- Український народ як носій суверенітету і єдине джерело влади може реалізувати своє право визначати конституційний лад в Україні шляхом прийняття Конституції України на всеукраїнському референдумі - з Рішення КСУ № 6-рп/2005 від 05.10.2005. Умисне невиконання службовою особою рішення ЄСПЛ, рішення КСУ та умисне недодержання нею висновку КСУ - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років – ч. 4 ст. 382 КК України -

субота, 8 жовтня 2022 р.

Заява про злочин на колегію Верховного суду

 

ОФІС ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА

вул. Різницька, 13/15, м. Київ,

Київська область, Україна, 01011

Генеральному прокурору

Костіну Андрію Євгеновичу (особисто)

 

 

З А Я В А

про кримінальний злочин передбачений частиною четвертою статті 382 в сукупності з частиною третьою статті 28 Кримінального кодексу України вчинений встановленими особами, а саме: Карпенко Світланою Олексіївною, Ігнатенко Вадимом Миколайовичем та Стрільчуком Віктором Андрійовичем  

 

   Я (Заявник), усвідомлюючи всю ступінь кримінальної відповідальності передбаченої статтями 383 і 384 КК України (про завідомо неправдиве повідомлення про вчинення злочину та завідомо неправдиві показання), - повідомляю про кримінальний злочин, який підпадає під кваліфікацію частини четвертої статті 382 в сукупності з частиною третьою статті 28 Кримінального кодексу України ( - Умисне невиконання службовою особою рішення Європейського суду з прав людини, рішення Конституційного Суду України та умисне недодержання нею висновку Конституційного Суду України - карається позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років; - Кримінальне правопорушення визнається вчиненим організованою групою, якщо в його готуванні або вчиненні брали участь декілька осіб (три і більше), які попередньо зорганізувалися у стійке об'єднання для вчинення цього та іншого (інших) кримінальних правопорушень, об'єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи), - вчинений фізичними особами (особами без національності і конституційного громадянства Самостійної української держави України) Карпенко Світланою Олексіївною, Ігнатенко Вадимом Миколайовичем та Стрільчуком Віктором Андрійовичем, які, у відсутність встановленого Конституцією України громадянства Самостійної української держави України, а також у відсутність закріпленого законодавством статусу професійного судді, - узурпували судову гілку влади, та у відсутність відповідного профільного закону, - здійснюють судочинство в суді, який не було утворено відповідно до Конституції України (ЗАКОНОМ).

   Детально, по факту даного закінченого кримінального злочину можу повідомити наступне:

   Наразі, Верховним Судом у складі колегії суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду, а саме: судді-доповідача Карпенко Світлани Олексіївни, та суддів, які входять до складу колегії: Ігнатенка Вадима Миколайовича, Стрільчука Віктора Андрійовича, відкрито провадження № 61-7158ск22 у справі № 204/294/22 за моїм цивільним позовом до Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне» імені М. К. Янгеля» про визнання незаконним та скасування наказу про відсторонення мене від роботи без збереження заробітної плати, за касаційною скаргою Державного підприємства «Конструкторське бюро «Південне»  імені М. К. Янгеля» на рішення Красногвардійського районного суду міста Дніпропетровська від 25 березня 2022 року та постанову Дніпровського апеляційного суду від 01 липня 2022 року.

   Одразу слід зауважити, що згідно Указів Президента України «Про призначення суддів Верховного Суду» від 10 листопада 2017 року і 14 грудня 2017 року (копії додаються), зазначені вище особи ПРИЗНАЧЕНІ на посади СУДДІВ, а не ОБРАНІ на посади ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ, що іде в розріз з правовою позицією Конституційного Суду України, викладеною в Рішенні № 3-рп/2011 від 5 квітня 2011 року справа № 1-10/2011, згідно з якою «Суддею є громадянин України, який в установленому Конституцією України (254к/96-ВР) і Законом (2453-17) порядку призначений чи обраний суддею, займає штатну суддівську посаду  в одному  із судів України і здійснює правосуддя на професійній основі (частина   четверта статті 126 Конституції  України (254к/96-ВР), стаття 51 Закону) (2453-17).

   За Конституцією України (254к/96-ВР) набуття громадянином  України  статусу професійного судді пов'язане  з настанням  відповідного  юридичного факту - призначення чи обрання його на цю посаду.

   Системний аналіз положень пункту 14 частини першої статті 92, частини четвертої статті 126, частин другої, третьої, четвертої, п'ятої статті 127,  статті 128 Конституції України (254к/96-ВР) та оспорюваних положень Закону (2453-17) дає підстави для  таких висновків: призначення на посаду судді здійснюється тільки вперше; обиратися на посаду судді можуть тільки судді, в яких закінчився п'ятирічний термін, на який вони були призначені;  до складу апеляційних,  вищих  спеціалізованих  судів  та  Верховного Суду України  можуть  ОБИРАТИСЯ  тільки  ПРОФЕСІЙНІ СУДДІ; зайняття суддівських посад в апеляційних, вищих спеціалізованих судах і Верховному Суді України шляхом обрання виключає можливість призначення суддів у ці  суди,  а  відтак  призначення  на  посади суддів може здійснюватися лише до місцевих судів (!!!)».

   Ухвалою від 6 вересня 2022 року, зазначеною колегією було постановлено рішення, про накладення на мене штрафу в розмірі 744,30 грн, за зловживання процесуальним правом (в якості обґрунтованих та заявлених мною відводів).

   17 вересня 2022 року, я, звернувся з відповідною заявою до суду, щодо роз’яснення ухвали суду від 6 вересня 2022 року, аргументуючи свою вимогу тим, що на момент постановлення відповідної ухвали суду залишається невиконаним пункт 22 частини першої статті 92. Конституції України (документ: 254к/96-ВР), яким встановлено, що виключно законами України визначаються, зокрема: «засади цивільно-правової відповідальності; діяння, які є злочинами, адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями, та відповідальність за них».

   При цьому, я посилався на Рішення Конституційного Суду України № 7-рп/2001 від 30 травня 2001 року, де КСУ дійшов висновку, що: «Наголошуючи на  важливості  гарантій  захисту  прав  і свобод людини і громадянина,  Конституція України  встановила,  що  склад правопорушення   як   підстава   притягнення  особи  до  юридичної відповідальності та заходи  державно-примусового  впливу  за  його вчинення  визначаються  ВИКЛЮЧНО ЗАКОНОМ,  а  не  будь-яким іншим нормативно-правовим актом,  що юридична відповідальність особи має індивідуальний  характер,  що ніхто не може відповідати за діяння, які на час їх вчинення не визнавалися законом  як  правопорушення, та  бути  двічі  притягнений  до юридичної відповідальності одного виду за одне й те саме правопорушення (статті 58, 61, пункти 1, 22 частини першої статті 92 Конституції України).

   Системний аналіз викладених конституційних положень дає
підстави дійти висновку,  що за своїм  змістом  пункт  22  частини
першої статті 92 Конституції України спрямований
не на
встановлення  переліку  видів  юридичної   відповідальності.   Ним
визначено,  що  виключно  законами  України мають врегульовуватись
засади
цивільно-правової відповідальності (загальні підстави, умови,  форми відповідальності тощо),  підстави  кримінальної, адміністративної та дисциплінарної відповідальності - діяння, які є злочинами,     адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями (основні ознаки правопорушень,  що  утворюють  їх склад),  та  відповідальність  за них.  У такий спосіб Конституція України ЗАБОРОНИЛА (!!!) врегульовувати зазначені  питання  підзаконними нормативно-правовими  актами та встановила,  що лише Верховна Рада України  у відповідному законі має право визначати, яке правопорушення  визнається, зокрема, адміністративним правопорушенням чи злочином, та міру відповідальності за нього».

   В контексті зазначеного Конституційний Суд України вирішив, що «Положення пункту 22 частини першої статті 92 Конституції
України треба розуміти так, що ним безпосередньо не встановлюються
види юридичної відповідальності. За цим положенням
виключно законами України визначаються засади цивільно-правової
відповідальності,
а також діяння, що є злочинами,
адміністративними або дисциплінарними правопорушеннями як підстави
кримінальної, адміністративної, дисциплінарної відповідальності, та відповідальність за такі діяння.  Зазначені питання  не  можуть бути   предметом   регулювання  підзаконними  нормативно-правовими актами».

   Дане Рішення Конституційного Суду України є обов'язковим до виконання  на території України, остаточним. і не може бути оскарженим.

   Натомість, зазначена колегія суддів Третьої судової палати Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду, а саме: судді-доповідача Карпенко Світлани Олексіївни, та суддів, які входять до складу колегії: Ігнатенка Вадима Миколайовича, Стрільчука Віктора Андрійовича (які й досі не підтвердили свою державну правосуб’єктність – конституційний статус ПРОФЕСІЙНИХ СУДДІВ), відверто ігноруючи (не виконуючи) Рішення Конституційного Суду України № 7-рп/2001 від 30 травня 2001 року, у відкритому провадженні № 61-7158ск22 по справі № 204/294/22, однією ухвалою від 3 жовтня 2022 року відмовляють у задоволенні моєї заяви  про роз`яснення ухвали Верховного Суду від 6 вересня 2022 року, а іншою ухвалою (теж від 3 жовтня 2022 року), за результатами розгляду чергової (шостої) заяви про відвід від 21 вересня 2022 року, керуючись статтями 44, 148 ЦПК України (а не ЗАКОНОМ), постановляє стягнути з мене в дохід державного бюджету штраф у розмірі вже 2 481 грн. І, це при тому, що мною також було повідомлено суд про неможливість оплати штрафу за невизначене законом правопорушення, у незатвердженій окремим законом про статус національної валюти гривні. Адже, на дату постановлення попередньої і останньої ухвали про стягнення 744,30 грн. та 2 481 грн., залишається невиконаною пунктом 1 частини другої статті 92. Конституції України, яким визначено, що виключно законами України встановлюються, зокрема, статус національної валюти, а також статус іноземних валют на території України.    

   Крім того варто наголосити, що дії зазначеної колегії ідуть в розріз зокрема з положеннями частини шостої статті 13 Закону України від 2 червня 2016 року № 1402-VIII «Про судоустрій і статус суддів», відповідно до яких: «Висновки щодо застосування норм права, викладені у постановах Верховного Суду, враховуються іншими судами при застосуванні таких норм права».

   В свою чергу в Постанові Великої Палати Верховного Суду від 9 червня 2022 року в справі № 520/2098/19 (Провадження № 11-325апп21) суд дійшов висновку, що «Верховний Суд неодноразово наголошував, що суди не повинні застосовувати положення нормативно-правових актів, які не відповідають Конституції та законам України, незалежно від того, чи оскаржувались такі акти в судовому порядку та чи є вони чинними на момент розгляду справи, тобто згідно з правовою позицією Верховного Суду такі правові акти (як закони, так і підзаконні акти) не можуть застосовуватися навіть у випадках, коли вони є чинними (постанови від 12.03.2019 у справі № 913/204/18, від 10.03.2020 у справі № 160/1088/19)».

   В контексті наведеного вище, фіксуючи кримінальний злочин, вчинений встановленими суб’єктами кримінального правопорушення - осудними службовими особами, відповідально заявляю, що зазначеними вище протиправними, злочинними діями фізичних осіб, а саме: Карпенко Світлани Олексіївни, Ігнатенка Вадима Миколайовича та Стрільчука Віктора Андрійовича, мені особисто, було завдано моральної і матеріальної шкоди, яку я оцінюю (сукупно) в розмірі 500000 (п’ятсот тисяч) гривень.  

   Відповідно до положень статті 2 Кримінального процесуального кодексу України (далі – КПК України) завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

   Частиною першою статті 9 КПК України визначено, що під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства.      

   Положеннями Наказу ОФІСУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА від 30.06.2020 № 298 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення» встановлені строки внесення відомостей до ЄРДР визначені наступним чином:

«Унесення відомостей до Реєстру здійснюється з дотриманням строків, визначених КПК України та цим Положенням, а саме про:

заяву, повідомлення про вчинені кримінальні правопорушення - у термін, визначений частиною першою статті 214 КПК України;

призначення слідчого, дізнавача (уповноваженої особи іншого підрозділу), процесуального керівника, прийняття до провадження (при фактичному отриманні матеріалів кримінального провадження) – невідкладно».

   В редакції Кримінального процесуального кодексу України яка є чинною на момент подання мною відповідної заяви про злочин визначено, що відповідно до положень статті 214 КПК України слідчий, дізнавач прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочати розслідування та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати заявнику витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань. Слідчий, який здійснюватиме досудове розслідування, визначається керівником органу досудового розслідування (ч. 1 ст. 214). Досудове розслідування розпочинається з моменту внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ч. 2 ст. 214). Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом (ч. 3 ст. 214). Слідчий уповноважений на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язаний прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається (ч. 4 ст. 214).

   Отже, як вбачається з положень частини першої статті 214 КПК України обов'язок із внесення відповідних відомостей про вчинене кримінальне правопорушення покладається на слідчого, дізнавача, прокурора (уповноважену особу) до якого надійшла заява, повідомлення про таке діяння, або в разі виявлення кримінального правопорушення слідчим, дізнавачем, прокурором самостійно, з будь-якого джерела.

   Крім того, визначений частиною першою статті 214 КПК України обов'язок слідчого або прокурора не вимагає оцінки цими суб'єктами такої заяви (повідомлення) на предмет наявності ознак складу злочину для того, щоб вчинити процесуальну дію, яка полягає у внесенні відомостей про кримінальне правопорушення до ЄРДР. Такі вимоги не передбачають здійснення оцінки обґрунтованості заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення, а передбачають лише обов'язок уповноважених органів здійснити фіксацію наданих особою відомостей про кримінальне правопорушення, які вона надає усвідомлено для реалізації відповідними органами завдань кримінального провадження.

   Отже слідчий, дізнавач, прокурор отримавши заяву про кримінальний злочин, зобов’язаний внести відповідні відомості до ЄРДР. Іншого статтею 214 КПК України, не передбачено.

   Також хочу застерегти і нагадати уповноваженій особі, яка прийняла дану заяву про кримінальну відповідальність передбачену положенням частини першої статті 396 КК України (приховування злочину), згідно якого заздалегідь не обіцяне приховування тяжкого чи особливо тяжкого злочину (наприклад: невнесення відомостей за заявою про злочин до ЄРДР) - карається арештом на строк до трьох місяців або обмеженням волі на строк до трьох років, або позбавленням волі на той самий строк.  

   Враховуючи зазначене вище, керуючись нормами чинного законодавства,

 

ВИМАГАЮ:

 

-  прийняти і зареєструвати дану заяву про вчинений кримінальний злочин, що має ознаки передбачені частиною четвертою статті 382 в сукупності з частиною третьою статті 28 Кримінального кодексу України (КК України), вчинений встановленою групою осіб;

- відповідно до положень частини першої статті 214 Кримінального процесуального кодексу України (КПК України), Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 08.02.2019 № 100 «Про затвердження порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події» та Наказу ОФІСУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА від 30.06.2020 № 298 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення» (документи чинні на момент подання даної заяви про кримінальний злочин), - внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) впродовж 24 годин після прийняття моєї заяви про вчинений кримінальний злочин за вказаною в заяві попередньою кваліфікацією, та через 24 години з моменту внесення таких відомостей надати мені (заявнику з правами потерпілого) витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

- на виконання вимог КПК України, та Наказу ОФІСУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОКУРОРА від 30.06.2020 № 298 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення» і Наказу Міністерства внутрішніх справ України від 07.07.2017 № 575 «Про затвердження Інструкції з організації взаємодії органів досудового розслідування з іншими органами та підрозділами Національної поліції України в запобіганні кримінальним правопорушенням, їх виявленні та розслідуванні» - невідкладно розпочати досудове розслідування, у формі попереднього слідства, з підстави вчинення кримінального злочину, за попередньою кваліфікацією, зазначеною в моїй заяві;

- вручити мені, як заявнику з правами потерпілого, пам'ятку про процесуальні права і обов'язки потерпілого, передбачені статтями 55-57 КПК України;

- надати мені можливість повідомити додаткові свідчення в порядку пункту 6 частини першої статті 56 КПК України, виключно в рамках відкритого кримінального провадження, по зазначеному факту кримінального злочину в моїй заяві;

-  згідно вимог пунктів частини другої статті 60 КПК України: вручити мені документ, що підтверджує прийняття і реєстрацію моєї заяви про вчинений кримінальний злочин (талон повідомлення ЄО/ЖЄО);

-  Повідомляти мене про кожну дію в ході досудового розслідування письмово;

-  Досудове розслідування провести у встановлений законом строк.

 

ДОДАТОК:

 

1.                                  Копія Указу Президента України від 10 листопада 2017 року № 357/2017 «Про призначення суддів Верховного Суду»  – на 4 (чотирьох) арк., стор. 1-4;

2.                                  Копія Указу Президента України від 14 грудня 2017 року № 417/2017 «Про призначення суддів Верховного Суду» - на 1 (одному) арк., стор. 5;

3.                                  Копія запиту ГО ОПГ «Багнет Нації» (вих.. № ЗПІ/092/21 від 2 березня 2021 року) та копія відповіді Апарату Верховної Ради України (№ 18/07 – 437 від 5 березня 2021 року)  – на 4 (чотирьох) арк., стор. 6-9;

4.                                  Копія запиту Громадської організації «Об’єднана правозахисна група «Багнет Нації» (вих.. № ЗПІ/098/21 від 04 березня 2021 року) та копія відповіді Апарату Верховної Ради України (від 05 березня 2021 року № 18/07-441) – на 3 (трьох) арк., стор. 10-12;

5.                                  Копії відповідей ЦДАВО № 269 від 11 березня 2020 року і № 273 від 11 березня 2020 року – на 12 (дванадцятьох) арк.., стор. 13-24;

6.                                  Копія Рішення Конституційного Суду України № 7-рп/2001 від 30 травня 2001 року – на 8 (вісьмох) арк.., стор. 25-32.

 

Всього в додатку – 32 (тридцять два) пронумерованих аркуші.  

Матеріали по темі: Попередження гендиректору ДП «КБ «Південне» щодо незаконності відсторонення від роботи

СКАСУВАННЯ НАКАЗУ ПРО ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ - зразок позовної заяви

Відсторонення від роботи працівників АТ «Укрзалізниця» є незаконними - попередження

Відсторонення від роботи через відсутність щеплення є незаконними (ухвала суду)

Заява до Держпраці щодо незаконного відсторонення від роботи гендиректором ДП «КБ «Південне»

Низка досудових запитів до гендиректора ДП «КБ «Південне»

Воєнний або надзвичайний стан до введення «карантину» в Україні не оголошувався – відповідь ВРУ

Поновлення на роботі: «акцептування» злочинної оферти «по-багнетівськи» - позовна заява (початок)

Припиняючи самоправство і невиконання рішення КСУ роботодавцем – заяви про злочин

Позиція Уповноваженого ВРУ з прав людини щодо незаконного відсторонення від роботи – документ

Поновлення на роботі: «акцептування» злочинної оферти «по-багнетівськи» - позовна заява (продовження)

Поновлення на роботі: «акцептування» злочинної оферти «по-багнетівськи» - позовна заява (закінчення)

Реєстраційні документи МОЗ для додатку до позовної заяви

Докази проведення медичного експерименту і випробувань лікарських засобів, додаємо до позову – клопотання про приєднання

Відповідь на відзив КБ «Південне» - порушника трудового законодавства

В Дніпрі суд скасував наказ про незаконне відсторонення від роботи невакцинованого працівника

Порушники Конституції відповідатимуть власним гаманцем – позов щодо моральної та матеріальної шкоди

Є пропозиція – оформити явку з повинною! (відзив на апеляцію ДП «КБ «Південне»)

Засідання щодо відшкодування моральної і матеріальної шкоди через незаконне відсторонення від роботи – відео + клопотання

Звідки візьметься довіра до тих, хто підриває економічну безпеку держави, отримуючи сурогатну гривню – заява про відвід

Іще один цвях у домовину беззаконня – постанова ДАС

Продовжуємо «відвойовувати» моральну і матеріальну через незаконне відсторонення від роботи – відео засідання і клопотання

Заявлене клопотання від 11.07.2022 - № 05 (з додатком)

Заявлене клопотання від 11.07.2022 - № 06 (з додатком)

Заява до УСБУ в Дніпропетровській області на ТУ ДСАУ Дніпра

Справа про відшкодування моральної і матеріальної, через незаконне відсторонення від роботи - відео + клопотання з додатком

Відвід 1 колегії Верховного суду в справі про незаконне відсторонення від роботи

Відвід 2 колегії Верховного суду в справі про незаконне відсторонення від роботи

Відвід 3 колегії Верховного суду в справі про незаконне відсторонення від роботи

Відвід 4 колегії Верховного суду в справі про незаконне відсторонення від роботи

Відвід 5 колегії Верховного суду в справі про незаконне відсторонення від роботи

Шедеврально!!! «ВЕРХОВНИЙ» жжжот: nemo iudex in causa sua (ніхто не може бути суддею у власній справі) – ухвала ВС

Як виконати ухвалу ВС у відсутність відповідного законодавства? - заява про роз'яснення

Намагаємось встановити правосуб'єктність колегії ВС

Генпрокурору. Заява про злочин на колегію ВЕРХОВНОГО СУДУ

«ВЕРХОВНИЙ СУД» має виправити описки, які суперечать чинній Конституції України – заява згідно статті 269 ЦПК України

Читайте також: Міністерство охорони здоров’я України, як приватне підприємство – документи

МОЗ підтвердив наявність біолабораторій США в Україні

Читайте також: Досліджено ГО «Багнет Нації»: незаконний закон зеленського щодо COVID-19

Досліджено ГО «Багнет Нації»: фотокопії постанов КМУ стосовно карантину коронавірусу

Зроби власну експертизу постанови КМУ (РСР) № 211 на відповідність чинному законодавству

Правовий лікбез для правоохоронців Дніпра щодо нікчемності постанов КМУ (РСР) – відео

09.04.2020 в Дніпрі складені заяви на поліцейських і держвиконавців (відео)

Владислав Акулов про фейковий кабмін та нікчемність його рішень

Про правову нікчемність постанов КМУ щодо COVID – 19 (відео)

В Дніпрі триває відновлення конституційного ладу, навіть в умовах «карантину»

Рубіжне: Вводите карантин? – Відповідайте за наслідки!!!

Роздрукуй, аби роздавати дебілам, при виконанні

КАРАНТИН – ФЕЙК і БЕЗЗАКОННЯ

На складені протоколи громадяни Дніпра відповідають кримінальними справами на поліцейських - відео

Андрій Карпович про юридичні механізми введення карантину - відео

Просто залишу це тут: порядок денний засідань Кабміну за останніх два місяці

Видання «Корупціонер в Україні» опублікувало відповідь Мін’юсту щодо правової експертизи постанови КМУ № 211

Перебувати в самоізоляції – не більше ніж рекомендації дебілам - документ

Відсутність правової експертизи «карантинних» постанов Кабміну, є доказом злочину

Позов щодо визнання протиправними і нечинними «карантинні» постанови КМУ

Секретаріат КМУ надав розлогу відповідь стосовно постанов щодо COVID-19

Під вивіскою липового карантину знищують малий і середній бізнес та готують нам голодомор

Постанови КМУ: без жодних ознак документів державної ваги

Андрій Карпович про постанову КМУ № 211 - відео

Досліджуючи правові аспекти карантину і постанов КМУ - документи

Карантиноцид, як «узаконений» експеримент в контексті гібридного геноциду

Андрій Карпович: адмінпротокол скасувати не складно, якщо знати про наступне…

Карантин. Зростання цін. АМКУ паразитує…

Українці – це респонденти досліджень, піддослідний біоматеріал? – відео

«Тайна вечеря» КМУ від 11.03.2020, як джерело поширення інфекції антиконституційності і беззаконня

Мін’юст підтвердив порушення щодо реєстрації, а отже і нікчемність «карантинних» постанов КМУ – відео + документ

Якщо надумаєте компенсувати втрачену вигоду від карантину

На момент введення карантину в Україні був один хворий на COVID-19

Денис Абубакіров про барановірус і велику політику

Нормами права по фейковому карантину

Підняли з архіву: ЗУ «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення»

Підняли з архіву: ЗУ «Про правовий режим надзвичайного стану»

В деталях про незаконність введення карантину в Україні

Чи законно був введений карантин?

Багнет Нації: підводимо риску щодо першої хвилі штучного карантину – матеріали для суду

Анонс другої хвилі «жорстокого» карантину, в контексті гібридного геноциду

На вас складають протокол про порушення карантину. Що робити?

На вас складають протокол про порушення карантину. Хто, складає?

Коронавірус: Реальна статистика смертності викриває карантин абсурду

Знадобиться для скасування штрафів за не носіння маски

Майстер-клас скасування протоколу про «порушення умов карантину» - відео

Втратило чинність розпорядження «Про введення режиму надзвичайної ситуації на території Дніпропетровської області»

Ліквідований суд призначає штраф за карантин? Запитайте: хто, і на підставі чого?

Лілія Дудко: розгерметизація правосуб’єктності Дарницького районного суду міста Києва - відео

Вагомий додаток до «карантинного» компромату від Олександра Дзюби

КОРОНОЦИД: Використовуючи суд, як трибуну)))

Методичний посібник «АНТИМАСКА» стане в нагоді

Як адмінку-карантинку хотів розглянути ліквідований суд Харкова – відео

Недосуддю Нейло – в стійло правосуб’єктності! - відео

Андрій Карпович про правову нікчемність карантину і приватний Кабмін

Пояснення до протоколу про порушення маскового режиму

Обмеження конституційних прав можливе у випадках, визначених Конституцією України – рішення КСУ (карантин)

Повний текст пояснення по карантину і надзвичайній ситуації від Андрія Карповича

Про незаконний карантин в матеріалах на сайті «Багнет Нації»

ГО ОПГ «Багнет Нації» скасовуватиме «карантинні» постанови КМУ

Штрафи за маски, як і сам закон, – незаконні! Дізнайся чому)

АНДРІЙ КАРПОВИЧ ПРО ПРИМУСОВУ ВАКЦИНАЦІЮ, МЕДИЧНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ І ДОСЛІДЖЕННЯ НАД УКРАЇНЦЯМИ - ВІДЕО

Андрій Карпович і Лариса Криворучко: кого покарають за карантин? - відео

Браво!!! Суддя Должко «розібрав на молекули» незаконність карантину в Україні - рішення

Вакцинація замість деолігархізації?

Діалогу не сталося: корпорація АТБ продовжує нехтувати законами корпорації "УКРАЇНА"

Зупинимо карантин разом!: Клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції відповідних постанов КМУ

Зупинимо карантин разом!: Клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції відповідних постанов КМУ

Правовий лікбез від вінницької школярки для адмінресурсоосіб

Корпорація «УКРАЇНА»: ОКРУЖНИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД міста Києва - реєстраційна картка

КАБМІН – КОНЦЕРН В КОРПОРАЦІЇ «УКРАЇНА»?

Андрій Карпович про СТРАШНІ ЦИЦЬКИ 91 ДІВОК - шифр для свідомих

Влад Акулов про Картахенський протокол, опікунів-окупантів та ЖиЗОїдів

Яка юридична вага судових рішень, завірених такими печатками?

Так від чого лікуємось, пані та панове? Переписка з Міністерством охорони здоров’я України

Олена Фаіст про Картахенський протокол та живі змінені організми - відео

Про узаконений медичний експеримент в Україні – відео Андрія Карповича

Картахенський протокол про біобезпеку до Конвенції про біологічне різноманіття - поточна редакція

Заява про заборону проведення медичного експерименту та видалення персональних даних

«Картахенський протокол про біобезпеку»: читаємо поміж рядків – шостий випуск газети «Багнет Нації»

Так від чого лікуємось, пані та панове? Переписка з МІНІСТЕРСТВОМ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ - 2

Запит Андрія Карповича до ДУ «ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОГО ЗДОРОВ’Я МОЗ УКРАЇНИ» від 09.10.2021 року

Сьомий випуск газети «Багнет Нації» матиме вкладиш у вигляді шаблону заяви про злочин на роботодавця

Звільнення працівників через карантин незаконні і можуть повернутись бумерангом для роботодавців

Катерина Нечипоренко про Нагойський протокол

ПРО НОВИЙ СВІТОВИЙ ПОРЯДОК ВЖЕ СЬОГОДНІ

АЛГОРИТМ ДІЙ ДЛЯ РОБОТОДАВЦІВ ЩОДО «ПЕРЕВІРЯЮЧИХ»

Про пОВІДло ОДИНДЕВ'ЯТЬ і його добровільну дегустацію 

Юлія Щербак: ЗАЯВА-ВІДМОВА ВІД УЧАСТІ У МЕДЕКСПЕРИМЕНТІ

Медексперимент у Дніпрі на 28.10.2021

Детальне обгрунтування для посадових осіб незаконності примусу до медексперимента

Детальне обгрунтування для посадових осіб незаконності примусу до медексперимента

Фотокопія Постанови КМУ про COVID-сертифікат на сайті «Багнет Нації»

Вчіться захищати свої права, як ця смілива панянка - відео

СКАСУВАННЯ НАКАЗУ ПРО ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ – ЗРАЗОК ЗАЯВИ

Суд виправдав перевізника та вкотре наголосив на незаконності карантинних обмежень – постанова

Контрасти «багнетівщини» в порівнянні з «гуміровщиною» щодо скасування карантину – відеоблок судового засідання

Ні примусу! Поліцейські стають на захист своїх прав

Попередження гендиректору ДП «КБ «Південне» щодо незаконності відсторонення від роботи

СКАСУВАННЯ НАКАЗУ ПРО ВІДСТОРОНЕННЯ ВІД РОБОТИ - зразок позовної заяви

Відсторонення від роботи працівників АТ «Укрзалізниця» є незаконними - попередження

Воєнний або надзвичайний стан до введення «карантину» в Україні не оголошувався – відповідь ВРУ

Позов про скасування наказу про відсторонення від Андрія Карповича

«Воєнний стан» - панацея від «карантину»?

11 квітня набудуть чинності Гарантійні угоди додаткового фінансування протидії COVID-19

Проект Закону про державну реєстрацію геномної інформації людини прийнято за основу

В Дніпрі суд скасував наказ про незаконне відсторонення від роботи невакцинованого працівника

В Україні продовжено клінічні випробування лікарських засобів – наказ МОЗ

Як МОЗ розподілило набори для виявлення мутацій в геномі вірусу SARS-CoV-2 – наказ № 702

МОЗ скасувало спрощену процедуру видачі рецептів на ліки за програмою «Доступні ліки» та медичного свідоцтва про народження

Установчі документи Державної установи «Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України»

Про права людини, в контексті експериментів з геномом - національне законодавство України

Підтримати правозахисну діяльність і друк благодійного видання (газети) ГО ОПГ «Багнет Нації» можна переказом на картрахунок ПриватБанку № 4731 2196 4570 7633  на ім’я Сергія Філіпенка

Телеграм: https://t.me/bagnetnacii
Фейсбук: https://www.facebook.com/groups/bagnetnacii
Сайт: http://bagnetnacii.blogspot.com

Бастіон: https://bastyon.com/bagnetnacii?fbclid=IwAR1cHy1NB2HPcZVMknoXYVTD19UG106y4tcvsWb0fdZxy_BsqLu9LwCCqAM&fbclid=IwAR1cHy1NB2HPcZVMknoXYVTD19UG106y4tcvsWb0fdZxy_BsqLu9LwCCqAM

Немає коментарів:

Дописати коментар

Правові гіпотези БАР-гільдії

- Юридична особа публічного права створюється розпорядчим актом Президента України, органу державної влади, органу влади Автономної Республіки Крим або органу місцевого самоврядування. Стаття 81. Цивільного кодексу України -