- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

пʼятниця, 3 березня 2023 р.

ГО ОПГ «Багнет Нації» сприятиме СБУ у виявленні рудиментів комуняцького минулого та їхніх адептів

 

   І почнемо, з виявлення неконституційних установ і колаборантів в мантіях, які своєю наполегливою антиконституційною діяльністю через системне повалення конституційного ладу, про що нашими вінницькими журналістами неодноразово повідомлялись компетентні органи, привели в Україну «собіратєлєй зємєль русскіх».

   Почніть ознайомлення з матеріалом після перегляду відео: 


 

  Вих. № ЗПІ-007/051/23                         Дата: 03 березня 2023 року                                        

ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД

ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Код ЄДРПОУ: 38328720; КВЕД 84.23

Україна, 21100, Вінницька область,

місто Вінниця, вул. Грушевського, 17

e-mail: inbox@vnm.vn.court.gov.ua

 

           Держава, органи державної влади та органи місцевого

        самоврядування не є суб'єктами господарювання

         (частина перша статті 8 Господарського кодексу України)

 

                 Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження

             чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження

           чи наказу настає юридична відповідальність.

                                                                                (Стаття 60. Конституції України)

 

З А П И Т

про надання публічної інформації за Законом України

«Про доступ до публічної інформації»

(в рамках журналістського розслідування)

 

   Звертаємось до вашої установи - юридичної особи приватного права з назвою «ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ» (яка, наразі, перебуває в стані припинення), в рамках журналістського розслідування друкованого засобу масової інформації (газети) «Багнет Нації» (Свідоцтво ДП № 2303-1041р від 29.03.2021 року) - офіційного видання Громадської організації «Об’єднана правозахисна група «Багнет Нації» (реєстраційний № 1508568 від 01.06.2020 року), розпочатого за фактом постановлення суддею Вінницького міського суду Вінницької області Ковбасою Ю. П. ухвали від 22 лютого 2023 року (справа № 127/4845/23; провадження № 1-кс/127/1976/23) за результатами розгляду клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого відділу УСБУ у Вінницькій області підполковника юстиції Лемещука Артура Ігоровича, в рамках кримінального провадження № 22022020000000161 внесеного до ЄРДР 07.09.2022 року, про проведення обшуку…

   В ході розгляду з матеріалів зазначеного клопотання слідчим суддею Ковбасою Ю. П. було встановлено, що на території України діє нелегалізована організація «Комуністична партія Радянського Союзу» (більшовицька платформа), ідеологія якої базується на відновленні меж територій СРСР та поверненні статусу громадян СРСР.

   Крім того, ним (суддею) було отримано дані щодо 9 осіб, які поширюють ідеї так званого «народовладдя» та відновлення СРСР, позиціонують себе, як «людина – громадянин УРСР». Вказані особи є учасниками антиукраїнських груп, які можливо куруються з території рф в соціальній мережі «Telegram» під назвами «Пробуждение Украина», «Просвещение», «Громадянин Союзу РСР», «Багнет нації», «Секретари организации КПСС (БП)», «ЮЗД», «Академия наук СССР», «Академия советского человека», «Реєстр документов ВКП (б) Союза ССР».  

   В контексті викладеного вище хочемо вкотре наголосити, що суверенною ВОЛЕЮ Українського народу на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 року було затверджено Акт проголошення незалежності України та створено Самостійну українську державу України. Даний неоспорюваний, неспростовний факт покладено в Преамбулу (основу) нової Конституції України (документ: 254к/96-ВР – без антиконституційних змін і доповнень).

   Преамбула нової  Конституції України є не лише фундаментом конституційного ладу Самостійної Української Держави України, а й відображенням історичних та правових передумов, а також мотивів і цілей прийняття самої нової Конституції України.

.   Відповідно до положень статті 19. нової Конституції (документ: 254к/96-ВР – без антиконституційних змін і доповнень) в Україні визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції України і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії.

   Правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством. Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

   В мотивувальній частині свого Рішення № 15-рп/2002 від 9 липня 2002 року справа № 1-2/2002 (яке є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскарженим) Конституційний Суд України наголосив, що: «для забезпечення судового захисту Конституція України (254к/96-ВР) у статті  124  встановила  принципи здійснення правосуддя виключно судами,  неприпустимості делегування функцій судів та їх привласнення іншими органами чи посадовими особами та визначила юрисдикцію судів. Зазначені принципи забезпечують здійснення конституційного права на судовий захист, яке не може бути обмежене навіть в умовах воєнного або надзвичайного стану (стаття 64 Конституції України (254к/96-ВР)».

   Частиною першою статті 26 Закону України від 12 травня 2015 року № 389-VIII «Про правовий режим воєнного стану» встановлено, що правосуддя на території, на якій введено воєнний стан, здійснюється лише судами. На цій території діють суди, створені відповідно до Конституції України.

   Нормою частини першої статті 125. Конституції України (документ: 254к/96-ВР – без антиконституційних змін і доповнень) закріплено, що система судів загальної юрисдикції в Україні будується за принципами територіальності і спеціалізації.

   В своєму Рішенні від 12 липня 2011 року № 9-рп/2011 (справа № 1-12/2011) Конституційний Суд України наголосив, що аналіз положень частин другої, третьої, четвертої статті 125, пункту 8 частини третьої, частини четвертої статті 129 Конституції України дає можливість Конституційному Суду України зробити висновок, що в ній передбачено не тільки принципи територіальності і спеціалізації, але й принцип інстанційності щодо побудови системи судів загальної юрисдикції.

 

   З огляду на наведене вище, ВИМАГАЄМО: надати письмове підтвердження на виконання частини першої статті 125. Конституції України в частині дотримання принципу територіальності (відповідної конституційної юрисдикції) установою з назвою «ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ», в контексті правового зв’язку щодо виконання норми частини першої статті 133. Конституції України, відповідно до якої систему адміністративно-територіального устрою України складають: Автономна Республіка Крим, області, райони, міста, райони в містах, селища і села. Адже з назви вашої установи до кінця є незрозумілою територіальна юрисдикція юридичної особи з назвою «ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ», в місті з державним районним поділом, яким є місто Вінниця.   

 

   В мотивувальній частині свого Рішення № 3-рп/2011 від 5 квітня 2011 року справа № 1-10/2011 (яке є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскарженим) Конституційний Суд України зауважує, що «судову  владу реалізовують професійні судді та, у визначених законом випадках,  народні засідателі і присяжні шляхом здійснення правосуддя (частина  перша статті 127 Конституції України (254к/96-ВР), частина друга статті 1 Закону) (2453-17). Суддею є громадянин України, який в установленому Конституцією України (254к/96-ВР) і Законом (2453-17) порядку призначений чи обраний суддею, займає штатну суддівську посаду  в одному  із судів України і здійснює правосуддя на професійній основі (частина четверта статті 126 Конституції  України (254к/96-ВР), стаття 51 Закону (2453-17).

   За Конституцією України (254к/96-ВР) набуття громадянином  України  статусу професійного судді пов'язане з настанням  відповідного  юридичного факту - призначення чи обрання його на цю посаду».

    В своєму Рішенні № 4-рп/2013 від 12 червня 2013 року справа № 1-9/2013 (яке також є обов'язковим до виконання на території України, остаточним і не може бути оскарженим) Конституційний Суд України наголошує, що згідно з Конституцією України судоустрій, судочинство, статус суддів визначаються виключно законами України (пункт 14 частини першої статті 92), які приймає єдиний орган законодавчої влади в Україні - Верховна Рада України (стаття 75, пункт 3 частини першої статті 85, стаття 91); правосуддя здійснюють ПРОФЕСІЙНІ СУДДІ та, у визначених законом випадках, народні засідателі і присяжні (частина перша статті 127). Суддею є громадянин України, який у встановленому Конституцією України  і  Законом  порядку призначений чи обраний суддею, займає штатну суддівську посаду в одному із судів України і здійснює правосуддя на професійній основі; судді в Україні мають єдиний статус незалежно від місця суду в системі судів загальної юрисдикції чи адміністративної посади, яку суддя обіймає в суді (стаття 51 Закону).

   Загальний порядок призначення на посаду професійного судді в судах загальної юрисдикції та підстави звільнення з цієї посади передбачені Основним Законом України (пунктом 27 частини першої статті 85частинами четвертоюп’ятою статті 126частиною третьою статті 127частиною першою статті 128). Зміст зазначених положень щодо процедури, порядку призначення і обрання на посаду судді конкретизовано в Законі, в якому, зокрема, встановлено вимоги до осіб, що виявили бажання звернутись до Комісії з заявою про участь у доборі кандидатів, та до кандидатів, які вже проходять відповідний добір.

   Врегулювання передбаченого Законом  порядку набуття статусу судді узгоджується з вимогами міжнародних актів. Так, у Європейській хартії про закон „Про статус суддів“ від 10 липня 1998 року зазначено, що „закон встановлює обставини, за яких попередня діяльність кандидата або ж діяльність його близьких родичів з причин законних об’єктивних сумнівів, породжуваних такою діяльністю, щодо неупередженості та незалежності цього кандидата, може бути перешкодою для призначення його на посаду судді“ (пункт 3.2). У пункті 10 Основних принципів незалежності судових органів, схвалених резолюціями 40/32 та 40/146 Генеральної Асамблеї ООН від 29 листопада 1985 року та 13 грудня 1985 року, закріплено, що особи, відібрані для судових посад, повинні мати високі моральні якості і здібності, а також відповідну добору кваліфікацію в галузі права. У Бангалорських принципах поведінки суддів від 19 травня 2006 року, схвалених Резолюцією Економічної та Соціальної Ради ООН 27 липня 2006 року № 2006/23, зазначено, що довіра суспільства до судової системи, а також до авторитету судової системи в питаннях моралі, чесності та непідкупності судових органів посідає першочергове місце в сучасному демократичному суспільстві.

   В своєму Рішенні від 2 грудня 2019 року № 11-р/2019 Конституційний Суд України наголошує, що «рішення Конституційного Суду України незалежно від того, визначено в них порядок і строки їх виконання чи ні, є обов’язковими до виконання на всій території України; органи державної влади, органи Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, посадові та службові особи, громадяни та їх об’єднання, іноземці, особи без громадянства повинні утримуватись від застосування чи використання правових актів або їх положень, визнаних неконституційними; рішення Конституційного Суду України мають пряму дію і для набрання чинності не потребують підтверджень з боку будь-яких органів державної влади; обов’язок виконання рішення Конституційного Суду України є вимогою Конституції України, яка має найвищу юридичну силу щодо всіх інших нормативно-правових актів; додаткове визначення у рішеннях, висновках Конституційного Суду України порядку їх виконання не скасовує і не підміняє загальної обов’язковості їх виконання (абзаци другий, третій, шостий пункту 4 мотивувальної частини Рішення від 14 грудня 2000 року № 15-рп/2000)».

 

   З огляду на наведене вище ВИМАГАЄМО надати:

-                    Копії відповідних документів на підтвердження виконання статті 4. Конституції України (документ: 254к/96-ВР) про набуття конституційного громадянства Самостійної української держави України та припинення громадянства Союзу Радянських Соціалістичних Республік Ковбасою Ю. П., який наразі перебуває на посаді «судді» в установі з назвою «ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ»;

-                    Копії відповідних документів на підтвердження настання  відповідного  юридичного факту набуття статусу - призначення чи обрання на посаду ПРОФЕСІЙНОГО СУДДІ громадянина України (читай – Самостійної української держави України) Ковбаси Ю. П., який наразі перебуває на посаді «судді» в установі з назвою «ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ».

 

   Отже, на підставі викладеного вище, в рамках журналістського розслідування друкованого засобу масової інформації (газети) «Багнет Нації» (Свідоцтво ДП № 2303-1041р від 29.03.2021 року) – офіційного видання Громадської організації «Об’єднана правозахисна група «Багнет Нації» (реєстраційний № 1508568 від 01.06.2020 року), на виконання і дотримання правових засад діяльності журналістів визначених Конституцією України (254к/96-ВР), законами України "Про інформацію" (2657-12), "Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні" (2782-12), "Про інформаційні агентства" (74/95-ВР), "Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів  місцевого  самоврядування  в  Україні  засобами масової інформації" (539/97-ВР), "Про телебачення і радіомовлення" (3759-12), "Про державну підтримку засобів масової інформації та соціальний захист журналістів" (540/97-ВР) та іншими нормативно-правовими актами, керуючись положеннями частини другої статті 34 і 40 Конституції України (254к/96-ВР), згідно якої кожен має право вільно збирати,  зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб на свій вибір ({Офіційне тлумачення положення частини другої статті 34 див. в Рішенні Конституційного Суду № 2-рп/2012 від 20.01.2012}), - задля проведення незалежного, об’єктивного журналістського розслідування та виявлення нелегалізованих організацій, органів, установ, основною ідеологією яких є втілення рудименту комуністичного минулого СРСР, звертаємось до вашої юридичної особи приватного права, та ВИМАГАЄМО:

 

-                  Надати відповідь на даний журналістський запит (в рамках журналістського розслідування) у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) вигляді на адресу уповноваженого представника ГО ОПГ «Багнет Нації», Голови редколегії головного редактора друкованого засобу масової інформації (газети) «Багнет Нації» - Сергію Веніаміновичу Філіпенку, а саме: Україна, 49055, місто Дніпро, і в електронному  вигляді, на вищезазначену електронну адресу (e-mail: svf2011@ukr.net).

   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.

   Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

 

Д О Д А Т О К:

 

-                  Скріншот сторінки «РЕЄСТР ГРОМАДСЬКИХ ОБЄДНАНЬ» про реєстраційні відомості Громадської організації «Об’єднана правозахисна група «Багнет Нації» - на 1 (одному) арк..;

-                  Копія свідоцтва про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації (газети) «Багнет Нації» - на 1 (одному) арк.;

-                  Копія посвідчення журналіста-кореспондента на імя Сергія Філіпенка – на 1 (одному) арк..

 

 

   З повагою, Голова редколегії головний

редактор друкованого засобу масової

інформації газети «Багнет Нації»: ___________ С. В. Філіпенко

 

 

   P. S. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.                 

                                                                       (стаття 109 Кримінального кодексу України)

   Державна зрада, тобто діяння, умисно вчинене громадянином України на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності, обороноздатності, державній, економічній чи інформаційній безпеці України: перехід на бік ворога в умовах воєнного стану або в період збройного конфлікту, шпигунство, надання іноземній державі, іноземній організації або їх представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, - карається позбавленням волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

   Звільняється від кримінальної відповідальності громадянин України, якщо він на виконання злочинного завдання іноземної держави, іноземної організації або їх представників ніяких дій не вчинив і добровільно заявив органам державної влади про свій зв'язок з ними та про отримане завдання. 

                                                                      (стаття 111 Кримінального кодексу України)
Читайте також: Корпорація «УКРАЇНА»: реєстраційна картка ТУ ДСА в місті Києві

Корпорація «УКРАЇНА»: реєстраційна картка Печерського районного суду міста Києва

Корпорація «УКРАЇНА»: реєстраційна картка Національної поліції України

Корпорація «УКРАЇНА»: з реєстраційної справи про зміну назви з ГПУ на ОГП

Корпорація «УКРАЇНА»: реєстраційна картка МВС УКРАЇНИ

Корпорація «УКРАЇНА»: реєстраційна картка Комунального підприємства «Київтеплоенерго»

Корпорація «УКРАЇНА»: реєстраційна картка Комунального концерну «Центр комунального сервісу»

Корпорація «УКРАЇНА»: реєстраційна картка ВАТ «Київгаз»

Корпорація «УКРАЇНА»: реєстраційна картка Державної судової адміністрації України

Корпорація «УКРАЇНА»: реєстраційна картка Прокуратури міста Києва

Корпорація «УКРАЇНА»: реєстраційна картка Служби судової охорони (ССО)

Корпорація «УКРАЇНА»: реєстраційна картка ВАТ «АК Київводоканал»

Корпорація «УКРАЇНА»: реєстраційна картка НКРЕКП

Корпорація «УКРАЇНА»: реєстраційна картка Департаменту патрульної поліції

Корпорація «УКРАЇНА»: реєстраційна картка Дарницького райсуду Києва

Корпорація «УКРАЇНА»: реєстраційна картка ДП «ДОКУМЕНТ»

Корпорація «УКРАЇНА»: реєстраційна картка Державної міграційної служби України

Корпорація «УКРАЇНА»: реєстраційна картка Головного управління Національної поліції у місті Києві (ГУНП у м. Києві)

Корпорація «УКРАЇНА»: реєстраційна картка НАК «НАФТОГАЗ УКРАЇНИ»

Корпорація «УКРАЇНА»: реєстраційна картка ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

Корпорація «УКРАЇНА»: реєстраційна картка МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ

Корпорація «УКРАЇНА»: ФОНД ДЕРЖАВНОГО МАЙНА УКРАЇНИ - реєстраційна картка

КАБМІН – КОНЦЕРН В КОРПОРАЦІЇ «УКРАЇНА»?

Окружні суди-фантоми Дніпра в американському реєстрі «Dun & Bradstreet»

Корпорація «УКРАЇНА»: ШОСТИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД - реєстраційна картка

КОНСТИТУЦІЯ ПІД СОУСОМ УЗУРПАЦІЇ – СУБ’ЄКТИВНЕ БАЧЕННЯ РОЗПОЧАТИХ АЛЕ НЕЗАВЕРШЕНИХ ПРОЦЕСІВ

Влад Акулов про недооргани МВС, НП, ДФС, ДМС, ДПС, КМУ, ВРУ та інші

До нас звернулись SaveФОП - дієві поради від Багнет Нації (відео)

Реєстраційна картка ЮО «ДЕРЖАВНА МИТНА СЛУЖБА УКРАЇНИ»

Реєстраційна картка ЮО «АДМІНІСТРАЦІЯ ДЕРЖАВНОЇ ПРИКОРДОННОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ»

Реєстраційна картка ЮО «МІНІСТЕРСТВО ОБОРОНИ УКРАЇНИ»

Корпорація «УКРАЇНА»: ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста Києва - реєстраційна картка

Ілюзіон права: перетворення ВРЮ на ВРП – унікальні архівні копії реєстраційної справи ЮО

Корпорація «УКРАЇНА»: матеріали реєстраційної справи ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОДА

а що ж по факту? – випуск 8 (замість ПУБЛІЧНОГО – ПРИВАТНЕ!)

Витяг про ЮО (в стані припинення) з назвою «ВИЩИЙ СПЕЦІАЛІЗОВАНИЙ СУД УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ ЦИВІЛЬНИХ І КРИМІНАЛЬНИХ СПРАВ»

Витяг про ЮО (в стані припинення) з назвою «ВИЩИЙ ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД УКРАЇНИ»

Витяг про ЮО (в стані припинення) з назвою «ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ»

Витяг про ЮО (в стані припинення) з назвою «ВЕРХОВНИЙ СУД УКРАЇНИ»

УКРАЇНА більше не корпорація?

Держстат і ЄДРПОУ про Київський обласний військовий комісаріат

Офіційно - не існує: відомості про Київський міський ТЦК та СП

Витяг з ЄДРПОУ про ЮО ДАРНИЦЬКИЙ РТЦК та СП станом на 10.01.2023 року

Витяг з ЄДРПОУ про ЮО ПОДІЛЬСЬКИЙ РВК станом на 11.01.2023 року

Витяг з ЄДРПОУ про ЮО НПУ станом на 17.01.2023 року

Витяг з ЄДРПОУ про ЮО ДПП станом на 17.01.2023 року

Витяг з ЄДРПОУ про ЮО ГУНП в м. Києві станом на 17.01.2023 року

Читайте також: Газету «Багнет Нації» зареєстровано – копія свідоцтва

Першу річницю утворення ГО ОПГ «Багнет Нації» відзначили першим випуском власної газети

Збираємо кошти на перший тираж газети «Багнет Нації»

«Екстрений» і «Спеціальний» випуски газети «Багнет Нації»: ми публікуємо те, про що мовчать інші

Приватна «Дніпроміськрада» - рудимент минулого, який знищує наше майбутнє – другий випуск газети «Багнет Нації»

Новий номер газети «Багнет Нації», як додаток до запиту, заяви, клопотання на правоздатність

Збираємо на друк нових випусків газети "Багнет Нації" - оголошення

П’ятий випуск газети «Багнет Нації»

«Картахенський протокол про біобезпеку»: читаємо поміж рядків – шостий випуск газети «Багнет Нації»

Сьомий випуск газети «Багнет Нації» матиме вкладиш у вигляді шаблону заяви про злочин на роботодавця

Катехізис єврея СРСР українською – восьмий випуск газети «Багнет Нації»

«Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ» - дев’ятий випуск газети «Багнет Нації»

КОРОТКО ПРО ОРГАНИ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ (ОСНи) – десятий випуск газети «Багнет Нації»

Поновлення на роботі за рішенням суду – одинадцятий випуск газети «Багнет Нації»

Продовження теми медичного експерименту в умовах незаконного карантину – дванадцятий випуск газети «Багнет Нації»

ВІДВІД ВСІЄЇ СУДОВОЇ СИСТЕМИ… - тринадцятий випуск газети «Багнет Нації» від 22.02.2022

Публічне сповіщення оферта від Українського Народу до МОЗ України – чотирнадцятий випуск газети «Багнет Нації»

Благодійному друкованому виданню (газеті) «Багнет Нації» півтора роки – п’ятнадцятий випуск

ПРОФЕСІЙНИЙ СУДДЯ – ВИМОГА КОНСТИТУЦІЇ УКРАЇНИ – шістнадцятий випуск газети «Багнет Нації»

 

ВСІ ВИПУСКИ ГАЗЕТИ

«БАГНЕТ НАЦІЇ»:

 газета Багнет нації - Google Drive

 

Авторський проект Сергія Філіпенка:

а що ж по факту? випуск 1 (замість Держави - КОРПОРАЦІЯ!)

а що ж по факту? – випуск 2 (замість Конституції - УЗУРПАЦІЯ!)

а що ж по факту? - випуск 3 (замість норм права - юридична КАЗУЇСТИКА!)

а що ж по факту? - випуск 4 (замість держслужбовців - біометрики, апатриди та ЖЗО!)

а що ж по факту? - випуск 5 (замість ПАРЛАМЕНТУ - якась АБРАКАДАБРА!)

а що ж по факту? – випуск 6 (замість НАРДЕПІВ – ПОЛІТПРОЕКТИ!)

а що ж по факту? – випуск 7 (замість юридичної сили НПА – ТУАЛЕТНИЙ ПАПІР!)

а що ж по факту? – випуск 8 (замість ПУБЛІЧНОГО – ПРИВАТНЕ!)

Підтримати правозахисну діяльність і друк благодійного видання (газети) ГО ОПГ «Багнет Нації» можна переказом на картрахунок ПриватБанку  4731 2196 4570 7633  на ім’я Сергія Філіпенка

Телеграм: https://t.me/bagnetnacii
Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/bagnetnacii
Сайт: http://bagnetnacii.blogspot.com

Бастіон: https://bastyon.com/bagnetnacii?fbclid=IwAR1cHy1NB2HPcZVMknoXYVTD19UG106y4tcvsWb0fdZxy_BsqLu9LwCCqAM&fbclid=IwAR1cHy1NB2HPcZVMknoXYVTD19UG106y4tcvsWb0fdZxy_BsqLu9LwCCqAM  


Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -