- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

середа, 13 липня 2016 р.

Юстиція вдруге підтвердила нелегітимність органів місцевого самоврядування у Дніпрі (документ)

   Друга відписка (на фото), що надійшла на наш інформаційний запит від Головного територіального Управління юстиції у Дніпропетровській області, за підписом в. о. заступника начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальника Управління державної реєстрації Ніколенко Я. В. -  яскраве підтвердження нелегітимності органів місцевого самоврядування в місті Дніпрі та його районах.

   Вчергове (як і вперше), наш запит до компетентного реєстраційного органу, яким є Управління юстиції, переадресовано до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпропетровської міської ради.
   Ну, що ж, не хочете через двері – буде через вікно…

Публікуємо зміст запиту і офіційну відповідь:

                                       Головне управління юстиції
                                       у Дніпропетровській області
                                       Дніпропетровська область,   
                                       49027,  місто Дніпро,
                                          пр-т. Д. Яворницького, 21-А,                                                                                                      
                                       Голова ДМГО Скобліков              
                                       Дмитро Володимирович

Запит
про надання публічної інформації за Законом України
                "Про доступ до публічної інформації"

  В Україні визнається і гарантується місцеве самоврядування (ст..7. КУ), яке є правом територіальної громади самостійно вирішувати питання місцевого значення в межах Конституції та законів України (ст..140. КУ).
  Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (від 21.05.1997 № 280/97-ВР) первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень є територіальна громада села, селища, міста (ст..6):
  В загальних положеннях зазначено, що територіальна громада – це жителі, об'єднані постійним проживанням у межах села, селища, міста, що є самостійними адміністративно-територіальними одиницями, або добровільне об'єднання жителів кількох сіл, що мають єдиний адміністративний центр;
   адміністративно-територіальна одиниця - область, район, місто, район у місті, селище, село.
  Як зазначено в статті 2., цього закону, місцеве самоврядування в Україні - це гарантоване державою право. Місцеве самоврядування здійснюється територіальними громадами.
  Згідно статті 5. система місцевого самоврядування включає: територіальну громаду; сільську, селищну, міську раду; сільського, селищного, міського голову; виконавчі органи сільської, селищної, міської ради; старосту; районні та обласні ради, що представляють спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст; органи самоорганізації населення.
  Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності; затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку і контролюють їх виконання; затверджують бюджети відповідних адміністративно-територіальних одиниць і контролюють їх виконання; встановлюють місцеві податки і збори відповідно до закону (ст. 143. КУ).
  Згідно статті 16. Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», всі органи місцевого самоврядування, що становлять єдину систему місцевого самоврядування в Україні, визначену статтею 5. цього закону, мають бути юридичними особами: „Органи місцевого самоврядування є ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону”.
  В статті 60., зазначено, що територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження.
  Відповідно до статті 2., Бюджетного кодексу України (ВР № 2456-VI від 08.07.2010) бюджет – це план формування та використання фінансових ресурсів для забезпечення завдань і функцій, які здійснюються відповідно органами місцевого самоврядування протягом бюджетного періоду.
  Бюджети місцевого самоврядуванняце бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
  Відповідно до статті 5., цього документу, бюджетна система України складається з державного бюджету та місцевих бюджетів. Місцевими бюджетами є бюджет Автономної Республіки Крим, обласні, районні бюджети та бюджети місцевого самоврядування. Бюджетами місцевого самоврядування є бюджети територіальних громад сіл, їх об'єднань, селищ, міст (у тому числі районів у містах), бюджети об’єднаних територіальних громад, що створюються згідно із законом та перспективним планом формування територій громад.
  В Указі Президента України «Про затвердження Положення про Міністерство юстиції України» зазначено, що Мін'юст України є головним органом у системі центральних органів виконавчої влади з формування та забезпечення реалізації державної правової політики, політики з питань банкрутства та використання електронного цифрового підпису, з формування та забезпечення реалізації політики у сфері архівної справи, діловодства та створення і функціонування державної системи страхового фонду документації, у сфері нотаріату, у сфері виконання кримінальних покарань, у сфері захисту персональних даних, у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб), з питань державної реєстрації актів цивільного стану, з питань державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, з питань державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, з питань реєстрації (легалізації) об'єднань громадян, інших громадських формувань, статутів, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств як суб'єктів інформаційної діяльності.
  Мін'юст України у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства України, а також дорученнями Президента України, а також є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу.
  Основними завданнями Мін'юсту України є формування і забезпечення реалізації політики у сфері архівної справи.
  Мін'юст України відповідно до покладених на нього завдань здійснює державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також інших органів, акти яких відповідно до законодавства підлягають державній реєстрації, забезпечує ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, надання з нього інформації, організовує розгляд звернень громадян з питань, пов'язаних з діяльністю Мін'юсту України, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються.
  Відповідно до положень статті 81. Цивільного кодексу України юридична особа може бути створена шляхом об'єднання осіб та (або) майна. Юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.
  Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до цього Кодексу. Юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом.
  Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.
  Враховуючи все вищезазначене та керуючись  ст.140-143 Конституції України, ст.2 та ст.316-318  Цивільного кодексу України та ст. 3, 4, 5, 19, 20 Законом України  "Про доступ до публічної інформації",  ст. 5, 9, 28, 29, 32, 33 Закону України  “Про інформацію”, з метою особистого ознайомлення та подальшого використання даної інформації в суді,

Прошу:

1.          Впродовж визначеного законом строку надати вичерпну публічну інформацію – копію розпорядчого акту про створення юридичної особи публічного права «Територіальної громади міста Дніпропетровська (Дніпра)», а також дані (виписку) про її державну реєстрацію;
2.          Впродовж визначеного законом строку надати вичерпну публічну інформацію – копії розпорядчих актів про створення юридичних осіб публічного права -  Територіальні громади районів у місті Дніпропетровську (вісім, відповідно до кількості адміністративно-територіальних одиниць - районів у місті)», а також дані (виписку) про їх державну реєстрацію;
3.    Відповідь надіслати у письмовому і електронному вигляді на вищезазначену поштову адресу та електронну адресу: zakondie@ukr.net
       Зміст відповіді на запит публікуватиметься на сайті «Громадянська дія» http://grajdanskoedeistvie.blogspot.com  та «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

    З повагою,                                          Скобліков Д. В.


Матеріали по темі:

КВЖРЕП Жовтневого району Дніпра – юр. особа приватного права (документ) 


Прибутки комунальних підприємств зараховуються на рахунки територіальних громад (документ) 


Реєстр власності територіальної громади Дніпра існує?!! (документ) 


В Дніпрі працює суд Української РСР (документ) 

І Казначейство не виняток – юридична особа приватного права (документ)

Почталіон свідчить: Дніпроміськрада – юридична особа приватного права

Адреси, явки, паролі КП ЖЕПів Дніпра (документ) 

КП „Контакт” надало докази своєї нелегітимності (документ)

Дніпроміськрада приховує дані про комунальні підприємства? (документ)

Война підтвердила грубе порушення Конституції: відповідь Мінюсту щодо територіальних громад Дніпра (документ)
«Територіальна громада міста Дніпропетровська» не зареєстрована – відповідь Державної казначейської служби (документ)

Немає коментарів:

Дописати коментар

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -