- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

понеділок, 20 липня 2020 р.

Повертаючись до анулювання свідоцтва про реєстрацію політичної партії «СЛУГА НАРОДУ» - витяг з позовної заяви

Міністерство юстиції України
- ви готові одбріхуватись в суді як ви надавали липові відповіді щодо створення та реєстрації обласних організації політичної партії "СЛУГА НАРОДУ".
Витяг з готової позовної заяви щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію політичної партії "СЛУГА НАРОДУ" № 377-п.п.

А скільки ще каверзних питань буде основаних на ваших суперечливих відповідях.
Запрошення до посольств на судові засідання вже підготовлені і теж будуть надіслані.
Нехай представник іноземних країн дізнають детальніше про захоплення влади та брехунів з Мін'юста та Слуг сатани.
Сторонам по справі вже направлено копії позовної заяви.
Слуги які вам вибори восени , чемодан вокзал і північний полюс.
5) Виклад обставин, якими позивач обґрунтовує свої вимоги, зазначення доказів, що підтверджують вказані обставини.
1.Щодо Міністерства юстиції України (далі Відповідач).
1.1 Невиконання політичною партією “СЛУГА НАРОДУ” вимог частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні”.
1.1.1. На підставі правового висновку (копія в додатках)“Щодо відповідності законодавству України установчих документів, поданих на реєстрацію політичної партії “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” від 25 березня 2016 року ,наказом Міністерства юстиції України № 925/5 “Про реєстрацію політичної партії “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” (копія в додатках), 31 березня 2016 року було зареєстровано політичну партію “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” та включено відомості щодо даної партії до Єдиного державного реєстру громадських формувань – свідоцтво про реєстрацію № 377-п.п. (підтверджується відповіддю № 10850/ПІ-К-401/19.3.1 від 04.03.2020 р., копія в додатках).
Відразу звертаю увагу суду , що політична партія “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” є юридичною особою з кодом ЄДРПОУ 40422142 (присвоєно 16.03.2016 року , копія витягу на підтвердження в додатках) і внаслідок державної реєстрації змін 1 грудня 2017 року (відповідь № 10850/ПІ-К-401/19.3.1 від 04.03.2020 р.) , юридична особа з кодом ЄДРПОУ 40422142 отримала нову назву політична партія “СЛУГА НАРОДУ” - тому далі в тексті позовної заяви буде вказано саме нова назва політична партія “СЛУГА НАРОДУ” для більш сприятливого розуміння викладених обставин та доказів.
З моменту реєстрації політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” 31 березня 2016 року , протягом шести місяців , але не пізніше 30 вересня 2016 року , відповідно до положень частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” , політична партія “СЛУГА НАРОДУ” забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом, своїх обласних організацій у більшості адміністративно-територіальних одиниць України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим.
5 червня 2020 року Позивачем було подано запит на інформацію (копія в додатках) до Відповідача та його територіальних підрозділів на які відповідно до чинного законодавства покладено обов’язок реєстрації обласних організацій, міських, районних та інших структурних утворень політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” - з вимогою надати інформацію щодо наявних , належним чином утворених та зареєстрованих структурних утворень даної партії.
З відповідей (копії в додатках) які надійшли від територіальних підрозділів Відповідача, Позивачем було встановлено факт невиконання політичною партією “СЛУГА НАРОДУ” вимог частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” і 16 червня 2020 року було направлено звернення № 1/2020 до Відповідача (зареєстровано за № К-17086, копія в додатках) наступного змісту:
-" Відразу звертаю увагу , що політична партія "ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН" свідоцтво про реєстрацію № 377-п.п. є юридичною особою з ЄДРПОУ 40422142 яка з 1 грудня 2017 року змінила назву на політична партія “СЛУГА НАРОДУ , однак код ЄДРПОУ 40422142 змінено не було - тому в будь-якому випадку політична партія “СЛУГА НАРОДУ” є повним правонаступником усіх прав і обов’язків політичної партії “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН”.
На підставі правового висновку “Щодо відповідності законодавству України установчих документів,поданих на реєстрацію політичної партії “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” від 25 березня 2016 року ,наказом Міністерства юстиції України № 925/5 “Про реєстрацію політичної партії “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” від 31 березня 2016 року наказано:
- зареєструвати політичну партію “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН”.
31 березня 2016 року відомості щодо політичної партії “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” було внесено до Єдиного державного реєстру громадських формувань — свідоцтво про реєстрацію № 377-п.п.
Відповідно до положень ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні” , протягом шести місяців з дня реєстрації 31 березня 2016 року але не пізніше 30 вересня 2016 року , політична партія “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” повинна забезпечити утворення та реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом, своїх обласних організацій у більшості адміністративно-територіальних одиниць України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим.
Положеннями ст.133 Конституції України (254к/96-ВР) закріплено , що систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села.
До складу України входять: Автономна Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Полтавська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька, Чернігівська області, міста Київ та Севастополь.
Тобто в Україні визначено 27 адміністративно- територіальних одиниць і як мінімум у 14 з них повинні створюватись та реєструватись обласні організації.
Відразу звертаю увагу , що в жодному із положень як Конституції України (254к/96-ВР) так і будь-якому іншому Законі України , відсутні відомості щодо виду адміністративно- територіальних одиниць з назвою область регіон, тому обов’язок щодо утворення і реєстрації структурних утворень політичної партії “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” слід розуміти як утворення і реєстрація 14 саме обласних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим, а не обласних регіональних, що знову ж таки закріплено положеннями ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні”,а назва обласна регіональна організація є нічим іншим ніж назвою іншого структурного утворення.
З урахуванням того,що політична партія “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” зареєстрована 31 березня 2016 року , кінцевим терміном утворення та реєстрації обласних організацій партії в 14 адміністративно-територіальних одиницях України - є 30 вересня 2016 року.
Обов’язково слід звернути увагу ,що у разі внесення змін до відомостей що містяться в Єдиному державному реєстрі громадських формувань та Єдиному державному реєстрі юридичних,фізичних осіб-підприємців про політичну партію- політична партія “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” забезпечує внесення таких змін в порядку, визначеному Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань", у 10-денний строк після прийняття рішень з цих питань,що закріплено положеннями абзацу 9,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні”.
Державна реєстрація змін до установчих документів політичної партії “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” була здійснена 1 грудня 2017 року державним реєстратором Міністерства юстиції України Орла Юлія Сергіївна ,внаслідок чого відбулась зміна повного найменування юридичної особи ЄДРПОУ 40422142 з політичної партії “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” на нову назву політична партія “СЛУГА НАРОДУ”,зміна скороченого найменування та інші зміни — тобто політична партія “СЛУГА НАРОДУ” є ніким іншим ніж правонаступником політичної партії “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН”- (далі по тексту політична партія “СЛУГА НАРОДУ”) і з урахуванням положень абзаців 9,10,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні” ,всі без виключення обласні організації передбачені статутом партії, а також первинні осередки політичної партії “ПАРТІЯ РІШУЧИХ ЗМІН” повинні отримати з 1 грудня 2017 року нову назву як обласні організації політичної партії “СЛУГА НАРОДУ”.
Зокрема те , що обласні організації передбачені статутом партії, використовують повне найменування політичної партії з доповненнями, які визначають їх місце в організаційній структурі політичної партії,визначено положеннями абзацу 14,ст.9 Закону України “Про політичні партії в Україні”.
Здійснення державної реєстрації обласних організацій політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” , відповідно до діючого законодавства покладено на територіальні підрозділи Міністерства юстиції України.
5 червня 2020 року до територіальних підрозділів Міністерства юстиції України було подано запит на інформацію , з вимогою надати відомості щодо наявності у політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” утворених і зареєстрованих протягом шести місяців з 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року – обласних організацій.
З відповідей (копії в додатках) які надійшли від територіальних підрозділів Відповідача, вбачається наступне:
1. У Дніпропетровській області (відповідь № ПІ-К-69 в додатках від 12.06.2020 року)серед організацій які зареєстровані,структурні утворення політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” не значаться (тобто відсутні);
2. У Запорізькій області (відповідь № ПІ-К-15/04.3/0505-04 в додатках ) відсутні зареєстровані структурні утворення (осередки)політичної партії “СЛУГА НАРОДУ”;
3. У Кіровоградській області (відповідь № ПІ-К-48/0137/06 в додатках від 11.10.2020 року) відсутні структурні утворення політичної партії “СЛУГА НАРОДУ”;
4. У Волинській області (відповідь № 2163/10/0/41-20/05.4-25 в додатках від 10.03.2020 року) повідомлено , що станом на 09.06.2020 року відсутні обласна,міські,районні осередки або інші структурні утворення політичної партії “СЛУГА НАРОДУ”;
5. У Рівненській області (відповідь № 9/0/2120/05.6 в додатках від 10.06.2020 року) Рівненська обласна партійна організація зареєстрована 10 червня 2020 року — тобто пропущено термін реєстрації обласного осередку політичної партії "СЛУГА НАРОДУ” три роки,8 місяців та 10 днів , чим прямо порушено вимоги ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні”.
6. У Тернопільській області (відповідь № ПІ-К-19/22-12.2-24 в додатках від 12.06.2020 року) 15 січня 2019 року зареєстровано Тернопільську обласну регіональну організацію (інше структурне утворення) - що з огляду на зміст ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні” в якій сказано саме за обласну організацію (а не обласну регіональну організацію) є фактом відсутності саме обласної організації.
До того ж було суттєво пропущено строк реєстрації Тернопільської обласної регіональної організації в два роки,три місяці та 15 днів, чим в будь- якому випадку прямо порушено вимоги ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні”.
7. У Миколаївській області (відповідь № ПІ-К-16/03.1-09 в додатках) 28 серпня 2018 року зареєстровано Миколаївську обласну регіональну організацію - що з огляду на зміст ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні” в якій сказано саме за обласну організацію (а не обласну регіональну організацію) є фактом відсутності саме обласної організації.
До того ж було суттєво пропущено строк реєстрації Миколаївської обласної регіональної організації в один рік,10 місяців та 28 днів, чим в будь- якому випадку прямо порушено вимоги ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні.
8. У Херсонській області (відповідь № ПІ-К-11 в додатках від 11.06.2020 року) 25 вересня 2018 року зареєстровано Херсонську обласну регіональну організацію - що з огляду на зміст ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні” в якій сказано саме за обласну організацію (а не обласну регіональну організацію) є фактом відсутності саме обласної організації.
До того ж було суттєво пропущено строк реєстрації Херсонської обласної регіональної організації в один рік,11 місяців і 25 днів , чим в будь- якому випадку прямо порушено вимоги ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні”.
9. У Чернівецькій області (відповідь № ПІ-К-13 в додатках від 12.06.2020 року)22 грудня 2018 року зареєстровано Чернівецьку обласну регіональну організацію - що з огляду на зміст ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні” в якій сказано саме за обласну організацію (а не обласну регіональну організацію) є фактом відсутності саме обласної організації.
До того ж було суттєво пропущено строк реєстрації Чернівецької обласної регіональної організації в два роки,2 місяці та 22 дні,чим в будь- якому випадку прямо порушено вимоги ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні”.
10. У Івано-Франківській області (відповідь № ПІ-К-36/01-33 в додатках від 11.06.2020 року) 10 жовтня 2018 року зареєстровано Івано- Франківську обласну регіональну організацію - що з огляду на зміст ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні” в якій сказано саме за обласну організацію (а не обласну регіональну організацію) є фактом відсутності саме обласної організації.
До того ж було суттєво пропущено строк реєстрації Івано- Франківської обласної регіональної організації в два роки 10 днів ,чим в будь- якому випадку прямо порушено вимоги ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні”.
11. У Вінницькій області (відповідь № К-35/ЗДПІ-20 відповідь в додатках від 12.06.2020 року)зареєстровано Вінницьку обласну регіональну організацію - що з огляду на зміст ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні” в якій сказано саме за обласну організацію (а не обласну регіональну організацію) є фактом відсутності саме обласної організації.
До того ж було суттєво пропущено строк реєстрації Вінницької обласної регіональної організації в один рік ,11 місяців та 5 днів ,чим в будь- якому випадку прямо порушено вимоги ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні”.
12. У Луганській області (відповідь № 16171/ПІ/К/768/05.6 в додатках від 12.06.2020 року) 30 жовтня 2018 року зареєстровано Луганську обласну регіональну організацію - що з огляду на зміст ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні” в якій сказано саме за обласну організацію (а не обласну регіональну організацію) є фактом відсутності саме обласної організації.
До того ж було суттєво пропущено строк реєстрації Луганської обласної регіональної організації в два роки 1 місяць, чим в будь- якому випадку прямо порушено вимоги ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні”.
13. У Донецькій області (відповідь № 16171/ПІ/К/768/05.6 в додатках від 12.06.2020 року) 7 грудня 2018 року зареєстровано Донецьку обласну регіональну організацію - що з огляду на зміст ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні” в якій сказано саме за обласну організацію (а не обласну регіональну організацію) є фактом відсутності саме обласної організації.
До того ж було суттєво пропущено строк реєстрації Донецької обласної регіональної організації в два роки ,2 місяці та 7 днів ,чим в будь- якому випадку прямо порушено вимоги ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні”.
14. У Закарпатській області (відповідь № ПІ-К-21/12.1-13/06.5/20 від 11.06.2020 року) 07 вересня 2016 року зареєстровано Закарпатську обласну регіональну організацію - що з огляду на зміст ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні” в якій сказано саме за обласну організацію (а не обласну регіональну організацію) є фактом відсутності саме обласної організації.
15. У Чернігівській області (відповідь ПІ/К/84/20 від 12.06.2020 року) 25 серпня 2016 року зареєстровано Чернігівську обласну регіональну організацію - що з огляду на зміст ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні” в якій сказано саме за обласну організацію (а не обласну регіональну організацію) є фактом відсутності саме обласної організації.
16. У Сумській області (відповідь ПІ/К/84/20 від 12.06.2020 року) 29 серпня 2016 року зареєстровано Сумську обласну регіональну організацію - що з огляду на зміст ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні” в якій сказано саме за обласну організацію (а не обласну регіональну організацію) є фактом відсутності саме обласної організації.
17. У Полтавській області (відповідь ПІ/К/84/20 від 12.06.2020 року) 5 вересня 2016 року зареєстровано Полтавську обласну регіональну організацію - що з огляду на зміст ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні” в якій сказано саме за обласну організацію (а не обласну регіональну організацію) є фактом відсутності саме обласної організації.
18. У Харківській області (відповідь № 16171/ПІ/К/768/05.6 в додатках від 12.06.2020 року)18 жовтня 2016 року зареєстровано Харківську обласну регіональну організацію - що з огляду на зміст ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні” в якій сказано саме за обласну організацію (а не обласну регіональну організацію) є фактом відсутності саме обласної організації.
До того ж було пропущено строк реєстрації Харківської обласної регіональної організації у 18 днів ,чим в будь- якому випадку прямо порушено вимоги ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні”.
Харківську саме обласну організацію політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” (відповідь № 16171/ПІ/К/768/05.6 в додатках від 12.06.2020 року) було зареєстровано тільки 12 червня 2020 року чим суттєво пропущено строк реєстрації в 3 роки ,8 місяців та 12 днів ,чим в будь- якому випадку прямо порушено вимоги ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні”.
Детальний аналіз вищевикладеного ,законодавчо,юридично обґрунтовано свідчить ,що в будь-якому випадку:
По перше з урахуванням того , що ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні “ дається чітке і конкретне визначення обов’язку політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” утворити та зареєструвати протягом шести місяців з 31 березня 2016 року ,але не пізніше 30 вересня 2016 року саме обласні організації , а не обласні регіональні організації даної партії і жодним із положень даного Закону не визначено можливості відхилення від вимог ч.7,ст.11 – у 17 із 27 адміністративно-територіальних одиниць України відсутні саме обласні організації політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” , що є нічим іншим ніж невиконанням політичною партією “СЛУГА НАРОДУ” положень ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні”.
По друге з урахуванням того , що у 4 адміністративно- територіальних одиницях відсутні взагалі будь-які структурні утворення , а у 10 адміністративно- територіальних одиницях пропущено чітко визначений положеннями ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні” строк утворення та реєстрації інших структурних утворень політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” шість місяців з 31 березня 2016 року ,але не пізніше 30 вересня 2016 року - в будь-якому випадку у більшості із 27 адміністративно- територіальних одиниць допущено порушення вимог ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні”.
По третє юридичною особою політичною партією “СЛУГА НАРОДУ” ЄДРПОУ 40422142 не виконано вимоги частини 7,ст.11 цього Закону і у відповідності до ст.24 Закону України “Про політичні партії в Україні” та 83-15 Положення (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228) – Міністерство юстиції України зобов’язано звернутись до суду із поданням про анулювання свідоцтва про реєстрацію № 377-п.п.
З урахуванням того , що всі необхідні докази містяться в додатках до звернення і відповідно Міністерство юстиції України в повному обсязі наділено вищевказаною інформацією, строк надання відповіді на звернення та строк здійснення подання до суду щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” № 377-п.п. - становить не більше 15 діб, але не пізніше 1 липня року.
На підставі вищевикладеного ,керуючись положеннями ст.24 Закону України “Про політичні партії в Україні” та 83-15 Положення (затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 2 липня 2014 р. № 228)- ВИМАГАЮ:
1. Звернутись із поданням до суду щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” № 377-п.п. через невиконання вимог ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні”. “
15 липня 2020 року Відповідачем було надіслано відповідь № 31253/К-17-086/19 (копія в додатках) на звернення № 1/2020 від 16 червня 2020 року - якою повідомлено наступне.
По перше абзацами 10,11 аркушів 2,3 відповіді № 31253/К-17-086/19 від Відповідача повідомлено(витяг) , що :
- Для встановлення дотримання/недотримання вимоги частини сьомої статті 11 Закону Міністерством юстиції України виключно шляхом моніторингу інформації , яка міститься Реєстрі (Єдиний реєстр громадських формувань), було встановлено дотримання Партією зазначених вимог законодавства
- А саме , Партією протягом шести місяців з дня прийняття рішення про реєстрацію , було забезпечено утворення та державну реєстрацію 14 обласних організації Партії у більшості адміністративно територіальних одиниць: Дніпропетровська обласна регіональна організація (дата державної реєстрації 26 липня 2016 року), Житомирська обласна регіональна організація (дата державної реєстрації 29 липня 2016 року) , Волинська обласна регіональна організація (дата державної реєстрації 18 липня 2016 року) , Запорізька обласна регіональна організація (13 липня 2016 року) , Київська міська регіональна організація (дата державної реєстрації 15 липня 2016 року) , Львівська обласна регіональна організація (дата державної реєстрації 22 липня 2016 року) , Одеська обласна регіональна організація (дата державної реєстрації 1 серпня 2016 року) , Сумська обласна регіональна організація (дата державної реєстрації 29 серпня 2016 року), Кіровоградська обласна регіональна організація ( дата державної реєстрації 26 серпня 2016 року) , Черкаська обласна регіональна організація (дата державної реєстрації 06 вересня 2016 року ) , Чернігівська обласна регіональна організація (дата державної реєстрації 25 серпня 2016 року) , Київська обласна регіональна організація (дата державної реєстрації 29 серпня 2016 року) , Закарпатська обласна регіональна організація (дата державної реєстрації 07 вересня 2016 року) , Полтавська обласна регіональна організація (дата державної реєстрації 05 вересня 2016 року).
Положеннями частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” закріплено обов’язок політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” забезпечити утворення і реєстрацію протягом шести місяців саме обласних організацій , а не обласних регіональних.
Жодного слова , жодної фрази , в будь-якому з положень Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” не міститься , щодо дозволу політичній партії “СЛУГА НАРОДУ” утворювати та реєструвати обласні регіональні організації , замість обласних організацій.
Рішенням Конституційного Суду України N 9-рп/2007 (справа N 1-3/2007) від 16 жовтня 2007 року розтлумачено , щодо обласних організацій політичних партій прирівняно республіканську партійну організацію Автономної Республіки Крим та міські партійні організації Києва і Севастополя – при цьому жодної фрази , жодного слова як в ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні” , так і в рішенні Конституційного Суду України N 9-рп/2007 (справа N 1-3/2007) від 16 жовтня 2007 року не міститься щодо прирівняння обласних регіональних організацій до саме обласних організацій.
По друге суперечливий зміст відповіді від Відповідача № 31253/К-17-086/19 та відповідей з територіальних підрозділів Відповідача.
- відповіддю № 31253/К-17-086/19 від Відповідача повідомлено , що Дніпропетровська обласна регіональна організація зареєстрована 26 липня 2016 року , що прямо суперечить відповіді № ПІ-К-69 з Дніпропетровської області якою повідомлено , що серед організацій які зареєстровані,структурні утворення політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” не значаться (тобто відсутні).
- відповіддю № 31253/К-17-086/19 від Відповідача повідомлено , що Волинська обласна регіональна організація зареєстрована 18 липня 2016 року, що прямо суперечить відповіді № 2163/10/0/41-20/05.4-25 з Волинської області якою повідомлено , що станом на 09.06.2020 року відсутні обласна,міські,районні осередки або інші структурні утворення політичної партії “СЛУГА НАРОДУ”.
- відповіддю № 31253/К-17-086/19 від Відповідача повідомлено , що Запорізька обласна регіональна організація зареєстрована 13 липня 2016 року , що прямо суперечить відповіді № ПІ-К-15/04.3/0505-04 з Запорізької області якою повідомлено , що відсутні зареєстровані структурні утворення (осередки) політичної партії “СЛУГА НАРОДУ”.
- відповіддю № 31253/К-17-086/19 від Відповідача повідомлено , що Кіровоградська обласна регіональна організація зареєстрована 13 липня 2016 року , що прямо суперечить відповіді № ПІ-К-48/0137/06 з Кіровоградської області якою повідомлено , що відсутні структурні утворення політичної партії “СЛУГА НАРОДУ”.
Зміст вищевикладеного свідчить , що Відповідач швидше за все цілеспрямовано надав відверто неправдиву відповідь яка прямо суперечить відповідям від територіальних підрозділів Відповідача , з метою в будь-який спосіб , навіть шляхом надання неправдивих відомостей , посприяти політичній партій “СЛУГА НАРОДУ” здійснювати свою протиправну діяльність направлено на втрату територіальної цілісності та суверенітету України , знищення прав і свобод громадян України та діяльність направлену на отримання прибутку – про що буде викладено далі.
1.1.2 Протиправна бездіяльність Відповідача.
Положеннями ст. 22 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права закріплено , право на свободу асоціації з іншими, включаючи право створювати профспілки і вступати до них для захисту своїх інтересів , зокрема , визначено , що користування цим правом підлягає ніяким обмеженням, крім тих, які передбачаються законом і які є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах державної чи громадської безпеки, громадського порядку, охорони здоров'я і моральності населення або захисту прав та свобод інших осіб.
Зокрема положення положення ст. 22 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права , враховано в положеннях ст.36 основного закону який має найвищу юридичну силу Конституції України (254к/96-ВР) , якими визначено право громадян України на свободу об'єднання у політичні партії та громадські організації для здійснення і захисту своїх прав і свобод та задоволення політичних, економічних, соціальних, культурних та інших інтересів, за винятком обмежень, встановлених законом в інтересах національної безпеки та громадського порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод інших людей.
Законом яким регулюється діяльність політичних партій та яким встановлено обмеження їх діяльності , є прийнятий Верховною Радою України Закон України “Про політичні партії в Україні” положеннями частини 7 статті 11 якого закріплено неухильний обов’язок політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” забезпечити утворення та реєстрацію протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій.
Вище по тексту викладено беззаперечні законодавчо та юридично обґрунтовані факти та докази основані на офіційних відповідях , що політичною партією “СЛУГА НАРОДУ” не виконано положення частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” ,не утворено та не зареєстровано обласні організації в чітко визначений положеннями частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” строк утворення та реєстрації обласних організацій в шість місяців з моменту реєстрації самої партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року.
У разі невиконання політичною партією вимоги частини сьомої статті 11 цього Закону, Відповідач як орган який зареєстрував політичну партію, має звернутися до суду з поданням про анулювання реєстраційного свідоцтва , що закріплено положеннями частини 1 статті 24 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні”.
Здійснення відповідно до закону державної реєстрації політичних партій , відповідно до положень пункту 85-13 статті 4 Положення про Міністерство юстиції України – покладено на Відповідача.
Звернення до суду з позовом та участь у справі про анулювання реєстраційного свідоцтва політичної партії , є прямим обов’язком Відповідача відповідно до покладених на нього завдань , що закріплено положеннями пункту 83-15 статті 4 Положення про Міністерство юстиції України.
16 червня 2020 року до Відповідача було направлено обґрунтоване звернення № 1/2020 з доказами у вигляді офіційних відповідей від територіальних підрозділів Відповідача , що політичною партією “СЛУГА НАРОДУ” не виконано вимоги положень частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” , не утворено та не зареєстровано обласні організації протягом шести місяців з моменту реєстрації самої партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року , з вимогою:
1. Звернутись із поданням до суду щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” № 377-п.п. через невиконання вимог ч.7,ст.11 Закону України “Про політичні партії в Україні”. “
Однак Відповідач , незважаючи на беззаперечні ,законодавчо та юридично обґрунтовані докази і факти невиконання політично партією “СЛУГА НАРОДУ” вимог частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” , не вжив жодних заходів щодо здійснення до суду щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію політчиної партії “СЛУГА НАРОДУ” № 377-п.п. через невиконання вимог частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” , надавши при цьому відверто неправдиву інформацію в офіційній відповіді № 31253/К-17-086/19 , що начебто політичною партією “СЛУГА НАРОДУ” виконано вимоги чинного законодавства.
Такі дії Відповідача , є нічим іншим ніж цілеспрямованою, навмисною бездіяльністю направленою на сприяння незаконній та протиправній діяльності політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” всупереч вимог Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” та Конституції України (254к/96-ВР)
1.1.3. Після подання 16 червня 2020 року звернення до Відповідача про здійснення подання до суду щодо анулювання свідоцтва про реєстрацію політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” № 377-п.п , Позивачем 21 червня 2020 року було електронною поштою надіслано контрольний запит до територіальних підрозділів Відповідача щодо наявності у політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” утворених та зареєстрованих саме обласних організацій цієї партії як того вимагає Закон , з відповідей на який вбачається наступне:
- Відповіддю № 16939/ПІ/К/816/05.6 від 23 червня 2020 року (копія в додатках) від Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Харків) яке обслуговує Харківську , Донецьку , Луганську області повідомлено:
1) У Донецькій області станом на 23 червня 2020 року інші структурні утворення політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” ( у тому числі обласні або обласні (регіональні)) в установленому законодавством порядку не зареєстровані , документів для державної реєстрації не надходило – що в свою чергу беззаперечно свідчить про невиконання політичною партією “СЛУГА НАРОДУ” вимог частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” щодо утворення і реєстрації протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій .
2) У Луганській області станом на 23 червня 2020 року інші структурні утворення політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” ( у тому числі обласні або обласні (регіональні)) в установленому законодавством порядку не зареєстровані , документів для державної реєстрації не надходило – що в свою чергу беззаперечно свідчить про невиконання політичною партією “СЛУГА НАРОДУ” вимог частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” щодо утворення і реєстрації протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій .
3) У Харківській області відповідно до відомостей Єдиного реєстру громадських формувань , Єдиного державного реєстру юридичних осіб,фізичних осіб – підприємців та громадських формувань 12 червня 2020 року була зареєстрована Харківська обласна організація політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” - що в свою чергу беззаперечно свідчить про порушення строку утворення і реєстрації цієї обласної організації в три роки , вісім місяців і 12 днів , чим в будь -якому випадку не виконано вимоги частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” щодо утворення і реєстрації протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій .
- Відповіддю № ПІ-К-14513/03-07 від 25 червня 2020 року (копія в додатках) від Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) яке обслуговує Одеську , Миколаївську , Херсонську області повідомлено:
4) Станом на 22 червня 2020 року відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб,фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та Реєстру політичних партій відсутні відомості щодо державної реєстрації структурних утворень політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” у межах Одеської області у назві яких присутнє словосполучення “обласна організація” – що в свою чергу беззаперечно свідчить про невиконання політичною партією “СЛУГА НАРОДУ” вимог частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” щодо утворення і реєстрації протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій .
5) Станом на 22 червня 2020 року відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб,фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та Реєстру політичних партій відсутні відомості щодо державної реєстрації структурних утворень політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” у межах Миколаївської області у назві яких присутнє словосполучення “обласна організація” – що в свою чергу беззаперечно свідчить про невиконання політичною партією “СЛУГА НАРОДУ” вимог частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” щодо утворення і реєстрації протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій .
6) Станом на 22 червня 2020 року відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб,фізичних осіб – підприємців та громадських формувань та Реєстру політичних партій відсутні відомості щодо державної реєстрації структурних утворень політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” у межах Херсонської області у назві яких присутнє словосполучення “обласна організація” – що в свою чергу беззаперечно свідчить про невиконання політичною партією “СЛУГА НАРОДУ” вимог частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” щодо утворення і реєстрації протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій .
- Відповідями з Південно – Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) яке обслуговує Дніпропетровську , Кіровоградську , Запорізьку області повідомлено:
7) У Дніпропетровській області відповідь № ПІ-К-79 від 25 червня 2020 року (копія в додатках) серед організацій, які зареєстровані у Дніпропетровській області , структурні утворення політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” не значаться - що в свою чергу беззаперечно свідчить про невиконання політичною партією “СЛУГА НАРОДУ” вимог частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” щодо утворення і реєстрації протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій .
8) У Запорізькій області відповідь № ПІ-К-79/05.5 від 24 червня 2020 року (копія в додатках) станом на 22 червня 2020 року відсутні зареєстровані структурні утворення (осередки) політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” - що в свою чергу беззаперечно свідчить про невиконання політичною партією “СЛУГА НАРОДУ” вимог частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” щодо утворення і реєстрації протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій .
9) У Кіровоградській області відповідь № ПІ-К-52/01-37/06 від 24 червня 2020 року (копія в додатках) станом на 22 червня 2020 року відсутні структурні утворення політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” які мають власну назву “обласна організація” - що в свою чергу беззаперечно свідчить про невиконання політичною партією “СЛУГА НАРОДУ” вимог частини 7, статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” щодо утворення і реєстрації протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій .
- Відповіддю № ПІ/К/90/20 від 26 червня 2020 року (копія в додатках) від Північно – Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ( м. Суми) яке обслуговує Полтавську , Сумську , Чернігівську області повідомлено:
10) Станом на 22 червня 2020 року на території Полтавської області ,обласні організації політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” незареєстровані - що в свою чергу беззаперечно свідчить про невиконання політичною партією “СЛУГА НАРОДУ” вимог частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” щодо утворення і реєстрації протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій .
11) Станом на 22 червня 2020 року на території Сумської області ,обласні організації політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” незареєстровані - що в свою чергу беззаперечно свідчить про невиконання політичною партією “СЛУГА НАРОДУ” вимог частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” щодо утворення і реєстрації протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій .
12) На території Чернігівської області зареєстрована Чернігівська обласна організація політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” ( дата реєстрації 16 червня 2020 року) - що в свою чергу беззаперечно свідчить про порушення строку утворення і реєстрації цієї обласної організації в три роки , вісім місяців і 16 днів , чим в будь -якому випадку не виконано вимоги частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” щодо утворення і реєстрації протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій .
- Відповіддю № ПІ-К-11-13/243 від 24 червня 2020 року (копія в додатках)
від Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції ( м. Київ) яке обслуговує м. Київ , Київську , Черкаську області повідомлено:
13) Київська міська місцева організація політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” зареєстрована 15 липня 2016 року – отже в м. Києві виконано вимоги ч.7, ст. 11 Закону України “Про політичні партії в Україні”.
14) Відповідно до відомостей Єдиного реєстру громадських формувань станом на 22 червня 2020 року структурні утворення політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” , які мають власну назву “обласна організація”/”обласна регіональна організація” в межах Київської області відсутні - що в свою чергу беззаперечно свідчить про невиконання політичною партією “СЛУГА НАРОДУ” вимог частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” щодо утворення і реєстрації протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій .
15) Відповідно до відомостей Єдиного реєстру громадських формувань станом на 22 червня 2020 року структурні утворення політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” , які мають власну назву “обласна організація”/”обласна регіональна організація” в межах Черкаської області відсутні - що в свою чергу беззаперечно свідчить про невиконання політичною партією “СЛУГА НАРОДУ” вимог частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” щодо утворення і реєстрації протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій .
- Відповіддю № ПІ-К-40/01-33 від 26 червня 2020 року (копія в додатках) від Південно – Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції ( м. Івано – Франківськ ) яке обслуговує Івано – Франківську , Чернівецьку , Закарпатську , Тернопільську області повідомлено:
16) На території Івано - Франківської області зареєстрована Івано – Франківська обласна організація політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” 18 червня 2020 року - що в свою чергу беззаперечно свідчить про порушення строку утворення і реєстрації цієї обласної організації в три роки , вісім місяців і 18 днів , чим в будь -якому випадку не виконано вимоги частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” щодо утворення і реєстрації протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій .
17) На території Чернівецької області зареєстрована Чернівецька обласна організація політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” 19 червня 2020 року - що в свою чергу беззаперечно свідчить про порушення строку утворення і реєстрації цієї обласної організації в три роки , вісім місяців і 19 днів , чим в будь -якому випадку не виконано вимоги частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” щодо утворення і реєстрації протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій .
18) На території Закарпатської області станом на 22 червня 2020 року відсутні зареєстровані структурні утворення політичної партії “СЛУГА НАРОДУ”- що в свою чергу беззаперечно свідчить про невиконання політичною партією “СЛУГА НАРОДУ” вимог частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” щодо утворення і реєстрації протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій .
19) На території Тернопільської області станом на 22 червня 2020 року відсутні зареєстровані структурні утворення політичної партії “СЛУГА НАРОДУ”- що в свою чергу беззаперечно свідчить про невиконання політичною партією “СЛУГА НАРОДУ” вимог частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” щодо утворення і реєстрації протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій .
- Відповідями з Центрально – Західного управління Міністерства юстиції України (м. Хмельницький) яке обслуговує Хмельницьку , Житомирську , Вінницьку області повідомлено :
20) Відповіддю № ПІ-К-127/11-15/32/2956 від 24 червня 2020 року (копія в додатках) , що Хмельницьку обласну організацію політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” зареєстровано 23 червня 2020 року - що в свою чергу беззаперечно свідчить про порушення строку утворення і реєстрації цієї обласної організації в три роки , вісім місяців і 23 дні , чим в будь -якому випадку не виконано вимоги частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” щодо утворення і реєстрації протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій .
21) Відповіддю № ПІ-К-127/10487 від 25 червня 2020 року (копія в додатках) , що Житомирську обласну організацію політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” зареєстровано 19 червня 2020 року - що в свою чергу беззаперечно свідчить про порушення строку утворення і реєстрації цієї обласної організації в три роки , вісім місяців і 19 днів , чим в будь -якому випадку не виконано вимоги частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” щодо утворення і реєстрації протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій .
22) Відповіддю № ПІ-К-127/11-15/32/5.4/343-20 від 26 червня 2020 року (копія в додатках) , що Вінницька обласна організація політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” зареєстрована 10 червня 2020 року - що в свою чергу беззаперечно свідчить про порушення строку утворення і реєстрації цієї обласної організації в три роки , вісім місяців і 10 днів , чим в будь -якому випадку не виконано вимоги частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” щодо утворення і реєстрації протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій .
- Відповіддю № 68/2/3-20 від 23 червня 2020 року (копія відповіді в додатках) від Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Львів) яке обслуговує Рівненську , Львівську , Волинську області повідомлено:
23) Що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб – підприємців та громадських формувань , Єдиному реєстрі громадських формувань містяться записи про державну реєстрацію Рівненської обласної організації політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” яка зареєстрована 10 червня 2020 року , код ЄДРПОУ 43655001 - що в свою чергу беззаперечно свідчить про порушення строку утворення і реєстрації цієї обласної організації в три роки , вісім місяців і 10 днів , чим в будь -якому випадку не виконано вимоги частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” щодо утворення і реєстрації протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій .
24) Будь-які інші обласні структурні утворення чи первинні осередки зазначеної політичної партії на території Львівської області відсутні - , чим в будь -якому випадку не виконано вимоги частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” щодо утворення і реєстрації протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій .
25) Будь-які інші обласні структурні утворення чи первинні осередки зазначеної політичної партії на території Волинської області відсутні - , чим в будь -якому випадку не виконано вимоги частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” щодо утворення і реєстрації протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій .
Детальний аналіз вищевикладеного свідчить про наступне.
По перше адміністративно – територіальний устрій України відповідно до положень статті 133 Конституції України (254к/96-ВР) становить 24 області та АР Крим , м. Київ та м. Севастополь – тобто загальним підсумком 27 адміністративно- територіальних одиниць.
Рішенням (копія в додатках) Конституційного Суду України N 9-рп/2007 (справа N 1-3/2007) від 16 жовтня 2007 року розтлумачено , що до обласних організацій політичних партій прирівняно республіканську партійну організацію Автономної Республіки Крим та міські партійні організації Києва і Севастополя.
З урахуванням того , що з 2014 року АР Крим окуповано Російською федерацією і через це фізично неможливо утворити та зареєструвати республіканську партійну організацію Автономної Республіки Крим та міську партійну організацію політичної партії “СЛУГА НАРОДУ”, залишається 24 області і м. Київ у більшості з яких політична партія “СЛУГА НАРОДУ” зобов’язана забезпечити утворення та реєстрацію протягом шести місяців обласних організацій з моменту реєстрації самої партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року.
У м. Києві зареєстровано 15 липня 2016 року отже вимоги частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” щодо Київської партійної організації політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” - виконано.
У 16 адміністративно – територіальних одиницях , а саме у Донецькій , Луганській , Одеській , Миколаївській , Херсонській , Дніпропетровській , Запорізькій , Кіровоградській , Полтавській , Сумській , Черкаській , Київській , Закарпатській , Тернопільській , Львівській , Волинській областях станом на 22 червня 2020 року (дата подання звернення до Відповідача ) відсутні обласні організації політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” - отже в будь-якому випадку не виконано вимоги частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” щодо утворення і реєстрації протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій.
У 8 адміністративно – територіальних одиницях , а саме у Харківській , Чернігівській , Івано – Франківській , Чернівецькій , Хмельницькій , Житомирській , Вінницькій , Рівненській областях зареєстровано обласні організації політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” з пропущеним строком утворення і реєстрації в три і більше роки отже в будь-якому випадку не виконано вимоги частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” щодо утворення і реєстрації протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій.
І навіть якщо політичною партією “СЛУГА НАРОДУ” будуть в подальшому зареєстровані обласні організації після подання звернення до Відповідача 16 червня 2020 року ,у тих областях в яких не було раніше зареєстровано обласні організації , в будь-якому випадку буде пропущено чітко встановлений Законом строк утворення та реєстрації обласних організацій протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій , чим в будь-якому випадку не виконано вимоги частини 7 статті 11 Закону України “Про політичні партії в Україні” щодо утворення і реєстрації протягом шести місяців з моменту реєстрації партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року своїх обласних організацій.
Загальним підсумком вищевикладеного , є беззаперечний законодавчо та юридично обґрунтований факт – невиконання політичною партією “СЛУГА НАРОДУ” вимог частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III“Про політичні партії в України” і відповідно положень частини 1 статті 24 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” свідоцтво про реєстрацію політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” № 377 – п.п. підлягає анулюванню шляхом здійснення Відповідачем подання до суду.
1.1.4 Фінансування статутної діяльності політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” як додатковий доказ відсутності 14 обласних організацій.
За бюджетною програмою «Фінансування статутної діяльності політичних партій» НАЗК у 2020 році політична партія “СЛУГА НАРОДУ” отримує 140 577 500 млн. грн , що підтверджується роздруківкою з офіційного сайту НАЗК ( в додатках).
Фінансування статутної діяльності політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” передбачає оплату праці працівників статутних органів політичної партії, її місцевих організацій в порядку, передбаченому законодавством , що закріплено положеннями п.1,ст.17-1 Закону України “Про політичні партії в Україні” , з обов’язковою сплатою Єдиного соціального внеску за кожну застраховану особу/працівника даної політичної партії , що вбачається зі змісту абзацу 2,п.1,ч.1,ст.4, п.1,ч.1,ч.5,ст.7, ч.ч.8,12,ст.9 Закону України “Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування”.
До Пенсійного фонду України було подано запит на інформацію щодо кількості офіційно застрахованих осіб політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” і відповіддю за № 2800-050102-8/15629 від 14 травня 2020 року ( в додатках) повідомлено , що за даними реєстру застрахованих осіб, станом на 13.05.2020 року зазначеним страхувальником за період з дня реєстрації надано звітні відомості за березень та за квітень 2020 року . Кількість застрахованих осіб які обліковуються у страхувальника у березні та у квітня 2020 року — становить 6 осіб.
З урахуванням того , що за даними Єдиного державного реєстру громадських формувань до складу керівництва політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” входить 9 осіб (роздруківка в додатках), а також того , що в разі наявності офіційно утворених і зареєстрованих обласних організацій у як мінімум в 14 із 27 адміністративно — територіальних одиниць повинно бути офіційно застраховано як мінімум 14 працівників цієї партії , загальна кількість офіційно працевлаштованих працівників політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” повинна сягати не менш як 23 застраховані особи.
Зі змісту вищевикладеного вбачається , що політична партія “СЛУГА НАРОДУ” немає необхідної мінімальної кількості офіційно застрахованих осіб , що є також беззаперечним доказом відсутності як керівників обласних організацій цієї партії так і самих обласних організацій.
1.1.5. Щодо заключних положень Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні”.
Положеннями частини 3 розділу VI “ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ” Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” закріплено , що політичним партіям не пізніш як через один рік після проведення найближчих за часом після набуття чинності цим Законом виборів до Верховної Ради України здійснити необхідні заходи з метою забезпечення виконання вимог цього Закону, внести необхідні уточнення до статутних документів та подати їх до Міністерства юстиції України.
Зміст вищевказаного слід розуміти наступним чином.
До прийняття Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” від 5 квітня 2001 року - порядок створення, реєстрації та діяльності політичних партій в Україні , утворення та реєстрації їх структурних утворень регулювались положеннями геть іншого Закону , а саме Закону України N 2460-XII “Про об'єднання громадян” від 16 червня 1992 року .
Слід звернути увагу , що Закон України N 2460-XII “Про об'єднання громадян” від 16 червня 1992 року був геть іншого змісту , зокрема, як приклад статті 15 цього Закону було закріплено , що заява про реєстрацію політичної партії повинна бути підтримана підписами не менш як однієї тисячі громадян України, які мають виборче право , були відсутні будь-які відомості щодо необхідної мінімальної кількості структурних утворень політичної партії тощо.
З прийняття нового Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” від 5 квітня 2001 року вже було геть інші вимоги до утворення та реєстрації як самої політичної партії так і її структурних утворень , зокрема, для утворення політичної партії вже необхідно було як мінімум 10 000 підписів громадян та забезпечення утворення і реєстрації структурних утворень у більшості адміністративно — територіальних одиницях тощо.
Отже в зв’язку з прийняттям саме нового Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” від 5 квітня 2001 року виникла необхідність приведення політичними партіями своєї діяльності відповідно норм новоприйнятого Закону України від 5 квітня 2001 року , через що законодавцем було надано строк вже існуючим політичним партіям не пізніш як через один рік після проведення найближчих за часом після набуття чинності цим Законом виборів до Верховної Ради України здійснити необхідні заходи з метою забезпечення виконання вимог цього Закону, внести необхідні уточнення до статутних документів та подати їх до Міністерства юстиції України.
З урахуванням того , що новий Закон України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” було прийнято 5 квітня 2001 року , а найближчі за часом після набуття чинності цим законом вибори до парламенту відбулись у 2004 році, частину 3 розділу VI цього Закону слід розуміти як надання можливості вже існуючим на той час політичним партіям привести свою діяльність до вимог нового Закону України.
Однак в разі якщо суд прийде висновку щодо невизначеності в питанні про те, чи відповідає Конституції України застосований закон або закон, який підлягає застосуванню в конкретній справі тобто невизначеність і суперечливість змісту положень частини 3 розділу VI до змісту положень частини 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” , суд за клопотанням учасників процесу або за власною ініціативою зупиняє розгляд справи і звертається з мотивованою ухвалою (постановою) до Верховного Суду України, який відповідно до статті 150 Конституції може порушувати перед Конституційним Судом України питання про відповідність Конституції законів та інших нормативно-правових актів.
Таке рішення може прийняти суд першої, касаційної чи наглядової інстанції в будь-якій стадії розгляду справи.
Аналогічна правова позиція викладена пленумом Верховного Суду України у постанові № 9 “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 1 листопада 1996 року , норми права якої суд зобов’язаний врахувати під час розгляду справи відповідно до положень ч.ч.5.6 ,ст.13 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”.
1.1.6. Щодо тлумачень Закону України № 2365-III“Про політичні партії в Україні” Конституційним Судом України та внесення змін до статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні”.
В рішенні (в додатках) Конституційного Суду України N 2-рп/2007 (справа N 1-2/2007) від 12 червня 2007 року йдеться про тлумачення (витяг):
- частини шостої статті 11 ( 2365-14 ), якою передбачено, що "політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом, своїх обласних, міських, районних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим", у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим";
Станом на 12 червня 2007 року частина 6 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” була наступного змісту:
- Політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом, своїх обласних, міських, районних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим.
Рішенням (копія в додатках) Конституційного Суду України N 9-рп/2007 (справа N 1-3/2007) від 16 жовтня 2007 року розтлумачено щодо створення обласних партійних організацій і прирівняних до них республіканську партійну організацію Автономної Республіки Крим та міські партійні організації Києва і Севастополя.
Зі змісту рішення Конституційного Суду України N 9-рп/2007 випливає , що до обласних організацій прирівнюються лише республіканська партійна організація Автономної Республіки Крим та міські партійні організації Києва і Севастополя — не обласні регіональні чи обласні міські організації.
До Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” від 5 квітня 2001 року неодноразово вносились зміни і станом як на початок 2016 року так і на 2020 рік політична партія “СЛУГА НАРОДУ” як новостворена у 2016 році , зобов’язана керуватись положеннями частини 7 статті 11 цього Закону якими визначено обов’язок політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” забезпечити утворення і реєстрацію обласних організації у більшості адміністративно- територіальних одиниць протягом шести місяців з моменту реєстрації самої партії 31 березня 2016 року , але не пізніше 30 вересня 2016 року.
З урахуванням рішення Конституційного Суду України N 9-рп/2007 , Верховною Радою України було прийнято Закон України № 835-VIII від 26 листопада 2015 року яким постановлено внести зміни до ряду нормативно — правових актів , зокрема , до Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” і внаслідок змін частини 7 статті 11 цього закону було викладено наступного змісту:
- Політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом, своїх обласних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим.
Внаслідок прийняття Закону України № 835-VIII від 26 листопада 2015 року , 1 січня 2016 року Закон України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” було викладено в новій редакції і частина 7 статті 11 цього закону стала наступного змісту:
- Політична партія протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечує утворення та реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом, своїх обласних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим.
Станом на момент подання звернення до Відповідача 16 червня 2020 року частина 7 статті 11 Закону України № 2365-III “Про політичні партії в Україні” не змінювалась абсолютно тому обов’язок політичної партії “СЛУГА НАРОДУ” полягає протягом шести місяців з дня реєстрації забезпечити утворення та реєстрацію в порядку, встановленому цим Законом, своїх обласних організацій у більшості областей України, містах Києві, Севастополі та в Автономній Республіці Крим - а не будь-яких інших , зокрема , обласних регіональних чи обласних міських організацій.
Узагальнюючим підсумком вищевикладеного , є беззаперечний факт невиконання політичною партією “СЛУГА НАРОДУ” вимог положень частини 7 статті 11 Закону України “Про політичні партії в Україні” щодо утворення та реєстрації обласних організацій протягом шести місяців з моменту реєстрації даної політичної партії 31 березня 2016 року але не пізніше 30 вересня 2016 року.

Фейсбук, Андрій Карпович


Читайте також:  ВРУ – конгломерат суб’єктів підприємницької діяльності

Українську землю хочуть продати через приватні партійно-комерційні проекти олігархів – відомості Мін’юсту

Чому Мін’юст приховує інформацію про реєстрацію політичних партій?

Вимога про заборону незаконної діяльності партії «Слуга народу»

Хочемо з’ясувати, як реєстрували партію «Слуга народу»

«Багнет Нації» продовжує досліджувати реєстрацію ПП «Слуга народу», ПП «Голос» та інших

Скарга до Міністерства юстиції України щодо заборони діяльності політичної партії «Слуга Народу»

Скарга до Мін’юсту щодо реєстрації партії «Слуга народу» - документ з додатками

Анулювання свідоцтва про реєстрацію № 377-п.п. - ПП «СЛУГА НАРОДУ»

Позовна заява про анулювання свідоцтва про реєстрацію партії "СЛУГА НАРОДУ"

ПП «Слуга народу»: де-юре – фейк, а де-факто – здача національних інтересів


Фінансову підтримку діяльності громадського об’єднання ГО «Багнет Нації» можна здійснити переказом на картку ПриватБанку № 5168 7427 1422 2175 на ім’я Сергій Філіпенко. Дякуємо за Ваш вагомий внесок у відновлення конституційного устрою України!

1 коментар:

  1. Какие вы молодцы! Украинцы обязаны вам многим! Живые люди с вами! Размножу по соц сетям!

    ВідповістиВидалити

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -