляють засоби масової інформації, о 12 годині сьогодні. Дякую.”

  Відразу  звертаєм увагу на те , що, СИМОНЕНКО П.М. замість того щоб запропонувати прийняти Закон України “Про відновлення дії окремих положень Конституції України” в рамках Закону ,відразу запропонував внести зміни у відповідності до Угоди про подолання кризи в Україні яка буде підписана о 12 год. 00 хв .

   О 10 год. 57хв. 36 сек. ЯЦЕНЮК А.П. заявив з трибуни - “ потрібно тут, у парламентській залі, зараз сісти і протягом години написати Закон про відновлення Конституції 2004 року і негайно його проголосувати.
 Для того, щоб ми це швидко зробили, до голови парламенту звертаємося, викличте сюди міністра юстиції, щоб ми швидко підготували узгоджений проект, голосування і негайне підписання.
   Тому пропозиція: із зали парламентської ніхто не розходиться, протягом години ми робимо проект Закону, в залі, тут. І будемо за нього тут голосувати. Тобто годину знаходимося у залі, але готуємо законопроект. Так приймається чи ні?(Шум у залі)Добре!”
   Відразу після промови ЯЦЕНЮКА А.П. , головуючий оголосив перерву для написання проекту Закону України “Про відновлення дії окремих положень Конституції України”.

    З вищевикладеного виходить , що, після заяви голови ВРУ РИБАКА В.В. , ініціативу про внесення змін до Конституції України (254к/96-ВР) було підтримано народними депутатами України ЯЦЕНЮКОМ А.П. , ТЯГНИБОКОМ О. і СИМОНЕНКО П. і протягом години було написано законопроект Закону України “Про відновлення дії окремих положень Конституції України”.
   Після перерви головуючий на пленарному засідання РИБАК В.В. заявив — що,  підписана Угода про врегулювання кризи в Україні.
  О 16 год. 41 хв. 11 сек. ЯЦЕНЮК А.П. з трибуни заявив: “Шановні народні депутати України, які після голосування за відновлення Конституції 2004 року, на кінець-то, дійсно, стануть людьми, які представляють волю і інтереси українського народу. Є пропозиція: менше говорити, а більше робити. Нам зараз необхідно терміново внести на розгляд Верховної Ради України погоджений Закон про відновлення Конституції 2004 року і поставити крапку в ганебній історії, про українських диктаторів з назвою "Президент".” (Оплески)
  О 16 год. 43 хв. 28 сек. головуючий РИБАК В.В. за пропозицією ЯЦЕНЮКА А.П. виніс на голосування розгляд проекту закону України “Про відновлення дії окремих положень Конституції України” за який проголосувало -ЗА — 361 народний депутат України .
  Відразу після голосування ,о 16 год. 50 хв. 18 сек. ЯЦЕНЮК А.П.з трибуни вніс ще одну пропозицію,  про розгляд законопроекту по процедурі ad hoc (скорочена процедура), без рішення комітету, за основу і в цілому. “Це дуже важливо. Процедурно у нас повинно бути все, як книжка пише. Ми діємо тільки по закону.”
Головуючим  РИБАК В.В. було поставлено на голосування згідно пропозиції ЯЦЕНЮКА А.П. проект Закону України “Про відновлення дії окремих положень Конституції України” по скороченій процедурі і о 16 год. 51 хв. 59 сек. проголосували -ЗА — 386 народних депутатів України. Закон України “Про відновлення дії окремих положень Конституції України” було прийнято.
 Зі змісту стенограми пленарного засідання яке відбулось 21.02.2014 року вбачається ,що, Закон України “Про відновлення дії окремих положень Конституції України” , було прийнято в період часу з 10 год. 57хв. 36 сек. до  16 год. 51 хв. 59 сек. 21.02.2014 року — протягом п’яти годин !!!

Повна версія даної заяви в матеріалах: Голові СБУ Баканову про держзраду «попередників» - заява про злочин від представників ГО «Багнет Нації» - 1

Голові СБУ Баканову про держзраду «попередників» - заява про злочин від представників ГО «Багнет Нації» - 2

Голові СБУ Баканову про держзраду «попередників» - заява про злочин від представників ГО «Багнет Нації» - 3

Голові СБУ Баканову про держзраду «попередників» - заява про злочин від представників ГО «Багнет Нації» - 4

Голові СБУ Баканову про держзраду «попередників» - заява про злочин від представників ГО «Багнет Нації» - 5

Голові СБУ Баканову про держзраду «попередників» - заява про злочин від представників ГО «Багнет Нації» - 6


Голові СБУ Баканову про держзраду «попередників» - заява про злочин від представників ГО «Багнет Нації» - 7


1 коментар:

  1. Повідомте, яким чином можна долучитися жителям України до поданих скарг?

    ВідповістиВидалити

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -