- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

понеділок, 24 лютого 2020 р.

Скарга до Міністерства юстиції України щодо заборони діяльності політичної партії «Слуга Народу»


Автор: представник ГО «Багнет Нації» Андрій Карпович

Читайте також:  ВРУ – конгломерат суб’єктів підприємницької діяльності

Українську землю хочуть продати через приватні партійно-комерційні проекти олігархів – відомості Мін’юсту

Чому Мін’юст приховує інформацію про реєстрацію політичних партій?

Вимога про заборону незаконної діяльності партії «Слуга народу»

Хочемо з’ясувати, як реєстрували партію «Слуга народу»

«Багнет Нації» продовжує досліджувати реєстрацію ПП «Слуга народу», ПП «Голос» та іншихДо Міністерства юстиції України
01001 м.Київ,вул.Городецького 13

громадянин УРСР (по правонаступництву України)
Андрій Петрович Карпович

громадянин УРСР (по правонаступництву України)
Віталій Анатолійович Шепель
                            СКАРГА
(на реєстраційні дії проведені державним реєстратором)

  21 квітня 2019 року на президентських виборах , переміг кандидат в Президенти України від політичної партії “Слуга Народу” ЗЕЛЕНСЬКИЙ ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ.

  21 липня 2019 року на дострокових парламентських виборах, до Верховної Ради України було обрано 254 народні депутати від політичної партії “Слуга Народу”.

 Політична партія “Слуга Народу” -це має бути зареєстроване згідно з законом добровільне об’єднання громадян - прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку,що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах ,що закріплено положеннями ст.2 Закону України “Про політичні партії в Україні”.

 Для здійснення реєстрації , політична партія “Слуга Народу” має бути створена відповідно до чинного законодавства , а саме відповідно до положень Закону України “Про політичні партії в Україні”.

 Положеннями ст.10 Закону України “Про політичні партії в Україні” закріплено порядок створення політичної партії “Слуга Народу” який полягає в наступному:
 - Рішення про створення політичної партії приймається на її установчому з’їзді (конференції, зборах). Це рішення має бути підтримано підписами не менше 10 тисяч громадян України, які відповідно до Конституції України мають право голосу на виборах, зібраними не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин областей України, міст Києва і Севастополя Автономної Республіки Крим ( в редакції відповідно до рішення КСУ).
 - На установчому з’їзді (конференції, зборах) політичної партії затверджуються статут і програма політичної партії, обираються її керівні та контрольно-ревізійні органи.
  Політична партія створюється групою громадян України у складі не менш як 100 осіб.
 - Рішення про створення політичної партії приймається на установчому з’їзді (конференції, зборах) політичної партії, що оформлюється протоколом, який підписують головуючий та секретар.

  Протокол установчого з’їзду (конференції, зборів) про створення політичної партії має містити такі відомості:
  1) дата та місце проведення установчого з’їзду (конференції, зборів);
  2) рішення про обрання головуючого та секретаря;
  3) рішення про створення політичної партії із зазначенням мети діяльності;
  4) рішення про визначення найменування та, за наявності, скороченого найменування політичної партії;
  5) рішення про затвердження статуту і програми політичної партії;
  6) рішення про обрання керівника, визначення кількісного та персонального складу керівних та контрольно-ревізійних органів політичної партії відповідно до затвердженого статуту;
  7) прийняття рішення про організацію збору підписів громадян України на підтримку рішення про створення політичної партії;
  8) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти політичну партію для здійснення реєстраційних дій;

  Невід’ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборах) політичної партії.
  У реєстрі зазначаються дані щодо учасників установчого з’їзду (конференції, зборів) політичної партії: прізвище, ім’я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта).
  Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.

Обласні, міські, районні організації, первинні осередки політичної партії або інші структурні утворення, передбачені статутом партії, утворюються в порядку, визначеному статутом партії.

 Рішення про утворення обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії та іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії, приймається на установчих зборах (конференції) обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії, оформляється протоколом, який підписують головуючий та секретар.
Протокол установчих зборів (конференції) про утворення обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії, має містити такі відомості:
  1) дата та місце проведення установчих зборів, конференції;
  2) рішення про обрання головуючого та секретаря;
  3) рішення про утворення обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії;
  4) рішення про визначення найменування обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії;
  5) рішення про обрання керівника, визначення кількісного та персонального складу керівних та контрольно-ревізійних органів обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії;
 6) рішення про визначення особи (осіб), яка має право представляти обласну, міську, районну організацію, первинний осередок політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії, для здійснення реєстраційних дій.

  Невід’ємною частиною протоколу є реєстр осіб, які брали участь в установчих зборах (конференції) обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії.
  У реєстрі зазначаються дані щодо учасників установчих зборів (конференції) обласної, міської, районної організації, первинного осередку політичної партії або іншого структурного утворення, передбаченого статутом партії: прізвище, ім’я та по батькові особи, дані її паспорта, реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків, повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта). Дані про особу засвідчуються її особистим підписом.
Діяльність політичної партії може здійснюватися лише після її реєстрації. Не допускається діяльність незареєстрованих політичних партій.
{Стаття 10 в редакції Закону 835-VIII від 26.11.2015}
 Після процедури створення , політична партія “Слуга Народу” підлягає державній реєстрації , яка здійснюється в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", після перевірки поданих матеріалів , що закріплено положеннями ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні”.

 Державна реєстрація та інші реєстраційні дії щодо політичної партії “Слуга Народу” проводиться на підставі поданих документів , що закріплено положеннями п.1,ч.1,ст.25 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".

  Положеннями ч.2,ст.25 Закону України “"Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" закріплено , що порядок проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій на підставі документів, що подаються заявником для державної реєстрації, включає:
  1) заповнення форми заяви про державну реєстрацію - у разі подання документів особисто заявником (за бажанням заявника);
  2) прийом документів за описом - у разі подання документів у паперовій формі;
  3) виготовлення копій документів в електронній формі - у разі подання документів у паперовій формі;
  4) внесення копій документів в електронній формі до Єдиного державного реєстру;
  5) перевірку документів на наявність підстав для зупинення розгляду документів;
  6) перевірку документів на наявність підстав для відмови в державній реєстрації;
  7) прийняття рішення про проведення реєстраційної дії - для громадських формувань, символіки та засвідчення факту наявності всеукраїнського статусу громадського об’єднання;
  8) проведення реєстраційної дії (у тому числі з урахуванням принципу мовчазної згоди) за відсутності підстав для зупинення розгляду документів та відмови в державній реєстрації шляхом внесення запису до Єдиного державного реєстру;

  Принцип мовчазної згоди розглянемо окремо так як даний принцип суперечить змісту Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань".
  Перелік документів, що подаються заявником для державної реєстрації юридичної особи ,закріплено положеннями ч.1,ст.17 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань" , в якій сказано:
 - Для державної реєстрації створення юридичної особи (у тому числі в результаті виділу, злиття, перетворення, поділу), крім створення державного органу, органу місцевого самоврядування, подаються такі документи:
{Абзац перший частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом 1666-VIII від 06.10.2016}

  1) заява про державну реєстрацію створення юридичної особи. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи, утвореної в результаті поділу, виділу, додатково зазначаються відомості про відокремлені підрозділи в частині їх належності до юридичної особи - правонаступника. У заяві про державну реєстрацію створення юридичної особи приватного права може зазначатися, що вона діє на підставі модельного статуту;
{Пункт 1 частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом 2275-VIII від 06.02.2018}

  2) заява про обрання юридичною особою спрощеної системи оподаткування та/або реєстраційна заява про добровільну реєстрацію як платника податку на додану вартість, та/або заява про включення до Реєстру неприбуткових установ та організацій за формами, затвердженими відповідно до законодавства, - за бажанням заявника;

  2-1) примірник оригіналу (нотаріально засвідчену копію) рішення засновників, а у випадках, передбачених законом, - рішення відповідного державного органу, про створення юридичної особи;
{Частину першу статті 17 доповнено пунктом 2-1 згідно із Законом 1666-VIII від 06.10.2016}

  3) документ, що підтверджує створення громадського формування, відповідність статуту юридичної особи, на підставі якого діє громадське формування, - у разі державної реєстрації громадського формування, що є самостійним структурним підрозділом у складі іншої юридичної особи;

  4) відомості про керівні органи громадського формування (ім’я, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);

  5) установчий документ юридичної особи - у разі створення юридичної особи на підставі власного установчого документа;

  6) реєстр осіб (громадян), які брали участь в установчому з’їзді (конференції, зборах), - у разі державної реєстрації створення громадських об’єднань, політичної партії;
{Пункт 6 частини першої статті 17 із змінами, внесеними згідно із Законом 1666-VIII від 06.10.2016}

  7) програма політичної партії - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

  8) список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України, - у разі державної реєстрації створення політичної партії;

  9) документ про сплату адміністративного збору - у випадках, передбачених статтею 36 цього Закону;

  15) список учасників з’їзду, конференції, установчих або загальних зборів членів профспілки;

  16) документ, що містить інформацію про розмір обов’язкових платежів та інших обов’язкових витрат, сплата яких є необхідною для започаткування діяльності товариства, у випадку, передбаченому абзацом шостим пункту 48 частини другої статті 9 цього Закону.
{Частину першу статті 17 доповнено пунктом 16 згідно із Законом 2210-VIII від 16.11.2017}

  Форма для збору підписів громадян необхідних для створення політичної партії “Слуга Народу” затверджена наказом Міністерства Юстиції України N 119/5 від 20 жовтня 2004 року.

 Окрім Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань",порядок реєстрації політичної партії “Слуга Народу” закріплено положеннями  затвердженого наказом Міністерства Юстиції України № 359/5 від 9 лютого 2016 року — Порядку  державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи (далі Порядок).
  Положеннями розділу V Порядку закріплено наступне:
  1. Державна реєстрація громадських формувань, символіки громадських формувань у випадках, передбачених законами, проводиться на підставі правового висновку за результатами правової експертизи поданих для державної реєстрації документів на їх відповідність Конституції України та іншим актам законодавства, а у разі реєстрації змін до статутних документів, інформації про зміни у складі керівних органів, змін до регламенту, Положення та списку третейських суддів постійно діючого третейського суду, змін до відомостей про відокремлений підрозділ іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі, - також на відповідність статуту (положенню) відповідного громадського формування, засновника постійно діючого третейського суду, статуту (положенню) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації.

  2. Правовий висновок готується державним реєстратором за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру в межах строку розгляду документів для державної реєстрації, встановленого Законом, але не пізніше ніж за 2 дні до закінчення такого строку.

  3. Правовий висновок повинен містити:
 - Дату: число, місяць, рік;
 - Прізвище, ім'я та по батькові державного реєстратора;
 - Назву поданої заяви відповідно до наказу Міністерства юстиції України від 06 січня 2016 року № 15/5 «Про затвердження форм заяв у сфері державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 року за № 14/28144.
У разі подання заяви для державної реєстрації змін до відомостей про громадське формування, що містяться в Єдиному державному реєстрі, додатково зазначається вид (перелік) змін до відомостей про громадське формування;
 - Повне найменування або прізвище, ім’я, по батькові заявника;
найменування громадського формування;
- Обґрунтування з посиланням на конкретні норми законодавства щодо відповідності вимогам Конституції та законів України документів, поданих для державної реєстрації громадського формування, у разі державної реєстрації політичної партії також зазначається кількість підписів громадян України, зібраних на підтримку рішення про створення політичної партії не менш як у двох третинах районів не менш як двох третин областей України, міст Києва і Севастополя та не менш як у двох третинах районів Автономної Республіки Крим; - Щодо відповідності вимогам Конституції та законів України повідомлення організації професійної спілки про належність до певної профспілки;
- Щодо відповідності вимогам Конституції та законів України, статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для реєстрації змін до відомостей про громадське формування, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
- Щодо відповідності вимогам Конституції та законів України, статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для державної реєстрації рішення про припинення громадського формування, місцевого осередку із статусом юридичної особи; щодо відповідності вимогам Конституції та законів України, статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для державної реєстрації символіки;
- Щодо відповідності вимогам Конституції та законів України, статуту (положенню) громадського формування документів, поданих для державної реєстрації змін до відомостей про символіку громадського формування, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
- Щодо відповідності вимогам Конституції та законів України, статутному документу засновника постійно діючого третейського суду документів, поданих для державної реєстрації змін до Положення, регламенту, списку третейських суддів постійно діючого третейського суду;
- Щодо відповідності вимогам Конституції та законів України документів, поданих для державної реєстрації відокремленого підрозділу громадського формування;
- Щодо відповідності Конституції та законам України документів, поданих для державної реєстрації відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації;
- Щодо відповідності Конституції та законам України, статуту (положенню) акредитованого відокремленого підрозділу іноземної неурядової організації, представництва, філії іноземної благодійної організації документів, поданих для державної реєстрації змін до відомостей про іноземну неурядову організацію, представництво, філію іноземної благодійної організації, що містяться в Єдиному державному реєстрі;
- Щодо відповідності законодавству України та відомостям Єдиного державного реєстру заяви, поданої для державної реєстрації підтвердження всеукраїнського статусу громадського об’єднання;  - - Щодо відповідності вимогам Конституції та законів України заяви, поданої для державної реєстрації відмови від всеукраїнського статусу громадського об’єднання.

  У разі невідповідності вимогам Конституції та законів України документів, поданих для державної реєстрації громадського формування, змін до відомостей про громадське формування, що містяться в Єдиному державному реєстрі, у висновку зазначаються відповідні положення законодавства, яким суперечать (з якими не узгоджуються) подані для державної реєстрації документи та/або норми статуту (положення), які порушені при прийнятті громадським формуванням відповідних рішень.

  Правовий висновок підписується державним реєстратором та після проходження процедури візування в установленому законодавством порядку подається на затвердження Міністру юстиції України або керівнику відповідного територіального органу Міністерства юстиції України.

  4. Правовий висновок в межах повноважень, визначених Законом, затверджується Міністром юстиції України або керівником відповідного територіального органу Міністерства юстиції України.

  5. Державний реєстратор виготовляє електронну копію затвердженого правового висновку шляхом його сканування, яка долучається до документів, поданих для державної реєстрації, що містяться у Єдиному державному реєстрі.

  6. На підставі затвердженого правового висновку державний реєстратор приймає рішення про державну реєстрацію громадського формування, символіки громадського формування або рішення про відмову в такій реєстрації, які формуються за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру в електронній формі, та підписує його.

  Матеріали реєстраційної справи політичної партії “Слуга Народу” формуються та зберігаються відповідно до положень Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” та затвердженого наказом Міністерства Юстиції України № 238/5 від 10 лютого 2012 року Порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців (наказ діяв на момент реєстрації політичної партії “Слуга Народу”).

  Положеннями розділу ІІІ Порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців, закріплено вимоги до формування та ведення реєстраційних справ:
   3.1. Державний реєстратор після внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - Єдиний державний реєстр) запису про проведення державної реєстрації юридичної особи або фізичної особи - підприємця зобов’язаний сформувати реєстраційну справу.
  3.2. Реєстраційна справа формується та ведеться державним реєстратором щодо кожної юридичної особи або фізичної особи - підприємця окремо.
  3.3. Кожна реєстраційна справа оправляється в окрему папку, яка не повинна перевищувати 250 аркушів (30-40 мм завтовшки). На корінцях папки реєстраційної справи зазначається номер реєстраційної справи та номер тому (у разі наявності кількох томів).
  3.4. Реєстраційна справа складається з:
 - внутрішнього опису документів реєстраційної справи (далі - внутрішній опис) (додаток 2);
 - документів, визначених частиною третьою статті 11 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” (для юридичних осіб);
 - документів, визначених частиною четвертою статті 11 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” (для фізичних осіб - підприємців);
 - опису документів, що надаються державному реєстраторові для проведення реєстраційних дій;
 - судових рішень про заборону вчинення певних реєстраційних дій.
  3.5. Написи на обкладинках, внутрішньому описі виконуються розбірливо, без скорочень.
  3.6. У реєстраційні справи вміщуються оригінали (ксерокопії, нотаріально засвідчені (завірені) в установленому порядку копії) документів.
  Не допускається зберігання у реєстраційних справах чернеток, особистих документів, розмножених копій та документів, що підлягають поверненню.
  3.7. З моменту формування реєстраційної справи та з метою закріплення порядку розташування документів усі її аркуші, крім аркушів внутрішнього опису, нумеруються, не торкаючись тексту, арабськими цифрами наскрізною нумерацією у правому верхньому куті простим м'яким олівцем.
  3.8. Усі аркуші реєстраційної справи прошиваються на чотири проколи спеціальними суровими нитками або дратвою.
  3.9. Внутрішній опис складається на окремому аркуші (аркушах), що має (мають) окрему нумерацію.
  3.10. Зміни складу документів реєстраційної справи (наприклад, включення додаткових документів, заміна оригіналів копіями тощо) відображаються у графі “Примітки” внутрішнього опису із посиланням на відповідні підстави внесення таких змін або відповідні документи.
  3.11. Документи реєстраційної справи систематизуються у хронологічному порядку за часом їх надходження таким чином, щоб документи, які надійшли раніше, знаходились на початку, а документи, які надійшли пізніше, - наприкінці реєстраційної справи.
  3.12. Аркуш формату, меншого, ніж формат А4, підклеюється на чистий аркуш паперу формату А4 і нумерується як один аркуш у правому верхньому куті. Якщо до документа підклеєні одним боком інші документи, то кожен документ нумерується окремо.
  3.13. У разі припинення юридичної особи або припинення підприємницької діяльності фізичної особи - підприємця, а також передачі реєстраційної справи до внутрішнього опису складається підсумковий запис, у якому наводяться цифрами та словами кількість документів, що включені до опису, кількість аркушів реєстраційної справи, а також кількість аркушів внутрішнього опису. Внутрішній опис підписується його укладачем.

  Аналіз вищевикладеного свідчить , що матеріали реєстраційної справи політичної партії “Слуга Народу” повинні містити:
  1.Заява про державну реєстрацію створення юридичної особи;
  2.Рішення про створення політичної партії (протокол);
  3.Відомості про керівні органи громадського формування (прізвище, ім’я, по батькові, дата народження керівника, членів інших керівних органів, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), посада, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку), відомості про особу (осіб), яка має право представляти громадське формування для здійснення реєстраційних дій (ім’я, дата народження, контактний номер телефону та інші засоби зв’язку);
  4.Установчий документ юридичної особи (статут);
  5.Реєстр громадян, які брали участь в установчому з'їзді (конференції, зборах);
  6.Програма політичної партії;
  7.Список підписів громадян України за формою, встановленою Міністерством юстиції України;
  8.Документ про сплату адміністративного збору;
  9.Правовий висновок;
  10.Реєстраційні картки встановленого зразка;

  З метою перевірки законності утворення , наявності всіх необхідних документів , необхідних для державної реєстрації політичної партії “Слуга Народу” та інших політичних партії України, Віталієм Анатолійовичем Шепель 20 листопада 2019 року було подано ряд запитів про надання документів ,що містяться в реєстраційній справі до Міністерства Юстиції України , що підтверджується Реєстром поданої до Міністерства Юстиції України документації ( копія в додатках) , а також сплачено кошти необхідні для отримання даної інформації (копії квитанції в додатках).

  Але незважаючи станом на 19 лютого 2020 року відповіді у вигляді надання запитуваної інформації так і не надано.

  11 грудня 2019 року Віталієм Анатолійовичем Шепель до Міністерства Юстиції України було подано ряд запитів на інформацію (копії в додатках) щодо отримання інформації про створення політичної партії “Слуга Народу” та ряду інших партій.

  З відповіді(копія в додатках) наданої Міністерством юстиції України на запит вбачається про необхідність сплати коштів за отримання копій матеріалів реєстраційної справи політичної партії “Слуга Народу”.

 20 листопада 2019 року Віталієм Анатолійовичем Шепель було сплачено необхідну суму коштів (копія квитанції в додатках), заповнено картку встановленої форми (копія в додатках) та подано вказані документи у вигляді запиту(копія реєстру поданої до Міністерства юстиції України документації — в додатках).

 Натомість документів у вигляді копій матеріалів реєстраційної справи політичної партії “Слуга Народу” станом на 19 лютого 2020 року так і не надано.
 
   З метою з’ясування ким , коли здійснювалась державна реєстрація юридичної особи політичної партії “Слуга Народу” , було подано запит та отримано електронний платний витяг з ЄДР (копія в додатках).

  З отриманого 19 січня 2020 року витягу (копія в додатках) вбачається , що Державна реєстрація новоутвореної шляхом заснування юридичної особи політичної партії “Слуга Народу” код ЄДРПОУ 40422142 була здійснена 13 квітня 2016 року державним реєстратором Печерської районної в м.Києві державної адміністрації ІВАНЮХА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ.

  Тобто прийом необхідних документів,формування правого висновку,формування реєстраційної справи здійснював державний реєстратор Печерської районної в м.Києві державної адміністрації ІВАНЮХА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ.

 27 січня 2020 року Андрієм Петровичем Карповичем на електронну адресу вказану на офіційному електронному сайті (https://pechersk.kyivcity.gov.ua/content/viddil-z-pytan-derzhavnoi-reiestracii-yurydychnyh-osib-fizychnyh-osibpidpryiemciv.html) було надіслано запит на отримання інформації (копія в додатках) але станом на 19 лютого 2020 року ні реєстраційного номера ні відповіді не отримано.

 4 лютого 2020 року заступник міністра юстиції України з питань реєстрації та нотаріату Ольга Миколаївна Оніщук , пообіцяла здійснити особистий прийом щодо реєстрації політичної партії “Слуга Народу” , що зафіксовано на відео камеру.

 5 лютого 2020 року на офіційну електронну адресу заступника міністра юстиції України з питань реєстрації та нотаріату Ольги Миколаївни Оніщук (o.onishchuk@minjust.gov.ua) було надіслано заяву про особистий прийом (копія в додатках), але жодного заходу щодо здійснення особистого прийму щодо законності реєстрації політичної партії “Слуга Народу” не вжито.

  10 лютого 2020 року , Андрієм Петровичем Карповичем було надіслано запит(копія в додатках) до Верховної Ради України з вимогою надати необхідні документи щодо створення політичної партії “Слуга Народу”. Запит було перенаправлено до Міністерства Юстиції України (повідомлення про перенаправлення в додатках).

 Незважаючи на чітко встановлений Законом строк , жодної відповіді станом на 19 лютого 2020 року Міністерством Юстиції України не надано.

 Навмисне ненадання інформації , уникнення особистого прийму щодо здійснення реєстрації політичної партії “Слуга Народу” дає всі підстави вважати , що в матеріалах реєстраційної справи сформованої державним реєстратором Печерської районної в м.Києві державної адміністрації ІВАНЮХА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ , відсутні всі необхідні документи вказані вище по тексту , необхідні для здійснення реєстрації юридичної особи політичної партії “Слуга Народу” , що в свою чергу свідчить про необхідність розгляду питання заборони діяльності та скасування реєстрації юридичної особи політичної партії “Слуга Народу”.

 Окремо розглянемо принцип мовчазної згоди який прямо суперечить вимогам законодавства України.

  Положеннями п.12,ч.1,ст.1 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” закріплено , що принцип мовчазної згоди у сфері державної реєстрації (далі - принцип мовчазної згоди) - принцип, згідно з яким державний реєстратор набуває право на проведення державної реєстрації та інших реєстраційних дій без одержання від державних органів у порядку та випадках, визначених цим Законом, відповідних документів (крім судових рішень та виконавчих документів) або відомостей, за умови, що відповідні державні органи у встановлений цим Законом строк не направили до державного реєстратора такі документи або відомості.

  Принцип (тлумачення Академічного тлумачного словника Української мови)- переконання, норма, правило, яким керується хто-небудь у житті, поведінці.

 Тобто принцип мовчазної згоди у сфері державної реєстрації це правило ,норма якою керуються при здійсненні державної реєстрації з метою навмисного , цілеспрямованого порушення основного змісту положень Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців” та затвердженого наказом Міністерства Юстиції України № 238/5 від 10 лютого 2012 року Порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців з метою сприяння, здійснення в подальшому діяльності неконституційно та незаконно утвореної політичної партії , що прямо суперечить основним вимогам щодо порядку створення , реєстрації та діяльності політичної партії.

  Також обґрунтований сумнів в законності створення та реєстрації юридичної особи політичної партії “Слуга Народу” викликає наступне.
  Починаючи з березня 2014 року АР Крим повністю окуповано Росією. Також окуповано значну територію Донецької та Луганської областей.
  В зв’язку з повною окупацією АР Крим та частини Донецької та Луганської областей , неможливо фізично провести необхідний збір підписів з двох третин вказаних окупованих територій.
  Звертаю увагу , що не виключено можливість купівлі підготовлених документів необхідних для реєстрації новоутвореної юридичної особи політичної партії “Слуга Народу” код ЄДРПОУ 40422142 . В такому випадку відбулось незаконне отримання особистих даних громадян та підробка документів необхідних для реєстрації новоутвореної юридичної особи політичної партії “Слуга Народу” код ЄДРПОУ 40422142 , що має ознаки кримінального правопорушення за частиною 4-ю, статті 358-ї КК України.
   Реєстрацією 13 квітня 2016 року державним реєстратором Печерської районної в м.Києві державної адміністрації ІВАНЮХА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ ,юридичної особи політичної партії “Слуга Народу”  без необхідних документів ,всупереч вимогам законодавства, є також зловживання службовим становищем державного службовця.

   Розпорядженням Кабінету Міністрів України № 673-р “Про віднесення посади державного реєстратора до  відповідної категорії посад в органах місцевого самоврядування” від 22 вересня 2004 року посаду  державного  реєстратора  виконавчого органу міської(міста
обласного,республіканського в Автономній  Республіці  Крим,
районного значення),селищної ради віднесено до п’ятої категорії посад в органах місцевого самоврядування і відповідно державний реєстратор Печерської районної в м.Києві державної адміністрації ІВАНЮХА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ підпадає під дію Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

  Зі змісту положень ст.ст.1,2 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування” вбачається , що посадова особа  державний реєстратор Печерської районної в м.Києві державної адміністрації ІВАНЮХА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ перебуває на службі в органах місцевого самоврядування.

 Як посадова особа ІВАНЮХА О.В. діє лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачені Конституцією і законами України, та керуються у своїй діяльності Конституцією України і законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами органів місцевого самоврядування, а в Автономній Республіці Крим - також нормативно-правовими актами Верховної Ради Автономної Республіки Крим і Ради міністрів Автономної Республіки Крим, прийнятими у межах їхньої компетенції , що закріплено положеннями ст.7 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”.

  Основні обов’язки посадової особи  державного реєстратора Печерської районної в м.Києві державної адміністрації ІВАНЮХА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ закріплено положеннями ст.8 Закону України “Про службу в органах місцевого самоврядування”:
 - Додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових актів, актів органів місцевого самоврядування;
 - Забезпечення відповідно до їх повноважень ефективної діяльності органів місцевого самоврядування;
 - Додержання прав та свобод людини і громадянина;
 - Збереження державної таємниці, інформації про громадян, що стала їм відома у зв’язку з виконанням службових обов’язків, а також іншої інформації, яка згідно із законом не підлягає розголошенню;
 - Постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення професійної кваліфікації;
 - Сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, ініціативність і творчість у роботі;
 - Шанобливе ставлення до громадян та їх звернень до органів місцевого самоврядування, турбота про високий рівень культури, спілкування і поведінки, авторитет органів та посадових осіб місцевого самоврядування;
- Недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам місцевого самоврядування та держави.

  Як посадова особа органу місцевого самоврядування державний реєстратор Печерської районної в м.Києві державної адміністрації ІВАНЮХА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ ,зобов'язаний діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України , що закріплено положеннями ст.19 Конституції України (254к/96-ВР).

  В частині перевірки необхідних документів для реєстрації юридичної особи політичної партії “Слуга Народу”,формування правового висновку,здійснення реєстрації,формування реєстраційної справи  державний реєстратор Печерської районної в м.Києві державної адміністрації ІВАНЮХА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ ,зобов'язаний діяти лише в рамках Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”та затвердженого наказом Міністерства Юстиції України № 238/5 від 10 лютого 2012 року Порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців.

   Вказані вище доводи прямо свідчать , що юридична особа політична партія “Слуга Народу” створена та зареєстрована всупереч положенням Конституції України (254к/96-ВР),Закону України”Про політичні партії в Україні”, з суттєвим порушенням змісту основних положень Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців”та затвердженого наказом Міністерства Юстиції України № 238/5 від 10 лютого 2012 року Порядку зберігання та пересилання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців,можливо шляхом отриманої  особистої неправомірної  вигоди державним реєстратором Печерської районної в м.Києві державної адміністрації ІВАНЮХА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ (буде встановлено слідством в рамках кримінального провадження).

 В частині додержання прав і свобод людини і громадянина  державний реєстратор Печерської районної в м.Києві державної адміністрації ІВАНЮХА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ , зобов’язаний дотримуватись:
- Положень розділу 2-о (ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА) Конституції України (254к/96-ВР):
- Конвенції з прав людини і основоположних свобод ратифікованої Законом України 475/97-ВР “Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року,Першого протоколу та протоколів N 2, 4, 7 та 11 до Конвенції“ від 17 липня 1997 року ,яка є частиною національного законодавства України відповідно до положень ст.9 Конституції України (254к/96-ВР), ч.1 ,ст.19 Закону України “Про міжнародні договори України”  та має верховенство над будь-яким актом законодавства України , що закріплено положеннями ч.2,ст.19 Закону України “Про міжнародні договори України”;
- Міжнародного пакту про громадянські і політичні права ратифікованого Указом Президії Верховної Ради Української РСР N 2148-VIII ”Про ратифікацію Міжнародного пакту про економічні, соціальні і культурні права та Міжнародного пакту про громадянські і політичні права” від 19 жовтня 1973 року,який є частиною національного законодавства України відповідно до положень ст.9 Конституції України (254к/96-ВР), ч.1 ,ст.19 Закону України “Про міжнародні договори України”  та має верховенство над будь-яким актом законодавства України , що закріплено положеннями ч.2,ст.19 Закону України “Про міжнародні договори України”;
- Закону України “Про доступ до публічної інформації”;
- Закону України “Про звернення громадян”;
- Закону України “Про інформацію”;

 Виходячи зі змісту положень ст.34 розділу 2-о Конституції України (254к/96-ВР),ст.10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод,ст.19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права,ст.1 Закону України “Про звернення громадян”,преамбулою Закону України “Про доступ до публічної інформації”,ст.5 Закону України “Про інформацію”, кожен громадянин України має право на вільне збирання,зберігання,розповсюдження інформації.

  Положеннями ч.4,ст.21 Закону України “Про інформацію” закріплено ,що до інформації з обмеженим доступом не можуть бути віднесені такі відомості:
  1) про стан довкілля, якість харчових продуктів і предметів побуту;
  2) про аварії, катастрофи, небезпечні природні явища та інші надзвичайні ситуації, що сталися або можуть статися і загрожують безпеці людей;
  3) про стан здоров'я населення, його життєвий рівень, включаючи харчування, одяг, житло, медичне обслуговування та соціальне забезпечення, а також про соціально-демографічні показники, стан правопорядку, освіти і культури населення;
  4) про факти порушення прав і свобод людини, включаючи інформацію, що міститься в архівних документах колишніх радянських органів державної безпеки, пов’язаних з політичними репресіями, Голодомором 1932-1933 років в Україні та іншими злочинами, вчиненими представниками комуністичного та/або націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів;
{Пункт 4 частини четвертої статті 21 в редакції Закону № 317-VIII від 09.04.2015}
  5) про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб;
  5-1) щодо діяльності державних та комунальних унітарних підприємств, господарських товариств, у статутному капіталі яких більше 50 відсотків акцій (часток) належать державі або територіальній громаді, а також господарських товариств, 50 і більше відсотків акцій (часток) яких належать господарському товариству, частка держави або територіальної громади в якому становить 100 відсотків, що підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до закону;
{Частину четверту статті 21 доповнено пунктом 5-1 згідно із Законом № 1405-VIII від 02.06.2016}
  6) інші відомості, доступ до яких не може бути обмежено відповідно до законів та міжнародних договорів України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.

  Цілеспрямована незаконна відмова в наданні інформації щодо створення,реєстрації та наявності всих необхідних документів які подавались для реєстрації юридичної особи політичної партії “Слуга Народу” ,категоричне ігнорування реєстрації запитів на інформацію як державним реєстратором Печерської районної в м.Києві державної адміністрації ІВАНЮХА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ який здійснив реєстрацію даної юридичної особи так і керівництвом Міністерства Юстиції України юридичної ,беззаперечно свідчить про те , що  13 квітня 2016 року  державним реєстратором Печерської районної в м.Києві державної адміністрації ІВАНЮХА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ було вчинено дії направлені на свідоме порушення норм чинного законодавства і здійснено незаконну реєстрацію юридичної особи політичної партії “Слуга Народу”,яка не була створена у відповідності до чинного законодавства.

  Відмова в наданні інформації щодо юридичної особи політичної партії “Слуга Народу” є прямим порушенням п.5,ч.4,ст.21 Закону України “Про інформацію” і відповідно порушенням ст.34 розділу 2-о Конституції України (254к/96-ВР),ст.10 Конвенції з прав людини і основоположних свобод,ст.19 Міжнародного пакту про громадянські та політичні права , що є підтвердженням навмисного приховування незаконних дій державного реєстратора  Печерської районної в м.Києві державної адміністрації ІВАНЮХА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ і є відвертою зневагою,приниженням Андрія Петровича Карповича та Віталія Анатолійовича Шепель.

 Положеннями ст.24 Закону України “Про політичні партії в Україні” закріплено , що у разі невиконання політичною партією вимоги частини сьомої статті 11 цього Закону, виявлення протягом трьох років з дня реєстрації політичної партії недостовірних відомостей у поданих на реєстрацію документах, невисування політичною партією своїх кандидатів по виборах Президента України та виборах народних депутатів України протягом десяти років орган, який зареєстрував політичну партію, має звернутися до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва. Інші підстави для анулювання реєстраційного свідоцтва не допускаються.

  З урахуванням того , що юридична особа політична партія “Слуга Народу” зареєстрована 13 квітня 2016 року , а недостовірні відомості у поданих на реєстрацію документах було виявлено в січні 2020 року (після офіційного отримання витягу з ЄДР), то термін подання до суду щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію юридичної особи політичної партії “Слуга Народу” пропущено.

   Натомість положеннями ст.21 Закону України “Про політичні партії в Україні” закріплено наступне:
- Політична партія може бути за адміністративним позовом центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань заборонена в судовому порядку у випадку порушення вимог щодо створення і діяльності політичних партій, встановлених Конституцією України, цим та іншими законами України.

 Щодо заборони діяльності юридичної особи політичної партії “Слуга Народу” відсутній граничний термін подання адміністративного позову,тому Міністерство юстиції України як центральний орган виконавчої влади який реалізує  державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян , зобов’язане звернутись до суду з адміністративним позов щодо заборони юридичної особи політичної партії “Слуга Народу” через порушення вимог щодо створення і діяльності даної політичної партії.
 Щодо діяльності політичної партії “Слуга Народу” направленої на:
- ліквідацію незалежності України;
- порушення суверенітету і територіальної цілісності України;
- підрив безпеки держави;
- посягання на права і свободи людини;
 викладено факти в додатку до скарги.

 Положеннями п.1,ч.2,ст.34 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” закріплено , що Міністерство юстиції України розглядає скарги  на проведені державним реєстратором реєстраційні дії (крім випадків, якщо такі реєстраційні дії проведено на підставі судового рішення).

 Ч.3,ст.34  Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” закріплено , що рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб’єкта державної реєстрації можуть бути оскаржені до Міністерства юстиції України та його територіальних органів протягом 60 календарних днів з дня прийняття рішення, що оскаржується, або з дня, коли особа дізналася чи могла дізнатися про порушення її прав відповідною дією чи бездіяльністю.

 З урахуванням того , що витяг з ЄДР на підтвердження факту незаконної реєстрації політичної партії “Слуга Народу” отримано 19 січня 2020 року , то дата фактичного виявлення порушення реєстрації є 19 січня 2020 року і строк подання скарги не вважається пропущеним.

 Положеннями ч.6.ст.34 Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” закріплено , що за результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України та його територіальні органи можуть прийняти мотивоване рішення, в якому передбачити шляхи для задоволення скарги.

 З урахуванням того , що термін анулювання свідоцтва про реєстрацію юридичної особи політичної партії “Слуга Народу” становить три роки і строк визначений законом сплив,передбаченим шляхом відповідно до чинного законодавства є обов’язок центрального органу виконавчої влади Міністерства юстиції України здійснити подання до суду у вигляді адміністративного позову про заборону діяльності політичної партії “Слуга Народу” через порушення вимог щодо створення і діяльності даної політичної партії.

 Положеннями підпункту Ґ,п.2,ч.6.ст.34  Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” закріплено , що за результатами розгляду скарги Міністерство юстиції України та його територіальні органи приймають мотивоване рішення про задоволення (повне чи часткове) скарги шляхом прийняття рішення про анулювання доступу державного реєстратора до Єдиного державного реєстру.

  На підставі вищевикладеного , керуючись положеннями Конвенції з прав людини і основоположних свобод,Міжнародного пакту про громадянські і політичні права,Конституції України (254к/96-ВР),Закону України “Про політичні партії в Україні”,Закону України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань” - ВИМАГАЄМО:

 1.Анулювати доступ державного реєстратора  Печерської районної в м.Києві державної адміністрації ІВАНЮХА ОЛЕГ ВОЛОДИМИРОВИЧ до Єдиного державного реєстру , через дії які направлені на реєстрацію юридичної особи політичної партії “Слуга Народу” без необхідних документів , перелік яких встановлено діючим законодавством України.

 2.Задовольнити скаргу повністю шляхом передбаченим положеннями діючого законодавства України який полягає у зверненні до суду з адміністративним позовом щодо заборони діяльності політичної партії “Слуга Народу” через порушення вимог щодо створення і діяльності політичних партій.

  Підтверджуємо про відсутність судового спору з порушеного у скарзі питання, що може мати наслідком скасування оскаржуваного рішення, повідомлення або реєстраційної дії державного реєстратора та/або внесення відомостей до Єдиного державного реєстру.

  Додатки
1. Копія запиту до Міністерства юстиції України від 11 листопада 2019 року завірений підписом В.А. Шепель -
2. Копія відповіді на запит завірена підписом В.А. Шепель-
3. Копія квитанції завірена підписом В.А. Шепель-
4. Заповнена копія картки для отримання матеріалів реєстраційної справи політичної партії “Слуга Народу” завірена підписом В.А. Шепель-
5. Витяг з ЄДР завірений підписом А.П. Карпович-
6. Копія запиту до Печерського відділу з питань державної реєстрації реєстрації  від 27 січня 2020 року завірена підписом А.П. Карпович -
7.Роздруківка на підтвердження надсилання запиту  до Печерського відділу з питань державної реєстрації реєстрації  від 27 січня 2020 року завірена підписом А.П. Карпович -
8.Копія заяви від 5 лютого 2020 року надісланої до Міністерства юстиції України щодо здійснення особистого прийму  завірена підписом А.П. Карпович -
9.Копія запиту до Верховної Ради України,копія підтвердження прийому запиту та реєстрації , копія листа з повідомленням про перенаправлення запиту до Міністерства юстиції України завірені підписом А.П. Карпович -
11. Додаток в якому викладено факти цілеспрямованого знищення прав і свобод людини і громадянина на підтвердження необхідності заборони політичної партії “Слуга Народу” завірені власним підписом В.А.Шепель та А.П. Карпович -


Фінансову підтримку діяльності ГО «Багнет Нації» можна здійснити на картку ПриватБанку 5168 7427 1422 2175 на ім’я Сергій Філіпенко. Дякуємо за Ваш внесок у відновлення конституційного устрою України!

3 коментарі:

 1. This is how my acquaintance Wesley Virgin's story begins in this shocking and controversial VIDEO.

  You see, Wesley was in the army-and shortly after leaving-he found hidden, "self mind control" secrets that the government and others used to obtain everything they want.

  As it turns out, these are the same methods lots of celebrities (especially those who "became famous out of nothing") and the greatest business people used to become wealthy and famous.

  You've heard that you use less than 10% of your brain.

  That's really because the majority of your brain's power is UNCONSCIOUS.

  Perhaps this conversation has even taken place INSIDE OF YOUR own head... as it did in my good friend Wesley Virgin's head about 7 years back, while driving a non-registered, beat-up garbage bucket of a vehicle without a driver's license and with $3.20 on his bank card.

  "I'm absolutely fed up with living check to check! When will I become successful?"

  You've taken part in those thoughts, right?

  Your very own success story is waiting to happen. All you need is to believe in YOURSELF.

  CLICK HERE TO LEARN WESLEY'S METHOD

  ВідповістиВидалити
 2. Да и правда, от куда вдруг появилась эта партия?

  ВідповістиВидалити
 3. Да и правда, от куда вдруг появилась эта партия?

  ВідповістиВидалити

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -