- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

понеділок, 27 липня 2020 р.

Всі платежі повинні здійснюватись на рахунки тер.громад або держави

   Зіштовхнулися із тим, що одному з наших «багнетівців» наполегливо пропонують сплатити штраф у 170 000 гривень «за порушення митних правил» на приватний рахунок, відкритий на імя юридичної особи приватного права (суб’єкта господарювання) з назвою «Державна казначейська служба України у місті Харкові» по коду класифікації доходів бюджету «Адміністративні штрафи та інші санкції» за відомчою ознакою іншої приватної юридичної особи з назвою «Державна митна служба України».

   Знаючи про те, що відповідно до положень Бюджетного кодексу України бюджетна система України – це сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, ми по цікавились наявністю відповідних бюджетів для можливості сплати зазначеного вище штрафу, без порушення чинного законодавства. Тобто, виключно на рахунок відповідної територіальної громади.
   У зв’язку із цим, ми подали відповідний запит з наступним обґрунтуванням, та вже отримали відповідь (нижче):

Читайте також: Що спільного у «Авто Євро Сили», харківських «конституціоналістів» і судді ліквідованого суду Божко В. В.?


Київський райсуд Харкова – ліквідована установа юрисдикції УРСР, яка продовжує функціонувати (документи)

Правовий садомазохізм або самофінансування власного геноциду


   Правовий порядок в Україні, визначений частиною першою статті 19 Конституції, ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Частиною другою цієї статті встановлено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
   Статтею 92. Основного закону встановлено, що виключно законами України визначаються: організація і діяльність органів виконавчої влади, основи державної служби, організації державної статистики та інформатики. Крім того, статтею 92 визначено, що виключно законами України встановлюються: Державний бюджет України і бюджетна система України; система оподаткування, податки і збори; засади створення і функціонування фінансового, грошового, кредитного та інвестиційного ринків; статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України; порядок утворення і погашення державного внутрішнього і зовнішнього боргу; порядок випуску та обігу державних цінних паперів, їх види і типи.
   Бюджетним кодексом України (далі – Кодекс) (документ від 8 липня 2010 року № 2456-VI - чинний) визначаються правові засади функціонування бюджетної системи України, її принципи, основи бюджетного процесу і міжбюджетних відносин та відповідальність за порушення бюджетного законодавства.
   Згідно пункту 2 частини першої статті 2 Кодексу бюджети місцевого самоврядування - бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних громад.
   Відповідно до норм пункту 5 частини першої статті 2 Кодексу бюджетна система України - сукупність державного бюджету та місцевих бюджетів, побудована з урахуванням економічних відносин, державного і адміністративно-територіальних устроїв і врегульована нормами права.
   Пунктом 23-1 частини першої статті 2 Кодексу визначено, що єдиний казначейський рахунок - рахунок, відкритий центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері казначейського обслуговування бюджетних коштів (далі - Казначейство України), у Національному банку України для обліку коштів та здійснення розрахунків у системі електронних платежів Національного банку України, на якому консолідуються кошти державного та місцевих бюджетів, фондів загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування та кошти інших клієнтів, які відповідно до законодавства знаходяться на казначейському обслуговуванні.
   Відповідно до положень статті 5 Бюджетного кодексу України:
1. Бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих бюджетів.
2. Місцевими бюджетами є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування.
3. Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних громад.
   Частиною другою статті 67 встановлено, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів належать доходи, визначені статтями 6466 і 69 цього Кодексу, та трансферти місцевим бюджетам (крім субвенцій, визначених статтею 69-1 та частиною першою статті 71 цього Кодексу).
   Пунктом 11 частини першої статті 116 Кодексу визначено, що порушенням бюджетного законодавства визнається порушення учасником бюджетного процесу встановлених цим Кодексом чи іншим бюджетним законодавством норм щодо складання, розгляду, затвердження, внесення змін, виконання бюджету та звітування про його виконання, а саме: зарахування доходів бюджету до іншого, ніж визначено цим Кодексом чи законом про Державний бюджет України, бюджету, в тому числі внаслідок здійснення поділу податків і зборів та інших доходів між бюджетами з порушенням визначених розмірів.
   Частиною першою статті 121 Кодексу встановлено, що посадові особи, з вини яких допущено порушення бюджетного законодавства, несуть цивільну, дисциплінарну, адміністративну або кримінальну відповідальність згідно з законом.
   Крім того, відповідно до положень частини другої статті 123 Кодексу керівники органів Казначейства України несуть персональну відповідальність у разі вчинення ними порушення бюджетного законодавства та невиконання вимог щодо казначейського обслуговування державного і місцевих бюджетів, встановлених цим Кодексом.
   Частиною першою статті 109 Кримінального кодексу України (далі – КК України) (повалення конституційного ладу) встановлено, що дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.
   В свою чергу частиною першою статті 111 КК України (державна зрада) встановлено, що «Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої».

Інформаційна бомба або початок кінця: законодавства, яке регулює утворення органів влади і місцевого самоврядування, не існує – відповідь ВРУ


Фінансову підтримку діяльності громадського об’єднання ГО «Багнет Нації» можна здійснити переказом на картку ПриватБанку № 5168 7427 1422 2175 на ім’я Сергій Філіпенко. Дякуємо за Ваш вагомий внесок у відновлення конституційного устрою України!

Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -