- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

вівторок, 20 вересня 2022 р.

Генпрокурору. Заява про злочин на колегію ВЕРХОВНОГО СУДУ

 

Попередні публікації:

Відвід 1 колегії Верховного суду в справі про незаконне відсторонення від роботи

Відвід 2 колегії Верховного суду в справі про незаконне відсторонення від роботи

Відвід 3 колегії Верховного суду в справі про незаконне відсторонення від роботи

Відвід 4 колегії Верховного суду в справі про незаконне відсторонення від роботи

Відвід 5 колегії Верховного суду в справі про незаконне відсторонення від роботи

ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

вул. Різницька, 13/15, м. Київ,

Київська область, Україна, 01011

Генеральному прокурору

Костіну Андрію Євгеновичу

 

З А Я В А

про кримінальний злочин передбачений частиною першою статті 109 в сукупності з частиною третьою статті 28 Кримінального кодексу України вчинений фізичними особами (особами без національності і конституційного громадянства) Карпенко Світланою Олексіївною, Ігнатенко Вадимом Миколайовичем, Стрільчуком Віктором Андрійовичем, які безпідставно вдають з себе колегію суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду Верховного Суду

 

   Я, Заявник, - усвідомлюючи всю ступінь кримінальної відповідальності передбаченої статтями 383 і 384 КК України (про завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину та завідомо неправдиві показання), - повідомляю про кримінальний злочин, який підпадає під кваліфікацію частини першої статті 109 в сукупності з частиною третьою статті 28 Кримінального кодексу України (дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої; Кримінальне правопорушення визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи), вчинений фізичними особами (особами без національності і конституційного громадянства Самостійної української держави України) Карпенко Світланою Олексіївною, Ігнатенко Вадимом Миколайовичем та Стрільчуком Віктором Андрійовичем, які, у відсутність встановленого Конституцією України громадянства Самостійної української держави України, а також у відсутність закріпленого законодавством статусу професійного судді, - узурпували судову гілку влади, та у відсутність відповідного профільного закону, - здійснюють судочинство в суді, який не було утворено відповідно до Конституції України (ЗАКОНОМ).

   Детально, по факту даного закінченого кримінального злочину, що визначено частиною першою статті 13. Кримінального кодексу України (далі – КК України), можу повідомити наступне:

   Наразі, Верховним Судом у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду, а саме: судді-доповідача Карпенко Світлани Олексіївни, та суддів, які входять до складу колегії: Ігнатенка Вадима Миколайовича, Стрільчука Віктора Андрійовича, відкрито провадження № 61-7158ск22 у справі № 204/294/22 за моїм цивільним позовом до Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля» про визнання незаконним та скасування наказу про відсторонення від роботи без збереження заробітної плати, за касаційною скаргою Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне»  імені М. К. Янгеля» на рішення Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 25 березня 2022 року та постанову Дніпровського апеляційного суду від 01 липня 2022 року.

   Частиною першою статті 9. Конституції України (документ: 254к/96-ВР) закріплено, що чинні міжнародні договори, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною національного законодавства України.

   В свою чергу положеннями Загальної декларації прав людини 1948 року (стаття 10), Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року (пункт 1 статті 6), а також Міжнародним пактом про громадянські і політичні права 1966 року (пункт 1 статті 14) чітко визначено, що кожен повинен мати право на справедливий і публічний розгляд справи компетентним, незалежним і безстороннім судом, незалежність судової влади є необхідною для реалізації цього права.

   Засадничими принципами статті 13 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (ратифікованої Верховною Радою України Законом України від 17 липня 1997 року № 475/97-ВР «Про ратифікацію Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, Першого протоколу та протоколів № 2, 4, 7 та 11 до Конвенції») визначено, що кожен, чиї права та свободи, визнані в цій Конвенції, було порушено, має право на ефективний засіб юридичного захисту в національному органі, навіть якщо таке порушення було вчинене особами, які здійснювали свої офіційні повноваження.

   Статтею 8 Загальної декларації прав людини (Прийнята і проголошена резолюцією 217 A (III) Генеральної Асамблеї ООН від 10 грудня 1948 року) визначено, що кожна людина  має  право  на  ефективне  поновлення  у правах компетентними національними судами в разі  порушення  її  основних прав, наданих їй конституцією або законом.

   Розділом VIII «ПРАВОСУДДЯ» чинної Конституції України встановлено, що правосуддя в Україні здійснюють виключно суди. Делегування функцій судів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускаються (ст. 124 КУ). Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя (ст. 125 КУ). Правосуддя здійснюють судді (ст. 127 КУ). Призначення на посаду судді здійснюється Президентом України за поданням Вищої ради правосуддя в порядку, встановленому законом (ст. 128 КУ). Суддя, здійснюючи правосуддя, є незалежним та керується верховенством права. Основними засадами судочинства є: рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом; змагальність сторін та свобода в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості; гласність судового процесу та його повне фіксування технічними засобамирозумні строки розгляду справи судом (ст. 129 КУ).

   Беручи за основу наведене вище в контексті наявних у мене копій документів, які були отримані в результаті офіційної переписки представниками нашої Громадської організації «Об’єднана правозахисна група «Багнет Нації», з приводу державної правосуб’єктності установи з назвою «ВЕРХОВНИЙ СУД» та представників представленої в даній справі колегії осіб, мною, було заявлено про відвід даної колегії Верховного Суду у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду: судді-доповідача Карпенко Світлани Олексіївни, та суддів, які входять до складу колегії: Ігнатенка Вадима Миколайовича, Стрільчука Віктора Андрійовича, від розгляду справи № 204/294/22, в провадженні № 61-7158ск22.

   Подані мною заяви про відвід зазначеної колегії суддів, а саме: заява № 01 від 19 серпня 2022 року; заява № 02 від 22 серпня 2022 року; заява № 03 від 25 серпня 2022 року; заява № 04 від 29 серпня 2022 року та заява № 05 від 06 вересня 2022 року, ґрунтуються виключно на нормах чинного національного законодавства України, підкріплені висновками з рішень Конституційного Суду України, а також копіями відповідної доказової бази (додається).

   В кожній з поданих мною заяв про відвід зазначеної колегії суддів, я, наголошував на невідповідності певних конкретних, задокументованих моментів, по відношенню до положень чинної Конституції України.

   В кожній з поданих мною заяв про відвід, я, пропонував зазначеним особам, а саме: судді-доповідачу Карпенко Світлані Олексіївні, та суддям, які входять до складу колегії: Ігнатенку Вадиму Миколайовичу, Стрільчуку Віктору Андрійовичу, - звернутись до Генеральної прокуратури, або до Служби безпеки України, та оформити явку з повинною згідно до частини другої статті 111 Кримінального кодексу України. Натомість, ухвалою від 6 вересня 2022 року, в прагненні «захистити моє право» на суд встановлений законом, зазначеною колегією було постановлено рішення, про накладення на мене штрафу в розмірі 744,30 грн, за зловживання процесуальним правом.

   Отже, з огляду на викладене, зазначені особи неодноразово були мною повідомлені про злочин, в якому я не маю бажання приймати участі в статусі будь-кого і який я намагався припинити, але вони (встановлені особи), на моє прагнення припинити злочин, відреагували неадекватно, видавши черговий письмовий доказ (у вигляді ухвали), проти себе.

   В контексті наведеного вище відповідально заявляю, що зазначеними протиправними, злочинними діями фізичних осіб (Карпенко Світлани Олексіївни, Ігнатенка Вадима Миколайовича та Стрільчука Віктора Андрійовича) мені особисто було завдано моральної і матеріальної шкоди, яку я оцінюю (сукупно) в розмірі 500000 (п’ятсот тисяч) гривень.  

   Відповідно до положень статті 2 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

   Частиною першою статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.     

   Положеннями Наказу ОФІСУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА від 30.06.2020 № 298 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення» встановлені строки внесення відомостей до ЄРДР визначені наступним чином:

«Унесення відомостей до Реєстру здійснюється з дотриманням строків, визначених КПК України та цим Положенням, а саме про:

заяву, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення - у термін, визначений частиною першою статті 214 КПК України;

призначення слідчого, дізнавача (уповноваженої особи іншого підрозділу), процесуального керівника, прийняття до провадження (при фактичному отриманні матеріалів кримінального провадження) – невідкладно».

   В редакції Кримінального процесуального кодексу України яка є чинною на момент подання мною відповідної заяви про злочин визначено, що відповідно до положень статті 214 КПК України слідчий, дізнавач прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування (ч. 1 ст. 214). Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч. 2 ст. 214). Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом (ч. 3 ст. 214). Слідчий уповноважений на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язаний прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається (ч. 4 ст. 214).

   Отже, як вбачається з положень частини першої статті 214 КПК України обов'язок із внесення відповідних відомостей про вчинене кримінальне правопорушення покладається на слідчого, дізнавача, прокурора (уповноважену особу) до якого надійшла заява, повідомлення про таке діяння, або в разі виявлення кримінального правопорушення слідчим, дізнавачем, прокурором самостійно, з будь-якого джерела.

   Крім того, визначений частиною першою статті 214 КПК України обов'язок слідчого або прокурора не вимагає оцінки цими суб'єктами такої заяви (повідомлення) на предмет наявності ознак складу злочину для того, щоб вчинити процесуальну дію, яка полягає у внесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. Такі вимоги не передбачають здійснення оцінки обґрунтованості заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, а передбачають лише обов'язок уповноважених органів здійснити фіксацію наданих особою відомостей про кримінальне правопорушення, які вона надає усвідомлено для реалізації відповідними органами завдань кримінального провадження.

   Отже слідчий, дізнавач, прокурор отримавши заяву про кримінальний злочин, зобов’язаний внести відповідні відомості до ЄРДР. Іншого статтею 214 КПК України, не передбачено.

   Також хочу застерегти і нагадати уповноваженій особі, яка прийняла дану заяву про кримінальну відповідальність передбачену положенням частини першої статті 396 КК України (приховування злочину), згідно якого заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину (наприклад: невнесення відомостей за заявою про злочин до ЄРДР) - карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.  

   Враховуючи зазначене вище, керуючись нормами чинного законодавства,

 

ВИМАГАЮ:

 

-  прийняти і зареєструвати дану заяву про вчинений кримінальний злочин, що має ознаки передбачені частиною першою статті 109 в сукупності з частиною третьою статті 28 Кримінального кодексу України (КК України), вчинений встановленою групою осіб;

- відповідно до положень частини першої статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (КПК України), Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08.02.2019 № 100 «Про затвердження порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події» та Наказу ОФІСУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА від 30.06.2020 № 298 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення» (документи чинні на момент подання даної заяви про кримінальний злочин), - внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) впродовж 24 годин після прийняття моєї заяви про вчинений кримінальний злочин за вказаною в заяві попередньою кваліфікацією, та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати мені (заявнику з правами потерпілого) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- на виконання вимог КПК України, та Наказу ОФІСУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА від 30.06.2020 № 298 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення» і Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 № 575 «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» - невідкладно розпочати досудове розслідування, у формі попереднього слідства, з підстави вчинення кримінального злочину, за попередньою кваліфікацією, зазначеною в моїй заяві;

- вручити мені, як заявнику з правами потерпілого, пам'ятку про процесуальні права і обов'язки потерпілого, передбачені статтями 55-57 КПК України;

- надати мені можливість повідомити додаткові свідчення в порядку пункту 6 частини першої статті 56 КПК України, виключно в рамках відкритого кримінального провадження, по зазначеному факту кримінального злочину в моїй заяві;

-  згідно вимог пунктів частини другої статті 60 КПК України: вручити мені документ, що підтверджує прийняття і реєстрацію моєї заяви про вчинений кримінальний злочин (талон повідомлення ЄО/ЖЄО);

-  Відповідно до вимог пункту 1 частини четвертої статті 216 Кримінального процесуального кодексу України після внесення до ЄРДР передати кримінальну справу за моєю заявою про злочин за підслідністю - до слідчих органів Служби безпеки України;

-  Повідомляти мене про кожну дію в ході досудового розслідування письмово;

-  Досудове розслідування провести у встановлений законом строк.

 

ДОДАТОК:

 

1.  Копія заяви № 01 про відвід від 19 серпня 2022 року (з додатками, відповідно до переліку) – на 54 (п’ятдесяти чотирьох) арк., стор. 1-54;

2.  Копія заяви № 02 про відвід від 22 серпня 2022 року (з додатками, відповідно до переліку) – на 12 (дванадцятьох) арк., стор. 55-66;

3.  Копія заяви № 03 про відвід від 25 серпня 2022 року (з додатками, відповідно до переліку) – на 9 (девятьох) арк., стор. 67-75;

4.  Копія заяви № 04 про відвід від 29 серпня 2022 року (з додатками, відповідно до переліку) – на 17 (сімнадцятьох) арк., стор. 76-92;

5.  Копія заяви № 05 про відвід від 06 вересня 2022 року (з додатками, відповідно до переліку) – на 29 (двадцяти девятьох) арк., стор. 93-121.

 

Всього в додатку – 121 (сто двадцять один) пронумерованих аркушів.  

Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -