- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

вівторок, 7 квітня 2020 р.

Суддя ДОАС Голобутовський переніс засідання у зв’язку з неявкою відповідача (відео і текст клопотання)

   Сьогоднішнє засідання в адміністративному провадженні стосовно скасування нікчемного рішення юридичної особи приватного права, недооргану з назвою «Дніпровська міська рада», щодо ліквідації районних у місті Дніпро рад народних депутатів Української РСР, було перенесене на іншу дату, по причині неявки відповідача.

   Нагадаємо, що в попередньому судовому засіданні було оголошено перерву із зобовязанням представника відповідача надати правовстановлюючі документи на підтвердження конституційності.
   А ми, між тим, продовжуємо подавати клопотання про встановлення повноважень…                                                                                   Справа: № 160/7958/18
                                                                                   Суддя: Р. З. Голобутовський

                                                                              Держава, органи державної влади
                                                                   та органи місцевого самоврядування
                                                                не є суб'єктами господарювання.
                                                            (ч. 1 ст. 8. Господарського кодексу України)
К Л О П О Т А Н Н Я
щодо підтвердження повноважень представника Відповідача та встановлення правомірності правочину наявних в матеріалах справи довіреностей на представництво юридичної особи приватного права з назвою «Дніпровська міська рада», у зв’язку із передорученням виключного права її керівника на представництво іншим особам, через проведення незалежної правової експертизи
   В провадженні судді Дніпропетровського окружного адміністративного суду Голобутовського Р. З. знаходиться адміністративна справа № 160/7958/18, за позовом Позивачів ОСОБА_1, ОСОБА_2 до Дніпровської міської ради, щодо скасування рішення від 25.04.2018 № 95/31 «Про функціонування районних у місті рад та їх виконавчих органів».
   Нормами Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) встановлено, що основними засадами (принципами) адміністративного судочинства є офіційне з’ясування всіх обставин у справі, розумність строків розгляду справи судом, неприпустимість зловживання процесуальними правами.
   Відповідно до положень статті 43 КАС України адміністративна процесуальна правосуб’єктність - це здатність мати процесуальні права та обов’язки в адміністративному судочинстві (адміністративна процесуальна правоздатність) визнається за громадянами України, іноземцями, особами без громадянства, органами державної влади, іншими державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями (юридичними особами). Це, також, здатність особисто здійснювати свої адміністративні процесуальні права та обов’язки, у тому числі доручати ведення справи представникові (адміністративна процесуальна дієздатність), належить органам державної влади, іншим державним органам, органам влади Автономної Республіки Крим, органам місцевого самоврядування, їх посадовим і службовим особам, підприємствам, установам, організаціям (юридичним особам).
Згідно положень статті 46. КАС України сторонами в адміністративному процесі є позивач та відповідач. Позивачем в адміністративній справі можуть бути громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, підприємства, установи, організації (юридичні особи), суб’єкти владних повноважень. Відповідачем в адміністративній справі є суб’єкт владних повноважень, якщо інше не встановлено цим Кодексом.
Згідно частини четвертої статті 55. КАС України держава, територіальна громада бере участь у справі через відповідний орган державної влади, орган місцевого самоврядування відповідно до його компетенції, від імені якого діє його керівник або представник.
   Частиною другою статті 2. Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) визначено, що учасниками цивільних відносин є: держава Україна, Автономна Республіка Крим, територіальні громади, іноземні держави та інші суб'єкти публічного права.
   Згідно частини другої статті 81. ЦКУ юридичні особи, залежно від порядку їх створення, поділяються на юридичних осіб приватного права та юридичних осіб публічного права.
   Юридична особа приватного права створюється на підставі установчих документів відповідно до статті 87 цього Кодексу. Юридична особа приватного права може створюватися та діяти на підставі модельного статуту в порядку, визначеному законом.
   Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування.
   Положеннями частини третьої статті 81. ЦКУ чітко визначено, що даним Кодексом встановлюються порядок створення, організаційно-правові форми, правовий статус (виключно) юридичних осіб приватного права.
   Порядок утворення та правовий статус юридичних осіб публічного права встановлюються Конституцією України та законом.
   Статтею 169. ЦКУ визначені правові форми участі територіальних громад у цивільних відносинах, а саме:
1. Територіальні громади діють у цивільних відносинах на рівних правах з іншими учасниками цих відносин.
2. Територіальні громади можуть створювати юридичні особи публічного права (комунальні підприємства, спільні комунальні підприємства, навчальні заклади тощо) у випадках та в порядку, встановлених Конституцією України та законом.
3. Територіальні громади можуть створювати юридичні особи приватного права (підприємницькі товариства тощо), брати участь в їх діяльності на загальних підставах, якщо інше не встановлено законом.
Відповідно до положень статті 172. ЦКУ територіальні громади набувають і здійснюють цивільні права та обов'язки через утворені ними органи місцевого самоврядування у межах їхньої компетенції, встановленої законом.
Тобто, підсумовуючи наведене вище слід зазначити, що на рівні українського законодавства територіальна громада визначена суб’єктом цивільного і адміністративного права, як юридична особа публічного права, яка набуває і здійснює цивільні права та обов'язки через утворені нею (тер.громадою) органи місцевого самоврядування у межах їхньої компетенції, встановленої законом. Крім того, як зазначено вище, порядок утворення і правовий статус юридичних осіб публічного права (наприклад територіальних громад) встановлюється Конституцією України і відповідним ЗАКОНОМ. Але слід зауважити, що відповідного закону яким встановлено і визначено порядок утворення, ліквідації, реорганізації, реєстрації та набуття правового статусу юридичних осіб публічного права - органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування Верховна Рада України, не приймала. Більше того, Верховна Рада України також не приймала закон яким встановлено опис, порядок виготовлення, обліку, видачі, заміни та знищення бланків суворої звітності, якими є Розпорядчі акти про утворення юридичних осіб публічного права (копії зазначених запитів і відповідей вже долучені до матеріалів даного провадження).
   Системний аналіз окремих питань судової практики, що виникають при застосуванні судами рекомендаційних роз’яснень, викладених у Постанові Верховного Суду України № 9 від 06.11.2009 року «Про судову практику розгляду цивільних справ про визнання правочинів недійсними» показує, що: «Відповідність чи невідповідність  правочину вимогам законодавства має оцінюватися судом відповідно до законодавства, яке діяло на момент вчинення правочину.
   Якщо позивач посилається на нікчемність правочину для обґрунтування іншої заявленої вимоги, суд не вправі посилатися на відсутність судового   рішення про встановлення нікчемності правочину, а повинен дати оцінку таким доводам позивача».
   В даній адміністративній справі Відповідача (установу з назвою «Дніпровська міська рада» код ЄДРПОУ - 26510514), на стадії підготовчого провадження «на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (як зазначено в довіреності), наразі, здебільшого, представляє, цитуємо: «головний спеціаліст управління захисту інтересів територіальної громади міста у судах загальної юрисдикції департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради Горобець Юлія Володимирівна». З огляду на зазначене вище даний факт виглядає як введення суду в оману. Адже, як вже зазначалося вище з посиланням на офіційні відповіді ВРУ (додані до матеріалів справи), в Україні відсутнє відповідне законодавство, яким регламентується і регулюється правовий порядок утворення юридичних осіб публічного права, і територіальних громад, безпосередньо. А крім того, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» є сводом правил, які регламентують і регулюють питання виключно місцевого самоврядування, і аж ніяк не представництва, в адміністративному провадженні. 
   Далі, по тексту процитованої, долученої до матеріалів справи довіреності на ім’я Горобець Юлії Володимирівни (чи когось іншого), визначені повноваження, якими довіритель - Дніпровська міська рада (в особі її керівника Філатова Б. А.), наділяє свого представника відповідними повноваженнями, представляти установу з назвою «Дніпровська міська рада». Довіреність засвідчена підписом міського голови Б. А. Філатова, підписом директора департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради А. Г. Павлова та завірена печаткою з назвою зазначеної вище установи, ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ: 26510514 та зображенням елементу великого Державного Герба України – малого Державного Герба (Тризуба).
   На сайті Дніпровської міської ради в розділі «Виконавчі органи міської ради» (https://dniprorada.gov.ua/uk/page/vikonavchi-organi-miskoi-radi), департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради визначений як структурний підрозділ виконавчих органів Дніпровської міської ради.
   На інформаційній сторінці департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради (https://dniprorada.gov.ua/uk/page/upravlinnya-pravovogo-zabezpechennya-dniprovskoi-miskoi-radi) зазначено наступне: «Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради діє відповідно до Рішення міської ради від 20.12.2017 № 49/28 "Про затвердження Положення про департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради"» (далі – Положення). Згідно із зазначеним Положенням даний департамент утримується за рахунок коштів місцевого бюджету. Крім того, на сторінці також зазначено, що «Рішенням Дніпровської міської ради від 19.07.2017 № 10/23 затверджено Бюджетну програму «Виконання судових рішень та виконавчих документів Дніпровською міською радою та її виконавчими органами» на 2017-2021 роки». Отже, дана інформація свідчить про те, що департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради, утворений відповідною установою Положенням (шляхом перейменування управління правового забезпечення – рішення від 06.12.2017 № 7/27), і є її структурним підрозділом – виконавчим органом міської ради, який не є юридичною особою, але, який має відповідне фінансування з місцевого бюджету (зазначені витяги долучалися раніше).
   В той же час, в реєстраційних відомостях, які розміщені у вільному доступі на сайті Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про установу з назвою «Дніпровська міська рада» (код ЄДРПОУ: 26510514) та про установу з назвою «Виконавчий комітет Дніпровської міської ради» (код ЄДРПОУ: 04052092), відомості про «Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради», як про відповідний структурний підрозділ – відсутні. Виникає логічне питання: де правовий зв'язок між зазначеними «суб’єктами», і якою (в такому випадку) правоздатністю, дієздатністю і деліктоздатністю, наділений виступати учасником правовідносин (на представництво в особі через свого представника) зазначений департамент, в разі відсутності у нього будь-якої реєстрації як суб’єкта владних повноважень. Даний факт підтверджує відсутність будь-якої правосуб’єктності у зазначеного утворення з назвою «Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради», як виконавчого органу міської ради, який представляє головний спеціаліст управління захисту інтересів територіальної громади міста у судах загальної юрисдикції департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради Горобець Юлія Володимирівна, чи хтось інший.
   Крім того, як вагомий аргумент щодо введення представником Відповідача суду в оману, варто зазначити, що відповідно до положень частини четвертої статті 56 Господарського кодексу України (далі – ГКУ) суб'єкт господарювання може створюватися та діяти на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, що після його прийняття учасниками стає установчим документом.
   Згідно частини першої і п’ятої статті 57 ГКУ установчими документами суб'єкта господарювання є рішення про його утворення або засновницький договір, а у випадках, передбачених законом, статут (положення) суб'єкта господарювання. Статут (положення) затверджується власником майна (засновником) суб'єкта господарювання чи його представниками, органами або іншими суб'єктами відповідно до закону.
   Отже, з огляду на вищезазначене слід констатувати, що «Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради», утворений юридичною особою приватного права (суб’єктом господарювання) з назвою «Дніпровська міська рада» (код ЄДРПОУ: 26510514) відповідним Положенням, як суб’єкт господарювання (!!!), але в той же час цей суб’єкт господарювання є не зареєстрованим як суб’єкт, а також відсутні будь-які відомості про нього, як про структурний підрозділ, навіть у відповідному реєстрі – Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань (далі - ЄДРПОУ). Можливо, саме тому даний факт унеможливлює також і укладання будь-якого договору між зазначеними вище суб’єктами господарювання.
   Більше того, аналізуючи безпосередньо публічну інформацію, яка розміщена на офіційному сайті Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань про юридичну особу з кодом ЄДРПОУ: 26510514 і назвою «Дніпровська міська рада», є незрозумілим: чому в графі «Дані про відокремлені підрозділи» відсутня інформація про «Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради» (і в загалі будь-яка інформація), як про структурний підрозділ. Адже, згідно положень частини другої статті 58 ГКУ відкриття суб'єктом господарювання філій (відділень), представництв без створення юридичної особи (як зазначений департамент) не потребує їх державної реєстрації. А відомості про відокремлені підрозділи суб'єктів господарювання залучаються до її реєстраційної справи та включаються до Єдиного державного реєстру в порядку, визначеному законом.
   Факт того, що офіційні, реєстраційні відомості про юридичну особу приватного права з назвою «Дніпровська міська рада», як суб’єкта господарювання з кодом ЄДРПОУ: 26510514 та з кодом економічної діяльності КВЕД: 84.11 (державне управління загального характеру), які не містять відомостей про свої структурні підрозділи, є нічим іншим, як грубим порушенням чинного законодавства.
   Слід зауважити, що відповідно до положень Національного класифікатора України, затвердженого наказом від 11.10.2010 № 457 Держспоживстандарту України однією з найважливіших умов розвитку національної статистики, адаптованої до умов глобалізованої економіки, є створення та впровадження сучасної системи національних статистичних класифікацій, згармонізованих із міжнародними. Упровадження статистичних класифікацій дає можливість підняти на якісно новий рівень статистичний аналіз стану національної економіки та прогнозування її розвитку, вивчення міжгалузевих проблем.
   Класифікація видів економічної діяльності (далі - КВЕД) установлює основи для підготовлення та поширення статистичної інформації за видами економічної діяльності. Основний принцип КВЕД полягає в об'єднанні підприємств, що виробляють подібні товари чи послуги або використовують подібні процеси для створення товарів чи послуг (тобто сировину, виробничий процес, методи або технології), у групи. Отже, відсутність інформації про суб’єкт господарювання (утворений положенням) з назвою «Департамент правового забезпечення Дніпровської міської ради» як структурний підрозділ іншого суб’єкта господарювання з назвою «Дніпровська міська рада», є порушенням не тільки внутрішнього українського законодавства, але й основ міжнародного законодавства, яке є частиною національного законодавства. Крім того, даний факт ставить під сумнів адміністративну процесуальну правосуб’єктність (в конкретному даному провадженні) та право доручати ведення справи представникові адже це право визнається за органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами.
   Також слід зауважити, що відповідно до положень Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» (на який іде посилання у довіреності представника Відповідача і який регламентує і регулює виключно питання місцевого самоврядування, гарантованого статтею 7. Конституції України), ані у міської ради, ані у її виконавчого комітету, ані у міського голови жодним чином не закріплено повноважень щодо оформлення, завірення та видачі довіреностей на представництво та передоручення права на представництво, ані територіальної громади, ані утворених нею органів місцевого самоврядування. Крім того, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» відповідно до пункту 14 частини четвертої статті 42 визначає, що міський голова безпосередньо, одноосібно, як найвища посадова особа відповідної територіальної громади (правосуб’єкта – юридичної особи публічного права): «представляє територіальну громаду, раду та її виконавчий комітет у відносинах з державними органами, іншими органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форм власності, громадянами, а також у міжнародних відносинах відповідно до законодавства».
   Саме це законне право відображено у витягу з сайту Міністерства юстиції України, Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (витяг долучений до матеріалів справи раніше), в якому Дніпровська міська рада зареєстрована як юридична особа приватного права (приватне комерційне підприємство), а її представництво без довіреності, визначено і закріплено виключно за її керівником (з 27.11.2015 року) – Філатовим Борисом Альбертовичем.
   Отже, наявними в матеріалах даної справи «довіреностями» Філатов Б. А. (як фізична особа – особа без громадянства) передоручає своє виключне, законне право на представництво відповідного органу місцевого самоврядування, відповідної територіальної громади, - головному спеціалісту управління захисту інтересів територіальної громади міста у судах загальної юрисдикції департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради Горобець Юлії Володимирівні (чи комусь іншому), але він водночас (чомусь) забуває оформити нотаріально засвідчену довіреність. Адже відповідно до норм статті 244. Цивільного кодексу України (далі – ЦКУ) представництво, яке грунтується на договорі, може здійснюватися за довіреністю. Представництво за довіреністю може грунтуватися на акті органу юридичної особи. Довіреністю є письмовий документ, що видається однією особою іншій особі для представництва перед третіми особами. Довіреність на вчинення правочину представником може бути надана особою, яку представляють (довірителем), безпосередньо третій особі.
   Форма довіреності регламентується статтею 245 ЦКУ — за загальним правилом цієї статті вона повинна відповідати формі, в якій відповідно до закону має вчинятися правочин.
   Таким чином, правочини, відображені в наявних в матеріалах даної справи довіреностях, якими Філатов Б. А. передоручає своє виключне, законне право на одноосібне представництво відповідного органу місцевого самоврядування, відповідної територіальної громади (наприклад головному спеціалісту управління захисту інтересів територіальної громади міста у судах загальної юрисдикції департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради Горобець Юлії Володимирівні, чи комусь іншому) – не може бути дійсним без відповідного нотаріального оформлення у відповідності до закону. Адже відповідно до положень частини третьої статті 245 ЦКУ довіреність, що видається у порядку передоручення, підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню. Крім того, відповідно до положень частини другої статті 59 КАС України довіреність фізичної особи повинна бути посвідчена нотаріально або, у визначених законом випадках, іншою особою. А відповідно до норм частини третьої цієї ж статті довіреність від імені юридичної особи видається за підписом (електронним цифровим підписом) посадової особи, уповноваженої на це законом, установчими документами.
   Також треба зауважити, що наразі, чинна редакція статті 37 Закону України від 02.09.93 р. № 3425-XII «Про нотаріат» (далі - Закон № 3425), якою якраз передбачено перелік нотаріальних дій, які можуть вчинятися уповноваженими посадовими особами органів місцевого самоврядування (далі – ОМС), не містить такої нотаріальної дії, як посвідчення довіреностей. Окрім цього, у Порядку вчинення нотаріальних дій посадовими особами органів місцевого самоврядування, затвердженому наказом Міністерства юстиції України від 11.11.11 р. № 3306/5, не згадується така нотаріальна дія та не визначається порядок її вчинення. Проте відповідно до частини 3 статті 245 Цивільного кодексу України та пункту 4 частини 2 статті 40 Закону «Про нотаріат» до нотаріально посвідчених довіреностей прирівнюються довіреності осіб, які проживають у населених пунктах, де немає нотаріусів, посвідчені уповноваженою на це посадовою особою ОМС, крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреності на управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на користування та розпорядження транспортними засобами. Але дана норма не стосується даного конкретного випадку. Отже, посвідчення довіреностей уповноваженими посадовими особами ОМС (у визначених окремих випадках) не є нотаріальною дією, проте такі довіреності прирівнюються Законом № 3425 до нотаріально посвідчених.
   Повторюючись варто зазначити, що згідно частини першої статті 246 ЦКУ довіреність від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.
   Однак, повертаючись до системного аналізу змісту реєстраційних відомостей, які розміщені у вільному, публічному доступі на офіційному сайті Міністерства юстиції України в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, про суб’єкт господарювання, установу з назвою «Дніпровська міська рада» (код ЄДРПОУ: 26510514) слід зауважити, що графа яка має назву «Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу», не містить будь-якої інформації. З цих підстав, за даних обставин, відсутність установчих документів робить неможливим дотримання положень частини другої статті 59 КАС України та частини першої статті 246 ЦКУ в реалізації здійснення правочину від юридичної особи. А як зазначалося вище передоручення права на представництво від фізичної особи (якою є керівник Філатов Б. А.), згідно положень частини третьої статті 245 ЦКУ, підлягає обов’язковому нотаріальному посвідченню.
   Наступне. Положенням про Єдиний реєстр довіреностей, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 28.12.2006 № 111/5, зареєстрованого Мін’юстом 28 грудня 2006 року (далі – Положення № 111/5) за 1378/13252, встановлюється порядок створення, ведення та користування Єдиним реєстром довіреностей (далі - Єдиний реєстр). Держателем Єдиного реєстру визначено Міністерство юстиції України, що забезпечує його функціонування.
   Порядок реєстрації довіреностей регламентований пунктами розділу 2 Положення № 111/5 визначає, що обов'язковій реєстрації у Єдиному реєстрі підлягають довіреності (у тому числі їх дублікати), посвідчені в нотаріальному порядку, та довіреності на право розпорядження майном, посвідчені посадовими особами виконавчих комітетів сільських, селищних, міських Рад народних депутатів, а також відомості про припинення їх дії.
   Реєстрація довіреностей (їх дублікатів), посвідчених посадовими, службовими особами, перерахованими в частині 3 статті 245 Цивільного кодексу України, статтях 37-38 Закону України "Про нотаріат", а також відомості про припинення їх дії, здійснюється в Єдиному реєстрі за заявою довірителя про реєстрацію таких довіреностей. Заява про реєстрацію зазначених довіреностей надається Реєстратору безпосередньо довірителем. У разі неможливості подачі заяви на реєстрацію довіреності безпосередньо довірителем підпис довірителя на такій заяві повинен бути засвідчений підписом та печаткою особи, яка посвідчила довіреність.
   Кожному реєстраційному запису про посвідчення довіреності (у тому числі видачу дубліката) в Єдиному реєстрі присвоюються реєстраційний номер запису та поточна дата реєстрації в Єдиному реєстрі.
   Для підтвердження факту внесення інформації до Єдиного реєстру Реєстратор виготовляє витяг про внесення реєстраційного запису до Єдиного реєстру у двох примірниках, один з яких залишається у Реєстратора, а другий - надається (надсилається) особі, яка видала довіреність (за її бажанням), або нотаріусу, який надав (надіслав) заяву про внесення відповідних відомостей до Єдиного реєстру.
   Засвідчення вірності копій документів врегульоване нормами статті 75 Закону «Про нотаріат» наступним чином: нотаріуси, посадові особи органів місцевого самоврядування, які   вчиняють   нотаріальні   дії, засвідчують вірність копій документів, виданих підприємствами, установами і організаціями за умови, що ці документи не суперечать законові, мають юридичне значення і засвідчення вірності їх копій не заборонено законом. Вірність копії документа, виданого громадянином,
засвідчується у тих випадках, коли справжність підпису громадянина
на оригіналі цього документа засвідчена нотаріусом  або  посадовою
особою органу місцевого самоврядування чи підприємством, установою, організацією за місцем роботи, навчання, проживання чи
лікування громадянина.
   Положеннями статті 76 Закону «Про нотаріат» встановлено, що вірність  копії з копії документа може бути засвідчена нотаріусом, посадовою особою органу місцевого самоврядування, якщо вірність копії засвідчена в нотаріальному порядку або якщо ця копія видана підприємством, установою, організацією, що видала оригінал документа. В останньому випадку копія документа повинна бути викладена на бланку даного підприємства, установи, організації з відміткою про те, що оригінал документа знаходиться на даному підприємстві, в установі, організації.
   Раніше, ми вже ставили під сумнів законність долучених до матеріалів даної справи правочинів на представництво юридичної особи з назвою «Дніпровська міська рада». Наприклад, в клопотанні від 30 травня 2019 року ми звертались до суду з вимогою про наступне:
-              Призначити незалежну експертизу, для встановлення законної сили і відповідності встановленій законом формі наявної в матеріалах справи Довіреності від 21.12.2018 № 7/10-3753, якою Дніпровська міська рада, уповноважує головного спеціаліста управління захисту інтересів територіальної громади міста у судах загальної юрисдикції департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради Горобець Юлію Володимирівну, представляти інтереси Дніпровської міської ради, як органу місцевого самоврядування, відповідної територіальної громади;
-              Витребувати у Відповідача відомості (витяг) з Єдиного реєстру довіреностей Міністерства юстиції України про оформлення і реєстрацію наявної в матеріалах справи Довіреності від 21.12.2018 № 7/10-3753, якою Дніпровська міська рада, уповноважує головного спеціаліста управління захисту інтересів територіальної громади міста у судах загальної юрисдикції департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради Горобець Юлію Володимирівну, представляти інтереси Дніпровської міської ради, як органу місцевого самоврядування, відповідної територіальної громади;
-              Витребувати у Відповідача оригінал нотаріально завіреної Довіреності від 21.12.2018 № 7/10-3753, якою Дніпровська міська рада або її керівник Філатов Борис Альбертович, уповноважує головного спеціаліста управління захисту інтересів територіальної громади міста у судах загальної юрисдикції департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради Горобець Юлію Володимирівну, представляти інтереси Дніпровської міської ради, як органу місцевого самоврядування відповідної територіальної громади.
   Слід констатувати, що зазначене клопотання суддею Олійником В. М., залишилось без задоволення.    
   Приписами статті 19. Конституції України визначено, що правовий порядок в Україні ґрунтується на засадах, відповідно до яких ніхто не може бути примушений робити те, що не передбачено законодавством.
   Органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.
   Загальновідомо, що відповідно до положень статті 20. Конституції України державними символами України є Державний Прапор України, Державний Герб України і Державний Гімн України.
Великий Державний Герб України встановлюється з урахуванням малого Державного Герба України та герба Війська Запорізького законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
Головним елементом великого Державного Герба України є Знак Княжої Держави Володимира Великого (малий Державний Герб України).
Опис державних символів України та порядок їх використання встановлюються законом, що приймається не менш як двома третинами від конституційного складу Верховної Ради України.
   Варто зазначити, що на даний момент питання опису, порядку використання і правового захисту Державного Герба України, а також опису і порядку використання державних символів України, залишається неврегульованим. Проект закону України від 18.09.2009 р. № 5118-1 «Про Державний Герб України» та проект закону України від 18.02.2016 № 4103 «Про державні символи України», не затверджені Верховною Радою України на законодавчому рівні, як того вимагає Конституція (відповідні докази долучалися раніше).
   З таких причин, всі печатки на яких використовуються незатверджені відповідно до положень статті 20. Конституції України символи, є підробленими. І звісно, що вони не мають жодної юридичної сили. Саме такою є і печатка юридичної особи приватного права з назвою «Дніпровська міська рада», з ідентифікаційним кодом ЄДРПОУ: 26510514 та зображенням елементу великого Державного Герба України – малого Державного Герба (Тризуба), відбиток якої міститься на підроблених довіреностях на представництво зазначеного суб’єкта господарювання.  
   Як зазначено у статті 72 КАС України доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
      Відповідно до положень пункту 1 частини першої статті 102 КАС України суд за клопотанням учасника справи або з власної ініціативи призначає експертизу у справі для з’ясування обставин, що мають значення для справи, необхідні спеціальні знання у сфері іншій, ніж право, без яких встановити відповідні обставини неможливо.        
   З огляду на вищезазначені доводи підкріплені положеннями чинного законодавства і наявними в матеріалах даної справи відповідними, неспростовними доказами у вигляді копій автентичних документів,

ВИМАГАЄМО:

1.                Розглянути і долучити дане клопотання до матеріалів справи 160/7958/18;
2.                На виконання положення пункту 1 частини першої статті 102 КАС України за даним клопотанням призначити незалежну правову експертизу всіх наявних в адміністративній справі № 160/7958/18 правочинів (довіреностей на представництво Відповідача), для ретельного з’ясування обставин, що мають значення для об’єктивного, неупередженого розгляду даної справи;
3.                За результатами розгляду даного клопотання, винести окрему, письмову ухвалу.

Додаток:

-              Витяг з ЄДРПОУ про юридичну особу з назвою «Дніпровська міська рада» станом на 07.04.2020 року – на 6 (шістьох) арк.;

Детальна інформація про юридичну особу станом на 07.04.2020

Повне найменування юридичної особи та скорочене у разі його наявності
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
Організаційно-правова форма
ОРГАН МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
Назва юридичної особи
ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА
Ідентифікаційний код юридичної особи
26510514
Місцезнаходження юридичної особи
49000, Дніпропетровська обл., місто Дніпро, ПРОСПЕКТ ДМИТРА ЯВОРНИЦЬКОГО, будинок 75
Дані про розпорядчий акт, на підставі якого створено юридичну особу
Прізвище, ім'я, по батькові, дата обрання (призначення) осіб, які обираються (призначаються) до органу управління юридичної особи, уповноважених представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами, або осіб, які мають право вчиняти дії від імені юридичної особи без довіреності, у тому числі підписувати договори та дані про наявність обмежень щодо представництва від імені юридичної особи
ФІЛАТОВ БОРИС АЛЬБЕРТОВИЧ - керівник з 27.11.2015
Дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена після набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про включення до Єдиного державного реєстру відомостей про юридичну особу – у разі, коли державна реєстрація юридичної особи була проведена до набрання чинності Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців"
Дата державної реєстрації: 21.05.1997
Дата запису: 20.10.2005
Номер запису: 1 224 120 0000 018362
Дата державної реєстрації, дата та номер запису в Єдиному державному реєстрі про проведення державної реєстрації юридичної особи, яка утворена в результаті перетворення
Дані про відокремлені підрозділи юридичної особи
Дані про перебування юридичної особи в процесі припинення
Дата та номер запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, підстава для його внесення
Дата та номер запису про взяття та зняття з обліку, назва та ідентифікаційні коди органів статистики, Міндоходів, Пенсійного фонду України, в яких юридична особа перебуває на обліку:
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНОЇ СТАТИСТИКИ:
Ідентифікаційний код органу: 21680000;
Дата взяття на облік: 09.04.2004

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI, ШЕВЧЕНКIВСЬКЕ УПРАВЛIННЯ, ШЕВЧЕНКIВСЬКА ДПI (ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ Р-Н М.ДНIПРА):
Ідентифікаційний код органу: 39394856;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника податків);
Дата взяття на облік: 16.04.2004;
Номер взяття на облік: 9148

ГОЛОВНЕ УПРАВЛIННЯ ДФС У ДНIПРОПЕТРОВСЬКIЙ ОБЛАСТI, ШЕВЧЕНКIВСЬКЕ УПРАВЛIННЯ, ШЕВЧЕНКIВСЬКА ДПI (ШЕВЧЕНКIВСЬКИЙ Р-Н М.ДНIПРА):
Ідентифікаційний код органу: 39394856;
Відомості про відомчий реєстр: (дані про взяття на облік як платника єдиного внеску);
Дата взяття на облік: 01.04.2004;
Номер взяття на облік: 04020417943
Дані органів статистики про основний вид економічної діяльності юридичної особи, визначений на підставі даних державних статистичних спостережень відповідно до статистичної методології за підсумками діяльності за рік
Код КВЕД 84.11 Державне управління загального характеру
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску, клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності
Дані про реєстраційний номер платника єдиного внеску: 04020417943;
Дані про клас професійного ризику виробництва платника єдиного внеску за основним видом його економічної діяльності: 1
Термін, до якого юридична особа перебуває на обліку в органі Міндоходів за місцем попередньої реєстрації, у разі зміни місцезнаходження юридичної особи
Дата відкриття виконавчого провадження щодо юридичної особи (для незавершених виконавчих проваджень)
27-02-2020; 12-12-2019; 04-12-2019; 30-10-2019; 28-10-2019; 25-09-2019; 13-06-2019; 22-04-2019
КВЕД-2010: Клас 84.11
Клас
Назва видів економічної діяльності та пояснення до них
Державне управління загального характеру
Цей клас включає:
 • виконавчу та законодавчу діяльність центральних, регіональних і місцевих органів державного управління
 • управління та контроль фіскальної діяльності:
  • здійснення оподатковування
  • збирання податків, мита на товари та розслідування випадків порушення податкового законодавства
  • управління митницею
 • виконання бюджету й управління державними фондами та державним боргом:
  • збирання коштів і контроль за їх витрачанням
 • проведення політики у сфері загальних (цивільних) досліджень і розробок і пов'язаних із ними коштів
 • управління і функціонування служб економічного та соціального планування, а також статистичних служб на різних рівнях державного управління
Цей клас також включає:
 • управління кадровими службами, розроблення та реалізацію кадрової політики, методи оцінки, класифікацію робіт, опис посадових обов'язків, контроль за дотриманням правил державної служби
 • діяльність служб загального призначення, не пов'язаних із виконанням певних функцій у сфері державного управління
 • діяльність виборчих комісій
Цей клас не включає:
 • управління державними будівлями або будівлями, що їх займають державні структури, див. 68.268.3
 • проведення політики у сфері досліджень і розробок, спрямованих на зростання добробуту людей, та пов'язаними з цим коштами, див. 84.12
 • проведення політики в сфері досліджень та розробок, призначених для підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможності, див. 84.13
 • управління дослідженнями та розробками у сфері оборони та пов'язаними з цим коштами, див. 84.22
 • управління державними архівами, див. 91.01
   

Фінансову підтримку діяльності ГО «Багнет Нації» можна здійснити на картку ПриватБанку 5168 7427 1422 2175 на ім’я Сергій Філіпенко. Дякуємо за Ваш внесок у відновлення конституційного устрою України!

Хронологія даного питання в матеріалах на сайті "Багнет Нації": Поцріот філатов вирішив влаштувати державний переворот?

Група відомих правозахисників Дніпра представлятиме позивачів у справі проти Дніпроміськради

Жодних «шкурняків» - виключно інтереси громади: яке рішення Дніпроміськради ми скасовуємо

Окружний адмінсуд Дніпра зобов’язав міськраду надати правоустановчі документи

Суддя Лозицька самовідвелася у справі щодо рішення Дніпроміськради. І тому є вагомі причини…

В своїй ухвалі про самовідвід суддя Лозицька заявили про тиск щодо неї з боку представників позивачів

Заяви судді Лозицької є безпідставними, а її поведінка неприпустимою – черговий запит до суду

No comments – укази про призначення судді Лозицької І. О.

Між молотом і ковадлом: вже третій суддя накивав п’ятами від розгляду справи про незаконне рішення приватної Дніпроміськради

Верховна Рада не реєструвала, а Казначейство не обслуговує: як вилазить «фількина грамота» щодо компетенції (легітимності) Дніпроміськради

Дисциплінарна скарга до ВРП і ВККСУ стосовно поведінки судді окружного адмінсуду Дніпра

Дніпропетровський окружний адмінсуд про повноваження своїх суддів

В Дніпрі відбулося підготовче засідання щодо скасування незаконного рішення «міської ради»

Підсумовуючи друге підготовче засідання в справі щодо скасування рішення Дніпроміськради

«Антиконституційний хор» судді Олійника?

Суддя Олійник підтвердив відсутність «в природі» правоустановчих документів Дніпроміськради

В справі по скасуванню рішення ДМР заявлено відвід судді Олійнику

Навіщо суддя Олійник В. М. перевищує владні повноваження?

Судді ДОАС Олійнику В. М., вдруге, заявлено про відвід

16.07.2019: відвід судді ДОАС Олійника В. М., втретє – відеоблок

30.07.2019 відвід судді ДОАС Олійника В. М., втретє – заява + відео

Сказано – Зроблено!: скарга до ВРП на поведінку судді ДОАС Олійника В. М.

Дніпро: у справі щодо скасування незаконного рішення Дніпроміськради "самовідвівся" четвертий суддя (відео)

Найкращою рекламою діяльності ГО «Багнет Нації», є ухвала судді ДОАС Олійника В. М., про самовідвід

Найкращою рекламою діяльності ГО «Багнет Нації» є ухвала судді ДОАС Олійника В. М., про самовідвід

Дніпро: у справі щодо скасування незаконного рішення неконституційної міськради самовідвівся п’ятий суддя

Суддя ДОАС Олійник поскаржився до ВРП і ГПУ про втручання в його діяльність

Дніпро: на підтвердження нелегітимності міськради самовідвівся шостий суддя – ухвала

В Дніпрі відводять суддю із-за його призначення Президентом УРСР Зеленським

Відсутність державних символів і повноважень не є аргументацією для відводу судді

ВРП не підтвердила тиску на правосуддя з боку ГО «Багнет Нації» - висновок і рішення ВРП

В Дніпрі зареєстровано заяву про злочин на мера Філатова і членів його злочинного угруповання

В Дніпрі відбулася Установча конференція ГО «Державотворець», трохи суду, і багато силовиків

Підсумки місячного «кошмарингу» системи: шосте коло правового коловрату

Дніпро: Коловратовірус як інфекційноконституційна пошесть в лікуванні недосуддів Жовтневого суду УРСР

Поліцейські Соборного ВП Дніпра вивчатимуть КПК в рамках відкритих на них кримінальних проваджень

"Державотворці" Дніпра започаткували «правовий коловрат» в Соборному районі міста

В Дніпрі складено вісім заяв про злочин на колегію суддів ТААС

Наша пісня гарна й нова… «ДМР! Де, установчі документи???»

В Дніпрі триває відновлення конституційного ладу, навіть в умовах «карантину»

Читайте також: КОАТУУ | Державний класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА, ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ІНДУСТРІАЛЬНА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА, ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

НОВОКОДАЦЬКА (ЛЕНІНСЬКА) РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА, ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

САМАРСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА, ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

СОБОРНА (ЖОВТНЕВА) РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА, ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ЦЕНТРАЛЬНА (КІРОВСЬКА) РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА, ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ЧЕЧЕЛІВСЬКА (КРАСНОГВАРДІЙСЬКА) РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА, ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ


ШЕВЧЕНКІВСЬКА (БАБУШКІНСЬКА) РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА, ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Сталося!!! Мін’юст підтвердив, що Дніпроміськрада – приватна установа!

СБУ «на олівець»: реєстраційна справа виконавчого комітету ДМР

«Громадські слухання» по обговоренню проекту статуту територіальної громади Дніпра

Викидень Дніпровської міськради КП «Міські причали» ДМР – реєстраційні документи

КП «Жилсервіс – 2» ДМР: матеріали реєстраційної справи

«Курка – то не птах, а Дніпроміськрада – то не орган місцевого самоврядування!» – документи реєстраційної справи ДМР

КП «Жилсервіс – 2» ДМР: вся суть КП, в табличці із пап’є-маше

КП «Теплотранс» зізнається у скоєному злочині і пропонує стати співучасником – відповідь на запит

Когнітивний дисонанс: КП «Муніципальна варта» ДМР з КВЕДом діяльності приватних охоронних структур – реєстраційні документи

Ляпи невігласів, чи свідоме підроблення документів – реєстраційні дані Дніпроміськради і її виконкому

Виконавчий комітет ДМР – неконституційний орган (документи свідчать)

Дніпропетровська міська рада – неконституційний орган (документи свідчать)

Інформаційна бомба або початок кінця: Увага!!! Всі міські, сільські, районні і обласні ради зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності – унікальні документи на сайті "Багнет Нації"

Дніпроміськрада та виконавчий комітет, як приватні підприємства – витяги з реєстру

Дніпроміськрада – сурогатний орган місцевого самоврядування (відповіді на інфозапити)

Інформаційна бомба або початок кінця: законодавства, яке регулює утворення органів влади і місцевого самоврядування, не існує – відповідь ВРУ


Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -