- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

субота, 14 листопада 2020 р.

Змова!: Дніпро грабують через департаменти міськради і Казначейство

 

   Виявляється, що не передбачені жодною нормою чинного українського законодавства та утворені як самостійні юридичні особи ПРИВАТНОГО ПРАВА (як приватні підприємства) департаменти і інспекції такої ж приватної установи з назвою «Дніпровська міська рада», обслуговуються такою ж приватною установою, з назвою «Головне управління Державної казначейської служби України у Дніпропетровській області», як юридичні особи ПУБЛІЧНОГО ПРАВА (???).

Читайте також: Казначейство Дніпра використовує підроблені печатки?

 

   Це, унікальний досвід, адже в українському законодавстві відсутній нормативно-правовий акт, яким мало б регулюватись питання утворення юридичних осіб ПУБЛІЧНОГО ПРАВА (!!!).  

   Більше деталей у запиті на інформацію та відповіді одного з співучасників злочину (Казначейства):

Вих. №: ЗПІ/051/20                  Дата: 04 листопада 2020 року                                        

 

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ

КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ

У ДНІПРОПЕТРОВСЬКІЙ ОБЛАСТІ

вул. Челюскіна, 1, м. Дніпро, 49000

 

Держава, органи державної влади та органи місцевого

 самоврядування не є суб'єктами господарювання

              (частина перша статті 8 Господарського кодексу України)

 

        Ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження

\чи накази. За віддання і виконання явно злочинного розпорядження

чи наказу настає юридична відповідальність.

                                                        (Стаття 60. Конституції України)

 

З А П И Т

про надання публічної інформації за Законом України

«Про доступ до публічної інформації»

                        

   Відповідно до положень Статті 40. Конституції України (Основного закону) усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

   Стаття 34. Конституції України гарантує кожному громадянину України право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб - на свій вибір.

   Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає порядок здійснення та забезпечення права кожного на доступ до інформації, що знаходиться у володінні суб'єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації та інформації, що становить суспільний інтерес.

   Відповідно до положень пункту 6 частини першої статті 3. Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується юридичною відповідальністю за порушення законодавства про доступ до публічної інформації.

   Відповідно до положень статті 4. доступ до публічної інформації відповідно до цього Закону здійснюється на принципах прозорості та відкритості діяльності суб'єктів владних повноважень, вільного отримання, поширення та будь-якого іншого використання інформації, що була надана або оприлюднена відповідно до цього Закону, рівноправності, незалежно від ознак раси, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних або інших ознак.

   Згідно з положеннями статті 5., зазначеного закону, доступ до публічної інформації забезпечується шляхом надання інформації за запитами на інформацію.

   Частиною сьомою статті 6 цього закону встановлено, що обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

   Згідно з положеннями статті 21. Закону «Про доступ до публічної інформації», інформація на запит надається безкоштовно. При наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується.

   Відповідно до положень частини 2, 3 статті 22., даного закону, відповідь розпорядника інформації про те, що інформація може бути одержана запитувачем із загальнодоступних джерел, або відповідь не по суті запиту вважається неправомірною відмовою в наданні інформації. Розпорядник інформації, який не володіє запитуваною інформацією, але якому за статусом або характером діяльності відомо або має бути відомо, хто нею володіє, зобов'язаний направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. У такому разі відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником.

   Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215 «Про затвердження Положення про Державну казначейську службу України» Державна казначейська служба України (Казначейство) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра фінансів і який реалізує державну політику у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, коштів клієнтів відповідно до законодавства, бухгалтерського обліку виконання бюджетів.

   Казначейство у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства, а також дорученнями Кабінету Міністрів України і Міністра фінансів.

   Казначейство є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в Казначействі і банках.

   На підставі зазначеного вище, керуючись положеннями статті 34. і 40. Конституції України, Постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 215 «Про затвердження Положення про Державну казначейську службу України», Бюджетного кодексу України, а також нормами Законів України «Про доступ до публічної інформації» та Закону України «Про інформацію», у визначений законом строк (п’ять днів),

 

П Р О С И М О:

1.                Надати завірені належним чином достовірні відомості щодо казначейського обслуговування (зазначити: дату реєстрації, відповідні реквізити тощо) наступних юридичних осіб приватного права (розпорядників бюджетних коштів), а саме:

-                     Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 40392181);

-                     Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 37454258);

-                     Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 40506253);

-                     Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 40506248);

-                     Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 40506232);

-                     Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 38114671);

-                     Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 40871476);

-                     Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 40506080);

-                     Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 42788347);

-                     Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 42788513);

-                     Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 42788389);

-                     Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 02012674);

-                     Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 40506227);

-                     Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 41156601);

-                     Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 40916722);

-                     Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 23928294);

-                     Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 40498190);

-                     Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 40429588);

-                     Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 41169207);

-                     Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 40634559);

-                     Управління майном колишнього селища міського типу Таромське Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 40502510);

-                     Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 40970588);

-                     Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 40970588);

-                     Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 42403446);

-                     Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 43037107);

-                     ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА: (код ЄДРПОУ: 26510514)

-                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ: (код ЄДРПОУ: 04052092);

 

2.                Надати завірені належним чином достовірні відомості щодо розмірів надходжень і видатків за 2018-й, 2019-й і три квартали 2020-го років наступних юридичних осіб приватного права (розпорядників бюджетних коштів), а саме:

-                     Департамент адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 40392181);

-                     Департамент по роботі з активами Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 37454258);

-                     Департамент економіки, фінансів та міського бюджету Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 40506253);

-                     Департамент гуманітарної політики Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 40506248);

-                     Департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 40506232);

-                     Департамент житлового господарства Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 38114671);

-                     Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 40871476);

-                     Департамент соціальної політики Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 40506080);

-                     Центральне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 42788347);

-                     Правобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 42788513);

-                     Лівобережне управління соціального захисту населення Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 42788389);

-                     Департамент охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 02012674);

-                     Департамент транспорту та транспортної інфраструктури Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 40506227);

-                     Департамент екологічної політики Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 41156601);

-                     Департамент інноваційного розвитку Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 40916722);

-                     Департамент громадського порядку і цивільного захисту Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 23928294);

-                     Управління державного архітектурно-будівельного контролю Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 40498190);

-                     Департамент інформаційних технологій Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 40429588);

-                     Інспекція з питань праці та зайнятості населення Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 41169207);

-                     Інспекція з питань благоустрою Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 40634559);

-                     Управління майном колишнього селища міського типу Таромське Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 40502510);

-                     Департамент торгівлі та реклами Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 40970588);

-                     Управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 40970588);

-                     Інспекція з питань контролю за паркуванням Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 42403446);

-                     Департамент парків та рекреації Дніпровської міської ради (код ЄДРПОУ: 43037107);

-                     ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА: (код ЄДРПОУ: 26510514)

-                     ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ: (код ЄДРПОУ: 04052092).

 

3.                Відповідь надати у повному обсязі, у хронологічній послідовності відповідно до вищевикладених пунктів прохальної частини запиту, та  надіслати у письмовому (паперовому) вигляді на зазначену вище адресу: 49055, місто Дніпро, Сергію Веніаміновичу Філіпенку,  і в електронному вигляді на мою вищезазначену електронну адресу (e-mail: svf2011@ukr.net).

   У випадку, якщо з якихось причин не можливо надати відповідь – письмово вказати причину, або перенаправити (переадресувати) запит за належністю, відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», до розпорядника відповідної інформації.  

   Зміст відповіді на запит, публікуватиметься на сайті «БАГНЕТ НАЦІЇ»: http://bagnetnacii.blogspot.com

 

     

Уповноважений представник

ГО ОПГ «Багнет Нації»:                                             Сергій Філіпенко

 

 

P. S. Дії, вчинені з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, а також змова про вчинення таких дій, - караються позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років з конфіскацією майна або без такої.                  

                                                                      (стаття 109 Кримінального кодексу України) Хронологія даного питання в матеріалах на сайті "Багнет Нації": Поцріот філатов вирішив влаштувати державний переворот?

Група відомих правозахисників Дніпра представлятиме позивачів у справі проти Дніпроміськради

Жодних «шкурняків» - виключно інтереси громади: яке рішення Дніпроміськради ми скасовуємо

Окружний адмінсуд Дніпра зобов’язав міськраду надати правоустановчі документи

Суддя Лозицька самовідвелася у справі щодо рішення Дніпроміськради. І тому є вагомі причини…

В своїй ухвалі про самовідвід суддя Лозицька заявили про тиск щодо неї з боку представників позивачів

Заяви судді Лозицької є безпідставними, а її поведінка неприпустимою – черговий запит до суду

No comments – укази про призначення судді Лозицької І. О.

Між молотом і ковадлом: вже третій суддя накивав п’ятами від розгляду справи про незаконне рішення приватної Дніпроміськради

Верховна Рада не реєструвала, а Казначейство не обслуговує: як вилазить «фількина грамота» щодо компетенції (легітимності) Дніпроміськради

Дисциплінарна скарга до ВРП і ВККСУ стосовно поведінки судді окружного адмінсуду Дніпра

Дніпропетровський окружний адмінсуд про повноваження своїх суддів

В Дніпрі відбулося підготовче засідання щодо скасування незаконного рішення «міської ради»

Підсумовуючи друге підготовче засідання в справі щодо скасування рішення Дніпроміськради

«Антиконституційний хор» судді Олійника?

Суддя Олійник підтвердив відсутність «в природі» правоустановчих документів Дніпроміськради

В справі по скасуванню рішення ДМР заявлено відвід судді Олійнику

Навіщо суддя Олійник В. М. перевищує владні повноваження?

Судді ДОАС Олійнику В. М., вдруге, заявлено про відвід

16.07.2019: відвід судді ДОАС Олійника В. М., втретє – відеоблок

30.07.2019 відвід судді ДОАС Олійника В. М., втретє – заява + відео

Сказано – Зроблено!: скарга до ВРП на поведінку судді ДОАС Олійника В. М.

Дніпро: у справі щодо скасування незаконного рішення Дніпроміськради "самовідвівся" четвертий суддя (відео)

Найкращою рекламою діяльності ГО «Багнет Нації», є ухвала судді ДОАС Олійника В. М., про самовідвід

Найкращою рекламою діяльності ГО «Багнет Нації» є ухвала судді ДОАС Олійника В. М., про самовідвід

Дніпро: у справі щодо скасування незаконного рішення неконституційної міськради самовідвівся п’ятий суддя

Суддя ДОАС Олійник поскаржився до ВРП і ГПУ про втручання в його діяльність

Дніпро: на підтвердження нелегітимності міськради самовідвівся шостий суддя – ухвала

В Дніпрі відводять суддю із-за його призначення Президентом УРСР Зеленським

Відсутність державних символів і повноважень не є аргументацією для відводу судді

ВРП не підтвердила тиску на правосуддя з боку ГО «Багнет Нації» - висновок і рішення ВРП

В Дніпрі зареєстровано заяву про злочин на мера Філатова і членів його злочинного угруповання

В Дніпрі відбулася Установча конференція ГО «Державотворець», трохи суду, і багато силовиків

Підсумки місячного «кошмарингу» системи: шосте коло правового коловрату

Дніпро: Коловратовірус як інфекційноконституційна пошесть в лікуванні недосуддів Жовтневого суду УРСР

Поліцейські Соборного ВП Дніпра вивчатимуть КПК в рамках відкритих на них кримінальних проваджень

"Державотворці" Дніпра започаткували «правовий коловрат» в Соборному районі міста

В Дніпрі складено вісім заяв про злочин на колегію суддів ТААС

Наша пісня гарна й нова… «ДМР! Де, установчі документи???»

В Дніпрі триває відновлення конституційного ладу, навіть в умовах «карантину»

Суддя ДОАС Голобутовський переніс засідання у зв’язку з неявкою відповідача (відео і текст клопотання)

Конституційна драма: черговий самовідвід судді у справі щодо скасування незаконного рішення ДМР – ухвала

В Дніпрі зареєстровано п’ять заяв на суддю ДОАС Кадникову, через неправосудне рішення

Читайте також: КОАТУУ | Державний класифікатор об'єктів адміністративно-територіального устрою України

АМУР-НИЖНЬОДНІПРОВСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА, ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ІНДУСТРІАЛЬНА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА, ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

НОВОКОДАЦЬКА (ЛЕНІНСЬКА) РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА, ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

САМАРСЬКА РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА, ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

СОБОРНА (ЖОВТНЕВА) РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА, ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ЦЕНТРАЛЬНА (КІРОВСЬКА) РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА, ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ЧЕЧЕЛІВСЬКА (КРАСНОГВАРДІЙСЬКА) РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА, ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

ШЕВЧЕНКІВСЬКА (БАБУШКІНСЬКА) РАЙОННА У МІСТІ ДНІПРІ РАДА, ЯК СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Сталося!!! Мін’юст підтвердив, що Дніпроміськрада – приватна установа!

СБУ «на олівець»: реєстраційна справа виконавчого комітету ДМР

«Громадські слухання» по обговоренню проекту статуту територіальної громади Дніпра

Викидень Дніпровської міськради КП «Міські причали» ДМР – реєстраційні документи

КП «Жилсервіс – 2» ДМР: матеріали реєстраційної справи

«Курка – то не птах, а Дніпроміськрада – то не орган місцевого самоврядування!» – документи реєстраційної справи ДМР

КП «Жилсервіс – 2» ДМР: вся суть КП, в табличці із пап’є-маше

КП «Теплотранс» зізнається у скоєному злочині і пропонує стати співучасником – відповідь на запит

Когнітивний дисонанс: КП «Муніципальна варта» ДМР з КВЕДом діяльності приватних охоронних структур – реєстраційні документи

Ляпи невігласів, чи свідоме підроблення документів – реєстраційні дані Дніпроміськради і її виконкому

Виконавчий комітет ДМР – неконституційний орган (документи свідчать)

Дніпропетровська міська рада – неконституційний орган (документи свідчать)

Інформаційна бомба або початок кінця: Увага!!! Всі міські, сільські, районні і обласні ради зареєстровані як суб’єкти підприємницької діяльності – унікальні документи на сайті "Багнет Нації"

Дніпроміськрада та виконавчий комітет, як приватні підприємства – витяги з реєстру

Дніпроміськрада – сурогатний орган місцевого самоврядування (відповіді на інфозапити)

Інформаційна бомба або початок кінця: законодавства, яке регулює утворення органів влади і місцевого самоврядування, не існує – відповідь ВРУ

Конституційна драма: черговий самовідвід судді у справі щодо скасування незаконного рішення ДМР – ухвала

Не дозволимо узурпацію місцевого самоврядування в Дніпрі

Демарш колегії суддів у Дніпрі - ухвала

Дніпро: зупиняючи повалення конституційного ладу - відео

01.10.2020 Відвід судді ДОАС Сидоренка Д. В. у справі щодо скасування рішення ДМР – (відео + заява)

Чи відповідає ДСТУ 4163-2003 рішення ДМР від 25.04.2018 № 95/31?

Встановлюємо громадянство «судді» ДОАС Кадникової Г. В.

В Дніпрі продовжується протистояння поваленню конституційного ладу – заява до ДОАС

В Дніпрі фізособі без громадянства ліквідували міськраду УРСР - відео

Громадянство судді ДОАС Кадникової встановить слідство

ГО ОПГ "Багнет Нації" звертається за підтримкою

Кишеньковий окружний адмінсуд Дніпра продовжує грати в судочинство

Сага про Фількіну грамоту: з яких приватних установ складається структура неконституційної Дніпроміськради

На суддю ДОАС Боженко Н. В. складено вісім заяв про злочин – відеозаява «Багнет Нації»

Заява до СБУ про повалення конституційного ладу неконституційними виборами в Дніпрі

Відкрита заява про злочин: департаменти ДМР - це окремі, приватні фірми

Відкрита заява про злочин: інспекції ДМР - це окремі, приватні фірми

Відкрита заява про злочин: управління ДМР - це окремі, приватні фірми

На суддю ДОАС Боженко Н. В. складено вісім заяв про злочин – відеозаява «Багнет Нації»

Влад Акулов про референдум, Конституцію та балаболів)

 

Телеграм: https://t.me/bagnetnacii

Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/bagnetnacii
Сайт: http://bagnetnacii.blogspot.com

Фінансову підтримку діяльності громадського об’єднання ГО «Багнет Нації» можна здійснити переказом на картку ПриватБанку № 5168 7427 1422 2175 на ім’я Сергій Філіпенко. Дякуємо за Ваш вагомий внесок у відновлення конституційного устрою України!


Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -