- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

понеділок, 8 червня 2020 р.

В деталях про незаконність введення карантину в Україні

ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В СУДАХ ВСІХ ІНСТАНЦІЙ
09 квітня 2020 року о 14 год 45 хв дільничним інспектором ДОП СП Чечелівського ВП ДВП ГУНП у Дніпропетровській області ВОЛКО СЕРГІЄМ МИКОЛАЙОВИЧЕМ посвідчення ДНП 021537 ,було складено протокол про адміністративне правопорушення АПР18 434534 про притягнення до адміністративної відповідальності громадянина України (далі по тексту Позивач) за ст.44-3 КУпАП.

Відповідно до змісту протоколу про адміністративне правопорушення АПР18 434534 Позивач знаходився 09 квітня 2020 року о 14 год 45 хв на вул.Канатна поблизу лікарні МКЛ № 21 без засобу індивідуального захисту (медичної маски) чим порушив постанову Кабінету Міністрів України № 211 “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” від 11 березня 2020 року.
Даний протокол про адміністративне правопорушення АПР18 434534 є протиправним, а провадження по справі повинно бути закрито в порядку ч.1, ст.247 КУпАП з наступних підстав.
Положеннями ч.1, ст.22 КАС України закріплено, місцеві адміністративні суди (місцеві загальні суди як адміністративні суди та окружні адміністративні суди) вирішують адміністративні справи як суди першої інстанції, крім випадків, визначених частинами другою - четвертою цієї статті.
Порядок здійснення адміністративного судочинства, вирішення справ судом встановлюється та здійснюється відповідно до Конституції та законів України, цього Кодексу а також міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, що закріплено положеннями ч.1, ст.3, ч.1, ст.7 КАС України.
З метою правильного застосування норм Конституції при здійсненні правосуддя постановою Пленуму Верховного Суду України № 9 “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 1 листопада 1996 року постановлено дати судам такі роз'яснення (витяг):
” ст.5 -Судам необхідно виходити з того, що нормативно-правові акти будь-якого державного чи іншого органу (акти Президента України, постанови Верховної Ради України, постанови і розпорядження Кабінету Міністрів України, нормативно-правові акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим чи рішення Ради міністрів Автономної Республіки Крим,акти органів місцевого самоврядування, накази та інструкції міністерств і відомств,накази керівників підприємств,установ та організацій тощо) підлягають оцінці на відповідність як Конституції, так і закону.
Відповідно до положень ч.6, ст.13 Закону України “Про судоустрій і статус суддів”, суд зобов’язаний в будь-якому випадку застосувати норми права визначені постановою Пленуму Верховного Суду України № 9 “Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя” від 1 листопада 1996 року та оцінити постанову Кабінету Міністрів України № 211 “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” від 11 березня 2020 року — на відповідність до Конституції та Законів України.
Щодо невідповідності постанови Кабінету Міністрів України № 211 “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” від 11 березня 2020 року — до Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”.
Постанову № 211 “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” від 11 березня 2020 року було видано Кабінетом Міністрів України відповідно до ст.29 Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб” абзацом 1,2 якої закріплено, що карантин встановлюється та відміняється Кабінетом Міністрів України, а питання про встановлення карантину порушує перед Кабінетом Міністрів України центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я, за поданням головного державного санітарного лікаря України.
10 березня 2020 року головним санітарним лікарем України ЛЯШКО В.К. було здійснено подання (копія в додатках) щодо встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 до центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я яким є відповідно до Положення — Міністерство охорони здоров’я.
Однак в той же час для можливості здійснення подання щодо встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19, ЛЯШКО В.К. повинен мати станом на 10 березня 2020 року повноваження головного санітарного лікаря України.
Призначення ЛЯШКО В.К. заступником міністра охорони здоров’я — головним санітарним лікарем України, відбулось 11 березня 2020 року розпорядженням Кабінету Міністрів України № 229-р “Про призначення Ляшка В.К. заступником Міністра охорони здоров’я України - головним державним санітарним лікарем України”.
Отже в будь-якому випадку, станом на 10 березня 2020 року ЛЯШКО В.К. не здійснював повноваження головного санітарного лікаря України і відповідно не мав ніякого права від його імені здійснювати подання щодо встановлення карантину з метою запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19 до Міністерства охорони здоров’я.
Щодо невідповідності постанови Кабінету Міністрів України № 211 “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” від 11 березня 2020 року - до положень ст.117 Конституції України (254к/96-ВР) та ст.52 Закону України “Про Кабінет Міністрів України”.
Постанова Кабінету Міністрів України № 211 “Про запобігання поширенню на території України коронавірусу COVID-19” від 11 березня 2020 року (далі по тексту постанова КМУ № 211 від 11.03.2020 року) є нормативно-правовим актом Кабінету Міністрів України і відповідно до положень абзацу 3, ст.117 Конституції України (254к/96-ВР) та ч.4, ст.52 Закону України “Про Кабінет Міністрів України” - підлягає реєстрації та включенню до Єдиного державний реєстр нормативно-правових актів.
Реєстрація та включення постанови КМУ № 211 від 11.03.2020 року до Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів, здійснюється відповідно до Указу Президента України № 468/96 "Про Єдиний державний реєстр нормативних актів” від 27 червня 1996 року, постанови Кабінету Міністрів України № 376 “Про затвердження Порядку ведення Єдиного державного реєстру нормативно-правових актів та користування ним” від 23 квітня 2001 року та у встановленому на виконання вищевказаних нормативно-правових актів - Порядку подання нормативно-правових актів на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України та проведення їх державної реєстрації (затверджено наказом Міністерства юстиції України № 883/5) - далі Порядок № 883/5.
Положеннями ст.ст.1.3,3.1,3.2,4.6,4.6.1,5.1,5.4, абзаців 1,3,ст.5.6 Порядку № 883/5 закріплено, що Державна реєстрація нормативно-правового акта, зокрема постанови КМУ № 211 від 11.03.2020 року, полягає у проведенні правової експертизи і в разі якщо нормативно-правовий акт відповідає Конституції, законодавству України, Конвенції, міжнародним договорам України, згоду на обов'язковість яких надано Верховною Радою України, та acquis communautaire, з урахуванням практики Європейського суду з прав людини, правилам нормопроектувальної техніки та правопису, приймається рішення про державну реєстрацію нормативно-правового акту наказом Міністерства юстиції України який може бути оформлений окремо щодо кожного зареєстрованого нормативно-правового акта або включати список нормативно-правових актів, щодо яких прийнято рішення про державну реєстрацію, до наказу додається висновок про державну реєстрацію нормативно-правового акта (додаток 2), який підписується виконавцем та начальником відповідного відділу (згідно з розподілом обов’язків в Управлінні), редактором, погоджується начальником Управління і затверджується директором Департаменту, а суб'єкти нормотворення направляють нормативно-правові акти для виконання лише після їх державної реєстрації та офіційного опублікування і посилання на дату і номер державної реєстрації зареєстрованого нормативно-правового акта є обов'язковим.
До Міністерства юстиції України було подано запит на інформацію, з відповіді (копія в додатках) на який вбачається, що жодного наказу Міністерства юстиції України про здійснення державної реєстрації постанови КМУ № 211 від 11.03.2020 року — не видавалось.
До того ж відповіддю повідомлено, що постанова Кабінету Міністрів України № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 11 березня 2020 року включена до Реєстру 13 березня 2020 року з присвоєнням реєстраційного коду 98475/2020, опублікована у газеті "Урядовий кур'єр" від 12 березня 2020 року № 47 та "Офіційному віснику України" від 24 березня 2020 року № 23,стаття 896 – тобто опублікована і набрала чинності за день до внесення в Єдиний державний реєстр нормативно-правових актів без указаного реєстраційного коду.
Відсутність наказу Міністерства юстиції України про здійснення державної реєстрації постанови КМУ № 211 від 11.03.2020 року, публікація у газеті "Урядовий кур'єр" від 12 березня 2020 року № 47 без вказання реєстраційного коду до включення Єдиний державний реєстр нормативно- правових актів є прямим порушенням положень положень ст.117 Конституції України (254к/96-ВР),ст.52 Закону України “Про Кабінет Міністрів України”, ст.ст.1.3,3.1,3.2,4.6,4.6.1,5.1,5.4, абзаців 1,3,ст.5.6 Порядку № 883/5 — і відповідно до положень абзацу 2,ст.5.6 Порядку № 883/5 постанова Кабінету Міністрів України № 211 "Про запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19,спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" від 11 березня 2020 року вважається такою, що не набрала чинності, не тягне за собою правових наслідків і не може бути підставою для регулювання відповідних правовідносин застосування санкцій до фізичних та юридичних осіб за невиконання приписів, що в ній містяться.
На підставі вищевикладеного , керуючись положеннями ч.1,ст.247 КУпАП — ВИМАГАЮ
1. Визнати протокол про адміністративне правопорушення АПР 18 434534 протиправним та закрити адміністративне провадження у справі про притягнення до адміністративної відповідальності громадянина України за ст.44-3 КУпАП — за відсутності складу адміністративного правопорушення.
Додатки:
1. Копія протоколу;
2. Копія подання ЛЯШКО В.К.
3. Відповідь з Міністерства юстиції України.
Відповідь з Міністерства юстиції України з додатками шукайте в публікаціях на сайті «Багнет Нації» - все опубліковано від 2 червня 2020 року там є відповідь з мін'юста її і додасте.

Читайте також: Як сприймати відсутність Великої Державної Печатки України на документах особливої державної ваги? - (оновлюється)

Нормами права по фейковому карантину

Підняли з архіву: ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Підняли з архіву: ЗУ «Про правовий режим надзвичайного стану»


Фінансову підтримку діяльності громадського об’єднання ГО «Багнет Нації» можна здійснити переказом на картку ПриватБанку № 5168 7427 1422 2175 на ім’я Сергій Філіпенко. Дякуємо за Ваш вагомий внесок у відновлення конституційного устрою України!

4 коментарі:

 1. Немножко не в тему, но очень хочется, чтобы люди знали пока не затёрли ролик https://www.youtube.com/watch?v=KpioZfHqTQI&feature=youtu.be называется "ОТКАЗ ОТ ВАКЦИНАЦИИ" 6 июн. 2020 г

  ВідповістиВидалити
 2. А где документ "відповідь на запит" про то что ляшко занял свою посаду 11 березня? Не могу найти.

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-priznachennya-lyashka-v-k-zastupnikom-ministra-ohoroni-zdorovya-ukrayini-golovnim-derzhavnim-sanitarnim-likarem-ukrayini-229110320

   Видалити
 3. ВСІ ЧИТАТИ ЦЕ СВІДЧЕННЯ, ЯК Я ОТРИМАВ ПОЗИЦІЮ У ЛЕГІТОВОЇ І ДОВІРНОЇ КРЕДИТНОЇ КОМПАНІЇ Мене звати Керстін Ліс, я шукав позику для погашення своїх боргів, усі, кого я зустрічав, шахраї і брали гроші, поки нарешті не зустрівся з паном Бенджаміном Брейл Лі Він зміг дати мені позику в розмірі 450 000,00 рублів. Він також допоміг іншим моїм колегам. я сьогодні розмовляю як найщасливіша людина у всьому світі, і я сказав собі, що будь-який позикодавець, який рятує мою сім'ю від нашого бідного становища, я розповім це ім'я всьому світу, і я дуже радий сказати, що моя сім'я повернувся назавжди, тому що я потребував позики, щоб розпочати своє життя спочатку, оскільки я одинока мама з трьома дітьми, і весь світ здавалося, що це висить на мені, поки я не мав на увазі, що БОГ прислав позикодавця, який змінив моє життя і сім'ї моєї сім'ї, БОГ, який боїться позикодавця, містере, Веніамін, він був БОГ-Спаситель, посланий рятувати мою сім'ю, і спочатку я думав, що це не стане можливим, поки я не отримаю свою позику, я запросив його до своєї сім'ї - разом із стороною, яку він не відмовив, і я пораджу будь-кому, хто справді потребує позики, зв'язатися з паном Бенджаміном Брейлем Лі електронною поштою за адресою (247officedept@gmail.com), оскільки він є найбільш розуміючим і добрим сердечним позикодавцем. коли-небудь зустрічалися з турботливим серцем. Він не знає, що я роблю це, поширюючи свою доброзичливість до мене, але я відчуваю, що маю поділитися цим з усіма вами, зв’язавшись з потрібною позиковою компанією електронною поштою за адресою: 247officedept@gmail.com або whatsapp + 1-989-394-3740. .

  ВідповістиВидалити

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -