- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

вівторок, 26 травня 2020 р.

Позбуваємось ІНПП з інших обставин (початок – запит на інформацію)

Передмова від автора Андрія Карповича: Зразок запиту по зняттю ІНПП з інших обставин. Можете взагалі не вказувати посилання на закони, просто відправляєте питання і все.


Розсилка: До державної служби статистики України
e-mail: el.zapyt@ukrstat.gov.ua
office@ukrstat.gov.ua
До головного управління статистики
у Дніпропетровській області
e-mail: ous@dp.ukrstat.gov.ua
До Державної податкової служби
України
e-mail: publicinfo_dps@tax.gov.ua
До Головного управління ДПС
у Дніпропетровській області
e-mail: dn.publik436@tax.gov.ua
До Криворізького північного управління
Головного управління ДПС
у Дніпропетровській області
e-mail: dp.dpi483.public@tax.gov.ua
ВАШІ ПОВНІ ПІБ,дата народження
ІНПП,повна адреса,контакти

ЗАПИТ НА ІНФОРМАЦІЮ

ПИТАННЯ 1

Положеннями ст. 97 Конституції (Основного Закону) УРСР (по правонаступництву України) закріплено, що Верховна Рада України приймає - закони України, постанови, декларації, звернення, заяви.
Керуючись положеннями ст. 97 Конституції (Основного Закону) УРСР (по правонаступництву України), 22 грудня 1994 року Верховною Радою України було прийнято Закон України № 320/94-ВР “Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів”.
Постановою Верховної Ради України № 321/94-ВР “Про введення в дію Закону України "Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів" від 22 грудня 1994 року постановлено:
- ввести в дію Закон України "Про Державний реєстр фізичних
осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів"
(320/94-ВР) з 1 січня 1996 року.
Положеннями ст. 5 Закону України № 320/94-ВР “Про Державний реєстр фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів” закріплено, що до Державного реєстру вноситься інформація про осіб, які:
- постійно проживають в Україні,мають об'єкти оподаткування, передбачені чинним законодавством, і зобов'язані сплачувати податки та інші обов'язкові платежі;
- реєстрація фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів проводиться державними податковими інспекціями по районах,районах у містах і містах без районного поділу за місцем постійного проживання платників, а для осіб, які не мають постійного місця проживання в Україні,- за місцем отримання доходів або за місцезнаходженням іншого об'єкта оподаткування;
- під час реєстрації до облікової картки фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів вносяться такі дані:
прізвище, ім'я та по батькові;
дата народження;
місце народження (країна, область, район, населений пункт);
місце проживання;
місце основної роботи;
види сплачуваних податків та інших обов'язкових платежів.
Керуючись ст.ст. 34, 40 Конституції України (254к/96-ВР), Законом України “Про інформацію”, Законом України “Про публічну інформацію”,Законом України “Про звернення громадян”, ст.ст. 10, 17 Конвенції з прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 5, 19 Міжнародного пакту про політичні і громадянські права, ст.ст. 19, 30 Загальної декларації з прав людини, з метою особистого ознайомлення, публікації в ЗМІ та мережі інтернет,використанні в якості належного доказі в кримінальному та судовому провадженнях — 
ВИМАГАЮ:
1.           Надати належним чином завірену відповідь в якій вказати точну дату присвоєння Ідентифікаційного Номера Платника Податків ххххххххх - людині громадянину України _________повні ПІБ та повна адреса проживання, число, місяць,рік народження______.

ПИТАННЯ 2

Відповідно до Законів України "Про Державний реєстр фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів" (320/94-ВР ), "Про державну податкову службу в Україні" ( 509-12 ) та інших законодавчих актів , наказом Міністерства Фінансів України № 56 від 31 липня 1995 року затверджено Інструкцію про порядок і умови передачі державним податковим інспекціям інформації для реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів (далі по тексту Інструкція № 56)
Положеннями п.2.2, ст.2 Інструкції № 56 закріплено Порядок і умови передачі державним податковим інспекціям інформації під час проведення масової реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі,відповідно до якого Підприємства, установи,організації та фізичні особи-суб'єкти підприємницької діяльності одержують від державних податкових інспекцій по районах, районах у містах і містах без районного поділу за місцем їх обліку:
- бланки документа "Облікова картка фізичної особи-платника податків та інших обов'язкових платежів" (форма N 1ДР, надалі - Облікова картка ф. N 1ДР),який наведено у додатку N 1 до цієї Інструкції;
- бланки документа "Відомості до Державного реєстру фізичних осіб-платників податків та інших обов'язкових платежів" (форма N 2ДР, надалі-Відомості ф.N 2ДР), який наведено у додатку N 2 до цієї Інструкції;
Положеннями п.3.1, ст.3 Інструкції № 56 закріплено Порядок і умови передачі державним податковим інспекціям інформації після масової реєстрації фізичних осіб у Державному реєстрі відповідно до якого при працевлаштуванні фізичної особи,яка не має ідентифікаційного номера, керівники або посадові особи підприємства, установи,організації або фізична особа-суб'єкт підприємницької діяльності готують та передають відомості про фізичну особу для присвоєння ідентифікаційного номера за таким порядком:
- видають фізичній особі бланк Облікової картки ф. N 1ДР, яку фізична особа заповнює згідно з паспортними даними;
- заповнюють на підставі інформації Облікової картки ф. N 1ДР Відомості ф. N 2ДР за порядком, викладеним у розділі 2 цієї Інструкції;
- передають Відомості ф. N 2ДР разом із Обліковими картками ф. N 1ДР до державної податкової інспекції за місцем проживання фізичної особи;
- контролюють одержання фізичною особою,яка влаштувалася працювати на даному підприємстві,в установі,організації або у фізичної особи-суб'єкта підприємницької діяльності,картки з ідентифікаційним номером і використовують ідентифікаційний номер фізичної особи при виплаті доходів.
Положеннями п.3.2, ст. 3 Інструкції № 56 закріплено, що Виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатів, інші органи, уповноважені проводити державну реєстрацію (ліцензування) фізичних осіб-суб'єктів підприємницької та іншої діяльності при реєстрації підприємницької чи іншої діяльності або права власності на об'єкт оподаткування готують та передають відомості для присвоєння фізичній особі ідентифікаційного номера відповідно до пункту 3.1 цієї Інструкції.
Керуючись ст.ст. 34, 40 Конституції України (254к/96-ВР), Законом України “Про інформацію”, Законом України “Про публічну інформацію”,Законом України “Про звернення громадян”, ст.ст. 10, 17 Конвенції з прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 5, 19 Міжнародного пакту про політичні і громадянські права, ст.ст. 19, 30 Загальної декларації з прав людини, з метою особистого ознайомлення, публікації в ЗМІ та мережі інтернет,використанні в якості належного доказі в кримінальному та судовому провадженнях — 
ВИМАГАЮ:
1. Вказати точну дату реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів - людини громадянина України _________повні ПІБ та повна адреса проживання, число, місяць,рік народження______, Ідентифікаційний Номер Платника Податків ххххххххх.
2. Надати належним чином завірену відповідь на питання, чи здійснював людина громадянин України _________повні ПІБ та повна адреса проживання, число, місяць,рік народження______, Ідентифікаційний Номер Платника Податків ххххххххх — підприємницьку діяльність в період часу з 1 січня 1994 року по 1 січня 1998 року.
3. Надати належним чином завірену ,з підписами підписантів архівну копію бланку Облікової картки форми N 1 ДР власноручно заповненого людиною громадянином України _________повні ПІБ та повна адреса проживання, число, місяць,рік народження______, Ідентифікаційний Номер Платника Податків ххххххххх.

ПИТАННЯ 3

Постановою Кабінету Міністрів України № 1232 “Про заходи щодо запровадження ідентифікаційних номерів фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів” від 6 листопада 1997 року постановлено:
- Міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади до 1 січня 1998 року внести реквізит "ідентифікаційний номер" до усіх форм первинних звітних та облікових документів,які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків і зборів (обов'язкових платежів), що контролюються державними податковими адміністраціями;
- Державній податковій адміністрації з 1 січня 1998 року забезпечити виготовлення карток фізичної особи -платника податків та інших обов'язкових платежів;
- Державному комітетові статистики забезпечити передачу до 1 грудня 1997 року Державній податковій адміністрації інформації про громадян-підприємців,які провадять діяльність без створення юридичної особи і зареєстровані в Державному реєстрі звітних (статистичних) одиниць станом на 1 січня 1996 року;
- Установити, що первинні звітні та облікові документи, які містять інформацію про об'єкти оподаткування фізичних осіб або про сплату податків і зборів (обов'язкових платежів), що контролюються державними податковими адміністраціями, повинні мати починаючи з 1 січня 1998 року ідентифікаційні номери Державного реєстру фізичних осіб - платників податків та інших обов'язкових платежів.
Керуючись ст.ст. 34, 40 Конституції України (254к/96-ВР),Законом України “Про інформацію”, Законом України “Про публічну інформацію”,Законом України “Про звернення громадян”, ст.ст. 10, 17 Конвенції з прав людини і основоположних свобод, ст.ст. 5, 19 Міжнародного пакту про політичні і громадянські права, ст.ст. 19, 30 Загальної декларації з прав людини, з метою особистого ознайомлення, публікації в ЗМІ та мережі інтернет,використанні в якості належного доказі в кримінальному та судовому провадженнях — 
ВИМАГАЮ:
1. Вказати точну дату оформлення картки фізичної особи - платника податків,оформленої відносно людини громадянина України _________повні ПІБ та повна адреса проживання, число, місяць,рік народження______, Ідентифікаційний Номер Платника Податків ххххххххх.
2. Надати належним чином завірену ,з підписами підписантів архівну копію облікової картки фізичної особи - платника податків та інших обов'язкових платежів, оформленої щодо людини громадянина України _________повні ПІБ та повна адреса проживання, число, місяць,рік народження______, Ідентифікаційний Номер Платника Податків ххххххххх.
3. Вказати точну дату внесення до Державного реєстру звітних (статистичних) одиниць станом відомостей про людину громадянина України _________повні ПІБ та повна адреса проживання, число, місяць,рік народження______, Ідентифікаційний Номер Платника Податків ххххххххх.
Відповідь на запит надати в хронологічній послідовності, в порядку до поставлених питань.
В разі неможливості надати відповідь перенаправити до уповноваженої особи чи органу.

Повідомити про отримання та реєстрацію запиту, реєстраційний номер за яким було зареєстровано даний запит та повідомити про пере адресацію запиту в разі неможливості надати обґрунтовану відповідь.
Телеграм: https://t.me/bagnetnacii

Фінансову підтримку діяльності ГО «Багнет Нації» можна здійснити на картку ПриватБанку 5168 7427 1422 2175 на ім’я Сергій Філіпенко. Дякуємо за Ваш внесок у відновлення конституційного устрою України!Хроніки юридично-правових баталій на сайті «Багнет Нації»:

Обміняй картку раба на паспорт громадянина України - заява

Державна міграційна – НЕДЕРЖАВНА!


Позбуваємось ІНПП з інших обставин (початок – запит на інформацію)

6 коментарів:

 1. Интуитивно понимаю, что отказаться надо, но интересует юридическая аргументация. Просьба подробнее описать или записать просветительное видео относительно отказа от ИНН. Для чего, какие последствия от отказа и какие последствия при сохранении кода, и юридическая аргументация для отказа. С уважением, спасибо!

  ВідповістиВидалити
  Відповіді
  1. Можливо недоречно, але - всім вищевказаним органам ці три пмтання задавати , чи для різних свое. Приклад службі статистики - третє , в дфс - друге або перше ???????

   Видалити
 2. Добрый день! Также интересует вопрос заданный Unknown29 травня 2020 р. о 13:51

  ВідповістиВидалити
 3. ...ЗдРАвия!...
  ...СИЛА СВЕТА с Вами!...Спасибо Вам за Ваши Добрые дела!...
  ...Моё имя Андрей с г.Хмельницкий..,
  ...подскажите пожалуйста каким обРАзом составить заявление в ДМС о выдаче паспорта, вместо утерянного\украденного, в виде книжечки образца 1992г, а также заявления в суд...Я примеры скачал,но всё таки нехотелось бы допустить ошибки...Спасибо!...
  03.06.2020

  ВідповістиВидалити
 4. Добрый вечер. Благодарю вас за знания, которыми вы делитесь. И присоединяюсь к коментарию unknow 29 и Anj59. Так как через пару лет надо клеить фотографию 45 лет. Уверен паспорт-книжечку поменяют на чипированный. А где узнать, как отказаться не нахожу. Благодарю!

  ВідповістиВидалити
 5. Можливо неграмотно але - всім вищевказаним органам ці три пмтання задавати , чи для різних свое. Приклад службі статистики - третє , в дфс - друге або перше ???????

  ВідповістиВидалити

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -