- Територіальним громадам сіл, селищ, міст, районів у містах належить право комунальної власності на рухоме і нерухоме майно, доходи місцевих бюджетів, інші кошти, землю, природні ресурси, підприємства, установи та організації, в тому числі банки, страхові товариства, а також пенсійні фонди, частку в майні підприємств, житловий фонд, нежитлові приміщення, заклади культури, освіти, спорту, охорони здоров'я, науки, соціального обслуговування та інше майно і майнові права, рухомі та нерухомі об'єкти, визначені відповідно до закону як об'єкти права комунальної власності, а також кошти, отримані від їх відчуження. Спадщина, визнана судом відумерлою, переходить у власність територіальної громади за місцем відкриття спадщини. Стаття 60. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” -

понеділок, 12 вересня 2016 р.

Встановлюючи правосуб’єктність КП «Дніпроводоканал», через суд з’ясуємо легітимність Дніпроміськради (заява про витребування доказів)

Після ознайомлення з матеріалами справи (заява опублікована нижче) стає зрозуміло, що суддя Красногвардійського районного суду міста Дніпра ухвалювала своє рішення, про стягнення заборгованості за надані послуги водопостачання та водовідведення, на підставі письмового звернення до суду КП «Дніпроводоканал».

При цьому суддя Тітова І. В. навіть не спромоглася перевірити правосуб’єктність зазначеного позивача, чим грубо порушила чинне законодавство та упереджено (можливо за якісь власні інтереси) розглянула справу на користь неіснуючого «комунального» підприємства.
Наполягаємо встановити істину:

                                        Апеляційний суд Дніпропетровської області,
                  місто Дніпро,  вул.. Харківська, 13,
                 Дніпропетровська область, 49000
                   Судді-доповідачу: Макарову М. О.

               Громадянин України: Філіпенко
            Сергій Веніамінович, 1970 р.н.,
                                   49055, Дніпропетровська обл.., місто Дніпро,
                                    e-mail: svf2011@ukr.net
                  Статус позивача – довірена особа
           Філіпенко Світлани Миколаївни

                                         
                                               КЛОПОТАННЯ
                                  про витребування доказів

   В провадженні Апеляційного суду Дніпропетровської області знаходиться справа № 22-ц/774/6819/16/039 за апеляційною скаргою Філіпенко Світлани Миколаївни на ухвалу судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Черкез Д. Л., від 25 липня 2016 року (справа № 204/2417/16-ц, провадження № 2-н/204/247/16).
   Разом із заявою про скасування судового наказу, до Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська, додатком були надані, але не були вивчені, не досліджені і не взяті до уваги, наступні документи, які є в матеріалах даної справи (справа № 204/2417/16-ц, провадження № 2-н/204/247/16), а саме:
1. Копія інформаційного запиту та відповідь на запит до/від ГУ Юстиції у Дніпропетровській області щодо факту відсутності реєстрації у відповідному органі юридичної особи публічного права з назвою «Територіальна громада міста Дніпропетровська» – на 5 (п’ятьох) арк.;
2. Копія інформаційного запиту та відповідь на запит до/від Дніпропетровського міського управління юстиції стосовно відсутності реєстрації юридичних осіб публічного права відповідних районних у місті територіальних громад – на 5 (п’ятьох) арк.;
3. Копія інформаційного запиту та відповідь на запит до/від ГУ Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області відносно факту відсутності реєстрації та обслуговування в зазначеній установі юридичної особи публічного права з назвою «Територіальна громада міста Дніпропетровська» - на 4 (чотирьох) арк..;
4. Копія інформаційного запиту та відповідь на запит до/від Управління Державної казначейської служби України у Красногвардійському районі міста Дніпропетровська Дніпропетровської області відносно факту відсутності реєстрації та обслуговування в зазначеній установі юридичної особи публічного права з назвою «Територіальна громада Красногвардійського району у місті Дніпропетровську» - на 4 (чотирьох) арк..;
5.  Копія інформаційного запиту та відповідь на запит до/від Дніпропетровської міської ради щодо надання копії Свідоцтва про реєстрацію юридичної особи з назвою „Дніпропетровська міська рада” – 4 (чотири) арк..;
6.  Копія інформаційного запиту та відповідь на запит до/від Дніпропетровської міської ради щодо надання відомостей (виписки) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про юридичну особу органу з назвою „Дніпропетровська міська рада” – 4 (чотири) арк..;
7.  Копія інформаційного запиту та відповідь на запит до/від Красногвардійської районної у місті Дніпропетровську ради щодо надання відомостей (виписки) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб підприємців про юридичну особу, орган з назвою „Красногвардійська районна у місті Дніпропетровську рада” – 4 (чотири) арк..
8.   Копія судового наказу (справа № 204/2417/16-ц, провадження № 2-н/204/247/16), виданий Красногвардійським районним судом міста Дніпропетровська, ухвалений за рішенням судді Тітовой І. В., від 06 травня 2016 року – 1 (один) арк..  
   Згідно ст. 57 ЦПК України доказами є будь-які фактичні дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин, що обґрунтовують вимоги і заперечення сторін, та інших обставин, які мають значення для вирішення справи.
   Відповідно до статті 58. ЦПК України належними є докази, які містять інформацію щодо предмета доказування.
   Згідно статті 137. ЦПК у випадках, коли щодо отримання доказів у сторін та інших осіб, які беруть участь у справі, є складнощі, суд за їх клопотанням зобов'язаний витребувати такі докази.
   Відповідно до статті 143. Конституції України та пункту 30 частини першої статті 26. Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого самоврядування управляють майном, що є в комунальній власності, утворюють, реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації та установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю.
   Згідно положень Цивільного кодексу України юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку.
   Юридична особа наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді (ст..80).
   Юридичні особи створюються шляхом об’єднання осіб та (або) майна і, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права. Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів, а також може створюватися та діяти на підставі модельного статуту.
   Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування (ст..81).
   Юридична особа підлягає державній реєстрації у порядку, встановленому законом. Дані державної реєстрації включаються до єдиного державного реєстру, відкритого для загального ознайомлення (ст..89).
   Як відомо, юридична особа здатна мати такі ж цивільні права та обов'язки (цивільну правоздатність), як і фізична особа, крім тих, які за своєю природою можуть належати лише людині. Цивільна правоздатність юридичної особи виникає з моменту її створення і припиняється з дня внесення до єдиного державного реєстру запису про її припинення (ст..91).
   Юридична особа набуває цивільних прав та обов'язків і здійснює їх через свої органи, які діють відповідно до установчих документів та закону. Порядок створення органів юридичної особи встановлюється установчими документами та законом (ст..92).
   Відповідно до положень статті 55. Господарського кодексу України суб'єктами господарювання визнаються учасники господарських відносин, які здійснюють господарську діяльність, реалізуючи господарську компетенцію (сукупність господарських прав та обов'язків), мають відокремлене майно і несуть відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах цього майна. Господарські організації - юридичні особи, створені відповідно до Цивільного кодексу України, державні, комунальні та інші підприємства, створені відповідно до цього Кодексу, а також інші юридичні особи, які здійснюють господарську діяльність та зареєстровані в установленому законом порядку.
   Згідно зі статтею 63., даного Кодексу залежно від форм власності, передбачених законом, комунальне підприємство діє на основі комунальної власності територіальної громади.
   Унітарне підприємство створюється одним засновником, який виділяє необхідне для того майно, формує відповідно до закону статутний капітал, не поділений на частки (паї), затверджує статут, розподіляє доходи, безпосередньо або через керівника, який призначається (обирається) засновником (наглядовою радою такого підприємства у разі її утворення), керує підприємством і формує його трудовий колектив на засадах трудового найму, вирішує питання реорганізації та ліквідації підприємства. Унітарними є підприємства державні, комунальні, підприємства, засновані на власності об'єднання громадян.
   Керуючись положеннями статті 78., зазначеного Кодексу, комунальне унітарне підприємство утворюється компетентним органом місцевого самоврядування (радою) в розпорядчому порядку (розпорядчим актом) на базі відокремленої частини комунальної власності і входить до сфери його управління.
   Орган, до сфери управління якого входить комунальне унітарне підприємство, є представником власника - відповідної територіальної громади і виконує його функції у межах, визначених цим Кодексом та іншими законодавчими актами.
   Майно комунального унітарного підприємства перебуває у комунальній власності і закріплюється за таким підприємством на праві господарського відання (комунальне комерційне підприємство) або на праві оперативного управління (комунальне некомерційне підприємство).
   Найменування комунального унітарного підприємства повинно містити слова "комунальне підприємство" та вказівку на орган місцевого самоврядування, до сфери управління якого входить дане підприємство.
   Відповідно до положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» представницький орган місцевого самоврядування (розпорядчим актом якого може бути створено комунальне підприємство) – виборний орган (рада), який складається з депутатів і відповідно до закону наділяється правом представляти інтереси територіальної громади і приймати від її імені рішення. Право комунальної власностіправо територіальної громади володіти, доцільно, економно, ефективно користуватися і розпоряджатися на свій розсуд і в своїх інтересах майном, що належить їй, як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування (ст..1).
   Територіальна громада є невід’ємною складовою системи місцевого самоврядування в Україні (ст..5), а також первинним суб’єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій і повноважень (ст.6).
   Як зазначалося раніше, ради є органами місцевого самоврядування, що представляють відповідні територіальні громади та здійснюють від їх імені та в їх інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, цим та іншими законами (ст.10).
   Міський голова є головною посадовою особою відповідної територіальної громади (ст.12).
   Враховуючи положення статті 16., даного закону, треба зазначити, що органи місцевого самоврядування є ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ (публічного права) і наділяються цим та іншими законами власними повноваженнями, в межах яких діють самостійно і несуть відповідальність за свою діяльність відповідно до закону.
   Рішення про наділення міських рад правами щодо управління майном і фінансовими ресурсами, які є у власності територіальних громад районів у містах, приймається на місцевих референдумах відповідних районних у містах громад.
   Згідно статті 41., районні у містах ради (у разі їх створення) та їх виконавчі органи відповідно до Конституції та законів України здійснюють управління рухомим і нерухомим майном та іншими об'єктами, що належать до комунальної власності територіальних громад районів у містах, формують, затверджують, виконують відповідні бюджети та контролюють їх виконання, а також здійснюють інші повноваження, передбачені цим Законом, в обсягах і межах, що визначаються міськими радами.
   Відповідно до статті 42., сільський, селищний, міський голова підписує рішення ради та її виконавчого комітету.
   Органи місцевого самоврядування від імені та в інтересах територіальних громад відповідно до закону здійснюють правомочності щодо володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунальної власності, в тому числі виконують усі майнові операції, можуть передавати об'єкти права комунальної власності у постійне або тимчасове користування юридичним та фізичним особам, здавати їх в оренду, продавати і купувати, використовувати як заставу, вирішувати питання їхнього відчуження, визначати в угодах та договорах умови використання та фінансування об'єктів, що приватизуються та передаються у користування і оренду.
   Майнові операції, які здійснюються органами місцевого самоврядування з об'єктами права комунальної власності, не повинні ослаблювати економічних основ місцевого самоврядування, зменшувати обсяг та погіршувати умови надання послуг населенню.
   Право комунальної власності територіальної громади захищається законом на рівних умовах з правами власності інших суб'єктів. Об'єкти права комунальної власності не можуть бути вилучені у територіальних громад і передані іншим суб'єктам права власності без згоди безпосередньо територіальної громади або відповідного рішення ради чи уповноваженого нею органу, за винятком випадків, передбачених законом (ст..60).
   Отже, враховуючи все вищезазначене, як витікає з норм чинного законодавства, для з’ясування і встановлення законних повноважень правосуб’єктності, - цивільної правоздатності, дієздатності та деліктоздатності (здатності особи нести юридичну відповідальність за шкоду, заподіяну її протиправними діями) органу з назвою Комунальне підприємство „Дніпроводоканал” Дніпропетровської міської ради”, необхідно встановити і дослідити правосуб’єктність його утворюючого, представницького органу місцевого самоврядування (Дніпропетровської міської ради), а також, органу, який здійснював реєстрацію зазначеного підприємства – Виконавчого комітету Дніпропетровської міської ради.
   На підставі вищезазначеного, керуючись нормами чинної Конституції та законів України, звертаюсь до суду і

ПРОШУ:

1. Відповідним зверненням суду витребувати у органу з назвою „Дніпропетровська міська рада” відомості про юридичну особу з назвою „Філатов Борис Альбертович – керівник”, а також встановити особи всіх тих, хто займав дану посаду в місті Дніпропетровську з моменту прийняття Верховною Радою України Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” (з 21.05.1997 року), а також особу того, хто займав відповідну посаду на момент створення та проведення державної реєстрації органу з назвою Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради;
2. Відповідним зверненням суду витребувати у органу з назвою „Дніпропетровська міська рада” копію Рішення (протоколу) про створення органу з назвою Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради органом з назвою „Дніпропетровська міська рада” у відповідності до чинного законодавства, з поіменним списком депутатів вищезазначеного органу, які ухвалили (затвердили) дане рішення;
3. Відповідним зверненням суду витребувати у органу з назвою „Дніпропетровська міська рада” копію Розпорядчого акту про створення органу з назвою «Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради органом з назвою „Дніпропетровська міська рада”;
4. Відповідним зверненням суду витребувати у органу з назвою „Дніпропетровська міська рада” копію Рішення про передачу відповідної інфраструктури (з комунікаціями, водогонами, мережею, насосними, допоміжними приміщеннями тощо), яка, станом на сьогодні знаходиться у розпорядженні, користуванні та використанні у органу з назвою Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради, передану йому у користування і використання органом з назвою „Дніпропетровська міська рада”;
5. Відповідним зверненням суду витребувати у органу з назвою „Дніпропетровська міська рада” поіменний список осіб (представників) виконавчого комітету, які, здійснювали проведення державної реєстрації органу з назвою Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради, за місцем проведення державної реєстрації - Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради, як зазначено у свідоцтві;
6.  Відповідним зверненням суду витребувати у органу з назвою „Дніпропетровська міська рада” Свідоцтво про державну реєстрацію виконавчого органу (реєстратора), юридичної особи публічного права, з назвою Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради;
7.  Відповідним зверненням суду витребувати у органу з назвою „Дніпропетровська міська рада” відомості (виписку) з Єдиного державного реєстру про юридичну особу публічного права, виконавчий орган місцевого самоврядування, - Виконавчий комітет Дніпропетровської міської ради;
8.  Відповідним зверненням суду витребувати у органу з назвою Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради змістовні відповіді по-суті на мої інформаційні запити за №№ 400-16, 401-16, 402-16, 403-16, 404-16, 405-16;


Додаток до заяви:

1. Копія інформаційного запиту № 400-16 (без додатку) – на 2 (двох) арк. (У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію Розпорядчого акту про створення Дніпропетровською міською радою юридичної особи публічного права з назвою Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради);
2. Копія інформаційного запиту № 401-16 (без додатку) – на 2 (двох) арк. (У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію Свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи публічного права з назвою Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради);
3. Копія інформаційного запиту № 402-16 (без додатку) – на 2 (двох) арк. (У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – відомості про базу відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста та територіальних громад районів у місті Дніпро, на яких засновано юридичну особу публічного права з назвою Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради);
4. Копія інформаційного запиту № 403-16 (без додатку) – на 2 (двох) арк. (У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – відомості (виписку) з Єдиного державного реєстру про юридичну особу публічного права з назвою Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради);
5. Копія інформаційного запиту № 404-16 (без додатку) – на 2 (двох) арк. (У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копії Рішень (вісім, - відповідно до кількості районів у місті) про передачу відповідної бази відокремленої частини комунальної власності територіальних громад районів у місті Дніпро представнику територіальної громади міста - Дніпропетровській міській раді);
6. Копія інформаційного запиту № 405-16 (без додатку) – на 2 (двох) арк. (У визначений законом термін надати вичерпну публічну інформацію – копію Рішення про передачу бази відокремленої частини комунальної власності територіальної громади міста та територіальних громад районів у місті Дніпро представником власника (Дніпропетровською міською радою) відповідної територіальної громади (міста Дніпро) юридичній особі публічного права з назвою Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради);
7. Копія інформаційного запиту від 21.03.2016 з проміжною відповіддю на запит за підписом О. О. Санжари від 28.03.2016 до/від органу з назвою „Дніпропетровська міська рада” щодо надання вичерпної публічної інформації відносно юридичної особи з назвою „Філатов Борис Альбертович – керівник” – на 4 (чотирьох) арк.;
8. Копія інформаційного запиту від 26.08.2016, вх. № 37/668 (без відповіді на запит), до/від органу з назвою „Дніпропетровська міська рада” щодо прийняття рішення, ухваленого органом з назвою „Дніпропетровська міська рада”, про передачу відповідної структури в користування і використання органу з назвою «Комунальне підприємство «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради  – на 2 (двох) арк.;
9. Копія повторного інформаційного запиту від 01.06.2016 (без відповіді на запит) до/від органу з назвою „Дніпропетровська міська рада” щодо встановлення легітимності повноважень юридичної особи з назвою „Філатов Борис Альбертович – керівник” - на 2 (двох) арк..
10.  Копія інформаційного запиту (без відповіді) щодо прагнення отримати копію Розпорядчого акту про створення Комунального підприємства «Дніпроводоканал» Дніпропетровської міської ради – на 1 (одному) арк..

14 вересня 2016 року                                                     Філіпенко С. В.

                                      Апеляційний суд Дніпропетровської області,
                  місто Дніпро,  вул.. Харківська, 13,
                 Дніпропетровська область, 49000
                   Судді-доповідачу: Макарову М. О.

               Громадянин України: Філіпенко
            Сергій Веніамінович, 1970 р.н.,
                                   49055, Дніпропетровська обл.., місто Дніпро,
                                    e-mail: svf2011@ukr.net
                  Статус позивача – довірена особа
           Філіпенко Світлани Миколаївни

                                         
                                               КЛОПОТАННЯ
             Про ознайомлення з матеріалами цивільної справи
                                       № 22-ц/774/6819/16/039                    

   В провадженні Апеляційного суду Дніпропетровської області знаходиться справа № 22-ц/774/6819/16/039 за апеляційною скаргою Філіпенко Світлани Миколаївни на ухвалу судді Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська Черкез Д. Л., від 25 липня 2016 року (справа № 204/2417/16-ц, провадження № 2-н/204/247/16).
   Відповідно до положень статті 27. ЦПК України особи, які беруть участь у справі, мають право знайомитися з матеріалами справи, робити з них витяги, знімати копії з документів, долучених до справи, одержувати копії рішень, ухвал, брати участь у судових засіданнях, подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, задавати питання іншим особам, які беруть участь у справі, а також свідкам, експертам, спеціалістам, заявляти клопотання та відводи, давати усні та письмові пояснення судові, подавати свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти клопотань, доводів і міркувань інших осіб, користуватися правовою допомогою, знайомитися з журналом судового засідання, знімати з нього копії та подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, прослуховувати запис фіксування судового засідання технічними засобами, робити з нього копії, подавати письмові зауваження з приводу його неправильності чи неповноти, оскаржувати рішення і ухвали суду, користуватися іншими процесуальними правами, встановленими законом.
   Як представник (довірена особа) Філіпенко Світлани Миколаївни, я, Філіпенко Сергій Веніамінович, маю право ознайомитись з матеріалами зазначеної справи № 22-ц/774/6819/16/039.
   З огляду на все вищезазначене та керуючись статтею 27. ЦПК України, -

ПРОШУ:

1.           Надати мені можливість ознайомитись з матеріалами справи № 22-ц/774/6819/16/039, яка знаходиться в провадженні Апеляційного суду Дніпропетровської області.


  05 вересня 2016 року                                                    Філіпенко С. В.

Історія питання та матеріали по темі:

Апеляційний суд Дніпропетровської області відповів на запит

Закони – зброя тих, хто їх вивчає (доповнення до апеляційної скарги)

Дніпроміськрада – сурогатний орган місцевого самоврядування (відповіді на інфозапити)

Якщо судді порушують закон (скарга на поведінку суддів „Красногвардійки” Тітовой і Черкез) 

Судді «Красногвардійки» як карасі на пательні (апеляційна скарга) 

Задля уникнення третьої світової (відповіді судів Дніпра на інформаційні запити)

КП „Дніпроводоканал” діє на підставі рішення народних депутатів Української РСР (документ)

Нелегітимні департаменти і управління Дніпроміськради (відповіді на інфозапити)

Встановлюємо факт легітимності КП «Дніпроводоканал» (подаємо відповідні запити до КП і міськради) 

«Дніпроводоканал» вимагає погашення «боргу» (скасовуємо судовий наказ)

Почталіон свідчить: Дніпроміськрада – юридична особа приватного права

«Територіальна громада міста Дніпропетровська» не зареєстрована – відповідь Державної казначейської служби (документ)

Або вивчаєш закони або не скаржся на тарифи (ухвала суду по Теплотрансу)

Суддя Самсонова підтвердила нелегітимність КП «Теплотранс» скасувавши наказ колеги 

Демонополізувати монополію на публічну інформацію територіальної громади Дніпропетровська (клопотання про витребування доказів) 

КП „Теплотранс”, як і Дніпроміськрада – приватні юридичні особи (документ)

ЖКГ, хай йому грець! Виконати судовий наказ, чи чітко додержуватися чинного законодавства? (скасувати наказ про стягнення боргу) 

Вас грабують комунальники? Відправте їх вивчати закон! Нехай знають, вони – нелегітимні! (аналіз платіжки за воду) 

Оплачуєш «комуналку» - порушуєш закони України! (про незаконність комунальних підприємств)

«Комунальні» боржники, вам оголошено війну: як протистояти свавіллю 

«ДНІПРОВОДОКАНАЛ» - КОМУНАЛЬНИКИ-НЕАДЕКВАТИ 

ЧІСТАПАРЖАТЬ (інфозапит до Дніпроводоканалу) Я, не утримую систему геноциду і не фінансую олігархів! А Ви?

1 коментар:

  1. Підтримую вас Сергій, мене вже звільнили, тобто, тепер я з вами солідарна.

    ВідповістиВидалити

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -